Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Trafo Toroid nap.wtór. 38V lub 40V;11,5V;50V ok.400VA

Element name Trafo Toroid nap.wtór. 38V lub 40V;11,5V;50V ok.400VA
Price per piece 40,00 to 40,00
Offers 1
14464

Trafo Toroid nap.wtór. 38V lub 40V;11,5V;50V ok.400VA

50 40,00 PLN Uzwojenia 38V (40V) oraz 11,5V drut fi 1,6mm ; uzwojenie 50V drut fi 0,9mm
  14 Feb 2007 23:24
  • singiel
14464

Trafo Toroid nap.wtór. 38V lub 40V;11,5V;50V ok.400VA

Amount: 50 40,00 PLN Uzwojenia 38V (40V) oraz 11,5V drut fi 1,6mm ; uzwojenie 50V drut fi 0,9mm
  14 Feb 2007 23:24
  • singiel
14464

Trafo Toroid nap.wtór. 38V lub 40V;11,5V;50V ok.400VA

40,00 PLN Amount: 50
Uzwojenia 38V (40V) oraz 11,5V drut fi 1,6mm ; uzwojenie 50V drut fi 0,9mm
  14 Feb 2007 23:24
  • singiel
  Search 4 million + Products
Browse Products