Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inOkresowa obsługa konserwacja i serwis kolektorów słonecznych


  Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service ->Okresowa obsługa konserwacja i serwis kolektorów słonecznych Post new topic  This topic is locked 
Author
Hide the left column
Show left column Message
systemgaz
Level 22
Location: Warszawa / Nidda DE
Joined: 02 Jan 2009
Posts: 633
Helped: 25
Post rating: 4
systemgaz
Level 22
Post#1 01 Jul 2009 10:34  Topic author   

Okresowa obsługa konserwacja i serwis kolektorów słonecznych


Okresowa obsługa, konserwacja i wykrywanie uszkodzeń kolektorów słonecznych.

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania instalacji przy pełnych parametrach użytkowych konieczne jest okresowe wykonanie niektórych kontroli obejmujących:

• Ciśnienie w instalacji: sprawdzić czy pozostaje niezmienne w czasie normalnego działania urządzenia;
• Różnicę temperatury między wyjściem cieczy w obwodzie i jej powrotem do kolektora (dotyczy instalacji o wymuszonym obiegu cieczy): sprawdzić czy w czasie dni o silnym nasłonecznieniu nie przekracza ona 600C, jeśli by to wystąpiło, należy dokonać regulacji pompy tak aby zwiększyć jej wydajność;
• Działanie pompy: sprawdzić czy pompa włącza się przy przejściu od nocy do dnia (pojawienie się światła słonecznego) i czy zatrzymuje się przy nastaniu nocy;
• Odgłosy towarzyszące pracy instalacji: sprawdzić i usunąć resztki powietrza, które pojawiły się wewnątrz obwodu;
• Zanieczyszczenie szyb kolektora: należy czyścić je regularnie co roku;
• Stężenie środka zapobiegającego zamarzaniu: sprawdzać zawartość procentową glikolu w roztworze co 2 lata;
• Kwasowość roztworu środka zapobiegającego zamarzaniu: jeżeli pH tego roztworu obniży się < 6,6 (słabo kwaśny), należy wymienić roztwór wody / glikolu;
• Anoda zapobiegająca korozji w zasobniku: okresowo sprawdzać czy nie została zużyta.
Oto kilka najczęściej występujących usterek i ich możliwych przyczyn:

Wykaz usterek:

Straty ciśnienia w obwodzie kolektora
• Wycieki wody z obwodu spowodowane pęknięciem złączek / rur i innych połączeń w przypadku zamarznięć
• Zbyt duży wyciek płynu z zaworu bezpieczeństwa

Zbyt duży wyciek płynu z zaworu bezpieczeństwa
• Źle ustawione ciśnienie wstępnego obciążenia w naczyniu wyrównawczym
• Niewłaściwie zaprojektowany przepływ cieczy w obwodzie
• Uszkodzenie zaworu

Nie działa pompa (wymuszony obieg cieczy)
• Brak napięcia w sieci zasilającej
• Zadziałanie sondy zasobnika spowodowane osiągnięciem właściwej temperatury
• Uszkodzenie sondy zasobnika
• Uszkodzenie sondy temperatury kolektora

Brak dopływu gorącej cieczy z kolektora mimo działającej pompy (wymuszony obieg cieczy)
• Zamknięte zawory odcinające i / lub zawory bezzwrotne
• Zapowietrzenie obwodu kolektora
• Wytworzenie się pary w obwodzie kolektora (spowodowane zbyt późnym rozpoczęciem pracy pompy lub zbyt wolnym przepływem cieczy w obwodzie)
• Nadmierne zanieczyszczenie szyby kolektora

Opóźnienie włączenia się pompy (wymuszony obieg cieczy)
• Uszkodzenie sondy temperatury kolektora
• Błędne ustawienie elektronicznej centralki sterującej

Nadmierne wychłodzenie zasobnika
• Niewłaściwie wykonana / niedostateczna izolacja termiczna rur instalacji
• Uszkodzenie zaworu zwrotnego (wciąż otwarty / spowodowanie naturalnej cyrkulacji w sieci wodociągowej)
• Nieustannie pracująca pompa cyrkulacyjna.

Instalacje z kolektorami słonecznymi
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Instalacja o wymuszonym obiegu cieczy (schemat)
Legenda:
1. Kolektory słoneczne
2. Odpowietrznik
3. Sonda temperatury kolektora
4. Zespół pompy cyrkulacyjnej
5. Zbiornik wyrównawczy
6. Elektroniczna centralka do 3 sond
7. Zasilanie 220V
8. Sonda wyjścia ciepłej wody użytkowej (on/off zawór trójdrożny)
9. Sonda temperatury zasobnika
10. Zawór mieszający termostatyczny
11. Zasobnik systemu słonecznego z jedną wężownicą
12. Zawór trójdrożny sterowany elektrycznie
13. Doprowadzenie zimnej wody
14. Wyjście ciepłej wody użytkowej
15. Kocioł lub inny zasobnik ciepłej wody
16. Napełnianie obwodu słonecznego

Odpowietrzanie instalacji o wymuszonym obiegu cieczy (schemat)
Legenda:
1. zawór kulowy;
2. zawór kulowy bezzwrotny (wyjścia ciepłej wody);
3. dwuzłączka z nakrętką;
4. zawór odcięcia powrotu z paneli;
5. zawór zamykający wyjście ciepłej wody do zasobnika;
6. termometr odczytu temperatury;7. odpowietrznik;
8. izolacja z tworzywa EPP;
9. zawór bezpieczeństwa 6 barów;
11. króciec podłączenia pompy;
12. kurek napełniania/opróżniania
13. pompa cyrkulacyjna układu słonecznego
10. manometr
11. króciec połączeniowy 3 do zbiornika wyrównawczego

Zbiornik wyrównawczy
Pompa
Wskazówki dotyczące instalowania
Izolacja termiczna
Połączenia hydrauliczne obwodu ciepłej wody użytkowej
Połączenia hydrauliczne obwodu kolektora
Uruchomienie instalacji

Pełny tekst www.systemgaz.eu/poradnik-29.htm

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Okresowa obsługa konserwacja i serwis kolektorów słonecznych
Page 1 of 1

Similar topics to okresowa obsługa konserwacja i serwis kolektorów słonecznych

Stelarz do kolektorów słonecznych (2)
Dofinansowanie na zakup kolektorów słonecznych. (2)
Poziomy zbiornik do kolektorów słonecznych (1)
Jakie ustawienia sterownika kolektorów słonecznych (6)
Wzrost temperatury kolektorów słonecznych Hewalex (10)
Junkers Euroline ZW 23 - Konserwacja i serwis pieca (4)
Instalacja kolektorów na ścianie (20)
Sposób łączenia kolektorów (16)
montaż kolektorów w układzie otwartym (6)
Jaki jest rzeczywisty uzysk z kolektorów? (21)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.123 seconds