Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
 • #1 19 Jul 2009 21:36
  pctelekom
  Level 7  
  Oferta dotyczy usługi dzierżawy krajowych łączy telekomunikacyjnych, analogowych (pary miedziane w sieci miejskiej) oraz cyfrowych (o zasięgu lokalnym i krajowym).

  Przedmiotem świadczonych usług są:
  a) łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s (E1), podzielonej na kanały po 64 kbit/s (łącza strukturalne 2 Mbit/s)
  b) łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s (E1), nie podzielonej na kanały (łącza niestrukturalne 2 Mbit/s)
  c) łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności n*64 kbit/s dla wartości „n” z zakresu n=2...31 z możliwością agregacji w jednym strumieniu E1 (punkt-wielopunkt)


  Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem PW lub email
  Search 4 million + Products
Browse Products