Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log in[OFERTA] Łącza dzierżawione w zasięgu sieci telekomunikacyjnej Orange


  Main Page -> Forum Index -> Advertisements and Business Electronics ->[OFERTA] Łącza dzierżawione w zasięgu sieci telekomunikacyjnej Orange Post new topic  Reply to topic 
Author
Hide the left column
Show left column Message
pctelekom
Level 7
Location: Warszawa
Joined: 13 May 2009
Posts: 17
pctelekom
Level 7
Post#1 19 Jul 2009 21:36  Topic author   

[OFERTA] Łącza dzierżawione w sieci TPSA - do 60% taniej !


Oferta dotyczy usługi dzierżawy krajowych łączy telekomunikacyjnych, analogowych (pary miedziane w sieci miejskiej) oraz cyfrowych (o zasięgu lokalnym i krajowym).

Przedmiotem świadczonych usług są:
a) łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s (E1), podzielonej na kanały po 64 kbit/s (łącza strukturalne 2 Mbit/s)
b) łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s (E1), nie podzielonej na kanały (łącza niestrukturalne 2 Mbit/s)
c) łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności n*64 kbit/s dla wartości „n” z zakresu n=2...31 z możliwością agregacji w jednym strumieniu E1 (punkt-wielopunkt)


Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem PW lub email
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Advertisements and Business Electronics -> [OFERTA] Łącza dzierżawione w zasięgu sieci telekomunikacyjnej Orange
Page 1 of 1Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.054 seconds