Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log in[VB]DataGridView- pobieranie z pliku i zapis do pliku


  Main Page -> Forum Index -> Programming Generally -> Beginners Programming ->[VB]DataGridView- pobieranie z pliku i zapis do pliku Post new topic  This topic is locked 
Author
Hide the left column
Show left column Message
szefxxx
Level 20
Location: Wolne Miasto Gdańsk:)
Joined: 24 May 2009
Posts: 522
Helped: 1
szefxxx
Level 20
Post#1 25 Nov 2009 01:25  Topic author   

[VB]DataGridView- pobieranie z pliku i zapis do pliku


Witam serdecznie,

mam taki kłopot z komponentem DataGridView.Chciałbym zrobić aby z komponentu tego były pobierane całe wiersze z zachowaniem numerowania 1,2,3...itd i po naciśnięciu przycisku zapis do pliku.Natomiast na drugim formularzu chciałbym umieścić informacje na odwrót pobranie elementów z pliku i wyświetlenie ich jako całe wiersze w tym "drugim" DataGridView.Czy komponent ten współpracuje tylko z bazami danych SQL i Access?Przeglądałem książki VB.Net dla Każdego oraz VB.Net Czarna księga i pomoc na MSDN.Czy wykorzystanie tego komponentu wymaga DataBind??Tak się zastanawiałem też czy może komponent DataGridView można traktować jako zbiór pól tekstowych i z nich pobierać dane(?//Co z numerowaniem wtedy?).Czy określenie zakresu danych dla poszczególnej komórki w wierszu jest nakładane na źródło danych np. plik czy też baza danych czy z poziomu samego komponentu?Szukałem też na szukajce zwanej Google ale nie znalazłem żadnego przykładu.Prosiłbym serdecznie o pomoc;)
Pozdrawiam serdecznie:)

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Dżyszla
Level 42
Location: Gliwice
Joined: 15 May 2005
Posts: 6239
Helped: 938
Post rating: 38
Dżyszla
Level 42
Post#2 25 Nov 2009 17:24    

Re: [VB]DataGridView- pobieranie z pliku i zapis do pliku


Zastosuj GridView

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
szefxxx
Level 20
Location: Wolne Miasto Gdańsk:)
Joined: 24 May 2009
Posts: 522
Helped: 1
szefxxx
Level 20
Post#3 26 Nov 2009 01:23  Topic author   

Re: [VB]DataGridView- pobieranie z pliku i zapis do pliku


Dżyszla,dziękuję za odpowiedź:)Pozostałem przy DataGridView.Ale jak wybrane elementy z bazy,które są wyświetlane w DataGridView zapisać do pliku??Czy można by zrobić tak że "select'y elementów (tych samych, które pojawią się w DataGridView) były zapisane do pliku??Jak przekazać te zapytania??
Czy w takim przypadku by wyglądało to przykładowo tak:
Code:

sqlConn = new SqlConnection();
sqlConn.ConnectionString = @"Server=Nick\Server; Integrated Security=SSPI; database=nazwaBazy";
adapter = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM NazwaTabeli", sqlConn);
oDt = new DataTable("Dane");
adapter.Fill(oDt);
DataGridView.DataSource = oDt;

przekazywaną zmienną do pliku by było oDt??Czy istnieje możliwość pobrania elementów wprowadzonych "na" DataGridView i przekazanie ich do bazy danych??(jeden komponent by pełnił dwie funkcje-pobierania i wyświetlania)
Byłbym wdzięczny za pomoc:)
Pozdrawiam serdecznie:)

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Dżyszla
Level 42
Location: Gliwice
Joined: 15 May 2005
Posts: 6239
Helped: 938
Post rating: 38
Dżyszla
Level 42
Post#4 26 Nov 2009 17:15    

Re: [VB]DataGridView- pobieranie z pliku i zapis do pliku


Jeśli pobierasz dane, to po prostu analizuj je rekord po rekordzie (DataSet w DataSource powinien jakiś być, ale głowy nie daję bo nie znam środowiska VB) i ręcznie dokonuj ich serializacji do postaci tekstowej.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
szefxxx
Level 20
Location: Wolne Miasto Gdańsk:)
Joined: 24 May 2009
Posts: 522
Helped: 1
szefxxx
Level 20
Post#5 26 Nov 2009 18:13  Topic author   

Re: [VB]DataGridView- pobieranie z pliku i zapis do pliku


Dzięki za odpowiedź:)
Coś skopałem aby wypluwać poszczególne rekordy z bazy do DataGridView1.Jakoś nie mogę sobie z tym poradzić.Czy ktoś by umiał mi pomóc??
Po kliknięciu przycisku miały być wybrane poszczególne rekordy i umieszczone w komórkach datagridview1.W załączeniu podaję bazę danych z Accessa.
Oto kod źródłowy:
Code:

Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb


Public Class PF
    Dim conString As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DataSource=c:\faktura.mdb"

    Dim con As OleDbConnection = New OleDbConnection(conString)

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        con.Open()
        Dim Zapytanie As String = "SELECT nazwa,ilosc FROM faktura "
        Dim Polecenie As OleDbCommand = New OleDbCommand(Zapytanie, con)
        Dim AdapterKlientow As OleDbDataAdapter = New OleDbDataAdapter(Polecenie)
        Dim Dane As DataSet = New DataSet
        AdapterKlientow.Fill(Dane, "faktura")
        DataGridView1.DataSource = Dane.Tables("faktura")


        con.Close()

    End Sub
End Class

Okej rozwiązałem.Wystarczyło przeciągnąć dodaną do projektu bazę a by zapisać do pliku przekierować instancję i potraktować ją jako zmienną przechowującą informacje które będą zapisane w pliku.Podobnie jest chyba w C#.

Attachments:

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Programming Generally -> Beginners Programming -> [VB]DataGridView- pobieranie z pliku i zapis do pliku
Page 1 of 1

Similar topics to [VB]DataGridView- pobieranie z pliku i zapis do pliku

[VB 2005]Pobieranie texttu z pola textbox i zapis do pliku (4)
VBA - Pobieranie danych z pliku do pliku na podstawie indeksu (3)
[QT] QFile, zapis pliku. Uniemożliwienie odczytu pliku innym programom. (1)
program w Pascalu, wczytywanie pliku, zapis do pliku. (4)
c++ i najprostszy zapis do pliku i odczyt z pliku (2)
[Delphi] czytanie linii z pliku .txt i zapis do nowego pliku .txt po edycji (9)
c# export danych z datagridview do pliku. (3)
[C#] importowanie danych z pliku txt do DataGridView (2)
pobieranie znakow z pliku w C (7)
C++ - pobieranie znaków z pliku (1)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.063 seconds