Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log in[STM32F103R]+[openocd]+[oocdlink] - problem z Jtagiem


  Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> ARM Microcontrollers ->[STM32F103R]+[openocd]+[oocdlink] - problem z Jtagiem Post new topic  Reply to topic 
Author
Hide the left column
Show left column Message
mkelektronik_21
Level 10
Joined: 01 Mar 2004
Posts: 5
mkelektronik_21
Level 10
Post#1 16 Dec 2009 20:30  Topic author   

[STM32F103R]+[openocd]+[oocdlink] - problem z Jtagiem


Witam,

próbuję uruchomić program napisany przez Freddie'go Chopin'a, na procku STM32F103R wlutowanym w moduł MMstm32F103R http://www.propox.com/products/t 174.html, na płycie ewaluacyjnej EVBmm http://www.propox.com/products/t 183.html

Zainstalowałem oprogramowanie, sterowniki, Eclipse, openocd itp. według instrukcji umieszczonej na stronie Freddiego.
Projekt udało mi się skompilować poprawnie.

Problem polega na tym, iż nie mogę przez openocd skomunikować się z prockiem.
Używam : Open On-Chip Debugger 0.3.1 (2009-11-13-16:13) i Jtag oocdlink.

polecenie: openocd -f interface/oocdlink.cfg -f target/stm32.cfg
wywołuje efekt:

Open On-Chip Debugger 0.3.1 (2009-11-13-16:13)
$URL$
For bug reports, read
http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
5 kHz
500 kHz
jtag_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
trst_and_srst separate srst_gates_jtag trst_push_pull srst_open_drain
Info : clock speed 500 kHz
Info : JTAG tap: stm32.cpu tap/device found: 0x00d80037 (mfg: 0x01b, part: 0x0d8
0, ver: 0x0)
Warn : JTAG tap: stm32.cpu UNEXPECTED: 0x00d80037 (mfg: 0x01b, part: 0x0d8
0, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: stm32.cpu expected 1 of 1: 0x87fd047d (mfg: 0x23e, part: 0x7fd
0, ver: 0x8)
Warn : TAP stm32.bs does not have IDCODE
Warn : JTAG tap: stm32.bs UNEXPECTED: 0x00000000 (mfg: 0x000, part: 0x0000
, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: stm32.bs expected 1 of 5: 0x06412041 (mfg: 0x020, part: 0x6412
, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: stm32.bs expected 2 of 5: 0x06410041 (mfg: 0x020, part: 0x6410
, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: stm32.bs expected 3 of 5: 0x16410041 (mfg: 0x020, part: 0x6410
, ver: 0x1)
Error: JTAG tap: stm32.bs expected 4 of 5: 0x06414041 (mfg: 0x020, part: 0x6414
, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: stm32.bs expected 5 of 5: 0x06418041 (mfg: 0x020, part: 0x6418
, ver: 0x0)
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 33 0x1ff84000
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 65 0xfc000000
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 97 0xe0000003
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 129 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 161 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 193 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 225 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 257 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 289 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 321 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 353 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 385 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 417 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 449 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 481 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 513 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 545 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 577 0xf000000f
Error: double-check your JTAG setup (interface, speed, missing TAPs, ...)
Info : JTAG tap: stm32.cpu tap/device found: 0x00d8003f (mfg: 0x01f, part: 0x0d8
0, ver: 0x0)
Warn : JTAG tap: stm32.cpu UNEXPECTED: 0x00d8003f (mfg: 0x01f, part: 0x0d8
0, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: stm32.cpu expected 1 of 1: 0x87fd047d (mfg: 0x23e, part: 0x7fd
0, ver: 0x8)
Warn : TAP stm32.bs does not have IDCODE
Warn : JTAG tap: stm32.bs UNEXPECTED: 0x00000000 (mfg: 0x000, part: 0x0000
, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: stm32.bs expected 1 of 5: 0x06412041 (mfg: 0x020, part: 0x6412
, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: stm32.bs expected 2 of 5: 0x06410041 (mfg: 0x020, part: 0x6410
, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: stm32.bs expected 3 of 5: 0x16410041 (mfg: 0x020, part: 0x6410
, ver: 0x1)
Error: JTAG tap: stm32.bs expected 4 of 5: 0x06414041 (mfg: 0x020, part: 0x6414
, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: stm32.bs expected 5 of 5: 0x06418041 (mfg: 0x020, part: 0x6418
, ver: 0x0)
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 33 0x1ff84000
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 65 0xff000000
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 97 0xf8000000
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 129 0xf0000007
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 161 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 193 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 225 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 257 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 289 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 321 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 353 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 385 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 417 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 449 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 481 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 513 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 545 0xf000000f
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 577 0xf000000f
Error: double-check your JTAG setup (interface, speed, missing TAPs, ...)

Plik oocdlink.cfg wygląda u mnie nastepująco:

#
# Joern Kaipf's OOCDLink
#
# http://www.joernonline.de/contrexx2/cms/index.php?page=126
#

interface ft2232
ft2232_device_desc "OOCDLink"
ft2232_layout oocdlink
ft2232_vid_pid 0x0403 0xbaf8
jtag_khz 5


A plik stm32.cfg tak:

# script for stm32

if { [info exists CHIPNAME] } {
set _CHIPNAME $CHIPNAME
} else {
set _CHIPNAME stm32
}

if { [info exists ENDIAN] } {
set _ENDIAN $ENDIAN
} else {
set _ENDIAN little
}

# Work-area is a space in RAM used for flash programming
# By default use 16kB
if { [info exists WORKAREASIZE] } {
set _WORKAREASIZE $WORKAREASIZE
} else {
set _WORKAREASIZE 0x4000
}

# JTAG speed should be <= F_CPU/6. F_CPU after reset is 8MHz, so use F_JTAG = 1MHz
jtag_khz 1000

jtag_nsrst_delay 100
jtag_ntrst_delay 100

#use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately
reset_config trst_and_srst

#jtag scan chain
if { [info exists CPUTAPID ] } {
set _CPUTAPID $CPUTAPID
} else {
# See STM Document RM0008
# Section 26.6.3
set _CPUTAPID 0x87fd047d

}
jtag newtap $_CHIPNAME cpu -irlen 4 -ircapture 0x1 -irmask 0xf -expected-id $_CPUTAPID

if { [info exists BSTAPID ] } {
# FIXME this never gets used to override defaults...
set _BSTAPID $BSTAPID
} else {
# See STM Document RM0008
# Section 29.6.2
# Low density devices, Rev A
set _BSTAPID1 0x06412041

# Medium density devices, Rev A
set _BSTAPID2 0x06410041
# Medium density devices, Rev B and Rev Z
set _BSTAPID3 0x16410041
# High density devices, Rev A
set _BSTAPID4 0x06414041
# Connectivity line devices, Rev A and Rev Z
set _BSTAPID5 0x06418041
}
jtag newtap $_CHIPNAME bs -irlen 5 -expected-id $_BSTAPID1 \
-expected-id $_BSTAPID2 -expected-id $_BSTAPID3 \
-expected-id $_BSTAPID4 -expected-id $_BSTAPID5

set _TARGETNAME $_CHIPNAME.cpu
target create $_TARGETNAME cortex_m3 -endian $_ENDIAN -chain-position $_TARGETNAME

$_TARGETNAME configure -work-area-virt 0 -work-area-phys 0x20000000 -work-area-size $_WORKAREASIZE -work-area-backup 0

flash bank stm32x 0 0 0 0 $_TARGETNAME

# For more information about the configuration files, take a look at:
# openocd.texi

##########################################################

Jtag z prockiem STR712FR2 działa poprawnie tzn. mogę nad nim zapanować w openocd, a z STM32 nie może się dogadać.

Podłączenie procka stm32F103R do interfejsu Jtaga na płycie ewaluacyjnej powinno być poprawne, gdyż wykonane jest na podstawie schematu: http://olimex.com/dev/images/ARM/ST/STM32-103STK-sch.gif
I po podłączeniu Wigller Jtaga w programie H-Jtag procek zgłasza się jako CORTEX-M3 0x3BA00477.

Z góry wielkie dzięki za pomoc

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Freddie Chopin
Specjalista - Mikrokontrolery
Location: Zawiercie
Joined: 12 Dec 2005
Posts: 10598
Helped: 1350
Post rating: 242
Freddie Chopin
Specjalista - Mikrokontrolery
Post#2 17 Dec 2009 07:30    

Re: [STM32F103R]+[openocd]+[oocdlink] - problem z Jtagiem


Wywal z pliku oocdlink linijkę "jtag_khz 5"

Bardzo ciekawa jest ta linia: Info : clock speed 500 kHz, a ciekawa jest o tyle, że w plikach konfiguracyjnych jest najpierw 5, a potem 1000, więc skąd nagle wzięło się 500?

Czy Twój JTAG ma dwie linie resetu (TRST i SRST)? Bo tak jest skonfigurowane stm32 - "reset_config trst_and_srst" - a jeśli masz inaczej, to może być problem. Tutaj też założone jest, że linia SRST jest open drain, a TRST jest push-pull - jeśli tak nie jest, to też może być lekki problem. Na schemacie który pokazałeś jest zworka do łączenia SRST z TRST - masz taką też? Jest założona?

Jaki masz system operacyjny?

4\/3!!

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
mkelektronik_21
Level 10
Joined: 01 Mar 2004
Posts: 5
mkelektronik_21
Level 10
Post#3 17 Dec 2009 08:20  Topic author   

Re: [STM32F103R]+[openocd]+[oocdlink] - problem z Jtagiem


Wywalę tą linijkę.

Próbowałem zmieniać prędkości Jtaga i wkleiłem odpowiedź openocd do wcześniejszej próby z prędkością 500 kHz.

Używam Windowsa XP.

Załączyłem schemat mojego Jtaga.

Próbowałem z załączoną zworką jak i bez niej, odpowiedź była taka sama.

Attachments:

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Freddie Chopin
Specjalista - Mikrokontrolery
Location: Zawiercie
Joined: 12 Dec 2005
Posts: 10598
Helped: 1350
Post rating: 242
Freddie Chopin
Specjalista - Mikrokontrolery
Post#4 17 Dec 2009 08:42    

Re: [STM32F103R]+[openocd]+[oocdlink] - problem z Jtagiem


Wg schematu linie są dwie i raczej działają tak jak należy...

Spróbuj może w stm32.cfg zmienić wartość reset_config na "none"?

4\/3!!

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
pawel_rad
Level 10
Location: Częstochowa
Joined: 12 Feb 2008
Posts: 13
Helped: 3
Post rating: 2
pawel_rad
Level 10
Post#5 17 Dec 2009 09:02    

Re: [STM32F103R]+[openocd]+[oocdlink] - problem z Jtagiem


Mam takiego samego oocdlinka, początkowo tez miałem problemy z odpaleniem debuggowania.
W moim przypadku (używam ARM mod II, mam dwie linie resetu) pomogła, zmiana ustawień z liniami resetu na następującą (w pliku stm32.cfg):

#use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately
reset_config trst_only trst_push_pull

Jeśli u Ciebie nie zadziała to masz linka do stosownego źródła informacji:
Link

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> ARM Microcontrollers -> [STM32F103R]+[openocd]+[oocdlink] - problem z Jtagiem
Page 1 of 1

Similar topics to [STM32F103R]+[openocd]+[oocdlink] - problem z Jtagiem

[AT91SAM7S256][Yagarto, Eclipse] Problem z JTAGiem OOCDLINK (24)
[AT91SAM7S256]+[openocd]+[oocdlink] problem z jtag (10)
[eclipse][oocdlink][openocd]Problem z konfiguracjią eclipsa (6)
[OpenOCD][SAM7S256] problem z jtagiem (1)
[OpenOCD 0.8.0] - Serwer OpenOCD nie działa pod Windows. (8)
[STM32][Openocd]Dziwne zachowanie openocd (8)
[OpenOCD][STM32F4][Solved] stm32f4 discovery + openOCD wgrywanie programu (20)
AT91SAM7S64 - problem z OPENOCD (6)
[STR911][OpenOCD]Problem z połączeniem (8)
[STM32] [OpenOCD] Problem z debuggerem (20)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.084 seconds