Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inSposob łączenia źródeł napięcia stałego, Obwód elektryczny i


  Main Page -> Forum Index -> Beginner Science ->Sposob łączenia źródeł napięcia stałego, Obwód elektryczny i Post new topic  Reply to topic 
Author
Hide the left column
Show left column Message
Forza
Level 7
Joined: 18 Nov 2009
Posts: 7
Forza
Level 7
Post#1 03 Jan 2010 00:37  Topic author   

Sposob łączenia źródeł napięcia stałego, Obwód elektryczny i


Witam. Mam pytanie co jest w tym źle? bo doktor, z którym mam zajęcia kazał mi to poprawić.

Sposób łączenia źródeł napięcia stałego.
Szeregowe połączenie źródeł – przy połączeniu szeregowym dowolnej liczby źródeł napięcia, napięcie źródłowe zastępczego źródła jest równe sumie algebraicznej napięć źródłowych poszczególnych źródeł. Dzięki łączeniu szeregowym źródeł napięcia o jednakowej biegunowości napięcie na zaciskach układu wzrasta.

Równoległe połączenie źródeł - źródła łączymy równolegle, aby zwiększyć ich wydajność prądową. Dane źródło jest w stanie wydać jakiś prąd maksymalny i większe obciążenie spowoduje znaczny spadek napięcie źródła.

Chcąc uzyskać duże napięcia i prądy, stosuje się połączenia mieszane: szeregowo-równoległe.

Obwód elektryczny rozgałęziony. Prawa Kirchhoffa
Obwód rozgałęziony jest to obwód w którym istnieje więcej niż jedna droga dla przepływu prądu. Pojedynczą drogę dla przepływu prądu nazywamy gałęzią. Miejsca rozgałęzień nazywamy węzłami. Elementy należące do tej samej gałęzi są połączone szeregowo, natomiast gałęzie lub elementy włączone między dwa te same węzły układu są połączone równolegle. Oczkiem obwodu nazywamy zbiór gałęzi połączonych tak, że tworzą zamkniętą drogę dla przepływu prądu a po usunięciu jednej z gałęzi droga przestaje być zamknięta.

Prawa Kirchoffa:
I Prawo Kirchoffa – prawo dotyczące przepływu prądu w rozgałęzieniach obwodu elektrycznego, sformułowane w 1845 roku przez Gustawa Kirchhoffa. Prawo to wynika z zasady zachowania ładunku czyli równania ciągłości. Wraz z drugim prawem Kirchhoffa umożliwia określenie wartości i kierunków prądów w obwodach elektrycznych.

Treść prawa:
Suma prądów dopływających do węzła jest równa sumie prądów odpływających z węzła.

Węzeł z prądami wpływającymi i wypływającymi
I1+I2+I3-I4-I5-I6=0
I1+I2+I3=I4+I5+I6

II Prawo Kirchoffa – zwane również prawem napięciowym, dotyczy bilansu napięć w zamkniętym obwodzie elektrycznym.

Treść prawa:
Suma wartości chwilowych sił elektromotorycznych występujących w obwodzie zamkniętym równa jest sumie wartości chwilowych napięć elektrycznych na elementach pasywnych tego obwodu:Prawo to występuje również w prostszej wersji:
Suma napięć źródłowych w dowolnym obwodzie zamkniętym prądu stałego równa jest
sumie napięć na odbiornikach.

Zastosowanie praw Kirchoffa.
a) II prawo Kirchoffa umożliwia obliczanie prądów w obwodach nierozgałęzionych z
dowolną ilością źródeł.
b) II prawo Kirchoffa umożliwia obliczanie napięć między dwoma dowolnymi punktami
obwodu.
c) II prawo Kirchoffa umożliwia zapisywanie napięcia całkowitego dowolnej gałęzi obwodu.
d) I i II prawo Kirchoffa umożliwiają obliczenie prądów i napięć w obwodach rozgałęzionych z dowolną ilością źródeł.

Z góry dziękuje za pomoc i odp.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
globus
Level 24
Location: Olsztyn
Joined: 03 Oct 2002
Posts: 527
Helped: 56
Post rating: 8
globus
Level 24
Post#2 03 Jan 2010 00:59    

Re: Sposob łączenia źródeł napięcia stałego, Obwód elektrycz


Jak Doktor kazał to kazał, skoro bawimy się w teorię to nie widzę śladu po tym z jakim rodzajem źródeł mamy doczynienia? Że napięciowe to się mogę domyślać z kontekstu, ale czy idealne czy nie to już śladu po tym nie ma? Może to ?

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Informacja
Level 18
Location: Łódzkie
Joined: 18 Nov 2009
Posts: 372
Helped: 2
Informacja
Level 18
Post#3 03 Jan 2010 01:15    

Re: Sposob łączenia źródeł napięcia stałego, Obwód elektrycz


Dzięki szeregowemu łączeniu źródeł o jednakowej wydajności prądowej, (łącząc +-+-+-+-)

Źródła łączymy równolegle gdy mają jednakowe napięcie.

"Obwód rozgałęziony jest to obwód w którym istnieje więcej niż jedna droga dla przepływu prądu. Pojedynczą drogę dla przepływu prądu nazywamy gałęzią. Miejsca rozgałęzień nazywamy węzłami. Elementy należące do tej samej gałęzi są połączone szeregowo, natomiast gałęzie lub elementy BĘDĄCE W ISTOCIE GAŁĘZIĄ włączone między dwa te same węzły układu są połączone równolegle."

Do zastosowania praw Kirchoffa
Mnie uczono tak
Algebraiczna suma prądów dopływających do węzła jest równa 0

Algebraiczna suma napięć źródeł i elementów oczka jest równa zero.
Do zastosowania praw Kirchoffa
a) Jedynie gdy znasz rezystancję (czyli wraz z prawem Ohma)
b) jw a i to nie zawsze :):) bo oblicz mi napięcie na źródle prądowym włączonym między węzły A i B jeśli nie znasz ich potencjałów?
c) jw oraz gdy znasz prądy w gałęziach, lub napięcia węzłów gałęzi.
Bez znajomości prądów wiesz jedynie że suma napięć jest równa 0 w oczku, a co jeśli w każdej z 2 gałęzi oczka jest po 30 elementów, a ty nie znasz wartości napięć węzłów, i obwód składa się conajmniej z kilku oczek? Albo w obu gałęzich oczka znajdują się źródła prądowe? Na co ci wtedy wiedza że suma równa 0 jeśli nie znasz wartości składowych?

To tak na szybko.
Zasada główna.
Im dokładniej cytuje i używa się reguł, tym mniej punktów do zaczepek doktorów :)

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Sposob łączenia źródeł napięcia stałego, Obwód elektryczny i
Page 1 of 1

Similar topics to sposob łączenia źródeł napięcia stałego, Obwód elektryczny i

Zadanko z łączenia źródeł napięcia - proszę o pomoc. (3)
\'Badanie źródeł napięcia stałego\' Pare pytań do sprawozdanka (41)
Połączenie źródeł prądu stałego - Diody ? (2)
Włącznik/Wyłącznik wielu źródeł prądu stałego (3)
Obwód prądu stałego - sprawdzenie (11)
Zadanie - obwód prądu stałego. (9)
Obwód prądu stałego z diodą - obliczenie (4)
Obwód rozgałęziony prądu stałego. pytanko do sprawka :/ (13)
Obwód prądu stałego metoda węzłowa do sprawdzenia (6)
Obwód prądu stałego. Czy to jest dobrze policzone? (4)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.075 seconds