Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inPodsłuch w pracy - czy legalny?


  Main Page -> Forum Index -> Generally ->Podsłuch w pracy - czy legalny? Post new topic  Reply to topic 
Author
Hide the left column
Show left column Message
*Pszczolek*
Level 14
Location: Polska
Joined: 13 Apr 2008
Posts: 142
Helped: 11
Post rating: 1
*Pszczolek*
Level 14
Post#1 15 Feb 2010 19:06  Topic author   

Podsłuch w pracy - czy legalny?


Witam. Mam pytanie odnośnie instalowania i wykorzystywania przez pracodawcę podsłuchów w firmie. Czy jest to legalne, dopuszczone przez prawo? Słyszałem, że dozwolony jest monitoring wideo bez rejestracji dźwięku.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
fortronik
Admin Sprzętu Medycznego
Location: Kraków
Joined: 03 Apr 2003
Posts: 2634
Helped: 93
Post rating: 36
fortronik
Admin Sprzętu Medycznego
Post#2 15 Feb 2010 19:31    

Re: Podsłuch w pracy - czy legalny?


Pracodawca na swoim terenie może z takiej metody nadzoru korzystać (zasada wolność Tomku...), oczywiście jeśli uświadomi pracowników o takiej metodzie. Wtedy pracownik ma wybór podjęcie pracy, lub rezygnację z pracy w takich warunkach. Zawsze to się tłumaczy dobrem obu stron. Dzwoniąc do banku, czy innego urzędu, po informacji do kogo dodzwoniliśmy się, informują o dokonywaniu zapisu rozmowy (również dla dobra klienta).

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
*Pszczolek*
Level 14
Location: Polska
Joined: 13 Apr 2008
Posts: 142
Helped: 11
Post rating: 1
*Pszczolek*
Level 14
Post#3 15 Feb 2010 21:38  Topic author   

Re: Podsłuch w pracy - czy legalny?


OK, a jeśli pracownik nie został o takim fakcie poinformowany i nagle dowiaduje się, że był podsłuchiwany w miejscu pracy i nagrywany?

Helpful post? + 0
Back to top
fortronik
Admin Sprzętu Medycznego
Location: Kraków
Joined: 03 Apr 2003
Posts: 2634
Helped: 93
Post rating: 36
fortronik
Admin Sprzętu Medycznego
Post#4 15 Feb 2010 21:49    

Re: Podsłuch w pracy - czy legalny?


Należało by sprawdzić, podpisaną umowę i regulamin obowiązujący w firmie. Jeśli nie ma tego zapisanego i nie został pracownik poinformowany o tym fakcie jest to niezgodne jedynie z zawartą umową. Można się poskarżyć w PIP (Państwowej Inspekcji Pracy), ale to w większości przypadków jest równoważne z utratą tej pracy.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
sosarek
Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
Location: Poznań
Joined: 19 Sep 2004
Posts: 14658
Helped: 1308
Post rating: 640
sosarek
Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
Post#5 16 Feb 2010 01:52    

Re: Podsłuch w pracy - czy legalny?


Na podsłuch w miejscu pracy należy wyrazić pisemną zgodę przy podpisywaniu umowy o pracę lub w formie aneksu do niej-w przeciwnym wypadu pracodawca łamie prawo

Przedsiębiorcy, którzy w jakikolwiek sposób chcą inwigilować swoich pracowników, muszą najpierw powiadomić ich o zastosowaniu konkretnej formy kontroli oraz ustalić reguły jej działania. Jeśli tego nie zrobią, podwładni mogą w drodze postępowania sądowego dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych (na podstawie art. 23 i 24 kodeksu cywilnego) lub zwrócić się ze skargą do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Rozmiar szkody, jaką z tytułu inwigilacji poniósł pracownik, musi ustalić sąd

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
obsid
Level 25
Location: Tarnów
Joined: 31 Jan 2004
Posts: 935
Helped: 71
Post rating: 17
obsid
Level 25
Post#6 16 Feb 2010 08:13    

Re: Podsłuch w pracy - czy legalny?


U mnie w pracy został mi wręczony do podpisania dokument, w którym widnieje zapis, że na terenie firmy jest włączony "monitoring audiowizualny". Czy taki zapis wyczerpuje wymóg informowania o zasadach działania tego monitoringu?

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
sosarek
Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
Location: Poznań
Joined: 19 Sep 2004
Posts: 14658
Helped: 1308
Post rating: 640
sosarek
Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
Post#7 16 Feb 2010 13:35    

Re: Podsłuch w pracy - czy legalny?


Jeżeli chodzi o to czy wyczerpuje-nie do końca,powinny być zawarte informacje w jakim stopniu ta "inwigilacja" ma mieć wpływ na pracę itp. na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź na forach prawniczych/pracowniczych czy też poprzez google ,gdyż te przepisy są póki co "ruchome" póki standardy unijne w tej kwestii nie zostaną dopasowane do naszych realii

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Generally -> Podsłuch w pracy - czy legalny?
Page 1 of 1

Similar topics to podsłuch w pracy - czy legalny?

Podsłuch w pracy, jak to rozwiązać. (10)
Czy przetłumaczony fragment książki po angielsku na stronie jest legalny ? (3)
czy tp może być podsłuch (14)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.431 seconds