X

Podsłuch w pracy - czy legalny?

*Pszczolek* 15 Feb 2010 19:06
 • #1 15 Feb 2010 19:06
  *Pszczolek*
  Level 15  
  Helpful post? (0)
  Witam. Mam pytanie odnośnie instalowania i wykorzystywania przez pracodawcę podsłuchów w firmie. Czy jest to legalne, dopuszczone przez prawo? Słyszałem, że dozwolony jest monitoring wideo bez rejestracji dźwięku.
 • #2 15 Feb 2010 19:31
  fortronik
  Admin Sprzętu Medycznego
  Helpful post? (0)
  Pracodawca na swoim terenie może z takiej metody nadzoru korzystać (zasada wolność Tomku...), oczywiście jeśli uświadomi pracowników o takiej metodzie. Wtedy pracownik ma wybór podjęcie pracy, lub rezygnację z pracy w takich warunkach. Zawsze to się tłumaczy dobrem obu stron. Dzwoniąc do banku, czy innego urzędu, po informacji do kogo dodzwoniliśmy się, informują o dokonywaniu zapisu rozmowy (również dla dobra klienta).
 • #3 15 Feb 2010 21:38
  *Pszczolek*
  Level 15  
  Topic author Helpful post? (0)
  OK, a jeśli pracownik nie został o takim fakcie poinformowany i nagle dowiaduje się, że był podsłuchiwany w miejscu pracy i nagrywany?
 • #4 15 Feb 2010 21:49
  fortronik
  Admin Sprzętu Medycznego
  Helpful post? (0)
  Należało by sprawdzić, podpisaną umowę i regulamin obowiązujący w firmie. Jeśli nie ma tego zapisanego i nie został pracownik poinformowany o tym fakcie jest to niezgodne jedynie z zawartą umową. Można się poskarżyć w PIP (Państwowej Inspekcji Pracy), ale to w większości przypadków jest równoważne z utratą tej pracy.
 • #5 16 Feb 2010 01:52
  sosarek
  Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
  Helpful post? (0)
  Na podsłuch w miejscu pracy należy wyrazić pisemną zgodę przy podpisywaniu umowy o pracę lub w formie aneksu do niej-w przeciwnym wypadu pracodawca łamie prawo

  Przedsiębiorcy, którzy w jakikolwiek sposób chcą inwigilować swoich pracowników, muszą najpierw powiadomić ich o zastosowaniu konkretnej formy kontroli oraz ustalić reguły jej działania. Jeśli tego nie zrobią, podwładni mogą w drodze postępowania sądowego dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych (na podstawie art. 23 i 24 kodeksu cywilnego) lub zwrócić się ze skargą do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Rozmiar szkody, jaką z tytułu inwigilacji poniósł pracownik, musi ustalić sąd
 • #6 16 Feb 2010 08:13
  obsid
  Level 25  
  Helpful post? (0)
  U mnie w pracy został mi wręczony do podpisania dokument, w którym widnieje zapis, że na terenie firmy jest włączony "monitoring audiowizualny". Czy taki zapis wyczerpuje wymóg informowania o zasadach działania tego monitoringu?
 • #7 16 Feb 2010 13:35
  sosarek
  Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
  Helpful post? (0)
  Jeżeli chodzi o to czy wyczerpuje-nie do końca,powinny być zawarte informacje w jakim stopniu ta "inwigilacja" ma mieć wpływ na pracę itp. na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź na forach prawniczych/pracowniczych czy też poprzez google ,gdyż te przepisy są póki co "ruchome" póki standardy unijne w tej kwestii nie zostaną dopasowane do naszych realii
  Search 4 million + Products
Browse Products