Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inTermostat DS1820 (protel, bascom)


  Main Page -> Forum Index -> Download, Articles ->Termostat DS1820 (protel, bascom) Post new topic  Reply to topic 
Author
Hide the left column
Show left column Message
Gordios
Level 18
Joined: 19 Oct 2010
Posts: 399
Post rating: 79
Gordios
Level 18
Post#1 29 Apr 2010 14:27  Topic author   

Termostat DS1820 (protel, bascom)


Termostat DS1820

Termostat został wykonany w oparciu o mikroprocesor AT89C2051. Jako czujnik temperatury zastosowano układ DS1820. Jest to czujnik cyfrowy komunikujący się z procesorem za pośrednictwem magistrali 1-WIRE.

Termostat ma dwa zakresy temperatury: dzienny i nocny. Zmiana zakresu odbywa się automatycznie za pośrednictwem fotorezystora R4. Do pomiaru intensywności oświetlenia wykorzystano komparator napięcia zawarty w strukturze mikroprocesora AT89C2051. Komparator porównuje napięcie z dzielnika R1,R2 z napięciem z dzielnika R3,R4. Napięcie z dzielnika R3,R4 jest zależne od natężenia oświetlenia ponieważ R4 jest fotorezystorem.

Na wyświetlaczu LCD (alfanumeryczny 1*16 znaków) temperatura dzienna jest sygnalizowana symbolem słoneczka a temperatura nocna symbolem księżyca. Po włączeniu termostatu do sieci przez 4sek. jest wyświetlany zakres temperatury dziennej (24-24.5C) a następnie przez kolejne 4sek. zakres temperatury nocnej (22.7-23.2C).

Ponieważ termostat został zaprojektowany dla akwarium dekoracyjnego więc nie ma potrzeby nastawiania zakresów regulacji temperatury. Potwierdza to moje 15-letnie posiadanie takiego akwarium. Takie założenie upraszcza konstrukcję termostatu oraz programu sterującego.

Oczywiście układ można rozbudować dodając funkcję nastaw temperatur. Wiąże się to z zastosowaniem pamięci EEPROM do przechowywania nastaw oraz procesora o większej pamięci ponieważ obecny program zajmuje prawie całą pamięć procesora. Dokładność odczytu wynosi 0,1C. Histereza załączania grzałki może być dowolnie kształtowana. Wymaga to wprowadzenia zmian do programu przed zapisaniem go do pamięci mikroprocesora.

Termostat został wyposażony funkcje diagnostyczne. Sygnalizowane jest przepalenie grzałki, sklejenie styków przekaźnika załączającego grzałkę oraz uszkodzenie lub przerwa w obwodzie czujnika temperatury.

Uszkodzenie grzałki jest sygnalizowane pojawieniem się na wyświetlaczu komunikatu "DEFEKT GRZAŁKI" a sklejenie styków przekaźnika powoduje pojawienie się ciągłego sygnału dźwiękowego i wyświetleniem komunikatu "USZKODZONY PRZEKAŹNIK". Czujnik włączenia grzałki wykorzystuje mostek prostowniczy MP2, w którego przekątną włączona jest dioda prostownicza D2. Podczas przepływu prądu przez grzałkę powstaje spadek napięcia ok. 0,7V. Do wygładzenia tego napięcia służy kondensator C7. Napięcie to powoduje przepływ prądu przez cewkę przekaźnika kontaktronowego Pu2 i zwarcie jego styków. Wynikiem tego jest podanie stanu niskiego na port P3.2 co jest sygnałem przepływu prądu przez grzałkę. Gdy przekaźnik Pu1 załączający grzałkę jest włączony (prąd przez grzałkę płynie) to jest sytuacja prawidłowa. Gdy Pu1 jest załączony a Pu2 nie to oznacza to uszkodzenie grzałki. Z kolei, gdy Pu1 nie jest wysterowany a Pu2 jest załączony to oznacza sklejenie styków przekaźnika Pu1. Przekaźnik Pu1 ma cewkę na napięcie 5V a przekaźnik Pu2 ma cewkę na napięcie 0,5V.

Termostat również rozpoznaje uszkodzenie lub przerwę w układzie czujnika temperatury co jest sygnalizowane pojawieniem się komunikatu "BRAK CZUJNIKA". W układzie zastosowano do sterowania grzałki przekaźnik a nie triak z uwagi na odporność styków przekaźnika na krótkotrwałe zwarcia. Jako bezpiecznik B1 zastosowano ze względów przeciwpożarowych bezpiecznik termiczny o temperaturze wyłączenia 70C. Czujnik temperatury został umieszczony w szklanej rurce i uszczelniony klejem silikonowym.

Do opisu dołączam schemat ideowy i schemat płytki drukowanej w formacie PROTELA oraz kod źródłowy programu napisany w BASCOMIE.

nadesłał: sp1i2 (małpa) poczta.onet.pl

Attachments:

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Termostat DS1820 (protel, bascom)
Page 1 of 1Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.049 seconds