Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inPrzerejestrowanie samochodu


  Main Page -> Forum Index -> Temporary Forum ->Przerejestrowanie samochodu Post new topic  This topic is locked 
Author
Hide the left column
Show left column Message
tymeczek
Level 24
Joined: 19 Apr 2010
Posts: 912
Post rating: 67
tymeczek
Level 24
Post#1 28 Jun 2010 15:43  Topic author   

Przerejestrowanie samochodu


Wiedz, że zmiana adresu pociąga za sobą konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego. Wniosek w tej sprawie musisz złożyć w wydziale komunikacji starostwa powiatowego w terminie maksymalnie 30 dni od zameldowania pod nowym adresem. Cała procedura nie powinna potrwać dłużej niż dwie godziny. W efekcie odbierzesz tablice i tymczasowy dowód rejestracyjny. Właściwy dokument dostaniesz po około miesiącu. Opłata za przerejestrowanie auta to 80 złotych. Wydanie dowodu rejestracyjnego - 75,50 złotych. Jazda bez dowodu rejestracyjnego lub z nieważnym dowodem rejestracyjnym kosztować Cię będzie 250 złotych. Do przerejestrowania samochodu będziesz potrzebować dowodu tożsamości, dowodu własności pojazdu (umowa kupna, darowizny, faktura, rachunek lub decyzja sądu), dowodu rejestracyjnego pojazdu, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych oraz potwierdzenia opłacenia ubezpieczenia OC.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Hucul
Level 39
Location: Hanower
Joined: 19 Feb 2005
Posts: 4821
Helped: 370
Post rating: 64
Hucul
Level 39
Post#2 29 Jun 2010 06:58    

Re: Przerejestrowanie samochodu


tymeczek wrote:
... Wniosek w tej sprawie musisz złożyć w wydziale komunikacji starostwa powiatowego w terminie maksymalnie 30 dni od zameldowania pod nowym adresem.
Wprawdzie istnieje taki przepis lecz nie ma przepisów umożliwiających wyegzekwowanie tego .
tymeczek wrote:
Cała procedura nie powinna potrwać dłużej niż dwie godziny.
Zależnie od miejscowości może potrwać wielokrotnie dłużej .
tymeczek wrote:
Opłata za przerejestrowanie auta to 80 złotych. Wydanie dowodu rejestracyjnego - 75,50 złotych.
Opłaty różnią się przy przeprowadzce do innego województwa .
tymeczek wrote:
Jazda bez dowodu rejestracyjnego lub z nieważnym dowodem rejestracyjnym kosztować Cię będzie 250 złotych.
Jazda z nieważnym dowodem lub bez dowodu "kosztuje" 50 złotych :|

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Temporary Forum -> Przerejestrowanie samochodu
Page 1 of 1Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.051 seconds