Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inSchemat rozrządu Ford Fiesta 1.4 Tdci 2008-


  Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives ->Schemat rozrządu Ford Fiesta 1.4 Tdci 2008- Post new topic  Reply to topic 
Author
Hide the left column
Show left column Message
ssebas1976
Level 8
Location: Toruń
Joined: 28 Mar 2009
Posts: 17
Post rating: 3
ssebas1976
Level 8
Post#1 01 Nov 2010 19:31  Topic author   

Schemat rozrządu Ford Fiesta 1.4 Tdci 2008-


Rozrząd
Ostrzeżenia i zalecenia
O ile producent nie radzi inaczej, zalecane są następujące procedury:
Po demontażu należy zawsze mocować nowy pasek rozrządu
Sprawdzić naprężacz i jałowe koła pasowe, w razie potrzeby wymienić
Nie wolno obracać silnika w kierunku przeciwnym do normalnej pracy
Sprawdzić pasek (paski) pod kątem pęknięć, wystrzępienia, zużycia i zanieczyszczenia olejem
Uwaga: Silnik musi być zimny przed regulacją paska rozrządu
Uwaga: Unikać zginania, skręcania i naprężania
Informacje ogólne
Przed odłączeniem kabla akumulatora, sprawdzić kod zabezpieczenia systemu audio
Wymienić uszczelnienia
Wymienić szczeliwo
Wymagane są specjalne narzędzia

Demontaż
Odłączyć akumulator
Zdjąć nasadkę podpory silnika
Zdemontować górną pokrywę paska rozrządu

Zdjąć pomocniczy pasek napędowy
Patrz 'Dane dotyczące regulacji/Ułożenie paska'
Zdemontować czujnik położenia wału korbowego

Powiększ

Zablokować wał korbowy poprzez umieszczenie kołka zabezpieczającego w kole zamachowym Ford 303-734

Zdemontować koło pasowe wału korbowego
Zdemontować przyrząd zabezpieczający koło zamachowe Ford 303-734
Zdemontować dolną pokrywę paska rozrządu

Powiększ

Zamocować śrubę koła pasowego wału korbowego
Obrócić wał korbowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Zamocować kołek zabezpieczający wału rozrządczego Ford 303-735

Powiększ

Zdemontować prowadnicę paska rozrządu

Zdemontować koło pasowe naprężacza

Zdemontować koło zębate wału korbowego
Uwaga: Nie dotykać zewnętrznego pierścienia czujnika
Uwaga: Tor magnetyczny nie powinien wykazywać żadnych śladów uszkodzenia i musi znajdować się daleko od źródeł magnetycznych, w przeciwnym razie trzeba go będzie wymienić

Powiększ

Wyjąć kołek zabezpieczający wału rozrządczego Ford 303-735

Powiększ

Wykorzystać podnośnik wózkowy, aby podeprzeć silnik
Uwaga: Włożyć drewniany klocek pomiędzy miskę olejową a lewarek
Zdemontować górną podporę silnika

Powiększ

Zdemontować wspornik mocowania silnika

Powiększ

Zdjąć pasek rozrządu
Instalacja
Zamocować koło pasowe naprężacza przy pomocy dokręcanej ręcznie śruby
Zamocować pasek rozrządu na kole zębatym wału rozrządczego
Ponownie zamontować wspornik mocowania silnika 60 Nm

Ponownie zamontować górną podporę silnika 48 Nm

Powiększ

Zdemontować podnośnik
Sprawdzić, czy można włożyć i wyjąć kołek zabezpieczający Ford 303-732

Powiększ

Wyjąć kołek zabezpieczający Ford 303-732
Ustawić oznaczenia rozrządu wału rozrządczego
Sprawdzić, czy można włożyć i wyjąć kołek zabezpieczający

Powiększ

Ponownie zamontować koło zębate wału korbowego
Uwaga: Nie dotykać zewnętrznego pierścienia czujnika

Powiększ

Zamocować pasek rozrządu odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, zaczynając od koła zębatego wału korbowego
Zamocować śrubę koła pasowego wału korbowego
Uwaga: Tylko palcami
Zamocować kołek zabezpieczający wału korbowego Ford 303-732

Powiększ

Obracać naprężacz odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, dopóki wskaźnik nie ustawi się tak jak pokazano

Powiększ

Dokręcić śrubę montażową koła pasowego naprężacza 30 Nm
Wyjąć kołek zabezpieczający wału korbowego Ford 303-732
Ponownie zamontować prowadnicę paska rozrządu 10 Nm

Obrócić silnik ręcznie o 10 obrotów
Zamocować kołek zabezpieczający wału korbowego Ford 303-732

Powiększ

Zamocować kołek zabezpieczający wału rozrządczego Ford 303-735

Powiększ

Wyjąć kołek zabezpieczający wału korbowego Ford 303-732
Zamocować kołek zabezpieczający pompy wtryskowej

Powiększ

Uwaga: Powtórzyć procedurę, jeżeli przyrządy specjalne odpowiednio nie pasują
Zdemontować przyrządy specjalne
Wyjąć kołki zabezpieczające
Wykręcić środkową śrubę koła pasowego wału korbowego
Ponownie zamontować dolną pokrywę paska rozrządu 6 Nm
Ponownie zamontować czujnik położenia wału korbowego

Powiększ

Zablokować wał korbowy poprzez umieszczenie kołka zabezpieczającego w kole zamachowym

Wymienić śrubę koła pasowego wału korbowego 30 Nm + 180°
Zdemontować przyrząd zabezpieczający koło zamachowe
Ponownie zamontować pomocniczy pasek napędowy
Ponownie zamontować górną pokrywę paska rozrządu

Zamocować nasadkę podpory silnika
Ponownie podłączyć akumulator
Ustawienia momentu obrotowego
Wspornik mocowania silnika 60 Nm
Podpora silnika: 48 Nm
Koło pasowe wału korbowego (nowa śruba):
Etap 1: 30 Nm
Etap 2: 180°
Koło pasowe naprężacza: 30 Nm
Narzędzia specjalne
Kołek zabezpieczający pompę wtryskową: Ford 303-732
Przyrząd zabezpieczający wału rozrządczego: Ford 303-735
Przyrząd zabezpieczający koło zamachowe: Ford 303-734
Przyrząd zabezpieczający wał korbowy: Ford 303-732

Helpful post? + +2
Back to top

Ad
Ad


Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> Schemat rozrządu Ford Fiesta 1.4 Tdci 2008-
Page 1 of 1

Similar topics to schemat rozrządu Ford Fiesta 1.4 Tdci 2008-

Fiesta 1.8TDDi - wymiana rozrządu. (2)
ford c-max 2006r tdci, szukam schematu elektryki. (1)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.072 seconds