Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inOkresowe pomiary elektronarzędzi.


  Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Electricity Measurement ->Okresowe pomiary elektronarzędzi. Post new topic  This topic is locked 
Author
Hide the left column
Show left column Message
fantasta
Level 29
Location: Gdynia
Joined: 25 Nov 2003
Posts: 1672
Helped: 48
Post rating: 16
fantasta
Level 29
Post#1 27 Dec 2010 14:20  Topic author   

Okresowe pomiary elektronarzędzi.


Witam.

Czy może mi ktoś przybliżyć jak wykonywać pomiary elektronarzędzi.
Mam zamiar od nowego roku ustalić w firmie harmonogram przeglądów elektronarzędzi i studiując publikacje na ten temat chciałbym dowiedzieć jak dokładnie przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji.
Czy mierzyć sam przewód? podłączony do elektronarzędzia czy nie? Czy wirnik i resztę też mierzyć?

Prosiłbym o jakiś standardowy tryb postępowania w przypadku pomiaru rezystancji izolacji elektronarzędzi. Jak wy to robicie?

Czy jak założę zeszyt przeglądów i konserwacji elektronarzędzi, podzielę w nim na grupy czasookresowe narzędzia, tam będę wpisywał wyniki, oględzin, pomiarów i przeglądów podpisując się pod tym, czy to jest wystarczająca procedura??

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
silut
Level 16
Location: Osiek
Joined: 08 Feb 2008
Posts: 261
Helped: 7
Post rating: 12
silut
Level 16
Post#2 27 Dec 2010 17:42    

Re: Okresowe pomiary elektronarzędzi.


Badanie elektronarzędzi;

1. Oględziny

Należy sprawdzić, czy:

· Narzędzia są czyste i kompletne i mają czytelne tabliczki znamionowe.
· Elementy obudowy zewnętrznej i rękojeści nie są uszkodzone.
· Wtyczka nie jest uszkodzona (pęknięta, przypalona, styki nie są zdeformowane)
· Przewód przyłączeniowy jest zabezpieczony przed wyrwaniem z wtyczki i narzędzia oraz nie ma uszkodzonej izolacji.
· Nie ma wycieków smaru i oleju.2. Sprawdzenie obwodu ochronnego

Należy sprawdzić czy:
· Przewód PE jest dobrze i pewnie podpięty
· Długości żył przewodzących przewodu zasilającego są takie, aby przy wysunięciu się przewodu z odciążki, żyły przewodzące prąd naprężyły się wcześniej niż żyła ochronna.


3. Sprawdzenie biegu jałowego

Narzędzie należy włączyć do sieci na okres 5-10 sekund. Należy zwrócić uwagę na natychmiastowy rozruch, równomierną pracę oraz czy nie występuje nadmierne iskrzenie na komutatorze.


4. Pomiary

· Pomiar rezsytancji izolacji należy wykonać na elektronarzędziu zimnym, łącznie z przewodem przyłączeniowym, napięciem stałym 500V (megaomomierz 500V). Wartości rezystancji izolacji nie powinny być mniejsze
od 2MΩ dla narzędzi I i III klasy ochronności oraz
od 7 MΩ dla narzędzi o II klasie ochronności.
· Najmniejsza dopuszczalna rezystancja przewodu PE wynosi 0,1 Ω.
· Wyniki pomiaru można uznać za pozytywne jeżeli:
Rp≤Rw oraz RPE≤RPR-w gdzie:
Rp-pomierzona wartość rezystancji izolacji
Rw-najmniejsza dopuszczalna wartość rezystancji izolacji
Rpe- najmniejsza dopuszczalna rezystancja przewód
Rrr-w- najmniejsza dopuszczalna rezystancja przewodu PE


Jeśli chodzi o czasokres badań elektronarzędzi...

I kategoria – co 6 miesięcy; (eksploatacja dorywcza kilkakrotnie w ciągu zmiany i zwrot do magazynu, - - badania co 6 miesięcy)

II kategoria – co 4 miesiące; (eksploatacja częsta-nie zwracane (u pracownika) - badania co 4 miesiące)

III kategoria – co 2 miesiące; (eksploatacja ciągła na kilku zmianach -badania co 2 miesiące)
kategorie wg PN-88/E-08400/10; narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym; badania kontrolne w czasie eksploatacji;

Jeżeli chodzi o protokół... powinien zawierac dane urządzenia:
Nazwa elektronarzędzia:
Producent:
Nr seryjny:
Typ:
P [kW]
U [V]
Klasa izolacji:

oraz
Elektronarzędzia ręczne dzielą się na różnego rodzaju kategorie
i klasy, z których najważniejsze to:
klasy ochronności (tabela 25.10.1.1),
kategorie użytkowania (tabela 25.10.1.2).

. Klasy ochronności dla elektronarzędzi
Klasa ochronności I
Oprócz izolacji podstawowej wszystkie części metalowe dostępne muszą być połączone z przewodem ochronnym PE. Elektronarzędzia powinny być zasilane z obwodów posiadających odpowiednie zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, zależnie od warunków środowiskowych oraz urządzenia różnicowoprądowe w szczególnych warunkach użytkowania elektronarzędzi.
W normalnych warunkach środowiskowych, zabezpieczenie powinno
zadziałać w czasie nie dłuższym od 0,4 s, natomiast w warunkach zwiększonego zagrożenia, czas wyłączenia nie powinien przekroczyć 0,2 s.
Dodatkowo w warunkach szczególnego zagrożenia powinny być zastosowane wyłączniki różnicowoprądowe RCD.
Klasa ochronności II
Elektronarzędzia tej klasy nie posiadają przewodu ochronnego PE, natomiast muszą posiadać izolację podstawową i dodatkową lub izolację wzmocnioną.
Dzięki odpowiedniej izolacji obudowa może również być metalowa.
Klasa ochronności III
Elektronarzędzia tej klasy są zasilane bardzo niskimi napięciami, których
wartość nie powinna przekraczać pierwszego zakresu napięć (podanych
w tabeli 13.2.1) tj.:
50 V (AC), 120 V (DC) w warunkach normalnych,
25 V (AC), 60 V (DC) w warunkach zwiększonego zagrożenia,
12 V (AC), 30 V (DC) w warunkach szczególnego zagrożenia.

. Podział elektronarzędzi pod kątem kategorii użytkowania
Kategoria I
Elektronarzędzia eksploatowane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany. Oddawane do wypożyczalni narzędzi lub używanie przez stałych pracowników.
Kategoria II
Elektronarzędzia eksploatowane często w ciągu jednej zmiany i przekazywane kolejnym zmianom bez zwracania ich do wypożyczalni.
Kategoria III
Elektronarzędzia eksploatowane w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie lub zainstalowane na stałe (np. w linii produkcyjnej lub montażowej).

Badania okresowe powinny obejmować następujący zakres czynności:
oględziny zewnętrzne,
oględziny wewnętrzne wymagające częściowego demontażu,
sprawdzenie biegu jałowego,
pomiar rezystancji izolacji,
pomiar obwodu ochronnego (przewodu PE).


„Wytyczne - Pomiary w elektroenergetyce do 1 kV"

Pozdrawiam Sylwek ;)

Helpful post? + +5
Back to top
fantasta
Level 29
Location: Gdynia
Joined: 25 Nov 2003
Posts: 1672
Helped: 48
Post rating: 16
fantasta
Level 29
Post#3 27 Dec 2010 18:01  Topic author   

Re: Okresowe pomiary elektronarzędzi.


Tak, tak, znam tą książkę także.

W tej książce ani w innych publikacjach nie ma nic o tym jak te pomiary wykonywać. Mam zamiar je robić i chciałbym wiedzieć jak.
Czy normalnie L-N, czy jakoś inaczej, czy coś się spali w taki sposób (elektronika...), czy np. L i N do osi szlifierki czy do futerka wiertarki, o to mi chodzi.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
silut
Level 16
Location: Osiek
Joined: 08 Feb 2008
Posts: 261
Helped: 7
Post rating: 12
silut
Level 16
Post#4 27 Dec 2010 18:42    

Re: Okresowe pomiary elektronarzędzi.


Urządzenia drugiej klasy izolacji sprawdza się podłączając napięcie probiercze pomiędzy złączone ze sobą wyprowadzenia żyły fazowej i neutralnej wtyczki, a dostępne metalowe części obudowy lub w przypadku ich braku - folię aluminiową owiniętą wokół izolatora. W przypadku urządzeń pierwszej klasy izolacji należy podłączyć napięcie probiercze pomiędzy złączone ze sobą wyprowadzenia żyły fazowej i neutralnej wtyczki, a wyprowadzenie żyły ochronnej (uziemiającej) wtyczki. Jeżeli urządzenia zasilane są z instalacji 220V należy stosować napięcie probiercze 500VDC.

Helpful post? + +2
Back to top
czesiu
Level 32
Location: Bełchatów
Joined: 07 May 2003
Posts: 1529
Helped: 191
Post rating: 45
czesiu
Level 32
Post#5 27 Dec 2010 19:06    

Re: Okresowe pomiary elektronarzędzi.


Jest jeszcze zapis, że rezystancję przewodu ochronnego mierzymy prądem >0,5 In urządzenia i nie mniejszym niż 20A. Ze świecą szukać tego kto tak robi.

Dodano po 4 [minuty]:

silut wrote:
Urządzenia drugiej klasy izolacji sprawdza się podłączając napięcie probiercze pomiędzy złączone ze sobą wyprowadzenia żyły fazowej i neutralnej wtyczki, a dostępne metalowe części obudowy lub w przypadku ich braku - folię aluminiową owiniętą wokół izolatora. W przypadku urządzeń pierwszej klasy izolacji należy podłączyć napięcie probiercze pomiędzy złączone ze sobą wyprowadzenia żyły fazowej i neutralnej wtyczki, a wyprowadzenie żyły ochronnej (uziemiającej) wtyczki. Jeżeli urządzenia zasilane są z instalacji 220V należy stosować napięcie probiercze 500VDC.

I jeszcze dodam że włącznik elektronarzędzia podczas pomiaru musi być zablokowany w pozycji załączonej.

Helpful post? + 0
Back to top
Removed
Removed
Post#6 27 Dec 2010 20:51    

Re: Okresowe pomiary elektronarzędzi.


czesiu wrote:

I jeszcze dodam że włącznik elektronarzędzia podczas pomiaru musi być zablokowany w pozycji załączonej.

O, tak tak. Szczególnie te małe "stołowe", które to do zasilania silnika mają wbudowany mały przekaźnik. ;)

Helpful post? + +1
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
fantasta
Level 29
Location: Gdynia
Joined: 25 Nov 2003
Posts: 1672
Helped: 48
Post rating: 16
fantasta
Level 29
Post#7 27 Dec 2010 21:07  Topic author   

Re: Okresowe pomiary elektronarzędzi.


No dobra czyli zakładam krokodylka na N i L we wtyczce, wyłącznik w pozycji załączony i badam. Co jak wyłącznik jest potencjometrem jak w większości wiertarek jakie u siebie posiadam? Czy elektronika czyli regulator prędkości i zabezpieczenia termiczne nie ulegną uszkodzeniu gdy potraktuje je 500V?

Helpful post? + 0
Back to top
Removed
Removed
Post#8 27 Dec 2010 21:18    

Re: Okresowe pomiary elektronarzędzi.


fantasta wrote:
No dobra czyli zakładam krokodylka na N i L we wtyczce, wyłącznik w pozycji załączony i badam. Co jak wyłącznik jest potencjometrem jak w większości wiertarek jakie u siebie posiadam? Czy elektronika czyli regulator prędkości i zabezpieczenia termiczne nie ulegną uszkodzeniu gdy potraktuje je 500V?

Dokładnie. ;)

Helpful post? + +2
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
fantasta
Level 29
Location: Gdynia
Joined: 25 Nov 2003
Posts: 1672
Helped: 48
Post rating: 16
fantasta
Level 29
Post#9 29 Dec 2010 20:23  Topic author   

Re: Okresowe pomiary elektronarzędzi.


Rozumiem że nic się nie stanie. No ok, więc tak będę badał.

Helpful post? + 0
Back to top
czesiu
Level 32
Location: Bełchatów
Joined: 07 May 2003
Posts: 1529
Helped: 191
Post rating: 45
czesiu
Level 32
Post#10 29 Dec 2010 20:31    

Re: Okresowe pomiary elektronarzędzi.


Jak masz dużo urządzeń do badania dobrze jest przygotować sobie jakieś stare gniazdko z wyprowadzonymi przewodami od bolca i zmostkowanych L i N, nie musisz wtedy co trochę przepinać miernika i robisz pomiary "taśmowo".
To jest też wygodne rozwiązanie do sprawdzania ciągłości PE, wtedy wyginasz sobie kabel za wtyczką we wszystkie strony (żeby mieć pewność że PE łączy) i krokodylki się nie ześlizgują.

Helpful post? + 0
Back to top
fantasta
Level 29
Location: Gdynia
Joined: 25 Nov 2003
Posts: 1672
Helped: 48
Post rating: 16
fantasta
Level 29
Post#11 29 Dec 2010 22:06  Topic author   

Re: Okresowe pomiary elektronarzędzi.


Pomysł dobry. Urządzeń jest może 15, nie więcej. Myślę nad włączeniem w to także przedłużaczy, a to już sporo więcej.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
cranky
Level 26
Joined: 02 Jun 2003
Posts: 1134
Helped: 37
cranky
Level 26
Post#12 30 Dec 2010 11:12    

Re: Okresowe pomiary elektronarzędzi.


fantasta wrote:
Pomysł dobry. Urządzeń jest może 15, nie więcej. Myślę nad włączeniem w to także przedłużaczy, a to już sporo więcej.

Przypomnę wiec o badaniu przewodów zasilających komputerów i drukarek, jak również samych komputerów, radioodbiorników, ładowarek telefonów firmowych oraz każdorazowym przeprowadzeniu pomiarów światełek choinkowych stosowanych w biurze zakładu.
A rano przed robotą i tak nikt nie sprawdzi, czy z przyciętego wczoraj kabla od szlifierki goła miedź nie wychodzi.
Masz trafny nick. :)

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
fantasta
Level 29
Location: Gdynia
Joined: 25 Nov 2003
Posts: 1672
Helped: 48
Post rating: 16
fantasta
Level 29
Post#13 30 Dec 2010 11:39  Topic author   

Re: Okresowe pomiary elektronarzędzi.


Heh, wiem że przedłużacze to przesada, sam tak sądzę ale na innych mądrych forach (ise, sep) wyczytałem ze je także powinno się badać okresowo razem z przeglądami i pomiarami instalacji elektrycznych.

Helpful post? + 0
Back to top
zdzisiek1979
Level 35
Location: Pabianice
Joined: 24 Jan 2010
Posts: 3354
Helped: 276
Post rating: 218
zdzisiek1979
Level 35
Post#14 30 Dec 2010 11:50    

Re: Okresowe pomiary elektronarzędzi.


Jeśli chodzi o przedłużacze no warto im poświęcić trochę czasu bo są najbardziej sponiewieranym wyposażeniem a jakże potrzebnym nam :D
Dodam osobiście jako ciekawostkę koledze, że spotkałem się z pomiarami - badaniami nie tyle jak elektronarzędzi jak samych narzędzi ręcznych w izolacji do 1kV oraz wyposażenia BHP pracowników rękawice izolacyjne, kalosze, maty izolacyjne - dywaniki. W końcu skąd mam mieć pewność że śrubokręt ma izolację zapewniającą zabezpieczenie do 1kV przepraszam wkrętak :D albo kombinerki ew. jak kto woli szczypce. Badania to podstawa tak badaj badaj i co z tego dzisiaj zbadane ok a jutro ręka popalona bo pracownik nie umie się posługiwać narzędziem i je niszczy a przy okazji siebie rani :D Zalecam zrobić pracownikom wykład z obsługi narzędzi i zasad BHP a jako film instruktażowy polecam (choć po niemiecku chyba :D to dużo daje do myślenia cz.1 i cz.2) http://www.youtube.com/watch?v=nkOJoANh0SA

Helpful post? + 0
Back to top
cranky
Level 26
Joined: 02 Jun 2003
Posts: 1134
Helped: 37
cranky
Level 26
Post#15 30 Dec 2010 19:10    

Re: Okresowe pomiary elektronarzędzi.


fantasta wrote:
Heh, wiem że przedłużacze to przesada, sam tak sądzę ale na innych mądrych forach (ise, sep) wyczytałem ze je także powinno się badać okresowo razem z przeglądami i pomiarami instalacji elektrycznych.

Znam gościa, który został "warzywem" od zwijania uszkodzonego przedłużacza. Konieczne jest częste przegladanie tak przedłużaczy, jak przewodów elektronarzędzi. Jednak problemem jest nie metoda pomiaru, ale zmuszenie elektryka do faktycznego wykonania przeglądu i pracowników do rozstania się z koniecznym "właśnie teraz" do pracy sprzętem.

Helpful post? + 0
Back to top
silut
Level 16
Location: Osiek
Joined: 08 Feb 2008
Posts: 261
Helped: 7
Post rating: 12
silut
Level 16
Post#16 30 Dec 2010 23:20    

Re: Okresowe pomiary elektronarzędzi.


Quote:
Znam gościa, który został "warzywem" od zwijania uszkodzonego przedłużacza.
Poza sprawdzaniem trzeba mieć głowę na karku i nie zwijać zasilanego przedłużacza, zasady BHP są równie ważne jak pomiary i sprawne elektronarzędzia.

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Electricity Measurement -> Okresowe pomiary elektronarzędzi.
Page 1 of 1

Similar topics to okresowe pomiary elektronarzędzi.

Pomiary okresowe - Czy można legalnie wykonać pomiary okresowe? (15)
Pomiary okresowe instalacji a pomiary elektryczne słupów oświetlenia ulicznego ? (5)
Pomiary okresowe rozdzielnic. - (2)
Okresowe pomiary w praktyce (78)
Pomiary okresowe,UPS-ów,napięcie pomiędzy N,a PE (4)
Pomiary okresowe 5-letnie TN-S w mieszkaniach wspólnoty (21)
Regulator do elektronarzędzi (3)
Dopuszczenie do eksploatacji elektronarzędzi (7)
Protokół z pomiaru elektronarzędzi (3)
Jakość elektronarzędzi McAllister (4)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.076 seconds