Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inSpowalnianie internetu radiowego.


  Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> The Internet - Access ->Spowalnianie internetu radiowego. Post new topic  Reply to topic 
Author
Hide the left column
Show left column Message
jarek14r
Level 15
Joined: 30 Nov 2008
Posts: 220
Post rating: 5
jarek14r
Level 15
Post#1 26 Feb 2011 13:56  Topic author   

Spowalnianie internetu radiowego.


Witam. Wiem, że temat niejednokrotnie poruszany jednak nie u każdego są takie same przyczyny problemu. Posiadam internet radiowy podłączony do laptopa, prędkość 1 Mb (dla mnie wystarczająca) laptop acer extensa 5220 na celeronie 1,86 Ghz i 1 GB ramu. Wszystko działało świetnie ale od jakichś dwóch miesięcy internet okresowo strasznie spowalnia. Czasem jest tak, że typowe strony ładują się szybko, ale już buforowanie filmów jest powolne a nawet ustaje w ogóle a potem znowu trochę przyspiesza. Dostawca oczywiście nie widzi problemów po stronie sieci i twierdzi, że coś jest w systemie nie tak. (XP prof.) Dzieje się tak samo na chrome, firefoxie czy operze. Robiłem różne scany jednak nie umiem interpretować ich wyników, dlatego zamieszczam poniżej scan z prog. HiJackThis. Bardzo proszę o fachową poradę ponieważ trochę mnie już to męczy. Oto scan:


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 13:37:36, on 2011-02-26
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.21115)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe
C:\DOCUME~1\Jarek\USTAWI~1\Temp\RtkBtMnt.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Documents and Settings\Jarek\Moje dokumenty\Downloads\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.crawler.com/search/dispatcher.aspx?tp=aus&qkw=%s&tbid=66022
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb id=66022
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa customize.aspx?TbId=66022
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb id=66022
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa customize.aspx?TbId=66022
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
R3 - URLSearchHook: (no name) - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - (no file)
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {D187A56B-A33F-4CBE-9D77-459FC0BAE012} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {4F11ACBB-393F-4C86-A214-FF3D0D155CC3} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Kolekcja wycinków HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {163A949D-2A1F-4B4C-AE46-83D0F59BE189} (X4 Control) - http://83.13.249.2:8033/XHD.cab
O16 - DPF: {7EC687F9-9EFB-4FA3-A5BA-197C3461448A} (Rm Control) - http://83.13.249.2:8033/RM.cab
O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://212.182.101.171/activex/AxisCamControl.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--
End of file - 7861 bytes

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
robertklo
Level 17
Location: cc
Joined: 22 Sep 2009
Posts: 397
Helped: 7
Post rating: 6
robertklo
Level 17
Post#2 26 Feb 2011 14:29    

Re: Spowalnianie internetu radiowego.


Generalnie można by przeskanować komputer jakimś dobrym antywirusem.
Co do internetu to sprawdź jak jest z zasięgiem. Często on właśnie jest powodem spowolnienia. Sieci radiowe mają często pewną wadę- otóż administrator sieci dzieli jedno IP publiczne na jakąś ilość użytkowników. Co sprawia że zasadniczo wszyscy w twoim pobliżu mający tego samego dostawce dzielą się łączem, chociaż też nie do końca tak to działa. Nie jest to oczywiście reguła. W każdym razie możliwe że jakiś inny użytkownik obciąża mocno łącze, przez co tobie zwalnia. Ale podstawą w tym przypadku jest zasięg. i skan komputera tym antywirusem. Możesz np. użyć Kaspersky Virus Removal Tool. Bardzo dobra i dokładna aplikacja.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
jarek14r
Level 15
Joined: 30 Nov 2008
Posts: 220
Post rating: 5
jarek14r
Level 15
Post#3 26 Feb 2011 14:45  Topic author   

Re: Spowalnianie internetu radiowego.


Akurat co do zasięgu to jest on świetny ponieważ jestem jednym z użytkowników położonych najbliżej głównego masztu. U mnie jest Avast i jak dotąd zawsze reaguje na wirusy ale sprawdzę tak jak mówisz.

Przeskanowane Kaspersky'm i czyściutko.

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> The Internet - Access -> Spowalnianie internetu radiowego.
Page 1 of 1

Similar topics to spowalnianie internetu radiowego.

Router Surecom EP-4904AX - spowalnianie internetu (2)
Spowalnianie Internetu przy graniu PING 500 (15)
Czy antena pakietowa od internetu radiowego może być użyta do internetu z modemu (2)
Dzielenie internetu radiowego (8)
Dzelenie internetu radiowego (3)
Rozdział internetu radiowego (4)
Rozdzielenie internetu radiowego (2)
konfiguracja internetu radiowego (4)
Router Wi-Fi do internetu radiowego. (34)
Rozdzielenie internetu radiowego (3)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.099 seconds