Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inWarstwa połowiąca (półchłonna)


  Main Page -> Forum Index -> Medical Equipment ->Warstwa połowiąca (półchłonna) Post new topic  Reply to topic 
Author
Hide the left column
Show left column Message
lilianna88
Level 7
Joined: 18 Mar 2011
Posts: 22
lilianna88
Level 7
Post#1 25 May 2011 22:09  Topic author   

Warstwa połowiąca (półchłonna)


Witam! Test z warstwą półchłonną. Mam wyliczyć warstwę absorbenta, która
powoduje zmniejszenie natężenia wiązki promieniowania o połowę x. Oto moje wyniki:

0 mm 890.5 mikro grej
1 mm 618.7 mikro grej
2 mm 444.8 mikro grej
3 mm 315.2 mikro grej
4 mm 258.3 mikro grej
itp.

Znam wzór I(x)=I0exp(-ux) gdzie u to liniowy współczynnik osłabienia promieniowania zaś x to grubość absorbenta. I0 to natężenie wiązki promieniowania bez absorbenta, zaś I(x)- po przejściu.
I(x)=I0exp(-ux) dla x=1 I0=890.5 I(x) wynosi 618.7 czyli mogę wyznaczyć u
Z kolei dla x=2 I0=890.5 u będzie wyznaczone z poprzedniego pomiaru. Wyznaczę I(x). Tak samo zrobię dla x=3, x=4 itp.


Pytanie: Jak wyliczyć warstwę absorbenta, która powoduje zmniejszenie natężenia wiązki promieniowania o połowę x? I czy można przedstawić to na wykresie? Jeśli tak, to w jaki sposób?


Pozdrawiam :)

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
fortronik
Admin Sprzętu Medycznego
Location: Kraków
Joined: 03 Apr 2003
Posts: 2636
Helped: 93
Post rating: 37
fortronik
Admin Sprzętu Medycznego
Post#2 28 May 2011 14:38  Helpful post   

Re: warstwa połowiąca (półchłonna)


Koleżanko z tego co napisałaś wychodzi że warstwa półchłonna wynosi 2 mm. Należy sprawdzić w odpowiedniej tabeli wartość wyznaczona dla odpowiedniego napięcia dla którego został wykonany pomiar.

Warstwa połowiąca (półchłonna) Warstwa połowiąca (półchłonna)

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
lilianna88
Level 7
Joined: 18 Mar 2011
Posts: 22
lilianna88
Level 7
Post#3 29 May 2011 09:55  Topic author   

Re: warstwa połowiąca (półchłonna)


Dziękuję za pomoc :)

To były wyniki pomiarów dla U=80kV. W rozporządzeniu dla tego napięcia grubość warstwy odpowiada 2,3 mm, czyli moje wyniki odbiegają od normy...

Helpful post? + 0
Back to top
fortronik
Admin Sprzętu Medycznego
Location: Kraków
Joined: 03 Apr 2003
Posts: 2636
Helped: 93
Post rating: 37
fortronik
Admin Sprzętu Medycznego
Post#4 29 May 2011 12:55    

Re: warstwa połowiąca (półchłonna)


Tak według nowej ustawy aparat nie spełnia wymogów. Należało by dodać minimum 0,3 mm Al. Do tej pory w aparacie wymagano 2,5 mm Al. Obecnie już przy pracy z napięciem 110 kV wymagane jest 3 mm Al. Oj będą serwisy miały sporo pracy i to dość kosztowne prace (chodzi o uzupełnienie filtracji do wymaganej wartości) praktycznie to jest demontaż lampy, uzupełnienie filtracji, kalibracja AEC.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Adamcyn
Level 16
Location: wrocław
Joined: 18 Aug 2006
Posts: 385
Helped: 10
Post rating: 12
Adamcyn
Level 16
Post#5 15 Feb 2015 15:04    

Re: Warstwa połowiąca (półchłonna)


Aparat punktowy stomatologiczny 65 kV.
Trzyma pewnie wszystkie parametry podczas testów za wyjątkiem warstwy półchłonnej: 1,6 mm zamiast wymaganych 2 mm.

Jak sądzicie, czy to kwestia zużycia, czy też błąd pomiaru?

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
11emi
Level 9
Joined: 21 Dec 2004
Posts: 11
11emi
Level 9
Post#6 19 Feb 2015 12:03    

Re: Warstwa połowiąca (półchłonna)


A wcześniejsze pomiary były dobre? Czy nikt nie mierzył?
Może dodaj po prostu 0,5 mm Al

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
fortronik
Admin Sprzętu Medycznego
Location: Kraków
Joined: 03 Apr 2003
Posts: 2636
Helped: 93
Post rating: 37
fortronik
Admin Sprzętu Medycznego
Post#7 19 Feb 2015 20:14    

Re: Warstwa połowiąca (półchłonna)


11emi wrote:
A wcześniejsze pomiary były dobre? Czy nikt nie mierzył?
Może dodaj po prostu 0,5 mm Al


Tak jak Kolega 11emi doradził proszę dołożyć dodatkowy filtr. Różnice w wynikach mogą pochodzić z zastosowania różnych metod wyznaczania współczynnika.

Helpful post? + 0
Back to top
Adamcyn
Level 16
Location: wrocław
Joined: 18 Aug 2006
Posts: 385
Helped: 10
Post rating: 12
Adamcyn
Level 16
Post#8 20 Feb 2015 09:00    

Re: Warstwa połowiąca (półchłonna)


Poprzednie pomiary przeprowadziła inna ekipa innym przyrządem i warstwa półchłonna wynosiła 2,5 mm.
Dołożenie 0,5 mmAl może spowodować, że pomiar wydajności nie wyjdzie.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Adamcyn
Level 16
Location: wrocław
Joined: 18 Aug 2006
Posts: 385
Helped: 10
Post rating: 12
Adamcyn
Level 16
Post#9 21 Feb 2015 11:05    

Re: Warstwa połowiąca (półchłonna)


Ponowny pomiar innym systemem wykazał prawidłowe wartości - 2,4 mm.
Poprzednio użyty miernik zapewne nieprawidłowo reagował na niskoenergetyczne składowe widma, co spowodowało nieprawidłowe wyznaczenie HVL.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Medical Equipment -> Warstwa połowiąca (półchłonna)
Page 1 of 1Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.07 seconds