Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inPomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


  Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Electricity Measurement ->Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego Post new topic  Reply to topic 
Author
Hide the left column
Show left column Message
nelik1987
Company Account
Level 31
Location: Gdańsk
Joined: 30 Aug 2004
Posts: 2077
Helped: 42
Post rating: 309
nelik1987
Company Account
Level 31
Post#1 24 Nov 2011 11:26  Topic author   

Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


Witam, mam zmierzyć natężenie oświetlenia awaryjnego w strefach otwartych i na drogach ewakuacyjnych. Nigdzie nie mogę się doszukać na temat sposobu pomiarów tych wartości. Jak mierzyć natężenie oświetlenia użytkowego to wiem, siatka punktów w środku kwadratów o boku 1 m i na wysokości roboczej. Co do oświetlenia awaryjnego wiem, ze wysokość pomiaru powinna być przy podłodze ale jak rozplanować punkty pomiarowe i czy z wyników na przykład dla korytarza (drogi ewakuacyjnej) należy obliczyć średnią arytmetyczną z wszystkich wyników i przyjąć to za średnie natężenie oświetlenia, oraz policzyć stosunek średniego natężenia do minimalnego (według normy nie większy niż 1:40). Norma mówi również o konieczności zapewnienia 1lux w centralnym pasie drogi ewakuacyjnej i 0,5 lux w pasie pobocznym tej drogi. Te same pytania dotyczą pomiary natężenia w strefach otwartych (antypanic).

Helpful post? + +1
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
kasprzyk
Specjalista elektryk
Location: Chodzież
Joined: 04 Dec 2003
Posts: 5192
Helped: 317
Post rating: 94
kasprzyk
Specjalista elektryk
Post#2 25 Nov 2011 16:59    

Re: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


Witaj
Podaj e-mail - prześlę broszurę, być może więcej tam wyczytasz, jeszcze przyjrzałem się treści Twojego pytania, i odpowiedź moja może nic nie wnosić.

Zacytuję:

"W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości
do 2 m, średnie natê¿enie oświetlenia
na pod³o¿u wzd³u¿ środkowej linii tej drogi
powinno byæ nie mniejsze ni¿ 1 lx. Natomiast
na centralnym pasie drogi, obejmuj¹cym
co najmniej po³owê szerokości drogi, natê¿enie
oświetlenia powinno wynosiæ co najmniej
0,5 lx"
....stosunek maksymalnego do minimalnego
natê¿enia oświetlenia wzd³u¿ centralnej linii
drogi ewakuacyjnej nie powinien byæ wiêkszy
ni¿ 40:1

jeśli punkty pierwszej pomocy oraz urz¹-
dzenia przeciwpo¿arowe i przyciski alarmowe
nie znajduj¹ siê na drodze ewakuacyjnej ani
w strefie otwartej, to powinny one byæ tak
oświetlone, aby natê¿enie oświetlenia na pod-
³odze w ich pobli¿u wynosi³o co najmniej 5 lx "

Źródłó - broszura - Bezpieczeństwo pracy 6/2006

pozdrawiam

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
nelik1987
Company Account
Level 31
Location: Gdańsk
Joined: 30 Aug 2004
Posts: 2077
Helped: 42
Post rating: 309
nelik1987
Company Account
Level 31
Post#3 25 Nov 2011 17:02  Topic author   

Re: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


To ja doskonale znam, chodzi mi o to jak wykonywać pomiary natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
kasprzyk
Specjalista elektryk
Location: Chodzież
Joined: 04 Dec 2003
Posts: 5192
Helped: 317
Post rating: 94
kasprzyk
Specjalista elektryk
Post#4 25 Nov 2011 17:08    

Re: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


Zmieniłem post wyżej.
Asystowałem tylko przy tych pomiarach - miernik na podłodze - co jakieś 2m między oprawami w środkowej osi. Niestety protokołu z pomiarów pewnie się nie doszukam.
pzdr

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
nelik1987
Company Account
Level 31
Location: Gdańsk
Joined: 30 Aug 2004
Posts: 2077
Helped: 42
Post rating: 309
nelik1987
Company Account
Level 31
Post#5 25 Nov 2011 17:17  Topic author   

Re: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


No właśnie takie zdawkowe informacje dostaję od różnych ludzi w stylu "co jakieś 2m między oprawami w środkowej osi." Mi chodzi o konkrety jak to mierzyć w jakich odstępach najlepiej jak by się znalazła norma na to.

Helpful post? + 0
Back to top
karolto
Level 8
Location: Bialystok
Joined: 21 Jun 2010
Posts: 5
karolto
Level 8
Post#6 01 Feb 2012 10:01    

Re: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


Jest taka norma:
PN-EN 1838:2005
Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne
ale niewiele mówi o samych pomiarach.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
nelik1987
Company Account
Level 31
Location: Gdańsk
Joined: 30 Aug 2004
Posts: 2077
Helped: 42
Post rating: 309
nelik1987
Company Account
Level 31
Post#7 13 Oct 2013 08:46  Topic author   

Re: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


No właśnie niewiele mówi o samych pomiarach a to mi jest potrzebne i dlatego o to zapytałem.

Helpful post? + 0
Back to top
rynex
Level 10
Location: niemcza
Joined: 03 Sep 2007
Posts: 14
rynex
Level 10
Post#8 11 Jan 2014 22:33    

Re: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


A co powiecie panowie o nwej normie PN EN -12464-2:2008. Przecież tam jest zapis że siatki pomiarowe ma wykonać projektant do konserwacji i wspólczynnik utrzymania. Przecież wszelkie natężenia oświetlenia przyjmuje projektant ,projektuje,oblicza,dobiera oprawy do miejsca przeznaczenia a my pomiarowcy nie jesteśmy projektantami i my pomiarowcy sprawdzamy założenia projektowe i czy spełniają normy PN-EN 12464-1:2008 oraz awaryjne PN 1838:2005.Oni tyczą pole zadania drogi ewak. ośw. awaryjne. W końcu jest na to przypis normy. Sprawa jest moim zdaniem wyjaśniona.Rządać od projektantów siatki z obliczeniami i drogami ewak. i ośw. awaryjne i tyle.A nawet do pomiarów natężenia ośw. nie są wymagane chyba uprawnienia SEP. bo wytyczne co do oświetlenia to wymogi BHP.

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Electricity Measurement -> Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego
Page 1 of 1

Similar topics to pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego

Pomiar natężenia oświetlenia (1)
Pomiar natężenia oświetlenia - jakie uprawnienia? (6)
Wzór protokółu, pomiar natężenia oświetlenia. (2)
Projekt obiektu w którym był wykonywany pomiar natężenia oświetlenia. (3)
Układ awaryjnego zasilania oświetlenia (2)
Uklad Awaryjnego Zasilania Oświetlenia (2)
Podłączenie modułu oświetlenia awaryjnego plexiform (8)
połączenie statecznika z modułem oświetlenia awaryjnego (1)
Modernizacja starego oświetlenia awaryjnego 24V (8)
Wybór luksomierza do oświetlenia awaryjnego, opinie (14)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.048 seconds