Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego

nelik1987 24 Nov 2011 11:26
 • #1 24 Nov 2011 11:26
  nelik1987

  Level 31  
  Helpful post? (+2)
  Witam, mam zmierzyć natężenie oświetlenia awaryjnego w strefach otwartych i na drogach ewakuacyjnych. Nigdzie nie mogę się doszukać na temat sposobu pomiarów tych wartości. Jak mierzyć natężenie oświetlenia użytkowego to wiem, siatka punktów w środku kwadratów o boku 1 m i na wysokości roboczej. Co do oświetlenia awaryjnego wiem, ze wysokość pomiaru powinna być przy podłodze ale jak rozplanować punkty pomiarowe i czy z wyników na przykład dla korytarza (drogi ewakuacyjnej) należy obliczyć średnią arytmetyczną z wszystkich wyników i przyjąć to za średnie natężenie oświetlenia, oraz policzyć stosunek średniego natężenia do minimalnego (według normy nie większy niż 1:40). Norma mówi również o konieczności zapewnienia 1lux w centralnym pasie drogi ewakuacyjnej i 0,5 lux w pasie pobocznym tej drogi. Te same pytania dotyczą pomiary natężenia w strefach otwartych (antypanic).
 • #2 25 Nov 2011 16:59
  kasprzyk
  Specjalista elektryk
  Helpful post? (0)
  Witaj
  Podaj e-mail - prześlę broszurę, być może więcej tam wyczytasz, jeszcze przyjrzałem się treści Twojego pytania, i odpowiedź moja może nic nie wnosić.

  Zacytuję:

  "W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości
  do 2 m, średnie natê¿enie oświetlenia
  na pod³o¿u wzd³u¿ środkowej linii tej drogi
  powinno byæ nie mniejsze ni¿ 1 lx. Natomiast
  na centralnym pasie drogi, obejmuj¹cym
  co najmniej po³owê szerokości drogi, natê¿enie
  oświetlenia powinno wynosiæ co najmniej
  0,5 lx"
  ....stosunek maksymalnego do minimalnego
  natê¿enia oświetlenia wzd³u¿ centralnej linii
  drogi ewakuacyjnej nie powinien byæ wiêkszy
  ni¿ 40:1

  jeśli punkty pierwszej pomocy oraz urz¹-
  dzenia przeciwpo¿arowe i przyciski alarmowe
  nie znajduj¹ siê na drodze ewakuacyjnej ani
  w strefie otwartej, to powinny one byæ tak
  oświetlone, aby natê¿enie oświetlenia na pod-
  ³odze w ich pobli¿u wynosi³o co najmniej 5 lx "

  Źródłó - broszura - Bezpieczeństwo pracy 6/2006

  pozdrawiam
 • #3 25 Nov 2011 17:02
  nelik1987

  Level 31  
  Topic author Helpful post? (+1)
  To ja doskonale znam, chodzi mi o to jak wykonywać pomiary natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej.
 • #4 25 Nov 2011 17:08
  kasprzyk
  Specjalista elektryk
  Helpful post? (0)
  Zmieniłem post wyżej.
  Asystowałem tylko przy tych pomiarach - miernik na podłodze - co jakieś 2m między oprawami w środkowej osi. Niestety protokołu z pomiarów pewnie się nie doszukam.
  pzdr
 • #5 25 Nov 2011 17:17
  nelik1987

  Level 31  
  Topic author Helpful post? (0)
  No właśnie takie zdawkowe informacje dostaję od różnych ludzi w stylu "co jakieś 2m między oprawami w środkowej osi." Mi chodzi o konkrety jak to mierzyć w jakich odstępach najlepiej jak by się znalazła norma na to.
 • #6 01 Feb 2012 10:01
  karolto
  Level 8  
  Helpful post? (0)
  Jest taka norma:
  PN-EN 1838:2005
  Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne
  ale niewiele mówi o samych pomiarach.
 • #7 13 Oct 2013 08:46
  nelik1987

  Level 31  
  Topic author Helpful post? (0)
  No właśnie niewiele mówi o samych pomiarach a to mi jest potrzebne i dlatego o to zapytałem.
 • #8 11 Jan 2014 22:33
  rynex
  Level 10  
  Helpful post? (0)
  A co powiecie panowie o nwej normie PN EN -12464-2:2008. Przecież tam jest zapis że siatki pomiarowe ma wykonać projektant do konserwacji i wspólczynnik utrzymania. Przecież wszelkie natężenia oświetlenia przyjmuje projektant ,projektuje,oblicza,dobiera oprawy do miejsca przeznaczenia a my pomiarowcy nie jesteśmy projektantami i my pomiarowcy sprawdzamy założenia projektowe i czy spełniają normy PN-EN 12464-1:2008 oraz awaryjne PN 1838:2005.Oni tyczą pole zadania drogi ewak. ośw. awaryjne. W końcu jest na to przypis normy. Sprawa jest moim zdaniem wyjaśniona.Rządać od projektantów siatki z obliczeniami i drogami ewak. i ośw. awaryjne i tyle.A nawet do pomiarów natężenia ośw. nie są wymagane chyba uprawnienia SEP. bo wytyczne co do oświetlenia to wymogi BHP.
  Search 4 million + Products
Browse Products