Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in

This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.

Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Electricity Measurement -> Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego
Author
Message
nelik1987
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 30 Aug 2004
Posts: 2015
Location: Gdańsk

Post#1 Post from the author of the topic 24 Nov 2011 11:26   

Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


Witam, mam zmierzyć natężenie oświetlenia awaryjnego w strefach otwartych i na drogach ewakuacyjnych. Nigdzie nie mogę się doszukać na temat sposobu pomiarów tych wartości. Jak mierzyć natężenie oświetlenia użytkowego to wiem, siatka punktów w środku kwadratów o boku 1 m i na wysokości roboczej. Co do oświetlenia awaryjnego wiem, ze wysokość pomiaru powinna być przy podłodze ale jak rozplanować punkty pomiarowe i czy z wyników na przykład dla korytarza (drogi ewakuacyjnej) należy obliczyć średnią arytmetyczną z wszystkich wyników i przyjąć to za średnie natężenie oświetlenia, oraz policzyć stosunek średniego natężenia do minimalnego (według normy nie większy niż 1:40). Norma mówi również o konieczności zapewnienia 1lux w centralnym pasie drogi ewakuacyjnej i 0,5 lux w pasie pobocznym tej drogi. Te same pytania dotyczą pomiary natężenia w strefach otwartych (antypanic).

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 24 Nov 2011 11:26   

Back to top
   
kasprzyk
Poziom 24
Poziom 24


Joined: 04 Dec 2003
Posts: 4575
Location: Wielkopolska

Post#2 25 Nov 2011 16:59   

Re: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


Witaj
Podaj e-mail - prześlę broszurę, być może więcej tam wyczytasz, jeszcze przyjrzałem się treści Twojego pytania, i odpowiedź moja może nic nie wnosić.

Zacytuję:

"W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości
do 2 m, średnie natê¿enie oświetlenia
na pod³o¿u wzd³u¿ środkowej linii tej drogi
powinno byæ nie mniejsze ni¿ 1 lx. Natomiast
na centralnym pasie drogi, obejmuj¹cym
co najmniej po³owê szerokości drogi, natê¿enie
oświetlenia powinno wynosiæ co najmniej
0,5 lx"
....stosunek maksymalnego do minimalnego
natê¿enia oświetlenia wzd³u¿ centralnej linii
drogi ewakuacyjnej nie powinien byæ wiêkszy
ni¿ 40:1

jeśli punkty pierwszej pomocy oraz urz¹-
dzenia przeciwpo¿arowe i przyciski alarmowe
nie znajduj¹ siê na drodze ewakuacyjnej ani
w strefie otwartej, to powinny one byæ tak
oświetlone, aby natê¿enie oświetlenia na pod-
³odze w ich pobli¿u wynosi³o co najmniej 5 lx "

Źródłó - broszura - Bezpieczeństwo pracy 6/2006

pozdrawiam

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 25 Nov 2011 16:59   

Back to top
   
nelik1987
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 30 Aug 2004
Posts: 2015
Location: Gdańsk

Post#3 Post from the author of the topic 25 Nov 2011 17:02   

Re: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


To ja doskonale znam, chodzi mi o to jak wykonywać pomiary natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 25 Nov 2011 17:02   

Back to top
   
kasprzyk
Poziom 24
Poziom 24


Joined: 04 Dec 2003
Posts: 4575
Location: Wielkopolska

Post#4 25 Nov 2011 17:08   

Re: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


Zmieniłem post wyżej.
Asystowałem tylko przy tych pomiarach - miernik na podłodze - co jakieś 2m między oprawami w środkowej osi. Niestety protokołu z pomiarów pewnie się nie doszukam.
pzdr

Helpful message? + -

Back to top
   
nelik1987
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 30 Aug 2004
Posts: 2015
Location: Gdańsk

Post#5 Post from the author of the topic 25 Nov 2011 17:17   

Re: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


No właśnie takie zdawkowe informacje dostaję od różnych ludzi w stylu "co jakieś 2m między oprawami w środkowej osi." Mi chodzi o konkrety jak to mierzyć w jakich odstępach najlepiej jak by się znalazła norma na to.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 25 Nov 2011 17:17   

Back to top
   
karolto
Poziom 3
Poziom 3


Joined: 21 Jun 2010
Posts: 5
Location: Bialystok

Post#6 01 Feb 2012 10:01   

Re: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


Jest taka norma:
PN-EN 1838:2005
Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne
ale niewiele mówi o samych pomiarach.

Helpful message? + -

Back to top
   
nelik1987
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 30 Aug 2004
Posts: 2015
Location: Gdańsk

Post#7 Post from the author of the topic 13 Oct 2013 08:46   

Re: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


No właśnie niewiele mówi o samych pomiarach a to mi jest potrzebne i dlatego o to zapytałem.

Helpful message? + -

Back to top
   
rynex
Poziom 5
Poziom 5


Joined: 03 Sep 2007
Posts: 14
Location: niemcza

Post#8 11 Jan 2014 22:33   

Re: Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego


A co powiecie panowie o nwej normie PN EN -12464-2:2008. Przecież tam jest zapis że siatki pomiarowe ma wykonać projektant do konserwacji i wspólczynnik utrzymania. Przecież wszelkie natężenia oświetlenia przyjmuje projektant ,projektuje,oblicza,dobiera oprawy do miejsca przeznaczenia a my pomiarowcy nie jesteśmy projektantami i my pomiarowcy sprawdzamy założenia projektowe i czy spełniają normy PN-EN 12464-1:2008 oraz awaryjne PN 1838:2005.Oni tyczą pole zadania drogi ewak. ośw. awaryjne. W końcu jest na to przypis normy. Sprawa jest moim zdaniem wyjaśniona.Rządać od projektantów siatki z obliczeniami i drogami ewak. i ośw. awaryjne i tyle.A nawet do pomiarów natężenia ośw. nie są wymagane chyba uprawnienia SEP. bo wytyczne co do oświetlenia to wymogi BHP.

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Electricity Measurement -> Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego
Page 1 of 1
Similar topics
Pomiar natężenia oświetlenia (1)
Pomiar natężenia oświetlenia - jakie uprawnienia? (6)
Wzór protokółu, pomiar natężenia oświetlenia. (2)
Projekt obiektu w którym był wykonywany pomiar natężenia oświetlenia. (3)
Układ awaryjnego zasilania oświetlenia (2)
Uklad Awaryjnego Zasilania Oświetlenia (2)
Podłączenie modułu oświetlenia awaryjnego plexiform (8)
połączenie statecznika z modułem oświetlenia awaryjnego (1)
Modernizacja starego oświetlenia awaryjnego 24V (8)
Wybór luksomierza do oświetlenia awaryjnego, opinie (14)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.041 seconds

elektroda.pl topic RSS feed