Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inTemperatura topnienia lutowia


  Main Page -> Forum Index -> Other ->Temperatura topnienia lutowia Post new topic  Reply to topic 
Author
Hide the left column
Show left column Message
Ptolek
Level 36
Location: Kraków
Joined: 17 Apr 2002
Posts: 3272
Helped: 318
Post rating: 73
Ptolek
Level 36
Post#1 04 Mar 2003 10:14  Topic author   

Temperatura topnienia lutowia


Jaka jest temparatura topnienia zwykłego spoiwa lutowniczego (stopu cyny i ołowiu) ?

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
POL02
Moderator AGD
Location: Lubelskie
Joined: 15 Dec 2002
Posts: 2115
Helped: 116
Post rating: 67
POL02
Moderator AGD
Post#2 04 Mar 2003 11:09    

Re: Temperatura topnienia lutowia


Witam.
Stopy cynowo - ołowiowe naleeżą do stopów miękkich i mają temperaturę topnienia od 220C - 280C.Wszystko zalęży od składu procentowego Sn + Pb.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Ptolek
Level 36
Location: Kraków
Joined: 17 Apr 2002
Posts: 3272
Helped: 318
Post rating: 73
Ptolek
Level 36
Post#3 04 Mar 2003 17:43  Topic author   

Re: Temperatura topnienia lutowia


Skład procentowy to 60% : 40%. No to chyba BD140 wytrzymuje chwilowo 220 C, bo mi się druciki odlutowały, tak się przygrzał i nadal działa. 8O

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Other -> Temperatura topnienia lutowia
Page 1 of 1Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.047 seconds