Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inMoja pila spalinowa nie chce odpalic


  Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives ->Moja pila spalinowa nie chce odpalic Post new topic  This topic is locked 
Author
Hide the left column
Show left column Message
BobPATRYK
Level 1
Location: Wys-Maz Mazury
Joined: 03 Jun 2012
Posts: 1
BobPATRYK
Level 1
Post#1 03 Jun 2012 12:53  Topic author   

Moja pila spalinowa nie chce odpalic


moja pila nie chce odpalic nie doplywa do niej paliwo co zrobic ile to bedzie kosztowoalo?

Moderated by c2h5oh:
3.1.14. Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji.
3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.


Helpful post? + 0
Back to top

Ad
Ad


Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> Moja pila spalinowa nie chce odpalic
Page 1 of 1Switch to mobile version Switch to version for desktops