Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inOlej 2T do diesla, co myślicie?


  Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Mechanics ->Olej 2T do diesla, co myślicie? Post new topic  Reply to topic 
Author
Hide the left column
Show left column Message
slider2002
Level 13
Location: Gniezno
Joined: 21 Feb 2007
Posts: 90
Helped: 4
Post rating: 9
slider2002
Level 13
Post#1 04 Oct 2012 20:47  Topic author   

Olej 2T do diesla, co myślicie?


Co myslicie w sprawie opisanej poniżej? jak dla mnie ciekawa sprawa.

Komplikacja konstrukcji współczesnych silników z zapłonem samoczynnym (diesla)
spowodowała znacznie większe obciążenia mechaniczne materiałów konstrukcyjnych.
Jednym z czynników "wysilenia" konstrukcji jest zastosowanie ciśnień wtrysku na poziomie 1000-2000 bar.
Ciśnienia te wytwarza w systemie CR pompa paliwa.
Schemat konstrukcji takiej pompy przedstawia zdjęcie z poniższego linka:
http://us1.webpublications.com.au/st...108104 2mg.jpg

Wałek mimośrodowy napędzany najczęściej paskiem rozrządu wymusza ruch posuwisto-zwrotny sekcji tłoczącej pompy, która tłoczy paliwo do listwy akumulacyjnej
silnika.
Bezpośrednia współpraca wałka krzywkowego z sekcją tłoczącą wymusza zapewnienie odpowiedniego smarowania i odbierania ciepła, które wytwarza się podczas pracy.
Rolę "smaru" i "chłodziwa" spełnia paliwo. Jest to powód, dla którego jakość paliwa musi być na odpowiednim poziomie.

W latach 2005-2006 zmniejszono zawartość siarki w ON. Siarka i jej związki poza destrukcyjnym działaniem korozyjnym polepszały własności smarujące paliwa.
Efekt zmian składu paliwa był jednoznaczny: pogorszyły się warunki pracy precyzyjnych elementów układów wtryskowych.
Zauważono zwiększoną awaryjność silników o zapłonie samoczynnym - dotyczy układu zasilania silnika paliwem.
Zaobserwowano niewielkie, błyszczące drobiny w filtrach paliwa, które przedostając się do wtryskiwaczy powodowały ich uszkadzanie.
Wywnioskowano że, owe drobinki, to elementy współpracujących par pompy wysokiego ciśnienia. Powodem ich powstawania jest podwyższone tarcie i temperatura pracy pompy wskutek obniżonej smarności paliwa .
Na poparcie owej tezy przytacza się opracowanie naukowe pracowników Politechniki Krakowskiej - "Zagadnienia smarności ciekłych paliw silnikowych":
http://suw.biblos.pk.edu.pl/resource...aSmarnosci.pdf

Koszt nowej pompy paliwa wysokiego ciśnienia zawiera się w przedziale od 2000 do 5000 w zależności od modelu silnika.
Nie wiem, czy istnieje możliwość regeneracji pomp wysokiego ciśnienia.
Koszt 1 wtryskiwacza CR to kwota około 1200 PLN.
Regeneracja wtryskiwacza o ile w ogóle możliwa (tylko Bosch i Delphi) to wydatek rzędu 600 PLN.
Do kosztów takiej naprawy należy doliczyć koszty robocizny, sprawdzenia układu elektrycznego wtryskiwaczy. Najczęściej również koszt czyszczenia układu paliwowego i zbiornika oraz oczywiście wymiany filtrów.

Wobec powyższej perspektywy, użytkownicy zaczęli się zastanawiać w jaki sposób zwiększyć trwałość elementów wtryskowych silników.
Na konstrukcję pomp i wtryskiwaczy oraz rodzaj użytego materiału wpływu nie mamy, więc tutaj poprawa nie jest możliwa.
Pewien wpływ możemy mieć na własności smarne paliwa. Użytkownicy w różnych krajach na całym świecie zauważyli problem i sami zaczęli poprawiać smarność ropy olejem do 2T.
Sięgnięto do jednego z najprostszych i najstarszych metod poprawy smarności jest dodawanie do paliwa
oleju wykorzystywanego w silnikach dwusuwowych, tzw oleju 2T lub oleju mieszankowego lub po prostu "Miksolu".
Silniki dwusuwowe smarowane są właśnie olejem dodawanym do benzyny. Benzyna w takim silniku dostarczana jest do wnętrza silnika.
Ma kontakt z elementami współpracującymi (łożyska wału korbowego) i dzięki temu zapewnia wystarczające smarowanie.
Zasadę smarowania mieszankowego wykorzystano w silnikach diesla. Do oleju napędowego dodawany jest olej 2T, który przepływając przez pompę i wtryskiwacze zapewnia im odpowiednie smarowanie, a więc polepszenie warunków współpracy wydłużając tym samym trwałość.
Same zalety?
Niby tak, ale nie do końca jest tak kolorowo.
Użytkownicy niemieckiego forum motortalk.de próbowali przeprowadzać profesjonalne testy oleju napędowego z dodatkiem oleju do dwusuwów i wyniki wpływu 2T na parametry paliwa, a tym samym procesy spalania są dość zaskakujące.

Wpływ oleju 2T na liczbę cetanową.
Liczba cetanowa ON to oględnie mówiąc, zdolność paliwa do samozapłonu. Im LC jest wyższa, tym „miększa” jest praca silnika.
Minimalna LC paliwa wynosi 50.
I tak, dodatek oleju 2T w proporcji 1:50 zmniejsza LC o 26 punktów!
Dodatek 2T w proporcji 1:150 zmniejsza LC już zaledwie o 3 punkty, co jest wartością akceptowalną.
Linki:
próbka 1:50 http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=686109

próbka 1:150: http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=686110


Wpływ oleju 2T na parametr HFRR
HFRR to parametr opisujący własności smarne paliwa. Wyrażany jest w ľm. Im mniej ľm na badanej próbce, tym mniejsze zużycie, a więc lepsza smarność. Ponownie podeprę się niemieckim forum mt.de, gdzie użytkownicy zlecili badania HFRR paliwa z dodatkiem 2 różnych olejów:
http://img33.imageshack.us/img33/2937/hfrr.jpg
Próbka wzorcowa miała smarność równą 238 um, a dwie próbki z dodatkiem różnych olejów 2T miały smarność 178 i 256um.
Wniosek z tego jest taki, że jeden olej poprawił smarność o około 25% w stosunku do próby wzorcowej, czyli czystego ON, drugi natomiast pogorszył HFRR o 10%.

Własności czyszczące oleju 2T.
Użytkownicy, którzy przez dłuższy czas dodają olej 2T do ON, stwierdzają, że paliwo takie posiada lepsze własności oczyszczające wnętrze mechanizmów z różnego rodzaju osadów.
Wniosek subiektywny

Zalecane proporcje oleju 2T
Nasuwa się wniosek, że najbardziej zalecanymi proporcjami oleju 2T w stosunku do oleju napędowego mieszczą się w przedziale od 1:200 do 1:300.
Oznacza to, że dla proporcji 1:200 na 50 L paliwa dodajemy 250 ml oleju, dla 1:250.
Przedział jest o tyle ważny, że umożliwia nam niezbyt dokładne dozowanie oleju 2T bez jakiejkolwiek szkody dla silnika.

Zalecane oleje
Najbardziej znanym i sprawdzonym olejem dodawanym do paliwa jest produkt f-my Liqui Moly o symbolu 1052:
http://www.liquimoly-sklep.pl/pl/p/O...ml-i-1L-1L/280
Innym polecanym olejem, głównie ze względu na parametry i dostępność jest produkt naszego rodzimego giganta Orlen Platinum Moto 2T:
http://www.orlenoil.pl/oferta/motocykle,4,168.html

I do starszych silników, „klasyczny” Miksol S:
http://www.orlenoil.pl/oferta/motocykle,4,125.html
Koleżanka Iwona dotarła do informacji:
Najbardziej polecane na MT.de, półsyntetyki API TC, JASO FC, ISO-L-EGC bądź ISO-L-EGD (w kolejności alfabetycznej):
*Addinol Super 2 T MZ 406
*Delticom HighPerformer
*Liqui Moly 1052
*Liqui Moly Racing 2T 1504
*Liqui Moly Racing Scooter 1621
*MEGUIN megol TC
*Shell Advance VSX 2T
*RAVENOL Scooter

nie polecają na podstawie przeprowadzanych testów: nadają się do smarowania, ale mają słabe właściwości myjące
*Castrol Act>evo 2T, mineralny API TC / JASO FC,
*Mobil Extra 2T, półsyntetyk API TC, JASO FC, ISO L-EGC

zdecydowanie niepolecane:
*Divinol FF API TC, JASO FD/FC, ISO L-EGD
*MEGUIN megol 2T TC mineralny API TC, ISO L-EGB, JASO FB
*Motul 510 2T API TC, JASO FD/FC, ISO L-EGD


Oczywiście stosowanie innych olejów również jest dozwolone, ale ze względu na dużą ilość nie podajemy ich gatunków. Należy tutaj napisać, że bardziej trzeba się kierować umiejętnością doboru oleju wg parametrów, niż podawaniem konkretnych wyrobów o czym w następnym punkcie.

Kryteria doboru oleju 2T jako dodatku do oleju napędowego
Jako, że stosowanie olejów 2T w paliwie silników diesla jest wymysłem użytkowników, żadne oficjalnie wytyczne nie istnieją.
Przeglądają jednak parametry olejów, można natknąć się na pewne wspólne cechy, które wydają się być istotne z punktu widzenia zastosowania 2T w dieslu.
I tak, wyróżnić można 3 grupy parametrów, które mówią z jakim olejem mamy do czynienia:
1. Temperatura zapłonu
2. Ilość popiołów siarczanowych po spaleniu
3. Spełniane normy jakościowe,

Temperatura zapłonu jest parametrem, który ma wpływ na przebieg spalania paliwa w cylindrze. Owa temperatura dla czystego ON ma wartość około 60*C. Dlatego temp zapłonu oleju 2T powinna być jak najbliższa wartości, którą ma ON.
I tek, oleje 2T na bazie mineralnej, czyli nasz Mixol, mają temperaturę zapłonu równą temperaturze zapłonu ON.
Oleje półsyntetyczne, czyli Liqui Moly i Orlen Platinum mają temperaturę zapłonu w przybliżeniu 80*C. Oleje w pełni syntetyczne zapalają się w temperaturze 100*C i więcej.

Ilość popiołów siarczanowych po spaleniu wpływa na pracę filtrów cząstek stałych. Jak najmniejsza ich ilość służy utrzymaniu przynajmniej takiej samej ilości cząstek stałych w spalinach, jak w paliwie bez dodatków.
W praktyce ilość około 0,1% popiołów należy uznać za bardzo małą zawartość cząstek stałych.
I tak, Liqui Moly posiada deklarowaną wartość popiołów na poziomie 0,06%, a Orlen Platinum Moto 2T 0,07%.
Stary Miksol S posiada 0,11% popiołów po spaleniu.

Współczesny olej do silników dwusuwowych spełnia 3 rodzaje norm: ISO, JASO i API.
Normy JASO odpowiadają za bezdymne spalanie oleju w cylindrze i własności „myjące”.
W praktyce należy przyjąć, że „nowsze” silniki muszą spełniać te normy. Najodpowiedniejsze to JASO FC i JASO FD:
http://en.wikipedia.org/wiki/JASO FC

Oleje, które spełniają tylko normy API TA/TB to oleje klasy Mixol i ze względu na obecność filtra cząstek stałych w układzie wydechowym, nie są zalecana do takich samochodów.
Klasa API TC jest odpowiednia dla każdego silnika.

Optymalny olej to półsyntetyk spełniający normy: ISO L-EGC , API TC , JASO FC.

Zaobserwowane efekty ze wzbogacania ON olejem do 2T są praktycznie niezależnie od krajów i marek samochodów :

Zalety obiektywne (zmierzone i udokumentowane):
• Analiza spalin wykazuje mniejsze zadymienie.
• Zmniejszają się i wyrównują korekcje na wtryskach (dotyczy silników z CR)


Zalety subiektywne:
• Większa kultura pracy silnika (ładniejszy i cichszy dźwięk pracy silnika)
• Łatwiejsze zapalanie silnika
• Mniejsze zużycie paliwa –
• Pompy wysokiego ciśnienia ciszej i dłużej pracują


Wady:
• Kłopotliwe dolewanie przed tankowaniem
• Dodatkowe koszty na olej do 2T.

Nie jestem autorem tekstu oryginał na: http://www.peugeot-klub.pl/index.php...1858#msg401858


UWAGA: Linki nieaktywne! [Z].

Helpful post? + +5
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
piokli
Level 9
Location: Warszawa
Joined: 17 Jan 2009
Posts: 5
Post rating: 4
piokli
Level 9
Post#2 10 Oct 2012 21:15    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Tu http://avensis.info/viewtopic.php?f=69&t=11501 znajdziesz więcej informacji na temat oleju 2T w dieslu.

Helpful post? + +1
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
góral73
Level 7
Joined: 25 Jun 2011
Posts: 23
Post rating: 6
góral73
Level 7
Post#3 11 Oct 2012 08:19    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Dokładnie stosujemy / sam mam puga 407 2.0 hdi / ja leje około 250 ml na 60 l i wszystko ok a nawet same + , owszem tylko czekać kiedy odezwą sie sceptycy w tym temacie ,ale popatrzcie sami na wyniki badań które mówią same za siebie .

Helpful post? + 0
Back to top
krzysta72
Level 13
Location: łódź
Joined: 14 Jan 2008
Posts: 115
Helped: 4
Post rating: 8
krzysta72
Level 13
Post#4 14 Oct 2012 17:59    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Chętnie potestuję w swojej polówce 1.9D. Podzielę się wrażeniami.Nie ma jak test na żywym organizmie... :D

Helpful post? + 0
Back to top
kajoj6661
Warunkowo odblokowany
Location: ketrzyn
Joined: 04 Mar 2009
Posts: 1391
Helped: 41
Post rating: 32
kajoj6661
Warunkowo odblokowany
Post#5 15 Oct 2012 18:32    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


ja dolewam stp lub miksol,,,2nakrętki na zbiornik 70L

Helpful post? + 0
Back to top
kkknc
Level 38
Joined: 12 Nov 2009
Posts: 4628
Helped: 312
Post rating: 228
kkknc
Level 38
Post#6 15 Oct 2012 18:57    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Totalny bezsns, zamiast dbać o filtr paliwa i nie dopusczać do kawitacji pompy leje się olej.

Helpful post? + 0
Back to top
piokli
Level 9
Location: Warszawa
Joined: 17 Jan 2009
Posts: 5
Post rating: 4
piokli
Level 9
Post#7 15 Oct 2012 19:16    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Też mi się to kiedyś wydawało bezsensem, ale po dogłębnym zbadaniu tematu zmieniłem zdanie.

Uszkodzone pompy HP, zablokowane zawory SCV, opiłki w filtrze paliwa, poprawiona korekcja wtryskiwaczy po zastosowaniu 2T, pomiary smarności paliwa zlecone w Laboratorium Orlenu w Płocku, pomiary składu spalin po zastosowaniu 2T, rzadsze wypalanie DPF po zastosowaniu 2T i parę innych rzeczy spowodowały, że ja przekonałem się do 2T, używam go ponad rok stałe w dieslu CR, zgłębiam temat dalej.

Nikogo nie namawiam do stosowania 2T w dieslu, ale polecam zapoznać się z tematem, np. na podanych wyżej forach.

Helpful post? + +2
Back to top
kkknc
Level 38
Joined: 12 Nov 2009
Posts: 4628
Helped: 312
Post rating: 228
kkknc
Level 38
Post#8 15 Oct 2012 19:34    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


piokli wrote:

Uszkodzone pompy HP, zablokowane zawory SCV, opiłki w filtrze paliwa,
.

Jak dla mnie typowy objaw kawitacji pompy.
Mam parę diesli na CR z dużymi przebiegami 350-600tyś i czują się dobrze bez tych dodatków, pomp i wtrysków nie robiłem turba też. Ale nie oszczędzam tam gdzie instrukcja obsługi mówi, że olej w silniku do wymiany, co 40 tyś ja go wymieniam, co 30, a nawet wcześniej. Jak w instrukcji 30 to ja przy 20. Filtry wszystkie wymieniam przy wymianie oleju. Nie patrzę do instrukcji, że ten filtr paliwa powinien być wymieniany, co 60,90 czy 100tyś. Bo wiem, co znaczy kawitacja i jak to niszczy pompy HP. A ma to miejsce przy lekko zapchanym filtrze paliwa. Auto jedzie normalnie, ale kawałki metalu pomału się z pompy wyrywają powodując na dłuższą metę jej całkowite zniszczenie.

Helpful post? + +3
Back to top
krzysta72
Level 13
Location: łódź
Joined: 14 Jan 2008
Posts: 115
Helped: 4
Post rating: 8
krzysta72
Level 13
Post#9 15 Oct 2012 23:31    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


A co to jest kawitacja? :?:

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
kkknc
Level 38
Joined: 12 Nov 2009
Posts: 4628
Helped: 312
Post rating: 228
kkknc
Level 38
Post#10 16 Oct 2012 07:32    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


krzysta72 wrote:
A co to jest kawitacja? :?:

Nie przesadzasz?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kawitacja
http://www.youtube.com/watch?v=2GBNyM MJ4M
Link

Helpful post? + +1
Back to top
anaba255
Level 16
Location: Cze-wa
Joined: 25 Jan 2009
Posts: 154
Helped: 20
anaba255
Level 16
Post#11 16 Oct 2012 11:34    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Osobiście, zwłaszcza zimą dolewam niewielkie ilości oleju do dwusuwów, autko do Golf mk1 D i TD, olej Makita, czerwony. Miksolu z własnego doświadczenia nie polecam, ojciec lał do piły, bo tańszy, co zaoszczedził wydał na naprawę, teraz tylko Makita i spokój. Trudno powiedzieć, czy pomaga, bo jak to sprawdzić, auto jak paliło w największe mrozy tak pali, jak chodziło tak chodzi, choc jeden silnik ma już dośc, był przegrzany i trzeba było go pokrecic trochę, dolanie oleju, ok 0.5L na bak pomagało.
Sam leje, nikogo nie namawiam, ale uważam, że w dłuższej perspektywie pomaga, tym bardziej, że kiedyś szukałem info na ten temat po różnych forach, negatywnych opinii nie znalazłem, za to ludzie pisali pozytywnie.
Fajną rzeczą do klekota jest dodatkowy filterek siatkowy, przed filtrem głównym, najlepiej przeźroczysty, wydać czy nie ma syfu w paliwie, a jak się pojawi to wymiana, koszt to 5zł. Smok w baku tez przerobiłem na taki siatkowy, o wiekszej powierzchni od ori, to takie dmuchanie na zimne

Helpful post? + -1
Back to top
krzysta72
Level 13
Location: łódź
Joined: 14 Jan 2008
Posts: 115
Helped: 4
Post rating: 8
krzysta72
Level 13
Post#12 16 Oct 2012 17:35    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Dzięki za wyjaśnienie.Ciekawe zjawisko...tylko co ma to wspólnego z dolewaniem oleju do diesla?
Pytanie było do kkknc-odnośnie znalezienia wspólnego mianownika dla kawitacji i smarowania olejem T2.

Helpful post? + 0
Back to top
kajoj6661
Warunkowo odblokowany
Location: ketrzyn
Joined: 04 Mar 2009
Posts: 1391
Helped: 41
Post rating: 32
kajoj6661
Warunkowo odblokowany
Post#13 16 Oct 2012 18:35    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


jak to co ...smaruje pompę wtryskową chociażby,,,

Helpful post? + 0
Back to top
markslew
Level 27
Location: Cieszyn
Joined: 27 Nov 2011
Posts: 897
Helped: 70
Post rating: 171
markslew
Level 27
Post#14 17 Oct 2012 12:17    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Słyszałem o tym lecz nie stosowałem. Wielu właścicieli starszych Diesli tak robi, podobno działa (czyści końcówki wtrysków, smaruje) ale ja podchodzę do tego z dystansem. Są też opinie negatywne na ten temat. Nagar itp.

Poza tym na żadnym opakowaniu nie pisze że te specyfiki nadają się do silników Diesla.

Helpful post? + 0
Back to top
slider2002
Level 13
Location: Gniezno
Joined: 21 Feb 2007
Posts: 90
Helped: 4
Post rating: 9
slider2002
Level 13
Post#15 17 Oct 2012 19:36  Topic author   

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


duzo w tym temacie przeczytalem szczegolnie na forum toyoty i postanowilem to sprawdzic w swoim 1.9 jtd. kupilem liquimoly 1052 i po czwartym baku swierdzam ze silnik ciszej pracuje szczegolnie przy obciazeniu. teraz ten liqui moly strasznie podrozal wiec nastepnym razem kupie orlen platinum moto 2t. Mixol zostawia trache za duzo nagaru.

Helpful post? + 0
Back to top
piokli
Level 9
Location: Warszawa
Joined: 17 Jan 2009
Posts: 5
Post rating: 4
piokli
Level 9
Post#16 17 Oct 2012 19:41    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Orlen Platinum Moto 2T w testach w laboratorium Orlenu (nie wiedzieli co badają ;-) ) okazał się słaby, nie wiele poprawiał smarność paliwa. Kup coś innego polecanego na wspomnianych forach.

Helpful post? + -1
Back to top
slider2002
Level 13
Location: Gniezno
Joined: 21 Feb 2007
Posts: 90
Helped: 4
Post rating: 9
slider2002
Level 13
Post#17 18 Oct 2012 10:26  Topic author   

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


a jaki proponujesz bo ten orlen jest ogólnie poleccany i łatwo dostępny.

Helpful post? + 0
Back to top
piokli
Level 9
Location: Warszawa
Joined: 17 Jan 2009
Posts: 5
Post rating: 4
piokli
Level 9
Post#18 18 Oct 2012 11:15    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Sprawdzone, bardzo mało popiołów, nie dymiące:
Addinol MZ 406
Liqui Moly 1052
Liqui Moly 1504
Meguin Zweitaktmotorenoel TC semi
RAVENOL SCOOTER 2-Takt (do kupienia tanio w PL http://allo.pl/show item.php?item=267665 )

I inne oleje spełniające JASO: FC, FD o niskiej zawartości popiołów.

Moderated by Przemo9826:
Nie zamieszczamy linków do aukcji.


Helpful post? + +2
Back to top
slider2002
Level 13
Location: Gniezno
Joined: 21 Feb 2007
Posts: 90
Helped: 4
Post rating: 9
slider2002
Level 13
Post#19 18 Oct 2012 11:29  Topic author   

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


no to poszperam dzieki. litr LM 1052 juz kosztuje 45 a w sierpniiu za 28 kupilem, wiec troszke przesadzili.

Helpful post? + 0
Back to top
krzysta72
Level 13
Location: łódź
Joined: 14 Jan 2008
Posts: 115
Helped: 4
Post rating: 8
krzysta72
Level 13
Post#20 16 Nov 2012 18:25    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Zalałem,pojeździłem i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. :D

Helpful post? + 0
Back to top
wopor
Level 32
Location: Bydgoszcz
Joined: 27 Jan 2008
Posts: 1991
Helped: 168
Post rating: 85
wopor
Level 32
Post#21 16 Nov 2012 20:33    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Witam, koledzy pompy nurnikowe bo onich mowa są tak skonstruowane by paliwo uszczelniało i smarowało jednocześnie, te proporcje są dobrane do pewnego zakresu temperatury dlatego stosuje się podgrzewanie filtrów (oprócz oczywistego zapobiegania wydzielania parafin), lepkość ma tu znaczenie priorytetowe czy obecność śladowej ilości oleju 2T ma znaczenie wątpie.A opinie typu zalałem i pozytyw można wsadzić w bajki bo badanie kompleksowe powinno dać odpowieć na tak czy nie, nie mam zdania w tym temacie ale pokazuje sie od czasu do czasu dużo takich pomysłów a życie swoje i tak do pierwszej awarii, a generalna zasada wdieslu z pompą niskiego ciśnienia nie jeżdzić na rezerwie aż do wyczerpania zapasów :D bo opiłki, zapchany filtr ,kawitacja (niszczyła śruby statków)w samossącej podobnie tylko że juz w samej PW, generalnie czystość i szczelność w układzie, ciekawe te pomysły to w samolotach też powinni dolewać 2T tam tylko są nurnikowe pompy, ale podajcie kompleksowe badanie silnika na hamowni z i bez ,wyniki to uwierze i bęędę pozytywnie zaskoczony :D .

Helpful post? + +2
Back to top
piokli
Level 9
Location: Warszawa
Joined: 17 Jan 2009
Posts: 5
Post rating: 4
piokli
Level 9
Post#22 16 Nov 2012 20:53    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Na hamowni nie zbada się smarności i właściwości czyszczących oleju napędowego, więc nie wiem po co badać silnik na hamowni?

Były za to przeprowadzane badania smarności ON HFRR w laboratorium Orlenu w Płocku i w laboratoriach w Niemczech - wyniki tych badań (i analizy spalin) potwierdziły pozytywne subiektywne odczucia po stosowaniu 2T w dieslu.

Ja nikogo nie namawiam i nie zamierzam nic udowadniać, a zainteresowani tematem ON+2T znajdą więcej informacji na podanych wyżej forach.

Helpful post? + 0
Back to top
p1212
Level 13
Location: zachodniopomorskie
Joined: 18 Feb 2005
Posts: 114
Helped: 2
p1212
Level 13
Post#23 18 Nov 2012 08:29    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Polecam olej do pił Stihl

Helpful post? + -1
Back to top
slider2002
Level 13
Location: Gniezno
Joined: 21 Feb 2007
Posts: 90
Helped: 4
Post rating: 9
slider2002
Level 13
Post#24 18 Nov 2012 12:23  Topic author   

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Olej stihl ma temp zaplonu ponad 200st.C co go zupelni dyskwalifikuje bo bedzie sie dopalal na turbinie.

Helpful post? + 0
Back to top
wopor
Level 32
Location: Bydgoszcz
Joined: 27 Jan 2008
Posts: 1991
Helped: 168
Post rating: 85
wopor
Level 32
Post#25 18 Nov 2012 17:11    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Witam, kol piokli jak to hamownia ma nie dać odpowiedzi? skoro masz odczucie że silnik ciszej pracuje , bardziej miekko i td to hamownia da odpowieć, choćby pomiar głosnosci pracy wiekszej elastyczności (wyższy bieg mniejsza predkość obrotowa silnika),smarność to nie wszystko a lejność czyli lepkość? i jaka ilość oleju 2T ma znaczenie dla niby poprawy smarności ON a te pozytywne subiektywne odczucia to jakz gustami o nich trudno dyskutować ,pozdrawiam

Helpful post? + +1
Back to top
tzok
Moderator Samochody
Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
Joined: 13 Sep 2002
Posts: 28119
Helped: 2100
Post rating: 674
tzok
Moderator Samochody
Post#26 18 Nov 2012 17:44    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Głównym argumentem pogorszenia własności smarnych ON w przytoczonym artykule jest zmniejszenie zawartości siarki w tym paliwie. Jeśli tak, to tankując w Polsce nie ma się o co martwić, bo nasz ON ma nawet kilkanaście razy przekroczone normy zawartości związków siarki...

Raport jest z 2005 roku, wtedy była norma 50ppm, obecnie jest 10ppm.
raport UOKiK wrote:
Najczęściej naruszanym parametrem (w 14 z 204 badanych
próbek) była zawartość siarki. Największa odnotowana wartość wyniosła 2734 mg/kg
(przy normie dopuszczalnej 50 mg/kg), co jest ponad pięćdziesięciokrotnym przekroczeniem
normy.
Obecnie jest zapewne trochę lepiej... ale wtedy mówiło się, że nasze paliwo, ze względu na wysoką zawartość siarki wykańcza układy wtryskowe CR.

Helpful post? + +1
Back to top
strazak73
Level 9
Location: Dębica
Joined: 27 May 2010
Posts: 43
strazak73
Level 9
Post#27 20 Jan 2013 22:55    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Witam.Ja stosuję 2T do CR od momentu wymiany wtryskiwaczy,które się zapiekły.Silnik pracuje cały czas prawidłowo i będę stosował 2T do momentu kiedy tym autem będę jeździł.Nikogo nie namawiam do tych praktyk, ale ja swoje zdanie na ten temat mam.

Helpful post? + 0
Back to top
Nix
Level 21
Joined: 07 Mar 2006
Posts: 597
Helped: 5
Post rating: 34
Nix
Level 21
Post#28 03 Dec 2013 15:43    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Witam
Ponieważ minął przeszło rok od założenia wątku, proszę o (ponowne) opinie Kolegów którzy jeździli już dłuższy czas na dolewkach oleju do 2T- czy opinie są dalej pozytywne ?

Sam zastanawiam się nad takimi dolewkami, ewentualnie nad dodatkiem dedykowanym typu "Smar do silników diesla" Kleen-flo 953.
Czy Ktoś może stosuje ?

pzdr! Nix

Helpful post? + 0
Back to top
strazak73
Level 9
Location: Dębica
Joined: 27 May 2010
Posts: 43
strazak73
Level 9
Post#29 03 Dec 2013 19:18    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


Witam ponownie.Mam teraz Passata b6 PD 2007 i leję olej również.200 ml na zbiornik.Auto sprawia się bez zarzutów, pompki wycichły, objechałem Chorwację i chodzi.Nie namawiam,ja stosuję.

Helpful post? + 0
Back to top
Nix
Level 21
Joined: 07 Mar 2006
Posts: 597
Helped: 5
Post rating: 34
Nix
Level 21
Post#30 03 Dec 2013 19:43    

Re: Olej 2T do diesla, co myślicie?


A w poprzednim aucie- jak długo Kolega jeździł na dodatkach oleju 2T( ile km?)? Jakie to było auto, silnik, przebieg, jaki olej 2T ?

Rozumiem że Kolega ma już konkretne doświadczenie - czy były próbowane różne oleje czy jeden i ten sam ?

pzdr! Nix

Helpful post? + +1
Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Mechanics -> Olej 2T do diesla, co myślicie? 1234  Next
Page 1 of 4

Similar topics to olej 2T do diesla, co myślicie?

jaki olej do diesla? (14)
olej do diesla wlalem do benzyniaka (5)
Olej diesla do benzyny - mineralny do półsyntetyka, mieszanie. (2)
Czy ktoś przerabiał silnik VW 1.9 Diesla na 1.9 Turbo Diesla (3)
Który olej lepszy? Olej mineralny czy pół-syntetyczny? (11)
Instalacja gazowa a olej. Czy bezwzględnie należy wymienić olej? (2)
Instalacja gazowa a olej. Czy bezwzględnie należy wymienić olej? (14)
Astra 1.7 dti isuzu olej silnikowy i olej ze skrzyni cieknie? (2)
Vectra A olej , świece. Jaki olej zastosować? (9)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.082 seconds