Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in

This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.

Błąd pomiaru bezpośredniego i pośredniego


Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Education -> Beginners Laboratories, Theory, Papers -> Błąd pomiaru bezpośredniego i pośredniego
Author
Message
2108893
Removed

Post#1 29 Nov 2012 22:59   

Błąd pomiaru bezpośredniego i pośredniego


Mam kilka zadań o tematyce j.w. Prosiłbym o sprawdzenie i ewentualne wyjaśnienie wątpliwości, niejasności.

ZADANIE 1

Błąd pomiaru bezpośredniego i pośredniego

3$f_{x}=93456,7[Hz]

3$\frac{ \Delta f_{x}}{f_{x}}=0,001[%] - błąd względny

3$\Delta f_{x} = \frac{0,001% \ \cdot \ 93456,7Hz}{100%}=0,934567[Hz]

Teraz mały problem. Błąd jak widać ma sporo cyfr po przecinku, natomiast otrzymany wynik 3$f_{x} jedną cyfrę (bardziej fachowo nazywa się to chyba ziarnem?). W związku z tym raczej można podać wynik w takiej postaci:

3$f_{x}=(93456,7 \pm 0,9)[Hz], a nawet 3$f_{x}=(93457 \pm 1)[Hz]

Czy mam rację?

Kolejnym krokiem jest obliczenie okresu.

3$f_{x}=f=\frac{1}{T} \Leftrightarrow T=\frac{1}{f}

3$T=\frac{1}{93456,7}=1,070014242 \cdot 10^{-5} [s]

Czy dobrze myślę, że błąd bezwzględny na podstawie różniczki logarytmicznej wyniesie tyle, co poniżej?

3$\frac{ \Delta T}{T}=\frac{ \Delta f}{f} \Leftrightarrow \Delta T = \frac{\Delta f}{f} \cdot T

3$\Delta T = \frac{0,001 \cdot 1,070014242 \cdot 10^{-5}}{100%}=1,070014242 \cdot 10^{-10}[s]

O ile rachunki są dobre, to chyba można stwierdzić, że racjonalne będzie podanie błędu bezwzględnego w postaci:

3$\Delta T=0,1[ns]

Choć wydaje mi się, że gdzieś popełniłem błąd, bo błąd wydaje się zbyt mały.

Błędu względnego nie przedstawiam, bo nie wiem czy wcześniejsze rachunki są dobrze przeprowadzone. By uzyskać błąd względny wystarczy podzielić przez okres i pomnożyć razy 100% błąd bezwzględny.

ZADANIE 2

Błąd pomiaru bezpośredniego i pośredniego

Rozumiem, że "rezystor zestawny", to będzie rezystancja złożona z tych dwóch rezystorów? Czyli:

3$\frac{1}{R_{z}}=\frac{1}{R_{N}}+\frac{1}{R_{d}} \Leftrightarrow R_{z}=\frac{R_{N}R_{d}}{R_{N}+R_{d}} \Leftrightarrow R_{z} \approx 10 \Omega

Niedokładność to będzie błąd bezwzględny? Jeśli tak, to jak najłatwiej go policzyć? Różniczką zupełną czy pochodną logarytmiczną?

ZADANIE 3

Błąd pomiaru bezpośredniego i pośredniego

Błąd pomiaru bezpośredniego i pośredniego

Tu rozumiem, że 3$U_{wyj} liczę z dzielnika napięcia, czyli:

3$U_{wyj}=U_{wej} \frac{R_{1}}{R_{1}+R_{2}}

Dalej chyba powinienem wyznaczyć wzór na błąd względny napięcia wyjściowego i rozwiązać równość 3$\frac{ \Delta U_{wyj}}{U_{wyj}}=0,1%? Jeśli tak, to co zrobić z 3$U_{wej}? Nie mam podanych danych n.t. jakiejś jego dokładności. Pominąć, tak jakby 3$U_{wej}=1V?

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 29 Nov 2012 22:59   

Back to top
   
2108893
Removed

Post#2 03 Dec 2012 21:06   

Re: Błąd pomiaru bezpośredniego i pośredniego


Nikt nie jest w stanie coś podpowiedzieć?

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 03 Dec 2012 21:06   

Back to top
   
maciej_333
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 25 Jun 2003
Posts: 2130
Location: Grudziądz

Post#3 04 Dec 2012 20:41helpful post - solution   

Re: Błąd pomiaru bezpośredniego i pośredniego


Zad 3
Ja bym przyjął, że Uwyj = Uwej * A. Zmienna A to jest współczynnik podziału dzielnika na R1 i R2. Zatem jest to A=R1/(R1+R2). Wynikałoby z tego, że Uwyj jest funkcją dwóch zmiennych: Uwej i A. Jednak błąd Uwej nas nie interesuje - trzeba określić błąd wynikający tylko z dzielnika. Z tego wynika, że trzeba policzyć wpływ klas rezystorów na błąd A. A=0,9 ; ΔA=9*10^-4. Pochodne po R1 i R2 to odpowiednio: R2/(R1+R2) i -R1/(R1+R2)^2. Jeżeli teraz obliczyć wartości pochodnych cząstkowych i podejść do tego różniczką zupełną, to otrzymamy: ΔA=0,1 * ΔR1 - 9*10^-3 * ΔR2 => 9*10^-4 = 0,1 * ΔR1 - 9*10^-3 * 0,02 => ΔR2 = 0,0108Ω. Oczywiście δR2=ΔR1/R1*100%=0,0012%. Taką klasę powinno się moim zdaniem podać jako 0,001%. Wynik wydaje się nawet logiczny - można się było spodziewać, że rezystor o większej rezystancji będzie musiał mieć dużo lepszą klasę. Wychodzi trochę jednak mało, może coś pomyliłem w obliczeniach.

Zad 2
Dobrze do tego podchodzisz. Można to policzyć różniczką zupełną. "Niedokładność" to dziwne określenie, ale pewnie chodzi o błąd bezwględny.

Zad 1
Niepewności podaje się z taką liczbą miejsc po przecinku, jaką ma przyrząd (tu jedno miejsce, bo rozdzielczość to 0,1Hz). Resztę też bym jakoś tak liczył.

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Education -> Beginners Laboratories, Theory, Papers -> Błąd pomiaru bezpośredniego i pośredniego
Page 1 of 1
Similar topics
Błąd pomiaru. Techniczne metody pomiaru rezystancji. (8)
AD7715, błąd pomiaru temperatury (1)
Przetwornik A/C zadanie. Uchyb przetwornika, błąd pomiaru. (2)
poprawka z automatyki, błąd pomiaru, bezwładność przyrządu. (1)
Jak obliczyć calkowity błąd pomiaru temperatury? (1)
Zadania z miernictwa. Obliczenie błędu pomiaru. Błąd pobudliwości. (2)
Przetwornik A/C-metoda bezpośredniego porównania (11)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.047 seconds

elektroda.pl topic RSS feed