Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inPrzepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazowym ?


  Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility ->Przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazowym ? Post new topic  This topic is locked 
Author
Hide the left column
Show left column Message
karopik
Level 11
Location: drezdenko
Joined: 09 Feb 2011
Posts: 66
Post rating: 9
karopik
Level 11
Post#1 07 May 2013 21:55  Topic author   

Przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazowym ?


Czy gazowe podgrzewacze mogą być zasilane z butli gazowych?Nie mam gazu ziemnego ,ale mam dożo miejsca na butlę .
Ile mogę litrów wody podgrzać z jednej butli ?
Czy są całkowicie bezpieczne i bezobsługowe?
I który jest tańszy w utrzymaniu elektryczny czy gazowy ?Nie wiem czy to prawda że gazowe są tańsze w eksploatacji ?

Helpful post? + +1
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
W0jtek92
Level 35
Location: Bytom
Joined: 26 Dec 2012
Posts: 2719
Helped: 243
Post rating: 46
W0jtek92
Level 35
Post#2 07 May 2013 22:07    

Re: Przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazow


Moim zdanie gazowy tańszy, jest bez obsługowy, jest bezpieczny (spełnia normy, ma zabezpieczenia), na ile wystarczy butla to nie wiem, w specyfikacji kotła są wytyczne, to zalerzy jaka moc podgrzewacza i jaka kaloryczność gazu..

Helpful post? + 0
Back to top
serwisszulborski.pl
Specjalista - systemy grzewcze
Location: Olsztyn
Joined: 01 Apr 2009
Posts: 1109
Helped: 180
Post rating: 67
serwisszulborski.pl
Specjalista - systemy grzewcze
Post#3 08 May 2013 00:52    


Butla może starczyć nawet na cały miesiąc wszystko zależy od: ustawień, nawyków, ilości osób itd. Gaz musi być dobrej jakości z pewnego źródła. Montaż należy zlecić doświadczonemu instalatorowi (z reguły montaż na butli jest niedbały i ma wiele do życzenia "amatorszczyzna"). Wytyczne do montażu można przeczytać w instrukcji obsługi termy. Warto dopytać się wcześniej o koszt przezbrojenia z gazu ziemnego na płynny.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
karopik
Level 11
Location: drezdenko
Joined: 09 Feb 2011
Posts: 66
Post rating: 9
karopik
Level 11
Post#4 08 May 2013 21:26  Topic author   

Re: Przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazow


A czy ktoś wie na temat elektrycznych podgrzewaczy przepływowych pod prysznic?
Jakiej mocy powinien być i czy może być zamocowany w kabinie prysznicowej?

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Zybio
Level 14
Joined: 20 Jun 2010
Posts: 81
Helped: 8
Zybio
Level 14
Post#5 08 May 2013 21:53    

Re: Przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazow


Tak, można montować pod prysznicem bezposrednio na wyjsciu ruru ze sciany, najlepsze to DAF1, moc ok 7,5 kW, zasilanie z 2 faz, tj napięcie 400V, mam taki i sprawuje się dobrze już od 6 lat. Cena w OBI ok 180 zł.

Helpful post? + 0
Back to top
karopik
Level 11
Location: drezdenko
Joined: 09 Feb 2011
Posts: 66
Post rating: 9
karopik
Level 11
Post#6 08 May 2013 22:25  Topic author   

Re: Przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazow


Czy ma on obudowę na tyle szczelną że może być mocowany w kabinie prysznicowej?

Helpful post? + 0
Back to top
Zbigniew Rusek
Level 31
Location: Kraków
Joined: 25 Sep 2010
Posts: 1611
Helped: 125
Post rating: 102
Zbigniew Rusek
Level 31
Post#7 09 May 2013 13:41    

Re: Przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazow


Zybio wrote:
Tak, można montować pod prysznicem bezposrednio na wyjsciu ruru ze sciany, najlepsze to DAF1, moc ok 7,5 kW, zasilanie z 2 faz, tj napięcie 400V, mam taki i sprawuje się dobrze już od 6 lat. Cena w OBI ok 180 zł.

Jeśli 400V to chyba z 3 faz a nie z 2. Nie ma prądu 2-fazowego - jest jednofazowy (230V) i trójfazowy (400/230V)

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
karopik
Level 11
Location: drezdenko
Joined: 09 Feb 2011
Posts: 66
Post rating: 9
karopik
Level 11
Post#8 09 May 2013 19:57  Topic author   

Re: Przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazow


Są przepływowe 3-fazowe..

Dodano po 58 [sekundy]:

Przepraszam 2- fazowe

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Zybio
Level 14
Joined: 20 Jun 2010
Posts: 81
Helped: 8
Zybio
Level 14
Post#9 10 May 2013 20:35    

Re: Przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazow


Mam taki zamontowany to mam pewność że takie 2 fazowe są...i sprawdza się bardzo dobrze!!!

Helpful post? + 0
Back to top
berga
Level 17
Location: Katowice
Joined: 26 Jan 2010
Posts: 274
Helped: 11
Post rating: 9
berga
Level 17
Post#10 12 May 2013 16:07    

Re: Przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazow


Witam.
karopik wrote:

I który jest tańszy w utrzymaniu elektryczny czy gazowy ?Nie wiem czy to prawda że gazowe są tańsze w eksploatacji ?

Butla za 60 zł może starczyć na miesiąc. 11kg LPG to ok 140 kwh energii. Jak uwzględnisz sprawność swojego piecyka, dostaniesz 120 kwh, a więc kwh z butli kosztować Cię będzie ok. 50 groszy. Za energię elektryczną płacisz tyle samo- sprawdź na swojej fakturze z zakładu energetycznego.
Quote:
Czy ma on obudowę na tyle szczelną że może być mocowany w kabinie prysznicowej?

Nie wolno Ci zabudować go w kabinie prysznicowej.
Quote:
Jeśli 400V to chyba z 3 faz a nie z 2. Nie ma prądu 2-fazowego - jest jednofazowy (230V) i trójfazowy (400/230V)

Jak najbardziej istnieje zasilanie z 2 faz, czyli napięcie zasilanie 400 V.

Helpful post? + 0
Back to top
Zybio
Level 14
Joined: 20 Jun 2010
Posts: 81
Helped: 8
Zybio
Level 14
Post#11 12 May 2013 19:51    

Re: Przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazow


Można zabudować pod prysznicem, ma gotową "słuchawkę"

Helpful post? + 0
Back to top
berga
Level 17
Location: Katowice
Joined: 26 Jan 2010
Posts: 274
Helped: 11
Post rating: 9
berga
Level 17
Post#12 13 May 2013 08:28    

Re: Przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazow


Kol. Zybio, uważam, że wprowadzasz w błąd kolegów na forum. To, że " ma gotową "słuchawkę""i że Ty masz go zabudowany w kabinie nie świadczy o tym , że jest to zgodne z wymogami przepisów i norm. Przedstaw nam, że w instrukcji montażu Twojego podgrzewacza, producent tak zalecił.
Bo wg wujka Google jest tak:
Quote:
5. Zasady obs³ugi ogrzewacza
„DAFI“ prawid³owo zamontowany i u¿ywany zgodnie z
przeznaczeniem jest ca³kowicie bezpieczny w u¿ytkowaniu. Przed
monta¿em ogrzewacza i jego uruchomieniem nale¿y
bezwzglêdnie przestrzegaæ nastêpuj¹cych zaleceñ:
- ogrzewacz nie mo¿e byæ montowany w pomieszczeniach, gdzie
temperatura spada poni¿ej 1°C,
- nie zostawiaæ pod³¹czonego do Ÿród³a pr¹du ogrzewacza
uszkodzonego lub rozmontowanego,
- nale¿y u¿ywaæ przewodów elektrycznych o w³aoeciwym polu
przekroju w stosunku do mocy ogrzewacza,
- przed pod³¹czeniem ogrzewacza do Ÿród³a pr¹du bezwzglêdnie
sprawdziæ, czy ogrzewacz jest odpowietrzony (patrz
pkt. 7.1 instrukcji zdj. 9),
- zabrania siê u¿ywania uszkodzonego lub niesprawnego
urz¹dzenia.
- zabrania siê instalowania ogrzewacza w kabinach
prysznicowych
Jakiekolwiek wykorzystywanie DAFI niezgodnie z
jego przeznaczeniem powoduje, ¿e producent nie bierze
odpowiedzialnooeci za powsta³e uszkodzenia. Producent nie
bierze tak¿e odpowiedzialnooeci za uszkodzenia i skutki
wynikaj¹ce z samowolnych przeróbek i napraw ogrzewacza.

A czytając całą instrukcję obsługi i montażu http://kociolkowo.pl/GetFile.ashx?id=1263, wnioskuję, że tego ogrzewacza nie wolno montować ani w I, ani w II strefie. A więc można go zabudować pod umywalką, ale w odległości większej niż 60 cm od wanny czy kabiny prysznicowej.

Helpful post? + 0
Back to top
karopik
Level 11
Location: drezdenko
Joined: 09 Feb 2011
Posts: 66
Post rating: 9
karopik
Level 11
Post#13 06 Jun 2014 20:23  Topic author   

Re: Przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazow


Temat rozwiązany, dzięki

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazowym ?
Page 1 of 1

Similar topics to przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazowym ?

elektryczne podgrzewacze wody - brak ciepłej wody, małe jej ilości. (9)
Podgrzewacze wody - co polecacie? (11)
Podgrzewacze wody - podłączenie do instalacji (4)
Siemens - elektryczne podgrzewacze wody (6)
przepływowe gazowe ogrzewacze wody (3)
gazowe przepływowe ogrzewacze wody (18)
Ogrzewacze przepływowe- jakie zabezpieczenia i moc przyłącza (8)
Temperatura wody w piecyku gazowym (5)
Problem z Gazowym Grzejnikiem Wody Przepływowej (9)
Problem z gazowym podgrzewaczem wody Termica (1)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.051 seconds