Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inNie mogę otworzyć pliku .docx


  Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software ->Nie mogę otworzyć pliku .docx Post new topic  Reply to topic 
Author
Hide the left column
Show left column Message
szulfik
Level 4
Location: Kraków
Joined: 12 Sep 2013
Posts: 6
szulfik
Level 4
Post#1 12 Sep 2013 21:23  Topic author   

Nie mogę otworzyć pliku .docx


Witam,

Gdy chcę otworzyć plik .docx wyskakuje mi komunikat " Nie można otworzyć pliku Open Office XML ponieważ są problemy z jego zawartością" . Gdy klikne "OK" w tym komunikacie, pojawia się kolejne okno z komunikatem "Program Word odnalazł w dokumencie zawartość której nie można odczytać. Czy chcesz odzyskać zawartość tego dokumentu? Jeśli dokument pochodzi z zaufanego źródła, kliknij przycisk Tak" Po kliknięciu Tak pojawia się znowu pierwszy komunikat, gdzie wybieram znowu OK i wtedy znika to okno ale żaden dokument nie został otwarty w Wordzie.
Mało tego, żaden plik .docx znajdujący się na komputerze nie chce się otworzyć, pojawiają się identyczne jak wyżej komuniakty.
Bardzo zależy mi na tym pliku ponieważ jest to praca licencjacka niestety....
Każda pomoc mile widziana :-)

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
staś pytalski
Level 30
Location: Olsztynek
Joined: 06 Apr 2010
Posts: 1510
Helped: 104
Post rating: 60
staś pytalski
Level 30
Post#2 12 Sep 2013 22:54    

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


To w jakim programie została napisana praca?
Masz open office, czy masz pakiet office.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
mall_pall
Level 15
Joined: 10 May 2007
Posts: 181
Helped: 13
mall_pall
Level 15
Post#3 13 Sep 2013 16:16    

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


Zapoznaj się z tym:

http://formaty.livre.pl/docx/

Helpful post? + 0
Back to top
szulfik
Level 4
Location: Kraków
Joined: 12 Sep 2013
Posts: 6
szulfik
Level 4
Post#4 13 Sep 2013 19:42  Topic author   

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


staś pytalski wrote:
To w jakim programie została napisana praca?
Masz open office, czy masz pakiet office.


Praca została napisana w Office 2007

mall_pall wrote:
Zapoznaj się z tym:

http://formaty.livre.pl/docx/


Niestety konwertowanie nic nie daje.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
jankolo
VIP Zasłużony dla elektroda
Location: Łódź
Joined: 10 Jan 2005
Posts: 32771
Helped: 1787
jankolo
VIP Zasłużony dla elektroda
Post#5 13 Sep 2013 19:47    

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


Daj na forum (jako załącznik) któryś z tych plików.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Robert B
Level 43
Location: Warszawa
Joined: 12 Jun 2003
Posts: 14641
Helped: 1234
Post rating: 96
Robert B
Level 43
Post#6 13 Sep 2013 19:48    

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11572810
Zapoznaj się z tym tematem.

Helpful post? + 0
Back to top
sebastian6743
Level 9
Location: Szczucin
Joined: 19 Nov 2011
Posts: 31
Post rating: 2
sebastian6743
Level 9
Post#7 13 Sep 2013 19:58    

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


Mam często takie problemy z przesyłaniem plików w szkole Office 2003 na w domu 2007. Zawsze usuwałem jak była końcówka .docx to usuwałem 'x' i zostawało .doc i zawsze dokument mi otwiera. To na 99% jest ten problem spróbuj.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
szulfik
Level 4
Location: Kraków
Joined: 12 Sep 2013
Posts: 6
szulfik
Level 4
Post#8 13 Sep 2013 20:02  Topic author   

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


Proszę. Jest to oryginalny plik. Wszystkie próby naprawy robiłem na kopiach.

sebastian6743 wrote:
Mam często takie problemy z przesyłaniem plików w szkole Office 2003 na w domu 2007. Zawsze usuwałem jak była końcówka .docx to usuwałem 'x' i zostawało .doc i zawsze dokument mi otwiera. To na 99% jest ten problem spróbuj.


Zrobiłem tak na samym początku. Nie pomogło.

Attachments:

Helpful post? + 0
Back to top
Robert B
Level 43
Location: Warszawa
Joined: 12 Jun 2003
Posts: 14641
Helped: 1234
Post rating: 96
Robert B
Level 43
Post#9 13 Sep 2013 20:16    

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


Nawet naprawić się nie da. Fatalnie uszkodzony.

Helpful post? + 0
Back to top
szulfik
Level 4
Location: Kraków
Joined: 12 Sep 2013
Posts: 6
szulfik
Level 4
Post#10 13 Sep 2013 20:18  Topic author   

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


Robert B wrote:
Nawet naprawić się nie da. Fatalnie uszkodzony.


Czyli nic z tego nie będzie?
Trzeba pisać nową pracę? :|

Helpful post? + 0
Back to top
Robert B
Level 43
Location: Warszawa
Joined: 12 Jun 2003
Posts: 14641
Helped: 1234
Post rating: 96
Robert B
Level 43
Post#11 13 Sep 2013 20:28    

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


Może komuś się uda?
Na przyszłość rób kopie i trzymaj w różnych miejscach.

Helpful post? + 0
Back to top
Januszf777
Level 26
Location: Warszawa
Joined: 01 Sep 2007
Posts: 951
Helped: 57
Januszf777
Level 26
Post#12 13 Sep 2013 20:43    

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


A nie masz jakiejś kopi zapasowej? Może poprzedniej wersji? Przecież Word normalnie sam tworzy kopie, chyba,że wyłączyłeś tą opcję.

Helpful post? + 0
Back to top
szulfik
Level 4
Location: Kraków
Joined: 12 Sep 2013
Posts: 6
szulfik
Level 4
Post#13 13 Sep 2013 20:47  Topic author   

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


A gdzie taką kopię znaleźć?
Chciałem jeszcze dodać, że wszystkie pliki .docx na komputerze mi się nie otwierają :| Z .doc nie ma najmniejszego problemu

Helpful post? + 0
Back to top
sebastian6743
Level 9
Location: Szczucin
Joined: 19 Nov 2011
Posts: 31
Post rating: 2
sebastian6743
Level 9
Post#14 13 Sep 2013 21:09    

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


Rozdział 1
Przesłanki i założenia technologii informatycznych w logistyce............5
1.1. Istota informacji w podejmowaniu decyzji.
1.2. Zintegrowane systemy informatyczne (ZSI).
1.3. Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu logistycznym.

Rozdział 2
Typy międzynarodowych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne............21
2.1. Charakterystyka grupy MRP/MRP II.
2.2. Charakterystyka grupy ERP/ERP II.
2.3. Charakterystyka grupy SCM, CRM, WMS.

Rozdział 3
Wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP do przedsiębiorstwa - charakterystyka procesu............35
3.1. Cele i oczekiwania wobec wdrożenia systemów.
3.2. Proces przygotowania przedsiębiorstwa i wdrożenia odpowiedniego systemu informatycznego.
3.3. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu informatycznego oraz perspektywy dla rozwoju przedsiębiorstwa logistycznego.

Zakończenie............47
Bibliografia.
Wykaz artykułów.
Wykaz rysunków............51


Proces wdrażania i eksploatacji jest realizowany przez bezpośrednich użytkow-ników, natomiast informatycy, zarówno z firmy użytkownika, jak i z firmy ofe-rującej oprogramowanie, świadczą pomoc wdrożeniową. Pomoc ta obejmuje in-formowanie (edukacja, treningi) o możliwościach funkcjonalnych pakietu, wprowadzanie zmian do kodu źródłowego lub parametrów, tak by system reali-zował w wymagany sposób funkcje wybrane przez użytkownika, doradztwo w zakresie strategii wdrażania oraz zapewniają obsługę techniczną i bezpieczeń-stwo danych (w poprzednich tradycyjnych rozwiązaniach systemy były wdraża-ne głównie przez informatyków i już wówczas były to rozwiązania złe; obecnie, Rozdział 5 152
chociażby ze względu na złożoność funkcjonalną systemów, podejście takie skazane jest na niepowodzenie).
?? System informatyczny jest tylko narzędziem do osiągnięcia celów, które muszą być określone jasno i w sposób mierzalny.
Jest też wiele innych przesłanek uzasadniających stosowanie typowych (standar-dowych, powielarnych, uniwersalnych) pakietów do wspomagania zarządzania:
1. Zastosowanie pakietu dedykowanego do zarządzania utrwala większość wad występujących w dotychczasowych rozwiązaniach danej organizacji.
2. Koszty budowy i rozwoju zaawansowanego funkcjonalnie pakietu są – w skali jednego użytkownika – bardzo duże; wymagane są wysokie kwalifikacje realizatorów, duże są koszty narzędzi i krótkie cykle życia technologii oraz samych pakietów.
3. Kosztowne jest zatrudnienie, doskonalenie zawodowe i utrzymywanie w go-towości do świadczenia usług realizatorów takich systemów.
4. Dynamika otoczenia organizacji i procesów wewnętrznych, w tym zmiana formalnoprawnych warunków funkcjonowania, wymaga częstych modyfikacji użyt-kowanych pakietów.
5. Budowa pakietu, doskonalenie i świadczenie usług wdrożeniowych oraz konsul-tacyjnych dla jego użytkowników nie wynikają (na ogół) z misji jego użytkowników.
6. Systemy standardowe oferowane na rynku cechuje szeroki zakres funkcjonal-ny i duże zaawansowanie techniczne. Systemy te w około 80÷90% zaspokajają po-trzeby użytkowników. Specyficzne wymagania są realizowane w wyniku rozbudowy i modyfikacji pakietu. Dostawca systemu zapewnia jego rozwój i niezależność od twórców indywidualnych.
7. Systemy standardowe zapewniają skalowalność funkcjonalną, techniczną i kosztową (zakupu, modyfikacji, wdrożenia, eksploatacji i rozbudowy) oraz umożli-wiają migrację aplikacji w nowe środowiska programowe i sprzętowe.
8. Systemy te, z uwagi na ich cechy, są niezależne od wymagań branżowych i na ogół uwzględniają wymagania (standardy) międzynarodowe.
9. Twórca i dostawca aplikacji odpowiadają za jej jakość. Jest to istotne ze względu na znaczne koszty osiągania i utrzymania odpowiedniej jakości pakietu.
10. Możliwość korzystania ze wsparcia doświadczonych konsultantów w procesie wdrożenia i eksploatacji oraz dostęp do odpowiedniej dokumentacji systemu i szkoleń zmniejsza ryzyko niepowodzenia tego przedsięwzięcia.
11. W systemach standardowych zaimplementowane są przemyślane rozwiązania w zakresie technik zarządzania, procedur organizacyjnych i struktur danych, zapew-niających korzystanie z najlepszej wiedzy i doświadczeń praktycznych.
Istotną cechą współczesnych systemów jest więc ich uniwersalność, szeroki zakres obsługiwanych dziedzin zarządzania, elastyczność11 i łatwość dostosowania do określonych celów.

Na razie tyle znalazłem i dalej robię ale nie wiem czy się uda /

Akapit z wulgaryzmami usunąłem - nie pasuje on za bardzo do pracy, a i jego zamieszczenie tutaj jest nie do końca na miejscu - regulamin 3.1.6/3.1.7
[dt1]


Helpful post? + 0
Back to top
linuks
Spec od komputerów
Joined: 15 Sep 2008
Posts: 10338
Helped: 1347
Post rating: 75
linuks
Spec od komputerów
Post#15 13 Sep 2013 21:14    

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


Jakieś resztki tekstu się uchowały w tym pliku. To jakaś praca o technologi informatycznej w logistyce. Spis treści jest i początek.
Pozdrawiam.
Dokładnie jest ten tekst co wyżej mnie kolega ubiegł :)

Helpful post? + 0
Back to top
szulfik
Level 4
Location: Kraków
Joined: 12 Sep 2013
Posts: 6
szulfik
Level 4
Post#16 13 Sep 2013 21:17  Topic author   

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


Najśmieszniejsze jest to, że nigdy tego nie było w oryginalnym pliku. Pierwsza część to tekst z jakiejś strony internetowej którą sobie zapisałem w zakładkach. Następne pierdoły jak zauważyliście nie są w ogóle związane z pracą. Już to wcześniej widziałem.
PS. nie czytajcie tego bo nie wiadomo czy się śmiać czy płakać

Helpful post? + 0
Back to top
mall_pall
Level 15
Joined: 10 May 2007
Posts: 181
Helped: 13
mall_pall
Level 15
Post#17 13 Sep 2013 22:46    

Re: Nie mogę otworzyć pliku .docx


SysTools Docx Repair Tool lub OfficeFix może któryś z tych programów sobie z tym poradzi.

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> Nie mogę otworzyć pliku .docx
Page 1 of 1

Similar topics to nie mogę otworzyć pliku .docx

Nie mogę otworzyć pliku docx (7)
word 2003 - nie mogę otworzyć pliku docx (11)
GG - nie mogę otworzyć ikony z pliku. (5)
Nie mogę otworzyć pliku *pdf (3)
Nie mogę otworzyć pliku .pptx (16)
Nie mogę otworzyć działającego wcześniej pliku.ppt (4)
błąd w WMP - Nie mogę zgrac i otworzyć pliku (1)
otwieranie pliku exe - nie mogę otworzyć plików z exe (2)
Jak otworzyć/naprawić uszkodzony plik .docx (4)
Jak otworzyć uszkodzony plik docx zabezpieczony hasłem? (4)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.09 seconds