Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in

This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.

Pobieranie "formatów ActiveX" - jak to włączyć?!


Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> Pobieranie "formatów ActiveX" - jak to włączyć?!
Author
Message
tengu
Poziom 18
Poziom 18


Joined: 07 Oct 2003
Posts: 590
Location: Otwock

Post#1 Post from the author of the topic 26 Oct 2005 21:12   

Pobieranie "formatów ActiveX" - jak to włączyć?!


"Twoje ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają witrynom sieci Web na używanie formatów ActiveX zainstalowanych na tym komputerze. Ta strona musi być wyświetlana niepoprawnie" - ciągle mam taki komunikat (oczywiście IE) Już nie wiem co włączyć a co wyłączyć...

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 26 Oct 2005 21:12   

Back to top
   
paweliw
Spec od komputerów
Spec od komputerów


Joined: 24 Apr 2003
Posts: 4605
Location: Bydgoszcz

Post#2 26 Oct 2005 21:21   

Re: Pobieranie "formatów ActiveX" - jak to włączyć


Opcje Internetowe->Zabezpieczenia. Zobacz jaki poziom zabezpieczeń masz ustawiony dla strefy Internet (średni, niestandardowy itp.) "wejdź" w niego i ustaw kontrolki ActiveX zgodnie z potrzebami.

Helpful message? + -

Back to top
   
tengu
Poziom 18
Poziom 18


Joined: 07 Oct 2003
Posts: 590
Location: Otwock

Post#3 Post from the author of the topic 27 Oct 2005 17:33   

Re: Pobieranie "formatów ActiveX" - jak to włączyć


Tak właśnie - przed napisaniem postu - zrobiłem, ale to nic nie dało...

Helpful message? + -

Back to top
   
paweliw
Spec od komputerów
Spec od komputerów


Joined: 24 Apr 2003
Posts: 4605
Location: Bydgoszcz

Post#4 27 Oct 2005 18:34   

Re: Pobieranie "formatów ActiveX" - jak to włączyć


Może coś Ci się przyplątało (robactwo), skoro jak twierdzisz nie są poblokowane opcje uruchamiania ActiveX.
Przeskanuj komputer hijackthis i wklej log na forum.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 27 Oct 2005 18:34   

Back to top
   
tengu
Poziom 18
Poziom 18


Joined: 07 Oct 2003
Posts: 590
Location: Otwock

Post#5 Post from the author of the topic 27 Oct 2005 19:04   

Re: Pobieranie "formatów ActiveX" - jak to włączyć


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 19:02:38, on 2005-10-27
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\System32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
C:\Program Files\cFos1\cFosDNT.exe
C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\PROGRA~2\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
C:\PROGRA~2\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe
C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
E:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
E:\Instal\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: SpywareBlock Class - {0A87E45F-537A-40B4-B812-E2544C21A09F} - C:\Program Files\SpyCatcher 2006\SCActiveBlock.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MSDXCheck] C:\WINDOWS\svchost\svchost.exe C:\WINDOWS\svchost\iexplore.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray
O4 - HKLM\..\Run: [cFosDNT] C:\Program Files\cFos1\cFosDNT.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [SpyCatcher Reminder] "C:\Program Files\SpyCatcher 2006\SpyCatcher.exe" reminder
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl
O16 - DPF: {56393399-041A-4650-94C7-13DFCB1F4665} (PSFormX Control) -
O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania Onet.pl) - http://slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/OnetInstalator012s.ocx
O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{883682A0-DF6B-46B2-AEE5-DE45B1410FAA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
O20 - AppInit_DLLs: interceptor.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe
O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

Helpful message? + -

Back to top
   
Kolobos
Spec od komputerów
Spec od komputerów


Joined: 13 Jun 2003
Posts: 43383
Location: Warszawa

Post#6 27 Oct 2005 21:21   

Pobieranie "formatów ActiveX" - jak to włączyć?!


Usun w hijackthis:

O2 - BHO: SpywareBlock Class - {0A87E45F-537A-40B4-B812-E2544C21A09F} - C:\Program Files\SpyCatcher 2006\SCActiveBlock.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [MSDXCheck] C:\WINDOWS\svchost\svchost.exe C:\WINDOWS\svchost\iexplore.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpyCatcher Reminder] "C:\Program Files\SpyCatcher 2006\SpyCatcher.exe" reminder
O16 - DPF: {56393399-041A-4650-94C7-13DFCB1F4665} (PSFormX Control) -
O20 - AppInit_DLLs: interceptor.dll
Wylacz i usun usluge w services.msc, a usuwasz w hijackthis:
O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

Przeskanuj tez tym:
http://download.microsoft.com/download/8/1/5/815d2d60-49b5-44dc-ae35-fca2f2c6f0cc/MicrosoftAntiSpywareInstall.exe
http://download.ewido.net/ewido-setup.exe <- zrob update przed skanowaniem, po przeskanowaniu odinstaluj.


Nie zablokowales sobie tego activex w spybot? bo widze, ze masz.

Helpful message? + -

Back to top
   
tengu
Poziom 18
Poziom 18


Joined: 07 Oct 2003
Posts: 590
Location: Otwock

Post#7 Post from the author of the topic 28 Oct 2005 21:02   

Re: Pobieranie "formatów ActiveX" - jak to włączyć


"Wylacz i usun usluge w services.msc" - chodzi o usługę kryptograficzną?

Nie bardzo rozumiem to zdanie o spybot...

Wywaliło mi internet explorera i teraz nie mogę go zainstalować, bo wyskakuje mi okno (w trakcie instalacji), że oprogramowanie nie przeszło testów zgodności. Wiem, że ma to cos wspólnego wspólnego usługą kryptograficzną ale nic więcej…

Co do pobierania formantów, to nadal du…

Attachments:

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 28 Oct 2005 21:02   

Back to top
   
Kolobos
Spec od komputerów
Spec od komputerów


Joined: 13 Jun 2003
Posts: 43383
Location: Warszawa

Post#8 28 Oct 2005 22:31   

Pobieranie "formatów ActiveX" - jak to włączyć?!


Ta usluge masz wylaczyc, przeciez napisalem:
O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

W SpyBot masz mozliwosc blokowania roznych rzeczy, wiec sprawdz czy nie zablokowales tam czegos zwiazanego z ActiveX (o ile jest tam taka opcja).

Co to znaczy wywalilo internet explorera?

Helpful message? + -

Back to top
   
tengu
Poziom 18
Poziom 18


Joined: 07 Oct 2003
Posts: 590
Location: Otwock

Post#9 Post from the author of the topic 29 Oct 2005 16:46   

Re: Pobieranie "formatów ActiveX" - jak to włączyć


A, o to chodziło... wyłączyłem. W spybot niczego nie blokowałem. Internet explorer został ubity w czasie przenoszenia plików (ktoś inny to robił) i nie mogę go zainstalować z powodu o którym pisałem wcześniej. skaner Mks-a odinstalowałem.

Dodano po 2 [godziny] 30 [minuty]:

Doprowadzony do ostateczności, odpaliłem naprawianie systemu, potem zainstalowalem SP2 i lata aż miło Very Happy. Dzięki za pomoc.
T3emat zamkniety.

Moderated by jankolo:
Temat zamykam

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> Pobieranie "formatów ActiveX" - jak to włączyć?!
Page 1 of 1
Similar topics
EDIMAX BR-6428nS - wifi tylko "g" - jak włączyć "n" ?? (2)
Program do "hurtowego" zmieniania formatów muzyki (9)
Google Chrome - Jak włączyć funkcje "Ułożone karty" (stała szerokość k (1)
Cubase SX - jak włączyć panel, np. "inspector" (2)
"Usługa posłaniec" w XP z SP2 - jak włączyć ? (6)
"Belka" na dole okna w XP - jak włączyć ? (2)
Orange - Lan nie działa "pobieranie adresu sieciowego" (9)
Problem z połączeniem bezprzewodowym - "Pobieranie adresu sieciowego" (15)
Lenovo y510p-Windows 8.1 - Avast-pobieranie "Adwcleaner" (12)
"Moje dokumenty" znikneły z "Mój Komputer" jak Przywrócić (15)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.051 seconds

elektroda.pl topic RSS feed