Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inHijackThis v1.99.1 - interpretacja wyników?


  Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software ->HijackThis v1.99.1 - interpretacja wyników? Post new topic  This topic is locked 
Author
Hide the left column
Show left column Message
_Adam_wawa
Level 8
Location: Warszawa
Joined: 02 Oct 2006
Posts: 26
Post rating: 1
_Adam_wawa
Level 8
Post#1 12 Apr 2007 19:12  Topic author   

HijackThis v1.99.1 - interpretacja wyników?


Mam taką małą prośbe przeskanowałem system programem HijackThis v1.99.1 i czy może mi ktoś powiedzieć czy wszystko jest w porządku?? bo ja sie kompletnie na tym nie znam. :( oto log z tego programu :


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 19:06:30, on 2007-04-12
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\Mixer.exe
C:\Program Files\LClock\LClock.exe
C:\Program Files\VisualTooltip\VisualToolTip.exe
C:\Program Files\Styler\Styler.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\DOCUME~1\Adam\USTAWI~1\Temp\{F8AB48C2-2A5F-4F91-9671-8C132F1D5B47}\sidebar.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32Info.exe
C:\Documents and Settings\Adam\Moje dokumenty\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.onet.pl
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.windowsxlive.net
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O1 - Hosts: 127.255.255.255 serial.alcohol-soft.com
O1 - Hosts: 127.255.255.255 www.alcohol-soft.com
O1 - Hosts: 127.255.255.255 images.alcohol-soft.com
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: StylerToolBar - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - C:\Program Files\Styler\TB\StylerTB.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Vista Sidebar] C:\Program Files\Vista Sidebar\sidebar.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VisualTooltip] C:\Program Files\VisualTooltip\VisualToolTip.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Styler] C:\Program Files\Styler\Styler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe
O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar1.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g bin/pl/billard8 2 0 0 28.cab
O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g bin/pl/snooker 2 0 0 28.cab
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Kolobos
Spec od komputerów
Location: Warszawa
Joined: 13 Jun 2003
Posts: 49254
Helped: 9189
Post rating: 839
Kolobos
Spec od komputerów
Post#2 12 Apr 2007 19:25    

Re: prośba do znawców tematu


Log mozesz sprawdzic na www.hijackthis.de
Popraw tez temat postu!

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
mark-l
Level 13
Joined: 07 Nov 2006
Posts: 117
Helped: 2
mark-l
Level 13
Post#3 12 Apr 2007 19:29    

Re: prośba do znawców tematu


log jest wporządku

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
_Adam_wawa
Level 8
Location: Warszawa
Joined: 02 Oct 2006
Posts: 26
Post rating: 1
_Adam_wawa
Level 8
Post#4 12 Apr 2007 19:57  Topic author   

Re: HijackThis v1.99.1 - interpretacja wyników?


Dzięki za szybką odpowiedz zamykam temat :D

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> HijackThis v1.99.1 - interpretacja wyników?
Page 1 of 1

Similar topics to hijackThis v1.99.1 - interpretacja wyników?

Interpretacja wyników Hijackthis i SMART (4)
Interpretacja wyników MHDD (12)
Interpretacja wyników HDtune (1)
Interpretacja wyników HD Tune (1)
Interpretacja wyników OCCT (5)
Interpretacja wyników HD TUNE (35)
Interpretacja loga w HijackThis (3)
Interpretacja wyników testu OCCT . (5)
Interpretacja wyników Wireshark i traceroute (4)
Interpretacja wyników skanowania z MHDD (7)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.087 seconds