Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inMożliwości odzyskiwania nadpisanych danych


  Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> HDD repair and data recovery ->Możliwości odzyskiwania nadpisanych danych Post new topic  This topic is locked 
Author
Hide the left column
Show left column Message
Removed
Removed
Post#1 25 Nov 2007 13:41    

Możliwości odzyskiwania nadpisanych danych


Możliwości odzyskiwania nadpisanych danych (zerowanie dysku to jest tez nadpisanie wzorem 00 każdego sektora user area)

q-lab, tłumaczenie Damian Malinowski & OKZO. wrote:
Chodzą plotki, że tajne laboratoria służb specjalnych mogą odzyskać nadpisane dane poprzez wykorzystanie efektu pozostającego namagnetyzowania dysku.

Pojęcie "residual magnetism - rezydualny, pozostający magnetyzm" w tym przypadku oznacza ślady poprzedniego nagrania, podobne do śladów przy nagraniu analogowym na taśmie magnetycznej. W takim przypadku, ślady poprzedniego nagrania mogą być znalezione na nowo powstałym nagraniu w obszarach słabego sygnału, jeżeli pole magnetyczne użyte do kasowania było słabe.
Jednak w przypadku metody cyfrowego nagrywania używanej w HDD (tak zwane nagrywanie "Non-return-to-zero", NRZ), nie występują nienamagnetyzowane obszary i poziom magnetyczny jest taki sam w każdym z obszarów. Uprzednie kasowanie nie jest potrzebne w przypadku tej metody, bity danych są kodowane poprzez przejścia kierunku namagnesowania (magnetization direction transitions) i każda strefa jest magnetyzowana do nasycenia dającego najmocniejszy sygnał odczytu. W porównaniu do analogowego nagrania na taśmie, ta metoda nie pozostawia miejsca na 'cienie' poprzedniego nagrania.
Cienie mogą pozostać tylko w obszarach, które nie zostały nadpisane. Na przykład, przy pozycjonowaniu głowic magnetycznych silnikiem krokowym, następne wykonywane nagranie może odbyć się z pewnym przesunięciem głowicy w porównaniu do poprzedniego nagrania, poprzednie nagranie zostaje nienadpisane na skraju ścieżki. Taki przypadek może wystąpić w dyskietkach i z pewnymi wyjątkami w przypadku zabytkowych dysków z pozycjonowaniem głowicy silnikiem krokowym bez sprzężenia zwrotnego. Wszystkie współczesne dyski posiadają solenoidowy aktuator w bloku magnetycznych głowic, pozycjonowanie poprzez "embeded servo-marks" serwo ścieżki wbudowane w strukturę dysku. Pozycjonowanie głowicy odbywa się kilkukrotnie podczas jednego obrotu dysku, dlatego nagrywanie ze stałym przesunięciem od środka ścieżki jest praktycznie niemożliwe w przypadku współczesnych dysków. Stąd nie ma stabilnych śladów poprzedniego nagrania danych, które mogą być użyte do odczytania nadpisanych danych.

Twierdzenia, że istnieje możliwość odzyskania danych w ten sposób, tak jak takie, że istnieje sprzęt który wykonuje "mapę magnetyzacji" całego dysku są tworzone zwykle w celach promocji i reklamy sprzętu do szyfrowania/niszczenia danych.


Technologja zapisu w dyskach twardych
Możliwości odzyskiwania nadpisanych danych

Helpful post? + +5
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
msthhk
Specjalista - HDD i odzyskiwanie danych
Location: lubelskie
Joined: 25 Jul 2005
Posts: 1059
Helped: 138
Post rating: 20
msthhk
Specjalista - HDD i odzyskiwanie danych
Post#2 11 May 2012 14:12    

Re: Możliwości odzyskiwania nadpisanych danych


Artykuł, w którym szczegółowo opisano techniczną stronę nadpisywania danych oraz możliwości ich odzyskiwania:

http://odzyskiwanie-danych.edu.pl/nadpisywanie-kasowanie-szyfrowanie/

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> HDD repair and data recovery -> Możliwości odzyskiwania nadpisanych danych
Page 1 of 1

Similar topics to możliwości odzyskiwania nadpisanych danych

Odzyskanie nadpisanych danych. Czym zrobić? (6)
Odzysk danych nadpisanych po odtworzeniu ghost-a (3)
Samsung - Odzyskanie danych wcześniej nadpisanych (16)
Oprogramowanie do odzyskiwania danych (7)
program do odzyskiwania danych (2)
Program do odzyskiwania danych (8)
laboratorium odzyskiwania danych (6)
Program do odzyskiwania danych (25)
Program do odzyskiwania danych (3)
komunikat odzyskiwania danych rejestru (6)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.049 seconds