Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log inTrojan Win32:Trojan-gen. {Other} - pilnie prosze o pomoc.


  Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Anti-Virus Emergency ->Trojan Win32:Trojan-gen. {Other} - pilnie prosze o pomoc. Post new topic  This topic is locked 
Author
Hide the left column
Show left column Message
Anul
Level 1
Joined: 03 Jan 2008
Posts: 1
Anul
Level 1
Post#1 03 Jan 2008 22:42  Topic author   

Trojan Win32:Trojan-gen. {Other} - pilnie prosze o pomoc.


Witam.

Na początku chcę zaznaczyć, że to mój pierwszy poważny komputerowy problem, na zaawansowanym języku komputerowców ;) nie znam się zupełnie i bardzo proszę o wyrozumiałość.

Avast wykrywa mi trojana Win32:Trojan-gen. {Other} i nie chce go usunąć. Próbowałam już zlikwidować go przeróżnymi antytrojanami, niestety nic z tego. Poniżej wklejam log (co to jest dowiedziałam się cudem, przez google, więc również nie zdziwię się, jak palnę jakąś głupotę)

C:\DOCUME~1\An\USTAWI~1\Temp\~os100.tmp\osmim.dll - to zawirusowany plik.

Quote:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:28:18, on 2008-01-03
Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\windows\system32\rlvknlg.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\MarkAny\ContentSafer\MAAgent.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
E:\Programy\Last.fm\LastFMHelper.exe
E:\Nowy folder\putty.exe
E:\Programy\Last.fm\LastFM.exe
E:\Programy\Opera\Opera.exe
E:\Programy\Odkurzacz\odkurzacz.exe
C:\Documents and Settings\An\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [PRONoMgr.exe] C:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RelevantKnowledge] C:\windows\system32\rlvknlg.exe -boot
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Programy\Winamp\wianmpa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SMSTray] C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MAAgent] C:\Program Files\MarkAny\ContentSafer\MAAgent.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] E:\Programy\Odkurzacz\odk_mcd.exe
O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
O4 - Startup: Last.fm Helper.lnk = E:\Programy\Last.fm\LastFMHelper.exe
O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://E:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://E:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://E:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html
O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\MediaManager\grab.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.com/s/v/26.22/uploader2.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe


Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Kolobos
Spec od komputerów
Location: Warszawa
Joined: 13 Jun 2003
Posts: 49255
Helped: 9190
Post rating: 839
Kolobos
Spec od komputerów
Post#2 03 Jan 2008 23:28    

Re: Trojan Win32:Trojan-gen. {Other} - pilnie prosze o pomoc


Zainstaluj SP2, zrob skan przy pomocy SuperAntiSpyware. Uzyj ATF Cleaner i usun wszystko z temp itd. Daj w zalaczniku log z combofix.

W menadzerze zadan zakoncz:
C:\windows\system32\rlvknlg.exe

W hijackthis usun:
F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RelevantKnowledge] C:\windows\system32\rlvknlg.exe -boot
O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe" <- katalog Save usun z dysku.
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
weryfany
Level 24
Location: Zamość
Joined: 28 Jul 2007
Posts: 753
Helped: 38
Post rating: 3
weryfany
Level 24
Post#3 05 Jan 2008 17:53    

Re: Trojan Win32:Trojan-gen. {Other} - pilnie prosze o pomoc


Podłącz do innego kompa dysk (tylko żeby ten inny komp miał anty virusa), avast jest słabym anty wirusem darmowy to i czego sie tu spodziewać.

Osobiście używam NOD32 i nie mam problemów (tylko nie jest darmowy)

Potem zainstaluj se inny efekty działania avasta już masz.

Helpful post? + 0
Back to top
Sierżant2
Level 2
Joined: 26 Dec 2008
Posts: 2
Sierżant2
Level 2
Post#4 26 Dec 2008 17:22    

Re: Trojan Win32:Trojan-gen. {Other} - pilnie prosze o pomoc


Witam,
Ja również mam problem z tym wirusem komputerowym;/
avast! wykrył go podczas uruchamiania i testowania pamięci auto startu.
Usunąłem go lecz objawy jakie były są nadal...tzn:
-Zawieszanie się systemu podczas działających krótko gier
-Nie można wyświetlić plików na partycjach C:\ oraz E:\ dysku twardego.(Mój komputer)
Inne funkcje działają poprawnie np. przeglądarka internetowa.
Proszę o szybką pomoc w tej sprawie i z góry serdeczne dzięki.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Kolobos
Spec od komputerów
Location: Warszawa
Joined: 13 Jun 2003
Posts: 49255
Helped: 9190
Post rating: 839
Kolobos
Spec od komputerów
Post#5 26 Dec 2008 17:29    

Re: Trojan Win32:Trojan-gen. {Other} - pilnie prosze o pomoc


:arrow: Sierżant2
Jakbys chcial szybkiej pomocy to bys dal wymagane logi w zalaczniku (combofix oraz hijackthis).

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Sierżant2
Level 2
Joined: 26 Dec 2008
Posts: 2
Sierżant2
Level 2
Post#6 26 Dec 2008 19:19    

Re: Trojan Win32:Trojan-gen. {Other} - pilnie prosze o pomoc


Sorka ale nie wiem co to jest i zkąd to wziąć:?:
A wiecie może jak uruchomić przywracanie systemu?:?:

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
jankolo
VIP Zasłużony dla elektroda
Location: Łódź
Joined: 10 Jan 2005
Posts: 32771
Helped: 1787
jankolo
VIP Zasłużony dla elektroda
Post#7 26 Dec 2008 19:24    

Re: Trojan Win32:Trojan-gen. {Other} - pilnie prosze o pomoc


Sierżant2 wrote:
Sorka ale nie wiem co to jest i zkąd to wziąć:?:
A wiecie może jak uruchomić przywracanie systemu?:?:


Proszę przeczytać temat przyklejony i zastosować się do niego. W przeciwnym przypadku posty kolegi zostaną usunete z Forum.
Proszę mieć w pamięci punkt 16 regulaminu naszego forum.

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Anti-Virus Emergency -> Trojan Win32:Trojan-gen. {Other} - pilnie prosze o pomoc.
Page 1 of 1

Similar topics to trojan Win32:Trojan-gen. {Other} - pilnie prosze o pomoc.

win32:trojan-gen. {other} (1)
Win32:Trojan-gen. {Other} (4)
Win32:Trojan-Gen(other) (8)
wirus Win32:Trojan-gen{Other} (1)
Win32.Trojan-gen. Prosze o pomoc (10)
Win32:Trojan-Gen Other - wykrył go avast nie usuwa (1)
Problem z wirusem Trojan-gen {Other} (9)
Pytanie o wirusy (Trojan Gen Other + kod źródłowy) (2)
Wirus Win32:Trojan-gen i WIN32 Malob - X [cryp] (11)
Trojan Win32:Sirefef-BTT i Win32:Malware-gen (6)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.08 seconds