Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Bitte füge eine Ausnahme www.elektroda.pl zu Adblock hinzu.
Durch die Anzeige von Werbung unterstützt du das Portal und seine Benutzer.

Zasilacz impulsowy 12V 7A (10peak), 36V 5A (8peak), 24V 0,25A (8peak), -12V 0,25A .

Elementname Zasilacz impulsowy 12V 7A (10peak), 36V 5A (8peak), 24V 0,25A (8peak), -12V 0,25A .
Preis pro Stck. 24.00 zu 24.00 PLN
Anzahl der Angebote 1

Zasilacz impulsowy 12V 7A (10peak), 36V 5A (8peak), 24V 0,25A (8peak), -12V 0,25A .

1 24,00 PLN Jeden zasilacz podaje wszystkie wymienione napiêcia. Napiêcia 12V i 36V maj± odpowiednio 13V i 37V aby zapobiec spadkom. Zasilacz by³ u¿ywany, ale jest w pe³ni sprawny. Mam ich wiêcej. Pytania: tel. 664 829 106
    30 Jan 2010 11:15
25534

Zasilacz impulsowy 12V 7A (10peak), 36V 5A (8peak), 24V 0,25A (8peak), -12V 0,25A .

Menge: 1 24,00 PLN Jeden zasilacz podaje wszystkie wymienione napiêcia. Napiêcia 12V i 36V maj± odpowiednio 13V i 37V aby zapobiec spadkom. Zasilacz by³ u¿ywany, ale jest w pe³ni sprawny. Mam ich wiêcej. Pytania: tel. 664 829 106
u¿ytkownik318     30 Jan 2010 11:15

Zasilacz impulsowy 12V 7A (10peak), 36V 5A (8peak), 24V 0,25A (8peak), -12V 0,25A .

24,00 PLN   /   Menge: 1
Jeden zasilacz podaje wszystkie wymienione napiêcia. Napiêcia 12V i 36V maj± odpowiednio 13V i 37V aby zapobiec spadkom. Zasilacz by³ u¿ywany, ale jest w pe³ni sprawny. Mam ich wiêcej. Pytania: tel. 664 829 106
u¿ytkownik318     30 Jan 2010 11:15