Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Bitte füge eine Ausnahme www.elektroda.pl zu Adblock hinzu.
Durch die Anzeige von Werbung unterstützt du das Portal und seine Benutzer.

BYP680 100R

Elementname BYP680 100R
Preis pro Stck. 0.00 zu 0.00 PLN
Anzahl der Angebote 1

BYP680 100R

1 0,00 PLN wylut
    24 Mär 2006 20:06
5482

BYP680 100R

Menge: 1 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mär 2006 20:06

BYP680 100R

0,00 PLN   /   Menge: 1
wylut
robcio_l     24 Mär 2006 20:06

Forumsthemen zu folgenden Themen: BYP680 100R

 • naprawa oscyloskopu c1-99

  ...Powielacze s± raczej OK gdy¿ pojawiaj± siê napiêcia przynajmniej 1,5 kV oraz -2,5kV - sprawdzi³em dokonuj±c ma³ej adaptacji multimetru przed do³o¿enie w szereg opornika 10M , co pozwoli³o na skali 1000V odczytaæ warto¶æ 1/2 napiêcia rzeczywistego. Okaza³o siê, ¿e po od³±czeniu polaryzacji ¿arzenia (-2,5kV)...

  Warsztat elektronika KMD39   28 Sep 2017 10:01 Antworten: 9    Anzeigen // todo: Löschen : 2418
 • Wykonanie prostego prostownika do akumulatorów- czy prawid³owe?

  ...Witam. Jako, ¿e poniewiera³ mi siê stary transformator i kilka diod BYP680 100R postanowi³em wykonaæ sobie na podstawie tego prosty prostownik do do³adowania okresowo akumulatora 40Ah i 44Ah (wiêkszych ³adowaæ nie mam zamiaru). Mostek wykona³em wed³ug tego schematu: http://obrazki.elektroda.pl/6758922300_1392491314.png Jednak¿e...

  Pocz±tkuj±cy Elektronicy ToJestNick   15 Feb 2014 20:13 Antworten: 31    Anzeigen // todo: Löschen : 4371
 • [Sprzedam] Diody, tranzystory, uk³. scalone, lampy elektronowe...

  ...Nieaktualne: ECL82-2sztuki, EL84 Valvo-1sztuka, ECL86-2sztuki , BU208 - 1szt UL1405 – 2szt. UL1402 – 1szt. BYP680 300-6szt D01-10-04-3sztuki BYP680 500-2szt BYP680 50-3szt BYP680 100R-6szt. Ale dosz³o : BYP680 600R (4 sztuki), D22-10-10 (2sztuki na jednym radiatorze), D22-10R-06 (1sztuka)...

  Retro Bazar artek8787   19 Sep 2013 13:16 Antworten: 3    Anzeigen // todo: Löschen : 3264
 • [Sprzedam] Diody, tranzystory, uk³. scalone, lampy elektronowe...

  ...Sprzedam to co poni¿ej ewentualnie wymieniê na: TG5-53 (1 sztuka) , jakie¶ TS40... do lampowca lub kondensatory min. 47uF na min. 300V. Tranzystory i uk³. scalone. ceny od 1z³-3z³/sztuka BDY23- 40szt. ; KD3055-7szt. ; AD161-1szt ; AD127-1szt ; UL1402-3szt ; 2N3055-6szt ; UL1405-3szt ; BU208-1szt ; KD503-1szt...

  Retro Bazar artek8787   25 Jul 2013 18:36 Antworten: 3    Anzeigen // todo: Löschen : 3264
 • Zasilacz warsztatowy 0-30V/2mA-3A

  ...Sorki ¿e siê tak przeplatamy pytaniami ale chcê tylko ostatecznie aby¶cie potwierdzili czy taka konfiguracja bêdzie dobra, pytam bo nie chcê pó¼niej w po³owie projektu zmieniaæ wiêkszo¶ci. Trafo 31,5V AC(luzem) Kondensator filtruj±cy dam 6800/63V bo taki mam dobry jeden:) Tranzystory mocy niech stracê...

  Artyku³y white88   23 Okt 2009 14:06 Antworten: 3142    Anzeigen // todo: Löschen : 1297406
 • Niezidentyfikowany transformator

  ...A na dodatek jeszcze p³yta niekompletna, pozosta³y cztery otwory po diodach 5A ( BYP680-100R) Dok³adnie brakuje 4 diod poniewa¿ sam je wylutowa³em tzn wylutowa³em górê i odkrêci³em resztê. Równie¿ jakby kto¶ nie zauwa¿y³ to brakuje radiatora pod 2N3055(s± one tylko wsadzone w otwory ¿eby ³atwiej by³o...

  Pocz±tkuj±cy Elektronicy klomarcin   26 Feb 2009 00:16 Antworten: 8    Anzeigen // todo: Löschen : 1317
 • Niezidentyfikowany transformator

  ...Dok³adnie, jest to blok przetwornicy 12/24V do radiotelefonu z serii 3001 RADMOR. A na dodatek jeszcze p³yta niekompletna, pozosta³y cztery otwory po diodach 5A ( BYP680-100R) (...) Przetwornica to uk³ad buforowy(...) Nieprawda, nie jest to ¿aden uk³ad buforowy, gdy¿ przetwornica s³u¿y tylko do zasilania...

  Pocz±tkuj±cy Elektronicy serwis   25 Feb 2009 23:09 Antworten: 8    Anzeigen // todo: Löschen : 1317
 • Wzmacniacz stereo na TDA7056 by martenn

  ...http://obrazki.elektroda.net/83_1189874130.jpg KuakAmp2 - wzmacniacz stereo na TDA7056 Pod³o¿e Okazyjnie kupi³em 10 szt. TDA7056 maj±c na uwadze mo¿liwo¶æ sklejenia kilku praktycznych konstrukcji. Za³o¿enia pierwotne Wzmacniacz stereo ma³ej mocy, przeznaczony do s³uchania muzyki z mp3 na ogródku...

  DIY Konstrukcje martenn   15 Sep 2007 14:17 Antworten: 34    Anzeigen // todo: Löschen : 11118