Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Bitte füge eine Ausnahme www.elektroda.pl zu Adblock hinzu.
Durch die Anzeige von Werbung unterstützt du das Portal und seine Benutzer.

max522

Elementname max522
Preis pro Stck. 30.00 zu 30.00 PLN
Anzahl der Angebote 1

max522

1 30,00 PLN nowy DIP
    29 Aug 2005 22:43
825

max522

Menge: 1 30,00 PLN nowy DIP
astek     29 Aug 2005 22:43

max522

30,00 PLN   /   Menge: 1
nowy DIP
astek     29 Aug 2005 22:43

Forumsthemen zu folgenden Themen: max522

 • C konwersja long uint na poszczególne bajty

  ...No to jest dza³aj±cy kod- dziêki Wam dzia³a: [syntax=c] /* Program do sterowania MAX522 i MAX7219 przez spi ATMega32, 16MHz. MAX522 przetwarza sygna³ cyfrowy na napiêcie- przetwornik C/A co 16ms czyli napiêcie zmienia siê od 0 do 5V co 4s */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include...

  Mikrokontrolery janbernat   27 Jun 2012 22:02 Antworten: 17    Anzeigen // todo: Löschen : 2099
 • [mega8][c] AVR + expander MCP23S09

  ...Ja to robiê tak: [syntax=c] ISR(TIMER0_OVF_vect) { //Stan niski na CS1-poczatek transmisji PORTB &= ~(1<<CS1); asm volatile("NOP");//150ns opó¼nienia wymagane dla MAX522 asm volatile("NOP"); asm volatile("NOP"); SendSpi(config_MAX522); // if(data1<50)...

  Mikrokontrolery AVR janbernat   25 Jun 2012 19:38 Antworten: 9    Anzeigen // todo: Löschen : 1684
 • C, SPI, dwa urz±dzenia na magistrali i dziwne zachowanie.

  ...Teraz zrobi³em tak: [syntax=c] void zamiana1() { char i; uint32_t tmp; static uint32_t no_temp; tmp=no_temp; for (i = 0; i<9; i++) { pomiar[i] = tmp % 10; tmp /= 10; } no_temp++; }[/syntax] No i licznik zacz±³ liczyæ i nic nie blokuje MAX522. Zgodnie z...

  Mikrokontrolery janbernat   19 Mai 2012 19:11 Antworten: 7    Anzeigen // todo: Löschen : 1308
 • C, SPI, dwa urz±dzenia na magistrali i dziwne zachowanie.

  ...Dwa uk³ady- MAX522-przetwornik C/A i MAX7219- sterownik wy¶wietlacza 8-cyfrowego. Oba na SPI. I taki programik: [syntax=c] #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <util/delay.h> #define MOSI PB5 #define...

  Mikrokontrolery janbernat   19 Mai 2012 17:23 Antworten: 7    Anzeigen // todo: Löschen : 1308
 • C konwersja long uint na poszczególne bajty

  ...Mam taki programik do sterowania MAX7219: [syntax=c] #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <util/delay.h> #define MOSI PB5 #define SCK PB7 #define CS1 PB4 // pierwszy MAX522 wybierany przez ten pin #define...

  Mikrokontrolery janbernat   12 Mai 2012 15:44 Antworten: 17    Anzeigen // todo: Löschen : 2099
 • Oscyloskop komputerowy

  Witam Ja zrobi³em (prawie) oscyloskop AVT-591, brakuje mi MAX522 i OPA2350. O ile ten pierwszy jest w AVT to z tym drugim mam problem - wie kto¶ gdzie go zdobyæ ewentualnie czym zast±piæ, ¿eby nie skopac tego projektu? Pozdrawiam

  Newsy xangel   17 Sep 2007 18:09 Antworten: 85    Anzeigen // todo: Löschen : 112680
 • Oscyloskop komputerowy

  ...Ja budowa³em kit avt 591 oscylokop osi±ga 15MSPS, koszt z³o¿enia go wynios³ mnie oko³o 100z³ ale wiekszo¶c czesci dosta³em jako sample od maxima i analog devices miedzy innymi :89c420, max522,max232,ad823(zamiast opa2350). Oscyloskop wed³ug mnie dzia³a ca³kiem niezle a napewno bedzie wystarczaj±cy dla...

  Newsy set6666   04 Mär 2007 16:33 Antworten: 85    Anzeigen // todo: Löschen : 112680
 • Poszukuje max522 oraz opa2350

  Witam poszukuje uk³adu Max522 i opa2350 niestety texas nie chce mi przes³ac sampli POMOCY, odkupie albo zamienie na inne uk³ady z sampli od maxima.

  Elementy elektroniczne Bazar set6666   22 Aug 2006 20:05 Antworten: 0    Anzeigen // todo: Löschen : 710
 • Oscyloskop komputerowy

  ...wracaj±c do urz±dzenia AOC1K ze strony http://www.cyfronika.com.pl/oscyloskopy_przystawki.htm kiedy¶ wpad³ mi w rêce schemat tej przystawki (nie pamiêtam adresu ¼ród³a). Czê¶æ cyfrowa sk³ada siê z mikrokontrolela ATmega8 taktowanego z u¿yciem kwarcu 20 MHz, przetwornika ADC TDA8703 (8-bit, 40 Msps) taktowanego...

  Newsy dgajew   28 Jan 2006 01:03 Antworten: 85    Anzeigen // todo: Löschen : 112680