Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[sprzedam] "Sztuka elektroniki" tom 1 i 2

michalgorny 04 May 2008 21:35 4286 1
Buderus
 • #1
  michalgorny

  Level 17  
  Witam

  sprzedam książkę: "Sztuka elektroniki"

  tom 1 i 2.

  Książki używane, stan dobry.


  Cena: 70 zł za oba tomy.

  Spis treści:


  CZĘŚĆ I


  Przedmowa / 11

  Przedmowa do pierwszego wydania / 13


  ROZDZIAŁ 1

  Podstawy / 15


  Wstęp / 15

  Napięcie, prąd i rezystancja / 16

  1.01. Napięcie i prąd / 16

  1.02. Zależność między napięciem i prądem: rezystory / 17

  1.03. Dzielniki napięcia / 21

  1.04. Źródła napięciowe i prądowe / 22

  1.05. Twierdzenie Thevenina / 24

  1.06. Rezystancja małosygnałowa / 27

  Sygnały / 29

  1.07. Sygnały sinusoidalne / 29

  1.08. Amplitudy sygnałów i decybele / 30

  1.09. Inne sygnały / 31

  1.10. Poziomy logiczne / 32

  1.11. Źródła sygnałów / 32

  Kondensatory i układy prądu zmiennego / 33

  1.12. Kondensatory / 34

  1.13. Układy RC: zależność U i I od czasu / 36

  1.14. Układy różniczkujące / 38

  1.15. Układy całkujące (integratory) / 39

  Cewki indukcyjne i transformatory / 41

  1.16. Cewki indukcyjne / 41

  1.17. Transformatory / 41

  Impedancja i reaktancja / 42

  1.18. Analiza częstotliwościowa układów reaktancyjnych / 43

  1.19. Filtry RC / 48

  1.20. Wykresy wskazowe / 52

  1.21. "Bieguny" i decybele na oktawę / 52

  1.22. Układy rezonansowe i filtry aktywne / 53

  1.23. Inne zastosowania kondensatorów / 54

  1.24. Uogólnione twierdzenie Thevenina / 55

  Diody i układy diodowe / 55

  1.25. Diody / 55

  1.26. Prostowanie / 55

  1.27. Filtrowanie napięć wyjściowych zasilaczy sieciowych/57

  1.28. Układy prostowników stosowane w zasilaczach
  sieciowych / 58

  1.29. Stabilizatory / 60

  1.30. Układowe zastosowania diod / 61

  1.31. Obciążenia indukcyjne i zabezpieczenie diodowe / 64

  Inne elementy pasywne / 65

  1.32. Elementy elektromechaniczne / 65

  1.33. Wskaźniki / 69

  1.34. Elementy regulowane / 69

  Ćwiczenia dodatkowe / 71


  ROZDZIAŁ 2

  Tranzystory / 72


  Wstęp / 72

  2.01. Pierwszy model tranzystora: wzmacniacz prądowy / 73

  Kilka podstawowych układów z tranzystorami / 74

  2.02. Tranzystor jako przełącznik' / 74

  2.03. Wtórnik emiterowy / 75

  2.04. Wtórniki emiterowe jako stabilizatory napięcia / 78

  2.05. Ustalanie punktu pracy wtórnika emiterowego / 80

  2.06. Tranzystorowe źródło prądowe / 82

  2.07. Wzmacniacz ze wspólnym emiterem / 86

  2.08. Wtórnikowy układ symetryzujący / 88

  2.09. Transkonduktancja / 89

  Model Ebersa-Molla stosowany do analizy
  podstawowych układów tranzystorowych / 90

  2.10. Poprawiony model tranzystora: wzmacniacz
  transkonduktancyjny / 90

  2.11. O wtórniku emiterowym jeszcze raz / 92

  2.12. Wzmacniacz ze wspólnym emiterem jeszcze raz / 93

  2.13. Ustalanie punktu pracy wzmacniacza ze wspólnym
  emiterem / 94

  2.14. Układ powtarzania prądu / 99

  Niektóre podzespoły stosowane do budowy
  wzmacniaczy / 102

  2.15. Wyjściowe stopnie przeciwstawne (komplementarne) / 102

  2.16. Połączenie Darlingtona / 106

  2.17. Bootstrap (kompensacja napięcia sygnału) /108

  2.18. Wzmacniacze różnicowe / 110

  2.19. Efekt pojemnościowy i efekt Millera / 114

  2.20. Tranzystory polowe / 116

  Kilka typowych układów tranzystorowych / 117

  2.21. Stabilizator napięcia / 117

  2.22. Układ stabilizacji temperatury / 117

  2.23. Prosty tranzystorowo-diodowy układ logiczny / 117

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 121

  2.24. Układy bez błędów / 121

  2.25. Układy z błędami / 121

  Ćwiczenia dodatkowe / 121


  ROZDZIAŁ 3

  Tranzystory polowe / 124


  Wstęp / 124

  3.01. Właściwości tranzystorów polowych / 125

  3.02. Rodzaje tranzystorów polowych / 128

  3.03. Ogólne właściwości tranzystorów polowych / 130

  3.04. Charakterystyki drenowe tranzystora polowego / 132

  3.05. Rozrzut produkcyjny parametrów tranzystora
  polowego / 134

  Podstawowe układy z tranzystorami polowymi / 135

  3.06. Źródła prądowe z tranzystorów JFET / 138

  3.07. Wzmacniacze z tranzystorami polowymi /141

  3.08. Wtórniki źródłowe / 145

  3.09. Prąd bramki tranzystorów polowych / 147

  3.10. Tranzystory polowe jako rezystory o zmiennej
  rezystancji / 150

  Przełączniki z tranzystorami polowymi / 153

  3.11. Przełączniki analogowe z tranzystorami polowymi / 154

  3.12. Właściwości rzeczywistych przełączników
  z tranzystorami polowymi / 157

  3.13. Kilka układów z przełącznikami analogowymi / 164

  3.14. Przełączniki logiczne i przełączniki mocy
  z tranzystorami MOS / 166

  3.15. Uwaga, ładunki statyczne! / 183

  Układy nie wymagające wyjaśnień /185

  3.16. Pomysły układowe / 185

  3.17. Układy z błędami / 185


  ROZDZIAŁ 4

  Sprzężenie zwrotne i wzmacniacze operacyjne / 186


  Wstęp / 186

  4.01. Wstęp do sprzężenia zwrotnego / 186

  4.02. Wzmacniacze operacyjne / 187

  4.03. Fundamentalne założenia / 188

  Podstawowe układy ze wzmacniaczami
  operacyjnymi / 189

  4.04. Wzmacniacz odwracający / 189

  4.05. Wzmacniacz nieodwracający / 190

  4.06. Wtórnik napięciowy / 191

  4.07. Źródła prądowe / 191

  4.08. Podstawowe uwagi dla projektantów i użytkowników
  układów ze wzmacniaczami operacyjnymi / 194

  Inne układy ze wzmacniaczami operacyjnymi / 194

  4.09. Układy liniowe / 195

  4.10. Układy nieliniowe / 199

  Szczegółowy przegląd właściwości wzmacniacza
  operacyjnego / 201

  4.11. Parametry rzeczywistych wzmacniaczy
  operacyjnych / 201

  4.12. Wpływ niedoskonałości wzmacniacza operacyjnego
  na parametry układu / 217

  4.13. Wzmacniacze operacyjne małej mocy
  i programowalne / 224

  Analiza wybranych układów ze wzmacniaczami
  operacyjnymi / 225

  4.14. Wzmacniacz logarytmujący / 225

  4.15. Aktywny detektor szczytowy / 229

  4.16. Układ próbkująco-pamiętający / 231

  4.17. Ogranicznik aktywny / 234

  4.18. Przetwornik wartości bezwzględnej /235

  4.19. Integratory / 236

  4.20. Wzmacniacze różniczkujące / 238

  Praca wzmacniacza operacyjnego z pojedynczym
  napięciem zasilającym / 238

  4.21. Ustalanie punktu pracy wzmacniaczy prądu zmiennego
  z pojedynczym napięciem zasilającym / 239

  4.22. Wzmacniacze operacyjne o pojedynczym zasilaniu / 239

  Komparatory i przerzutnik Schmitta / 243

  4.23. Komparatory napięcia / 244

  4.24. Komparatory z regeneracją / 245

  Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach o ograniczonym
  wzmocnieniu / 247

  4.25. Równanie określające wzmocnienie / 247

  4.26. Wpływ sprzężenia zwrotnego na parametry
  wzmacniacza / 248

  4.27. Dwa przykłady wzmacniaczy tranzystorowych

  ze sprzężeniem zwrotnym / 251

  Typowe układy ze wzmacniaczami operacyjnymi / 254

  4.28. Wzmacniacz laboratoryjny ogólnego przeznaczenia / 254

  4.29. Generator sterowany napięciem / 255

  4.30. Przełącznik analogowy ze złączowym tranzystorem
  polowym z kompensacją rezystancji RON / 257

  4.31. Detektor przejścia przez zero przeznaczony
  do współpracy z układami TTL / 258

  4.32. Układ kontroli prądu płynącego przez obciążenie / 259

  Kompensacja częstotliwościowa wzmacniaczy
  ze sprzężeniem zwrotnym / 259

  4.33. Zależność wzmocnienia i przesunięcia fazy
  od częstotliwości / 260

  4.34. Metody częstotliwościowej kompensacji
  wzmacniaczy / 262

  4.35. Charakterystyka amplitudowa czwórnika sprzężenia
  zwrotnego / 264

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 267

  4.36. Pomysły układowe / 267

  4.37. Układy z błędami / 267

  Ćwiczenia dodatkowe / 267


  ROZDZIAŁ 5

  Filtry aktywne i generatory / 278


  Filtry aktywne / 278

  5.01. Charakterystyki częstotliwościowe filtrów RC / 278

  5.02. O doskonałych właściwościach filtrów LC / 280

  5.03. Ogólny przegląd filtrów aktywnych / 281

  5.04. Podstawowe parametry filtrów / 282

  5.05. Rodzaje filtrów / 284

  Układy filtrów aktywnych / 289

  5.06. Układy ZNSN / 289

  5.07. Projektowanie filtrów ZNSN za pomocą uproszczonej tablicy / 290

  5.08. Filtry modelujące zmienne stanu / 292

  5.09. Filtry z czwórnikiem podwójne T / 296

  5.10. Żyratorowe realizacje filtrów / 297

  5.11. Filtry z przełączanymi pojemnościami / 298

  Generatory / 301

  5.12. Wprowadzenie w technikę generacyjną / 301

  5.13. Generatory relaksacyjne / 301

  5.14. 555 - klasyczny czasowy układ scalony / 304

  5.15. Generatory przestrajane napięciem / 308

  5.16. Generatory kwadraturowe / 309

  5.17. Generatory z mostkiem Wiena / 314

  5.18. Generatory LC / 315

  5.19. Generatory kwarcowe / 317

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 324

  5.20. Pomysły układowe / 324

  Ćwiczenia dodatkowe / 324


  ROZDZIAŁ 6

  Stabilizatory napięcia i układy dużej mocy / 325


  Podstawowe układy stabilizacji napięcia stałego
  z klasycznym elementem typu 723 / 326

  6.01. Stabilizator napięcia typu 723 / 326

  6.02. Stabilizator napięcia dodatniego / 327

  6.03. Stabilizator o dużej wartości prądu wyjściowego / 329

  Moc i ciepło w układach elektronicznych / 331

  6.04. Tranzystory mocy i rozpraszanie ciepła / 331

  6.05. Zabezpieczenie nadprądowe przez redukcję prądu
  wyjściowego / 335

  6.06. Zabezpieczenia nadnapięciowe / 336

  6.07. Dalsze uwagi na temat projektowania zasilaczy o dużej
  wartości prądu wyjściowego / 339

  6.08. Zasilacze o programowalnym napięciu
  wyjściowym / 341

  6.09. Przykład układu zasilacza / 342

  6.10. Inne scalone stabilizatory napięcia / 343

  Zasilacz o niestabilizowanym napięciu wyjściowym /344

  6.11. Elementy sieciowe / 344

  6.12. Transformator sieciowy / 348

  6.13. Elementy obwodu stałoprądowego zasilacza /349

  Źródła napięć odniesienia / 352

  6.14. Diody Zenera / 352

  6.15. Tranzystorowe źródło napięcia odniesienia (T-ZNa) / 355

  Trzy- i czterokońcówkowe stabilizatory napięcia / 363

  6.16. Trzykońcówkowe stabilizatory napięcia / 363

  6.17. Trzykońcówkowe stabilizatory o dobieranej wartości napięcia wyjściowego / 364

  6.18. Dodatkowe uwagi na temat stabilizatorów trzykońcówkowych / 371

  6.19. Stabilizatory impulsowe i przetwornice napięciastałego / 380

  Specjalne stabilizatory napięć stałych / 395

  6.20. Stabilizatory wysokonapięciowe (w.n.) / 395

  6.21. Zasilacze o niskim poziomie szumów i o małym dryfie napięcia wyjściowego / 402

  6.22. Mikromocowe stabilizatory napięcia stałego /404

  6.23. Przetwornica napięcia z pływającym kondensatorem (z pompą ładunkową) / 405

  6.24. Zasilacze stabilizowanego prądu stałego / 407

  6.25. Moduły zasilające dostępne na rynku /410

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 417

  6.26. Pomysły układowe /417

  6.27. Układy z błędami /417

  Ćwiczenia dodatkowe / 417


  ROZDZIAŁ 7

  Układy precyzyjne i układy o małych szumach / 419


  Metody projektowania precyzyjnych układów
  ze wzmacniaczami operacyjnymi / 419

  7.01. Precyzja a dynamika układu / 419

  7.02. Bilans błędów /420

  7.03. Przykład układu precyzyjnego: wzmacniacz
  z automatycznym zerowaniem napięcia
  niezrównoważenia / 420

  7.04. Bilans błędów projektowanego układu
  precyzyjnego / 422

  7.05. Błędy wprowadzane przez elementy dyskretne / 423

  7.06. Błędy wprowadzane przez obwód wejściowy
  wzmacniacza / 425

  7.07. Błędy wprowadzane przez obwód wyjściowy
  wzmacniacza / 437

  7.08. Wzmacniacze z autozerowaniem (z przerywaczową
  stabilizacją zera) / 448

  Wzmacniacze różnicowe i wzmacniacze pomiarowe /455

  7.09 Wzmacniacz różnicowy z wejściem symetrycznym / 456

  7.10. Standardowy układ wzmacniacza pomiarowego
  z trzema wzmacniaczami operacyjnymi / 460

  Szumy wzmacniaczy / 466

  7.11. Źródła i rodzaje szumów /466

  7.12. Stosunek sygnał-szum oraz współczynnik szumu / 469

  7.13. Napięcie i prąd szumów wzmacniacza tranzystorowego / 472

  7.14. Projektowanie układów tranzystorowych o niskim poziomie szumu / 474

  7.15. Szumy tranzystorów polowych / 480

  7.16. Wybieranie tranzystorów do układów o niskim poziomie
  szumów /482

  7.17. Szumy we wzmacniaczu różnicowym i we wzmacniaczu
  ze sprzężeniem zwrotnym /482

  Pomiary parametrów szumowych i generatory szumu / 486

  7.18. Pomiary bez użycia generatora szumu / 486

  7.19. Pomiary z użyciem generatora szumu / 487

  7.20. Generatory szumu i generatory sygnałowe /489

  7.21. Ograniczanie szerokości pasma oraz pomiary wartości
  skutecznej napięcia /490

  7.22. Szumowe różności /492

  Zakłócenia: ekranowanie i uziemienie / 492

  7.23. Zakłócenia / 493

  7.24. Problem mas / 495

  7.25. Problem mas przy łączeniu przyrządów ze sobą / 496

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 504

  I7.26. Pomysły układowe / 504

  Ćwiczenia dodatkowe / 504


  CZĘŚĆ II


  ROZDZIAŁ 8

  Technika cyfrowa / 11

  Podstawy techniki cyfrowej / 11

  8.01. Dyskretne czy analogowe / 11

  8.02. Stany logiczne / 12

  8.03. Kody liczbowe / 13

  8.04. Bramki i tablice prawdy / 17

  8.05. Bramki z elementów dyskretnych / 19

  8.06. Przykłady układów z bramkami / 20

  8.07. Miejsce symbolu negacji stanu / 22

  TTL i CMOS / 23

  8.08. Katalog podstawowych bramek cyfrowych /23

  8.09. Budowa bramek scalonych / 23

  8.10. Charakterystyka układów TTL i CMOS / 26

  8.11. Układy z wyjściem trójstanowym i z otwartym
  kolektorem / 27

  Układy kombinacyjne / 30

  8.12. Tożsamości logiczne / 31

  8.13. Minimalizacja i mapy Karoaugha / 32

  8.14. Scalone układy kombinacyjne / 33

  8.15. Realizacja dowolnych funkcji kombinacyjnych /39

  Układy sekwencyjne / 45

  8.16. Układy z pamięcią: przerzutniki / 45

  8.17. Przerzutniki synchroniczne / 47

  8.18. Połączenie przerzutników i bramek: układy
  sekwencyjne / 52

  8.19. Synchronizator / 54

  Przerzutniki monostabilne / 56

  8.20. Właściwości przerzutników monostabilnych / 56

  8.21. Układ z przerzutnikiem monostabilnym / 58

  8.22. Przestrogi dla użytkowników przerzutników
  monostabilnych / 59

  8.23. Licznikowe układy uzależnień czasowych / 62


  Scalone układy sekwencyjne / 62

  8.24. Zatrzaski i rejestry / 62

  8.25. Liczniki / 63

  8.26. Rejestry przesuwające / 66

  8.27. Sekwencyjne układy PAL / 67

  8.28. Różnorodne funkcje sekwencyjne / 82

  Kilka typowych układów cyfrowych / 85

  8.29. Licznik modulo n: zależności czasowe / 85

  8.30. Sekwencyjny układ sterowania wyświetlaczami LED / 87

  8.31. Układ sterowania teleskopem astronomicznym / 89

  8.32. Generator o programowanej liczbie impulsów / 91

  "Choroby" układów cyfrowych / 91

  8.33. Problemy statyczne / 93

  8.34. Problemy dynamiczne / 93

  8.35. Wrodzone wady układów TTL i CMOS / 96

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 98

  8.36. Pomysły układowe / 98

  8.37. Układy z błędami / 98

  Ćwiczenia dodatkowe / 98


  ROZDZIAŁ 9

  Na styku techniki analogowej i cyfrowej / 109


  Sprzęganie się z układami TTL i CMOS /109

  9.01. Chronologia układów logicznych / 109

  9.02. Charakterystyki wejściowe i wyjściowe / 115

  9.03. Sprzęganie ze sobą układów cyfrowych z różnych rodzin / 117

  9.04. Sterowanie wejściami TTL i CM OS / 119

  9.05. Komparatory i wzmacniacze operacyjne jako źródła sygnałów wejściowych systemów cyfrowych / 122

  9.06. Jeszcze kilka uwag o wejściach układów logicznych / 123

  9.07. Komparatory /125

  9.08. Współpraca układów TTL i CMOS z zewnętrznymi układami obciążającymi / 127

  9.09. Sprzęganie układów NMOS LSI / 135

  9.10. Elementy optoelektroniczne /137

  Sygnały cyfrowe a długie przewody / 146

  9.11. Połączenia lokalne / 146

  9.12. Połączenia między płytami / 149

  9.13. Szyny danych / 149

  9.14. Transmisja sygnałów cyfrowych za pośrednictwem
  kabli / 150

  Przetwarzanie analogowo-cyfrowe
  i cyfrowo-analogowe /161

  9.15. Wprowadzenie / 161

  9.16. Przetworniki cyfrowo-analogowe (C/A) / 163

  9.17. Integracyjne (uśredniające) przetworniki C/A / 166

  9.18. Mnożące przetworniki C/A / 167

  9.19. Wybór przetwornika cyfrowo-analogowego (A/C) /168

  9.20. Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C) / 168

  9.21. Metody oparte na równoważeniu ładunków /175

  9.22. Kilka niezwykłych przetworników A/C i C?A /179

  9.23. Wybór przetwornika analogowo-cyfrowego /181

  Zastosowania przetworników A/C / 186

  9.24. 16-kanałowy system zbierania danych z przetwarzaniem A/C /186

  9.25. Woltomierz cyfrowy / 189

  9.26. Woltametr / 189

  Pętla fazowa / 191

  9.27. Wprowadzenie / 191

  9.28. Projektowanie pętli fazowej / 196

  9.29. Projektowanie powielacza częstotliwości / 197

  9.30. Zaskok i synchronizm pętli fazowej / 201

  9.31. Niektóre zastosowania pętli fazowej / 202

  Generatory sekwencji pseudolosowych
  i generatory szumu / 205

  9.32. Cyfrowa generacja szumu / 205

  9.33. Rejestry liniowe / 206

  9.34. Wytwarzanie szumu analogowego z ciągów
  maksymalnie długich / 207

  9.35. Widmo mocy ciągu pseudolosowego / 208

  9.36. Filtracja dolnoprzepustowa / 210

  9.37. Powtarzalność sekwencji / 211

  9.38. Filtry cyfrowe / 214

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 217

  9.39. Pomysły układowe / 217

  9.40. Układy z błędami I 217

  Ćwiczenia dodatkowe / 217


  ROZDZIAŁ 10

  Minikomputery / 222


  Minikomputery, mikrokomputery i mikroprocesory / 222

  10.01. Architektura komputerów / 223

  Zbiór instrukcji komputera / 227

  10.02. Język symboliczny i język maszynowy / 227

  10.03. Uproszczony zbiór instrukcji procesora 8086/8 /228

  10.04. Przykład programu / 233

  Sygnały magistrali i sposoby łączenia układów / 234

  10.05. Podstawowe sygnały magistrali: dane, adresy,
  sygnały strobujące / 234

  10.06. Programowa obsługa wejścia/wyjścia: wysyłanie
  danych / 235

  10.07. Programowa obsługa wejścia/wyjścia: przyjmowanie
  danych / 239

  10.08. Programowa obsługa wejścia/wyjścia: rejestr,
  stanu / 240

  10.09. Przerwania / 244

  10.10. Obsługa przerwań / 245

  10.11. Uogólnienie metody przerwań / 248

  10.12. Bezpośredni dostęp do pamięci / 253

  10.13. Zestawienie sygnałów magistrali IBM PC / 256

  10.14. Synchroniczna i asynchroniczna transmisja
  danych / 258

  10.15. Inne rodzaje magistrali mikroprocesorowych / 260

  10.16. Dołączanie urządzeń peryferyjnych
  do komputerów / 263

  Podstawy oprogramowania systemowego / 266

  10.17. Programowanie / 266

  10.18. Systemy operacyjne, pliki i zarządzanie
  pamięcią / 269

  Zasady przesyłania informacji / 271

  10.19. Kody alfanumeryczne i transmisja
  szeregowa / 272

  10.20. Transmisja równoległa: Centronics, SCSI, IPI,
  OPIB (488) / 282

  10.21. Lokalne sieci komputerowe / 288

  10.22. Przykład układu sprzęgającego: sprzętowe upakowanie
  danych przed transmisją / 290

  10.23. Formaty liczb / 292


  ROZDZIAŁ 11

  Mikroprocesory / 296


  Mikroprocesor 68008 widziany z bliska / 297

  11.01. Rejestry, pamięć, urządzenia we/wy / 297

  11.02. Lista rozkazów i adresowanie / 298

  11.03. Język maszynowy / 303

  11.04. Sygnały magistrali / 306

  Przykład kompletnego projektu: uśredniacz sygnału
  analogowego / 314

  11.05. Projekt układu / 314

  11.06. Oprogramowanie: definicja zadań / 331

  11.07. Oprogramowanie: program użytkowy / 334

  11.08. Szacowanie wartości parametrów / 358

  11.09. Kilka refleksji / 360

  Mikroprocesorowe układy wspomagające / 362

  11.10. Układy średniej skali scalenia (MSI) / 363

  11.11. Układy peryferyjne dużej skali scalenia (LSI) / 365

  11.12. Pamięć / 376

  11.13. Inne mikroprocesory / 386

  11.14. Emulatory, systemy uruchomieniowe, analizatory
  stanów logicznych, pakiety prototypowe / 387


  ROZDZIAŁ 12

  Technologia konstrukcji sprzętu elektronicznego / 393


  Metody wykonywania prototypów urządzeń / 393

  12.01. Płyty montażowe / 393

  12.02. Uniwersalne płytki drukowane / 394

  12.03. Płytki do połączeń owijanych / 394

  Obwody drukowane / 398

  12.04. Wytwarzanie płytek drukowanych / 398

  Produkcja płytek drukowanych / 400 4

  12.05. Projektowanie płytek drukowanych / 401

  12.06. Montaż elementów na płytce drukowanej / 407

  12.07. Kilka dalszych uwag na temat płytek drukowanych / 409

  12.08. Nowoczesne sposoby wytwarzania płytek drukowanych / 410

  Konstruowanie przyrządów elektronicznych / 421

  12.09. Mocowanie płytek z układami wewnątrz przyrządu / 421

  12.10. Obudowy przyrządów elektronicznych / 424

  12.11. Wskazówki konstrukcyjne / 425

  12.12. Chłodzenie / 427

  12.13. Kilka uwag dotyczących elektrycznej strony konstrukcji / 430

  12.14. Jak zdobyć elementy elektroniczne? / 431


  ROZDZIAŁ 13

  Technika dużych częstotliwości i szybkich
  przełączeń / 433


  Wzmacniacze sygnałów o dużych częstotliwościach / 433

  13.01. Zachowanie się wzmacniaczy tranzystorowych
  w zakresie dużych częstotliwości / 433

  13.02. Wzmacniacze sygnałów o dużych częstotliwościach:
  modele elementów aktywnych / 434

  13.03. Przykład analizy układów w zakresie dużych
  częstotliwości / 437

  13.04. Konfiguracje wzmacniaczy dużej częstotliwości / 438

  13.05. Przykład analizy wzmacniacza
  szerokopasmowego / 440

  13.06. O uproszczeniach zmiennoprądowego modelu
  tranzystora bipolarnego / 442

  13.07. Dwójka z szeregowo-równoległym sprzężeniem
  zwrotnym / 443

  13.08. Moduły wzmacniające / 444

  Podzespoły elektroniczne stosowane w zakresie
  częstotliwości radiowych / 448

  13.09. Linie transmisyjne / 448

  13.10. Strojniki, symetryzatory i transformatory /453

  13.11. Wzmacniacze rezonansowe / 454

  13.12. Podzespoły elektroniczne stosowane w zakresie
  dużych częstotliwości / 457

  13.13. Pomiary amplitudy lub mocy sygnału w.cz. / 461

  Radiokomunikacja - modulacja amplitudy / 466

  13.14. Kilka pojęć z dziedziny łączności / 466

  13.15. Modulacja amplitudy / 467

  13.16. Odbiornik superheterodynowy / 468

  Inne rodzaje modulacji / 471

  13.17. Modulacja jednowstęgowa (SSB) / 471

  13.18. Modulacja częstotliwości / 472

  13.19. Kluczowanie przesuwem częstotliwości (FSK) / 474

  13.20. Układy modulacji impulsowej / 475

  O układach dużych częstotliwości od strony praktyki / 476

  13.21. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne
  układów w.cz. / 476

  13.22. Elementy i układy specjalne / 477

  Technika szybkich przełączeń / 479

  13.23. Model tranzystora i równania inwertera / 479

  13.24. Komputerowa analiza układów analogowych / 483

  Przykłady analizy układów przełączających / 484

  13.25. Wysokonapięciowy stopień wykonawczy / 484

  13.26. Układ z otwartym kolektorem sterujący szyną
  magistrali / 485

  13.27. Przykład: przedwzmacniacz do fotopowielacza / 487

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 489

  13.28. Pomysły układowe / 489

  Ćwiczenia dodatkowe / 489


  ROZDZIAL 14

  Projektowanie urządzeń o malej mocy zasilania / 491


  Wstęp / 491

  14.01. Zastosowania układów o małym poborze mocy / 492

  Źródła energii / 495

  14.02. Rodzaje ogniw / 495

  14.03. Zasilacze wtyczkowe / 505

  14.04. Ogniwa słoneczne / 507

  14.05. Prądy sygnałowe / 509

  Wyłączanie zasilania i mikromocowe stabilizatory
  napięcia / 514

  14.06. Wyłączanie zasilania / 514

  14.07. Mikromocowe stabilizatory napięcia / 518

  14.08. Ustalanie potencjału masy / 522

  14.09. Mikromocowe ZNO i czujniki temperatury / 524

  Metody projektowania analogowych układów
  mikromocowych / 526

  14.10. Problemy związane z projektowaniem liniowych
  układów mikromocowych / 526

  14.11. Przykład projektowania układu liniowego
  z elementami dyskretnymi / 528

  14.12. Mikromocowe wzmacniacze operacyjne / 531

  14.13. Komparatory mikromocowe / 544

  14.14. Mikromocowe układy czasowe i generatory / 545

  Projektowanie mikromocowycb układów cyfrowych / 548

  14.15. Rodziny układów CMOS / 549

  14.16. Małomocowa praca układów CM OS / 550

  14.17. Mikromocowe mikroprocesory i układy peryferyjne / 555

  14.18. Przykład projektowania systemu mikroprocesorowego:
  rejestrator temperatury otoczenia / 560

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 569

  14.19. Pomysły układowe / 569


  ROZDZIAŁ 15

  Pomiary i przetwarzanie sygnałów / 570


  Wprowadzenie / 570

  Przetworniki pomiarowe / 571

  15.01. Temperatura / 571

  15.02. Natężenie światła / 579

  15.03. Odkształcenie i przemieszczenie / 585

  15.04. Przyspieszenie, ciśnienie, siła i prędkość / 588

  15.05. Pole magnetyczne / 591

  15.06. Próżniomierze / 592

  15.07. Detektory cząstek / 592

  15.08. Biologiczne i chemiczne sondy

  napięciowe / 597

  Wzorce oraz pomiary o dużej precyzji / 601

  15.09. Wzorce częstotliwości / 601

  15.10. Pomiary częstotliwości, okresu i odstępu czasu / 604

  15.11. Wzorce oraz pomiary napięcia

  i rezystancji / 610

  Metody zawężania pasma / 612

  15.12. Problem szumów / 612

  15.13. Uśrednianie sygnału i analiza wielokanałowa / 612

  15.14. Wymuszanie okresowości sygnału / 616

  15.15. Detekcja synchroniczna / 617

  15.16. Analiza amplitudy impulsów / 621

  15.17. Przetworniki czas-amplituda impulsu / 622

  Analiza widmowa i transformacja Fouńera / 622

  15.18. Analizatory widma / 622

  15.19. Analiza widmowa zgromadzonych danych
  pomiarowych / 625

  Układy nie wymagające wyjaśnień / 629

  15.20. Pomysły układowe / 629


  DODATKI

  Dodatek A

  Oscyloskop /630

  Dodatek B

  Powtórka z matematyki / 635

  Dodatek C

  Barwne oznaczanie rezystorów 5% / 637

  Dodatek D

  Rezystory precyzyjne 1% / 638

  Dodatek E

  Jak rysować schematy? / 639

  Dodatek F

  Proste obciążenia / 642

  Dodatek G

  Nasycenie tranzystora / 644

  Dodatek H

  Filtry LC o charakterystyce Butterwortha / 645

  Dodatek I

  Czasopisma elektroniczne / 648

  Dodatek J

  Przedrostki stosowane w oznaczeniach układów
  scalonych / 649

  Dodatek K

  Karty katalogowe / 651

  Tranzystor n-p-n: 2N4400-1

  Wzmacniacz operacyjny JFET: LF411-12

  3-końcówkowy, regulowany stabilizator napięcia:

  LM317

  Bibliografia / 673
  Contact the author of the topic by Private Message (PM icon).
 • Buderus
 • #2
  Muszek123
  Level 1  
  Witam czy ta oferta jest dalej aktualna jeśli tak to podaj gg:D Jestem zainteresowany