Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kompilacja. Czy mógłby ktoś skompilować?

10 Maj 2008 07:36 1514 3
 • Poziom 15  
  Witam mam długi kod i nie mogę go skompilowac Bo ma powyżej 4kb
  Ktoś skompiluje?
  Code:
  'Piornik06.bas
  

  'Program do wyświetlania ściągi.

  'Z pełnym wykorzystaniem Eprom (512 znaków).

  'W czasie pisania tekstu pozostaje on cały czas w okienku wyświetlacza.

  'Pozwoli zapisać treść w postaci 512 znaków.

  'Aby zapisać tekst, należy w Portc.3 ustawić 1 i nacisnąć RESET.

  'Aby odczytać zapisany tekst, należy ustawić 0 w Portc.3, nacisnąć RESET

  'oraz przycisk w Portc.4. Wyświetli się pierwsza paczka tekstu, czyli 32 znaki.

  'Ponowne naciśnięcie przycisku w Portc.4 wyświetli następną paczkę tekstu.

  'Zerowanie pamięci Eprom: ustaw 1 w Portc.3, naciśnij RESET, naciśnij Esc.

  'Opracował Henryk Wydmuch.

  'Pamięć zajęta w 65%

  'Fusebit ustawiony na generator wewnętrzny 4MHz (0011).

  'Schemat: taki sam jak Piornik02.png.

   

  $regfile = "m8def.dat"                                      'Dyrektyway dla kompilatora.

   $crystal = 4000000                                         'Zastosujemy generator wewnętrzny 4MHz.

   Config Lcd = 16 * 2                                        'Konfiguracja Lcd.

  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.6 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0

                                         'LCD dłączony do Portd. 2, 3, 4, 6, 1, 0.

   

  Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                     'Konfiguruj Timer0, jako czasomierz, podział wstępny przez 1024.

   

  Config Pinc.3 = Input                                       'Przełącznik: zapis albo odczyt.

  Set Portc.3                                                 'Podciągnij Port.

  Config Pinc.4 = Input                                       'Przycisk przsuwania napisu na Lcd.

  Set Portc.4                                                 'Podciągnij Port.

  Config Pinc.5 = Output                                      'Led migająca.

  Set Portc.5                                                 'Podciągnij Port.

  Config Pind.7 = Output                                      'Synał dźwiękowy (alarm przepełnienia pamięci).

  Set Portd.7                                                 'Podciągnij Port.

   

  Dim Kodklaw As Byte                                         'Jeden bajt dla Kodklaw (znaki ASCI klawiatury).

  Dim Q As Long                                               'Jeden bajt dla Q (kolejność naciskania klawisza).

  Dim Suma As Byte                                            'Jeden bajt dla Suma (numer klawisza w ASCI).

  Dim Przep As Byte                                           'Zmienna zawierająca ilość zajętych okienek Lcd.

  Dim Policzlcd As Long                                       'Zmienna pilnująca, aby tekst zawsze był w okienku Lcd.

  Dim Krok As Long                                            'Zmienna pamiętająca kroki pętli For - Next.

   

  Enable Interrupts                                           'Odblokuj przerwania.

  Enable Timer0                                               'Odblokuj przerwania Timer0.

   

  Config Keyboard = Pinc.0 , Data = Pinc.1 , Keydata = Keydata       'Konfiguruj klawiaturę.

  On Timer0 Mig                                               'Włącz podprogram Mig Timera.

  Cls                                                         'Czyść.

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Do                                                          'Pierwsza pętla.

    If Pinc.3 = 1 Then                                        'Jeśli przełącznik w Pinc.3 = 1...

    Gosub Druga                                               'Skocz do podprogramu zapisującego Druga.

    Else                                                      'W przeciewnym razie (gdy Pinc.3 = 0)...

    Gosub Odczyt                                              'Skocz do podprogramu odczytującego.

    End If                                                    'Koniec warunku.

  Loop                                                        'Powtarzaj pętlę.

  End                                                         'Koniec tej pętli.

   

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Druga:                                                      'Podprogram drugiej pętli.

  Do                                                          'Pętla.

    Kodklaw = Getatkbd()                                      '

    If Kodklaw > 0 And Kodklaw < 127 Then                     'Jeśli naciśnięto klawisz, a liczba ASCI jest od 0 do 127...

    Incr Q                                                    'Po naciśnięciu klawisza powiększ Q o jeden.

    Suma = Kodklaw                                            'Suma zawiera kod ASCII, taki jak KOdklaw.

  'Zapis.

    Writeeeprom Suma , Q                                      'Zapisz Suma do Eprom, adres zawartość Q.

    Lcd Chr(kodklaw)                                          'Pokaż naciśnięty klawisz.

      'Policzlcd pilnuje, aby w czasie zapisywania znaki znajdowały się zawsze w okienku Lcd.

       Incr Policzlcd                                         'Po naciśnięciu klawisza powiększ Policzlcd o jeden.

       Select Case Policzlcd                                  'Sprawdzanie zawartości Policzlcd.

       Case 16 : Locate 2 , 1                                 'Jeśli Policzlcd zawiera 16, ustaw kursor w drugiej linii, pozycja 1.

       Case 32 : Locate 1 , 1                                 '

       Cls

       Case 48 : Locate 2 , 1                                 '

       Case 64 : Locate 1 , 1                                 '

       Cls

       Case 80 : Locate 2 , 1                                 '

       Case 96 : Locate 1 , 1                                 '

       Cls

       Case 112 : Locate 2 , 1                                '

       Case 128 : Locate 1 , 1                                '

       Cls

       Case 144 : Locate 2 , 1                                '

       Case 160 : Locate 1 , 1                                '

       Cls

       Case 176 : Locate 2 , 1                                '

       Case 192 : Locate 1 , 1                                '

       Cls

       Case 208 : Locate 2 , 1                                '

       Case 224 : Locate 1 , 1                                '

       Cls

       Case 240 : Locate 2 , 1                                '

       Case 256 : Locate 1 , 1                                '

       Cls

       Case 272 : Locate 2 , 1                                '

       Case 288 : Locate 1 , 1                                '

       Cls

       Case 304 : Locate 2 , 1                                '

       Case 320 : Locate 1 , 1                                '

       Cls

       Case 336 : Locate 2 , 1                                '

       Case 352 : Locate 1 , 1                                '

       Cls

       Case 368 : Locate 2 , 1                                '

       Case 384 : Locate 1 , 1                                '

       Cls

       Case 400 : Locate 2 , 1                                '

       Case 416 : Locate 1 , 1                                '

       Cls

       Case 432 : Locate 2 , 1                                '

       Case 448 : Locate 1 , 1                                '

       Cls

       Case 464 : Locate 2 , 1                                '

       Case 480 : Locate 1 , 1                                '

       Cls

       Case 496 : Locate 2 , 1                                '

       Case 512 : Locate 1 , 1                                '                                                                                                                        '                                              '                                           '                                              '

       End Select                                             'Koniec przeglądu zmiennej.

   

    If Kodklaw = 1 Then                                       'Jeśli naciśnięto Esc...

    Gosub Kasuj                                               'Skocz do podprogramu kasującego.

    End If                                                    '

   

      If Q = 512 Then                                         'Jeśli zmienna Q zawiera 512 znaków - alarm.

      Gosub Alarm                                             '

      End If                                                  '

  End If                                                      'Koniec warunku "gdy naciśnięto klawisz".

  Loop                                                        'Powtarzaj pętlę.

  End                                                         'Koniec tej pętli.

  Return                                                      'Wróć do pierwszej pętli.

   

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Odczyt:                                                     'Podprogram odczytujący z Eprom.

     Waitms 300                                               'Czekaj 300 mS.

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   'Reaguj, kiedy Pinc.4 = 0.

     Cls                                                      'Czyść Lcd.

  '''''''''''''''''''''''''

  Locate 1 , 1                                                'Pisz w Lcd w pierwszej linii od początku.

    For Krok = 1 To 16                                        'Pętla krocząca od 1 do 16, zapisuje cyry do Krok.

    Readeeprom Suma , Krok                                    'Odczytaj z Eprom, z pierwszej komórki zawartość Suma.

    Lcd Chr(suma)                                             'Pokaż na Lcd zawartość Suma i zamień ją na znak klawiatury.

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 17 To 32                                       '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  '''''''''''''''''''''''''

     Waitms 300                                               '

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   '

     Cls                                                      '

  ''''''''''''''''''''''''

  Locate 1 , 1                                                '

    For Krok = 33 To 48                                       '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 49 To 64                                       '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  ''''''''''''''''''''''''

     Waitms 300                                               '

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   '

     Cls                                                      '

  ''''''''''''''''''''''''

  Locate 1 , 1                                                '

    For Krok = 65 To 80                                       '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 81 To 96                                       '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  ''''''''''''''''''''''

     Waitms 300                                               '

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   '

     Cls                                                      '

  '''''''''''''''''''''''

  Locate 1 , 1                                                '

    For Krok = 97 To 112                                      '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 113 To 128                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  '''''''''''''''''''''''''

     Waitms 300                                               '

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   '

     Cls                                                      '

  '''''''''''''''''''''''

  Locate 1 , 1                                                '

    For Krok = 129 To 144                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 145 To 160                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  '''''''''''''''''''''''''

     Waitms 300                                               '

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   '

     Cls                                                      '

  '''''''''''''''''''''''

  Locate 1 , 1                                                '

    For Krok = 161 To 176                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 177 To 192                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  '''''''''''''''''''''''''

     Waitms 300                                               '

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   '

     Cls                                                      '

  '''''''''''''''''''''''

  Locate 1 , 1                                                '

    For Krok = 193 To 208                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 209 To 224                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  '''''''''''''''''''''''''

     Waitms 300                                               '

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   '

     Cls                                                      '

  '''''''''''''''''''''''                                     '

  Locate 1 , 1                                                '

    For Krok = 225 To 240

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 241 To 256                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  '''''''''''''''''''''''''

     Waitms 300                                               '

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   '

     Cls                                                      '

  '''''''''''''''''''''''

  Locate 1 , 1                                                '

    For Krok = 257 To 272                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 273 To 288                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  '''''''''''''''''''''''''

     Waitms 300                                               '

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   '

     Cls                                                      '

  '''''''''''''''''''''''

  Locate 1 , 1                                                '

    For Krok = 289 To 304                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 305 To 320

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  '''''''''''''''''''''''''

     Waitms 300                                               '

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   '

     Cls                                                      '

  '''''''''''''''''''''''

  Locate 1 , 1                                                '

    For Krok = 321 To 336                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 337 To 352                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  '''''''''''''''''''''''''

     Waitms 300                                               '

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   '

     Cls                                                      '

  '''''''''''''''''''''''''

  Locate 1 , 1                                                '

    For Krok = 353 To 368                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 369 To 384                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  '''''''''''''''''''''''''

     Waitms 300                                               '

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   '

     Cls                                                      '

  ''''''''''''''''''''''''

  Locate 1 , 1                                                '

    For Krok = 385 To 400                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 401 To 416

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  ''''''''''''''''''''''''

     Waitms 300                                               '

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   '

     Cls                                                      '

  ''''''''''''''''''''''''

  Locate 1 , 1                                                '

    For Krok = 417 To 432                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 433 To 448                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  ''''''''''''''''''''''

     Waitms 300                                               '

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   '

     Cls                                                      '

  '''''''''''''''''''''''

  Locate 1 , 1                                                '

    For Krok = 449 To 464                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 465 To 480                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  '''''''''''''''''''''''''

     Waitms 300                                               '

     Bitwait Pinc.4 , Reset                                   '

     Cls                                                      '

  '''''''''''''''''''''''

  Locate 1 , 1                                                '

    For Krok = 481 To 496                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

   

  Locate 2 , 1                                                '

    For Krok = 497 To 512                                     '

    Readeeprom Suma , Krok                                    '

    Lcd Chr(suma)                                             '

    Suma = 0                                                  '

    Next Krok                                                 '

  '''''''''''''''''''''''''

     Return                                                   'Wróć do Druga.

   

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Kasuj:                                                      'Podprogram kasowania Eprom.

   Suma = 0                                                   'Zeruj zmienną Suma.

   For Krok = 1 To 512                                        'Krocząsy krok jest adresem.

   Writeeeprom Suma , Krok                                    'Wpisz wyzerowaną zmienną do Eprom, komórka 1.

   Next Krok                                                  '

  Return                                                      'Wróć do pętli Druga.

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  'Z tej pętli wychodzimy przy pomocy RESET.

  Alarm:                                                      'Po zapełnieniu pamięci alarm dźwiękowy.

  Do                                                          'Pętla.

    Sound Portd.7 , 400 , 500                                 'Sygnał Dźwiękowy.

    Waitms 150                                                'Krótka przerwa.

    Sound Portd.7 , 400 , 400                                 'Sygnał Dźwiękowy.

    Waitms 300                                                '

    Cls                                                       'Czyść.

    Lcd "Memory MAX!"                                         'Komunikat o przepełnieniu pamięci.

    Lowerline                                                 '

    Lcd "RESET"                                               '

    Loop                                                      'Powtarzaj pętlę.

  End                                                         'Koniec tej pętli.

  Return                                                      'Wróć do Zapis.

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Mig:                                                        'Podprogram Timer0 (miganie diody).

   Incr Przep                                                 'Po załadowaniu Timer0, zwiększaj zmienną Przep o 1.

   If Przep = 25 Then                                         'Jeśli uzbiera się 25 przepełnień...

   Przep = 0                                                  'Zeruj zmienną.

    Portc.5 = 0                                               'Zmień poziom w Prtc.5 (zaświeć diodę).

    Waitms 100                                                'Trzymaj świecenie przez 100mS.

    Portc.5 = 1                                               'Wyłącz diodę.

   End If                                                     '

  Return                                                      'Wróć do Timer0.

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

   'Tablica numerów przycisków klawiatury AT w kodzie ASCI:

     Keydata:                                                 'Podprogram tablicy.

       'Małe litery

     Data 0 , 5 , 0 , 3 , 4 , 5 , 6 , &H07 , 5 , 5 , 5 , &H0B , &H0C , 0,       ''''''''''''A

     Data 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 113 , 49 , 63 , 63 , 63 , 122,       ''''''''''B

     Data 115 , 97 , 119 , 50 , 63 , 63 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 ,       ''''''''''''''''C

     Data 51 , 63 , 63 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 63 , 63 , 110 ,       '''''''''''D

     Data 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 63 , 63 , 63 , 109 , 106 , 117 , 55 ,       ''''''''''E

     Data 56 , 63 , 63 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 63 , 63 , 46 , 47 ,       ''''''''F

     Data 108 , 59 , 112 , 95 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 61 , 63 , 63 , 63 ,       ''''G

     Data 63 , 13 , 63 , 63 , 124 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63,       'H

     Data 63 , 49 , 63 , 52 , 55 , 63 , 63 , 63 , 48 , 127 , 50 , 53 , 54 , 56,       ''''''I

     Data 1 , 63 , 5 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 63 , 63       ''''''''''''''''''''''''''''''J

   

      'Duże litery

    Data 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,       ''''''''''K

    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 03 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65,       ''''''''L

    Data 87 , 64 , 0 , 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 36 , 35 , 0 , 0 , 0 , 86,       '''''M

    Data 70 , 84 , 82 , 37 , 0 , 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 94 , 0,       ''''''''N

    Data 0 , 0 , 77 , 74 , 85 , 38 , 42 , 0 , 0 , 60 , 75 , 73 , 79,       '''''''''O

    Data 41 , 40 , 0 , 0 , 62 , 63 , 76 , 58 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,       '''''''P

    Data 0 , 123 , 43 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 125 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,       '''''Q

    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 49 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 48,       '''''R

    Data 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0       'S
 • Pomocny post
  Poziom 43  
  Skompiluje
  Załączniki:
 • Poziom 24  
  Cale szczescie ze to byl 24C02 bo np. kod do odczytu i wyswietlania zawartosci 24c512 w tym przypadku musialby byc ladowany chyba z zewnetrznej karty SD 512MB :D

  Czy wy ludzie nie wiecie po co sa petle?
 • Poziom 15  
  Dzięki Freddy. Temat off.