Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
HelukabelHelukabel
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Instalacja elektryczna a instalacja gazowa

25 Maj 2008 17:16 53791 11
 • Poziom 13  
  Witam!
  Czy są wytyczne mówiące o odległości prowadzenia równolegle w poziomie instalacji gazowej i instalacji elktrycznej natynkowo w korytkach kablowych? Chodzi o odległości jakie powinny być zachowane między tymi ciągami
 • HelukabelHelukabel
 • Poziom 21  
  Osobiście o takim czymś nie słyszałem, ale to nie znaczy że takiego przepisu nie ma (tym bardziej w Polsce).
 • HelukabelHelukabel
 • Poziom 10  
  Witam,
  Jeżeli gęstość gazu jest mniejsza od gęstości powietrza(np. gaz ziemny), to instalacja gazowa prowadzona równolegle do instalacji elektrycznej powinna znajdować się co najmniej 10 cm wyżej. natomiast na wszystkich skrzyżowaniach instalacji odległość powinna wynosić co najmniej 2 cm.
  Ale tym raczej zajmują sie gazownicy gdyż instalację gazową zazwyczaj wykonuje sie po wykonaniu instalacji elektrycznej.
  Pozdrawiam
 • Poziom 13  
  Dzięki. Raczej chodzi o modernizację elektryki, dlatego pytam.
  A odległość puszek, łączników i gniazd od rury? Gdzieś czytałem że 60cm ale to dotyczy gazomierza.
 • Poziom 13  
  Wracam do tematu.

  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA INFRASTRUKTURY

  z dnia 12 kwietnia 2002 r.

  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

  Rozdział 7

  Instalacja gazowa na paliwa gazowe

  § 164. 3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.
  4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących.
  5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.
  § 167. Gazomierzy nie można instalować:
  1) w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach lub innych, w których występuje zagrożenie korozyjne (wilgoć, opary związków chemicznych itp.),
  2) we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi,
  3) w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska,
  4) w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodu.

  § 168. 1. Gazomierze należy instalować w przedziale wysokości od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu.
  2. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości powietrza powinny być umieszczone powyżej licznika elektrycznego i innych urządzeń mogących iskrzyć, a do gazu o gęstości większej od gęstości powietrza - o co najmniej 0,3 m poniżej licznika i takich urządzeń.
  3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone co najmniej o 1 m.
  4. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o której jest mowa w ust. 3, jeżeli między tymi urządzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysokości co najmniej 0,5 m powyżej i poniżej gazomierza oraz wysięgu większym o co najmniej 0,1 m od odległości lica gazomierza od ściany, na której jest zainstalowany.
  § 173. 1. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:
  1) urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych,
  2) zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego,
  3) kuchnie i kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym,
  4) ogrzewacze pomieszczeń, których temperatura osłon może przekroczyć 60°C, należy instalować w odległości co najmniej 0,3 m od ścian z materiałów łatwo zapalnych, otynkowanych oraz w odległości 0,6 m od elementów ścian z materiałów łatwo zapalnych, nieosłoniętych tynkiem,
  5) grzejniki gazowe wody przepływowej należy instalować na ścianach z materiałów niepalnych bądź odizolować je od ściany z materiałów palnych płytą z materiału niepalnego.
  2. Urządzenia gazowe, wymagające przemieszczania, takie jak palniki, kolby, lutownice, mogą być instalowane za pomocą przewodów elastycznych przeznaczonych do takich celów.


  Niestety w tych normach nie ma tego co potrzebuję, czyli odległości, puszek i gniazd natynkowych od rury z gazem.
  W poziomie to jeszcze napisali, że 10cm, a w pionie??
 • Poziom 12  
  qazqaz123 napisał:
  Witam,
  Jeżeli gęstość gazu jest mniejsza od gęstości powietrza(np. gaz ziemny), to instalacja gazowa prowadzona równolegle do instalacji elektrycznej powinna znajdować się co najmniej 10 cm wyżej. natomiast na wszystkich skrzyżowaniach instalacji odległość powinna wynosić co najmniej 2 cm.
  Ale tym raczej zajmują sie gazownicy gdyż instalację gazową zazwyczaj wykonuje sie po wykonaniu instalacji elektrycznej.
  Pozdrawiam

  Logika nakazuje instalację elektryczną robić po wszelkich robotach hydraulicznych w przeciwnym przypadku skutki mogą być opłakane.
 • Poziom 22  
  U nas się jeszcze tak nie planuje jak mija termin to się zgania wszystkich fachowców i jeden drugiemu przeszkadza , może powoli się to już zmienia ale jeszcze sporo wody upłynie zanim będzie to robione z głową.
 • Poziom 12  
  Moja firma na szczęście działa tylko z polecenia i wyboru [naszego] więc prawie zawsze mamy możliwość ustalenia kolejności robót a jeśli to inwestorowi nie pasuje to niech szuka "lepszego"
 • Poziom 21  
  Witam
  Kol.siuada.Instalacje gazowe jak sama nazwa wskazuje to nie instalacje hydrauliczne czyli wodne.Instalacje hydrauliczne najczęściej a szczególnie w budownictwie mieszkaniowym wykonuje się jako zakryte czyli pod tynkiem
  a elektryczne pod tynkiem, regipsem i jako wtynkowe. Natomiast instalacje gazowe zawsze jako natynkowe (na wierzchu). Elektroinstalator musi tak ułożyć przewody i umiejscowić puszki rozgałęźne i końcowe oraz zabezpieczenia aby nie kolidowały z wykonywanymi później instalacjami gazowymi.Logika co do kolejności wykonywania prac instalacyjnych nie zawsze jes logiczna ale często bywa pokrętna.
 • Poziom 16  
  Jak wygląda sprawa w przypadku przyłączy? nigdzie nie jest jednoznacznie napisane w jakich odległościach prowadzić przyłącza względem siebie. Np Prąd i Gaz powinny być od siebie oddalone o 1,5 m (przy prowadzeniu ziemia). Gdzieś słyszałem ze można takie przyłącza poprowadzić bliżej, np. w jednym wykopie ale trzeba zastosować "rury osłonowe". Gdzie znajdę dokładne wymagania?
  Pytam bo muszę do działki podłączyć media, wszystko poleci w ziemi, pasem o szerokości max 4m (tak jak będzie wjazd). Nie chce kopać 4 rowów wiec lepiej będzie puścić media np 2 : gaz+ woda, kanalizacja + prąd. dodatkowo od słupa gdzie wisi skrzynka muszę poprowadzić kabel ok 20m wzdłuż ogrodzenia. niestety 1m od ogrodzenia równolegle leci gazociąg.
 • Specjalista elektryk
  Kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie poz. 640 z 2013 roku. Polecam zapoznanie się. Zwracam też uwagę, że zmiana lokalizacji sieci, w stosunku do uzgodnionego projektu nie jest możliwa bez ponownego uzgodnienia.
 • Poziom 15  
  Witam
  W przypadku przyłączy można sie posłuzyć normą N-SEP-E-004.Według tej normy
  dla urządzen ułożonych bezpośrednio w ziemi odległość pozioma przy zbliżeniu linii kablowej nn od gazu wynosi 0,25+średnica rurociągu a wiec 25 cm w świetle.
  Z doświadczenia wiem (projektuje sieci ) ze PSG( własciciel gazociągów niskiego ciśnienia) nie uzgadnia projektów jeżeli odległośc projektowanej sieci nn od gazu jest mniejsza niż 40 cm w świetle.A dokladniej mowiąć
  Code:
   §  22.  1. Przy zbliżeniach gazociągów do elementów uzbrojenia terenu odległość między powierzchnią zewnętrzną
  
  ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4 m, a przy skrzyżowaniach
  – nie mniej niż 0,2 m

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie