Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Import danych *.txt do Excela

17 Cze 2008 23:47 7392 4
 • Poziom 10  
  Szukałem, szukałem i... jakoś nic nie znalazłem...
  Proszę więc o pomoc. Zarejestrowałem nowe makro, które ma importować pliki *.txt. Wszystko działa ok. pod warunkiem, że importuję pliki o tej samej nazwie i z tej samej lokalizacji. Muszę jednak codziennie zaimportować nowy plik z nową nazwą (w nazwie jest aktualna data, np. dokumenty_17.06.08.txt - radzę sobie z tym w ten sposób, że usuwam datę z nazwy ale nie jest to dla mnie praktyczne).
  I tu prośba o pomoc, jak zrobić, żebym mógł ręcznie wskazać plik txt do importu?

  moje makro:

  Code:

  Sub Import()
  '
  ' Import Makro
  '
     
     'zapobiega "migotaniu" ekranu podczas wykonywania makra:
     Application.ScreenUpdating = False
   
     
      With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
          "TEXT;C:\Temp\dokumenty.txt" _
          , Destination:=Range("A1"))
          .Name = "dokumenty"
          .FieldNames = True
          .RowNumbers = False
          .FillAdjacentFormulas = False
          .PreserveFormatting = True
          .RefreshOnFileOpen = False
          .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
          .SavePassword = False
          .SaveData = True
          .AdjustColumnWidth = True
          .RefreshPeriod = 0
          .TextFilePromptOnRefresh = False
          .TextFilePlatform = 1250
          .TextFileStartRow = 5
          .TextFileParseType = xlDelimited
          .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
          .TextFileConsecutiveDelimiter = False
          .TextFileTabDelimiter = False
          .TextFileSemicolonDelimiter = True
          .TextFileCommaDelimiter = False
          .TextFileSpaceDelimiter = False
          .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1)
          .TextFileTrailingMinusNumbers = True
          .Refresh BackgroundQuery:=False
      End With
     
  End Sub

 • Pomocny post
  Poziom 42  
  Code:

  Dim MyDay
  MyDay = Day(Date)

  i pozostałe części, następnie wrzucasz w stringa. Wada - zależne od dnia aktualnego - brak możliwości importu starszych.

  alternatywa:
  Code:

  dlgAnswer = Application.Dialogs(xlDialogOpen).Show

  W ten sposób będziesz mógł wybierać plik.
 • Poziom 10  
  a czy mógłbym prosić o wrzucenie tego do mojego kodu bo niestety nie za bardzo wiem co usunąć i gdzie dodać żeby było dobrze. Przepraszam ale jestem troszkę zielony...

  Dodano po 2 [godziny] 17 [minuty]:

  Problem został rozwiązany. Można zamknąć temat.
 • Poziom 31  
  lapbeer napisał:
  a czy mógłbym prosić o wrzucenie tego do mojego kodu bo niestety nie za bardzo wiem co usunąć i gdzie dodać żeby było dobrze. Przepraszam ale jestem troszkę zielony...

  Dodano po 2 [godziny] 17 [minuty]:

  Problem został rozwiązany. Można zamknąć temat.


  jeśli możesz to napisz jak rozwiązałeś problem , chętnie skorzystam z twojego doświadczenia
 • Poziom 10  
  Pomoc nadeszła z innego forum :-)
  http://forum.idg.pl/index.php?showtopic=149197

  Kod zmodyfikowany do moich potrzeb

  Code:
  Option Explicit
  

  Sub Import()
  '
  ' Importu Makro
  ' Makro zarejestrowane 2008-06-13,
  '

  '
  'zapobiega "migotaniu" ekranu podczas wykonywania makra:
     Application.ScreenUpdating = False
     
     
      Dim strFullName         As String
      strFullName = TxtSelect()
      If Len(strFullName) = 0 Then
          MsgBox "Nie wybrano pliku !"
          Exit Sub
      End If
      'tu należy określić nazwę arkusza -w tym przypadku "import"
      Call QryImportTxt(ThisWorkbook.Worksheets("import"), strFullName)
  End Sub

  Function TxtSelect() As String
      Dim vrtSelectedItem     As Variant
      With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
          .AllowMultiSelect = False
          .Filters.Clear
          .Filters.Add "Pliki tekstowe", "*.txt"
          If .Show = -1 Then
              TxtSelect = .SelectedItems.Item(1)
          End If
      End With
  End Function

  Public Sub QryImportTxt(Wsh As Worksheet, _
                          ByVal sFullName As String)
      On Error GoTo QryImportTxt_Error

      With Wsh
          .Cells.ClearContents
          With .QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & sFullName, _
                                Destination:=.Range("A1"))
          .Name = "dokumenty"
          .FieldNames = True
          .RowNumbers = False
          .FillAdjacentFormulas = False
          .PreserveFormatting = True
          .RefreshOnFileOpen = False
          .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
          .SavePassword = False
          .SaveData = True
          .AdjustColumnWidth = True
          .RefreshPeriod = 0
          .TextFilePromptOnRefresh = False
          .TextFilePlatform = 1250
          .TextFileStartRow = 5
          .TextFileParseType = xlDelimited
          .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
          .TextFileConsecutiveDelimiter = False
          .TextFileTabDelimiter = False
          .TextFileSemicolonDelimiter = True
          .TextFileCommaDelimiter = False
          .TextFileSpaceDelimiter = False
          .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1)
          .TextFileTrailingMinusNumbers = True
          .Refresh BackgroundQuery:=False
          End With
      End With
      MsgBox "Zaimportowano poprawnie"
     
  QryImportTxt_Exit:
      On Error Resume Next
      Call DeleteAllQueries(Wsh)
      Exit Sub

  QryImportTxt_Error:
      MsgBox "Błąd : ( " & Err.Number & " ) " & Err.Description & vbCrLf & _
             "Procedura  : " & "QryImportTxt", vbExclamation
      Resume QryImportTxt_Exit
  End Sub

  Public Sub DeleteAllQueries(Wsh As Worksheet)
      Dim i                   As Long
      Dim strQN               As String
      On Error Resume Next
      With Wsh
          For i = .QueryTables.Count To 1 Step -1
              strQN = .QueryTables(i).Name
              .QueryTables(i).Delete
              .Names(strQN).Delete
          Next
      End With
  End Sub