Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[bascom] [mega8]- ładowarka problem z Lcd

06 Jul 2008 14:18 3734 22
 • Level 25  
  Cześć.

  Postanowiłem zrobić sterownik do ładowarki, który to ma dwa tryby
  -automat - ładuje aż prąd nie spadnie na mniej niż 15A z możliwością przerwania i wyświetlania parametrów ładowania
  -ustawianie na czas, w którym ładowarki nie interesują parametry tylko czas, jaki pozostał

  Wszystko działa tylko problem polega na tym, że LCD przestaje reagować, tzn. po jakimś czasie znika wszystko z niego i po naciśnięciu klawisza z menu pojawiają się krzaki- sytuacja ta utrzymuje się aż do czasu, gdy wyłączę wtyczkę bądź zresetuje procesor.
  Kombinowałem już chyba wszystkiego, ale jednak nie wpadłem na nic konkretnego raz zawiesza się po 30 mi n a innym razem po 4h.
  Ładowarka po zawieszeniu wykonuje wszystkie funkcje (zapisuje dane, działają klawisze....)
  Kod jest troszkę długi ale powinno być wszystko jasne a jak nie to dopowiem.

  Code:


    $crystal = 8000000

  $regfile = "m8def.dat"
  Config Lcdbus = 4
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pb.3 , Db5 = Pb.2 , Db6 = Pb.1 , Db7 = Pb.0 , E = Pb.4 , Rs = Pb.5
  Cursor Off
  Cursor Noblink


  Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
  Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
  Start Adc

  Dim Min1 As Byte
  Dim Sek1 As Byte
  Dim Godzina1 As Byte
  Dim Sek As Byte
  Dim Minuta As Byte
  Dim Godzina As Byte
  Dim W As Byte
  Dim Krok As Byte
  Dim A1 As Byte
  Dim A As Byte
  Dim B As Byte
  Dim C As Byte
  Dim D As Byte
  Dim E As Byte
  Dim F As Byte
  Dim G As Byte
  Dim X As Byte
  Dim Y As Byte
  Dim Warprad As Integer
  Dim Warnap As Integer
  Dim Warprad1 As Integer
  Dim Warnap1 As Integer
  Dim Warnapx As String * 3
  Dim Warpradx As String * 3
  Dim Ogniwo As Single
  Dim K2 As Single
  Dim K1 As Single
  Dim P As Single
  Dim N As Single
  Dim N1 As Single
  Dim N2 As Single
  Dim Licznik As Integer
  Dim Licznik1 As Integer
  Dim Odczyt1 As Word
  Dim Odczyt2 As Word  Config Pind.0 = Input                                       'opto bateria jest
  Set Pind.0

  Config Pind.7 = Output                                      'przekaznik

  Reset Portd.5                                               'led lcd


  Config Pind.1 = Input                                       'przycisk 2
  P2 Alias Pind.1
  Set Pind.1

  Config Pind.2 = Input
  P3 Alias Pind.2                                             'przycisk 3
  Set Pind.2

  Config Pind.3 = Input
  P4 Alias Pind.3                                             'przycisk 4
  Set Pind.3

  Config Pind.4 = Input
  S1 Alias Pind.4                                             'przelacznik 1
  Set Pind.4

  Config Pind.6 = Input
  P1 Alias Pind.6
  Set Pind.6                                                  'przycisk 1

  Deflcdchar 1 , 4 , 14 , 14 , 14 , 4 , 32 , 4 , 32
  Deflcdchar 2 , 4 , 2 , 17 , 1 , 1 , 17 , 2 , 4

  Enable Interrupts
  On Timer0 Timer0_int                                        'ustawienie dla zegatów

  Timer0 = 6
  Licznik = 0

  N = 0
  P = 0
  Minuta = 0
  Godzina = 0
  Ogniwo = 0

  Readeeprom B , 2                                            'czytanie czasu calkowitego
  Readeeprom C , 3
  Readeeprom D , 4
  Readeeprom E , 5
  Readeeprom F , 6
  Readeeprom G , 7
  Readeeprom X , 8
  Readeeprom Y , 9

  If P2 = 0 Then                                              ' kasowanie czasu calkowitego
  Locate 1 , 1
  Lcd " kasuje czas"
  Locate 2 , 1
  Lcd "calkowity"
  Wait 2
  B = 0
  C = 0
  D = 0
  E = 0
  F = 0
  G = 0

  Writeeeprom B , 2
  Writeeeprom C , 3
  Writeeeprom D , 4
  Writeeeprom E , 5
  Writeeeprom F , 6
  Writeeeprom G , 7
  Cls
  End If
  Wait 1
  Goto Poczatek

  Poczatek:
  Disable Timer0
  Set Portd.7

  Bitwait P1 , Reset                                          ' czekanie na odpalenie

  N = 0
  P = 0
  Cls
  Reset Portd.7
  Lcd "   inicjacja"
  Wait 1
  Set Portd.7
  Wait 1
  Reset Portd.7
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd "   W i t a m"
  Wait 1
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd "****************"
  Locate 2 , 1
  Lcd "** Nouki 2008 **"
  Wait 2
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd " Ladowarka 24V "
  Locate 2 , 2
  Lcd " * Ver. 1.01 *   "
  Wait 2

  Home:
  Cls

  Do
  If E > 5 Then                                               'czas przekroczony
  For Krok = 1 To 10
  Locate 1 , 1
  Lcd ; Chr(1) ; " USZKODZENIE " ; Chr(1) ;
  Locate 2 , 1
  Lcd "  LADOWARKI   "
  Wait 1
  Next Krok
  Goto Poczatek
  End If


  If Pind.0 = 1 Then                                          ' wykrywanie baterii
  Reset Portd.5
  Locate 1 , 1
  Lcd ; Chr(1) ; " BLAD BATERII " ; Chr(1) ;
  Locate 2 , 1
  Lcd " PODLACZ BATERIE"
  Waitms 500

  Elseif Pind.0 = 0 Then
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd " Bateria O.K"
  Locate 2 , 1
  Lcd "       " ; Chr(2);
  Wait 2
  Goto Wej
  End If

  Loop


  Wej:

  If S1 = 0 Then
  Goto Menu
  End If

   Goto Program  Program:
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd "Zaczynam ladowac"
  Wait 2

  Enable Timer0
  Godzina = 0
  Minuta = 0
  Sek = 0


  Ogniwo = 0

  Cls


  Programx:                                             'ladowanie  automat
  Do

  If Pind.0 = 1 Then
  Goto Home
  End If  If P2 = 0 Then
  Waitms 500
  Goto Czas
  End If
  If P3 = 0 And P4 = 0 Then
  Goto Stop_prog:
  End If

  Set Portd.5

  Odczyt1 = 0
  Odczyt2 = 0
  For Krok = 1 To 50                                          '
  Warprad = Getadc(5)                                         ' odczyt 50 wynikow do sredniej
  Warnap = Getadc(3)
  Odczyt1 = Odczyt1 + Warprad                                 ' dodanie do siebie 50 wynikow
  Odczyt2 = Odczyt2 + Warnap
  Waitms 20
  Next Krok
  Warprad1 = Odczyt1 / 50                                     ' uzyskanie sredniej
  Warnap1 = Odczyt2 / 50                                      '

  P = Warprad1 * 0.1                                          ' przsuniecie przecinka

  Warpradx = Fusing(p , "#.##")
  Locate 2 , 1
  Lcd "A = " ; Warpradx ; " "

  N = Warnap1 * 0.032
  N1 = Warnap * 0.032
  N2 = N1 / 12

  Warnapx = Fusing(n , "#.##")
  Locate 1 , 1
  Lcd "V = " ; Warnapx ; " "
  Locate 3 , 1

  If Pind.0 = 1 Then
  Goto Home
  End If

  If Warprad1 < 150 Then                                      ' prad mniejszy od skoncz ladowac
  Goto Koniec1
  End If
  Loop


  Na_czas:                                               'ladowanie na czas
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd "Zaczynam ladowac"
  'Wait 2
  Enable Timer0
  Cls
  Godzina = 0
  Minuta = 0
  Sek = 0
  Ogniwo = 0

  Na_czasx:                                                   'ladowanie na czas
  Do

  If Pind.0 = 1 Then
  Goto Home
  End If

  Odczyt1 = 0
  Odczyt2 = 0
  For Krok = 1 To 50
  Warprad = Getadc(5)
  Warnap = Getadc(3)
  Odczyt1 = Odczyt1 + Warprad
  Odczyt2 = Odczyt2 + Warnap
  Waitms 20

  Next Krok
  Warprad1 = Odczyt1 / 50
  Warnap1 = Odczyt2 / 50

  N = Warnap1 * 0.032
  N1 = Warnap * 0.032
  N2 = N1 / 12

  Set Portd.5
  Locate 1 , 1
  Lcd "Zadany h:" ; X ; " m:" ; Y ; "        "
  Locate 2 , 1
  Lcd " h:" ; Godzina ; " m:" ; Minuta ; " s" ; Sek ; "         "
  If Godzina = X And Minuta = Y Then
  Goto Koniec:
  End If
  If P3 = 0 And P4 = 0 Then
  Goto Stop_czas:
  End If
  If P2 = 0 Then
  Waitms 500
  Goto Czas2
  End If

  If Pind.0 = 1 Then
  Minuta = 0
  Godzina = 0
  Sek = 0
  Goto Home
  End If

  Loop
  Czaslad:                                                    'ustawianmie czasu ladowania


  Locate 1 , 1
  Lcd "CZAS LADOWANIA"
  Wait 1
  Cls

  Do
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd "P3+m P4+h P2zap"
  Locate 2 , 1
  Lcd "Godz:" ; X ; " Minut:" ; Y ; "     "


  If P3 = 0 Then
  Waitms 500
  Y = Y + 30

  If Y > 59 Then
  Cls
  Y = 0
  Incr X

  If X > 10 Then
  Cls
  X = 0
  End If
  End If
  End If

  If P4 = 0 Then
  Waitms 500
  Incr X

  If X > 10 Then
  Cls
  X = 0
  End If
  End If


  If P2 = 0 Then
  Cls
  Lcd "Zapis danych"
  Writeeeprom X , 8
  Writeeeprom Y , 9
  Wait 2
  Goto Wej
  End If
  Loop  Menu:                                                       'przerwanie ladowania
  Do

  Locate 1 , 1
  Lcd "P2-START "
  Locate 2 , 1
  Lcd "P3-CZAS LADOWANIA"

  If P2 = 0 Then
  Goto Na_czas
  End If

  If P3 = 0 Then
  Cls
  Goto Czaslad:
  End If

  Papa:                                                       'wyjscie do poczatku z zapisem danych
  If P1 = 0 Then
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd " Zapisuje dane"
  Writeeeprom B , 2
  Writeeeprom C , 3
  Writeeeprom D , 4
  Writeeeprom E , 5
  Writeeeprom F , 6
  Writeeeprom G , 7
  Waitms 500
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd " przechodze na"
  Locate 2 , 1
  Lcd "   czuwanie  "
  Wait 2
  Cls
  Locate 2 , 1
  Lcd " Do Zobaczenia"
  Wait 1
  Cls
  Goto Poczatek
  End If


  Loop  Czas:
                                                            'parametry ladowania  automat
  Cls
  For Krok = 1 To 5
  Locate 1 , 1
  Lcd " nap. ogniwa"
  Locate 2 , 1
  Lcd "  " ; Ogniwo ; " V"
  Wait 1
  Next Krok
  Cls
  For Krok = 1 To 5
  Locate 1 , 1
  Lcd "calkowity czas "
  Locate 2 , 1
  Lcd ; G ; F ; E ; D ; C ; B ;
  Wait 1
  Next Krok
  Cls
  For Krok = 1 To 8
  Locate 1 , 1
  Lcd "czas ladowania"
  Locate 2 , 1
  Lcd " h:" ; Godzina ; " m:" ; Minuta ; " s" ; Sek ; "         "
  Next Krok
  Wait 1
  Cls
  Goto Programx

  Czas2:                                                      'parametry ladowania na czas

  Cls
  For Krok = 1 To 5
  Locate 1 , 1
  Lcd " nap. ogniwa"
  Locate 2 , 1
  Lcd "  " ; Ogniwo ; " V"
  Wait 1
  Next Krok
  Cls
  For Krok = 1 To 5
  Locate 1 , 1
  Lcd "calkowity czas "
  Locate 2 , 1
  Lcd ; G ; F ; E ; D ; C ; B ;
  Wait 1
  Next Krok
  Cls
  Goto Na_czasx  Koniec:                                                     'czas ladowania skonczyl sie

  Cls
  Warnap1 = 0
  Warprad1 = 0
  Reset Portd.5
  Disable Timer0
  For Krok = 1 To 5
  Set Pind.7
  Locate 1 , 1
  Lcd "  KONIEC CZASU "
  Locate 2 , 1
  Lcd "   LADOWANIA"
  Wait 1
  Writeeeprom B , 2
  Writeeeprom C , 3
  Writeeeprom D , 4
  Writeeeprom E , 5
  Writeeeprom F , 6
  Writeeeprom G , 7
  Reset Pind.7
  Waitms 10
  Next Krok
  Goto Poczatek

  Koniec1:
                                                     '  bateria naladowala sie
  Cls
  Warnap1 = 0
  Warprad1 = 0
  Reset Portd.5
  Disable Timer0
  Set Pind.7
  Locate 1 , 1
  Lcd "  BATERIA "
  Locate 2 , 1
  Lcd " NALADOWANA" ; Chr(2);
  Wait 1
  Writeeeprom B , 2
  Writeeeprom C , 3
  Writeeeprom D , 4
  Writeeeprom E , 5
  Writeeeprom F , 6
  Writeeeprom G , 7
  Reset Pind.7
  Waitms 10
  Goto Poczatek

  Koniec2:                                                    'stop ladowania auto

   Cls
  Warnap1 = 0
  Warprad1 = 0
  Reset Portd.5
   Disable Timer0
  Set Pind.7
  Locate 1 , 1
  Lcd "  STOP  "
  Locate 2 , 1
  Lcd "  LADOWANIA"
  Wait 1
  Writeeeprom B , 2
  Writeeeprom C , 3
  Writeeeprom D , 4
  Writeeeprom E , 5
  Writeeeprom F , 6
  Writeeeprom G , 7
  Reset Pind.5
  Goto Stop_prog

  Koniec3:
                                                    'stop ladowania na czas
   Cls
   Warnap1 = 0
  Warprad1 = 0
  Reset Portd.5
   Disable Timer0
  For Krok = 1 To 5
  Set Pind.7
  Locate 1 , 1
  Lcd "  STOP  "
  Locate 2 , 1
  Lcd "  LADOWANIA"
  Wait 1
  Reset Pind.5
  Waitms 10
  Next Krok
  Goto Stop_czas


  Stop_prog:                                                  'po stopie co zrobic dalej auto

  Cls
  Do
  Reset Portd.5
  Locate 1 , 1
  Lcd "P2-Start ponowny"
  Locate 2 , 1
  Lcd "P1-Wylacz"
  If P2 = 0 Then
  Goto Program
  Wait 1
  End If
  If P1 = 0 Then
  Goto Papa
  End If
  Loop

  Stop_czas:                                                  ' 'po stopie co zrobic dalej na czas
  Cls
  Do
  Reset Portd.5
  Locate 1 , 1
  Lcd "P2-Start ponowny"
  Locate 2 , 1
  Lcd "P1-Wylacz"
  If P2 = 0 Then
  Goto Na_czas
  Wait 1
  End If
  If P1 = 0 Then
  Goto Papa
  End If
  Loop  Timer0_int:                                                 ' zegary i liczniki  Counter0 = Counter0 + 6
  Incr Licznik
  If Licznik = 500 Then
  Incr A
  Incr Sek
  Incr Sek1
  Incr A1
  Licznik = 0
  End If

  If A1 > 6 Then
  A1 = 0
  Ogniwo = N2
  End If

  If Sek1 > 59 Then
  Cls
  Sek1 = 0
  End If

  If Sek > 59 Then
  Cls
  Incr Minuta
  Sek = 0
  End If


  If A > 59 Then
  Incr B
  A = 0
  End If

  If Minuta > 59 Then
  Incr Godzina
  Minuta = 0
  End If


  If B > 9 Then
  Incr C
  B = 0
  End If

  If C > 9 Then
  Incr D
  C = 0
  End If

  If D > 9 Then
  Incr E
  D = 0
  End If

  If E > 9 Then
  Incr F
  E = 0
  End If

  If F > 9 Then
  Incr G
  F = 0
  End If

  If G > 9 Then
  G = 0
  End If

  Return
  [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
 • Level 24  
  A masz moze schemat? Czy w ukladzie masz ceramika 100nF i moze jakis elektrolit kilka uF? Ja mialem kiedys podobny problem z LCD. Jak wlaczalem podswietlanie to na LCD pokazywaly sie jakies smieci. Zastosowanie wyzej wymienionych kondensatorow rozwiazalo problem.
 • Level 25  
  W zasilaczu 4x47n na diodach mostka 1000uf i po 100n za i przed stabilizatorem. na resecie jest 2,2 i 10k do+5,lcd ma podświetlanie przez bc557.
  Właśnie problem polega na tym, iż wszytko działa i lcd pokazuje, co powinien ale do czasu tak jak by się coś przepełniało, ale nie mam pojęcia co :)

  Sadze że to wina programu bo jeśli zostawię tylko automat bez liczenia czsu to działa ok
 • Level 24  
  A podswietlanie caly czas wlaczone? Jesli tak to odlacz na czas testow... i zobaczymy czy to cokolwiek zmieni. A co do kondensatorow to zawsze jest dobrze wcisnac 100nF jak najblizej zasilania uC.

  A zamiast czegos takiego:

  Code:
  Readeeprom B , 2          'czytanie czasu calkowitego
  
  Readeeprom C , 3
  Readeeprom D , 4
  Readeeprom E , 5
  Readeeprom F , 6
  Readeeprom G , 7
  Readeeprom X , 8
  Readeeprom Y , 9

  {...}

  Writeeeprom B , 2
  Writeeeprom C , 3
  Writeeeprom D , 4
  Writeeeprom E , 5
  Writeeeprom F , 6
  Writeeeprom G , 7


  Proponowalbym zrobic tablice i w petli robic zapis i odczyt bo to troche "razi" w oczy :D

  I jeszcze w sumie widze, ze czesto to powtarzasz:

  Code:
  Writeeeprom B , 2
  
  Writeeeprom C , 3
  Writeeeprom D , 4
  Writeeeprom E , 5
  Writeeeprom F , 6
  Writeeeprom G , 7


  wiec wrzuc to w jakiegos np. Sub'a lub funkcje i pozniej tylko wywolanie. Zyskasz troche miejsca w uC.
 • Level 25  
  To tylko kosmetyka:) do poprawienia. Mnie martwi sprawa Wyświetlacza.
  Schemat jest banalnie prosty na napięcie - dzielnik 4 do 1 za im 100uf przy nodze uc
  Prąd z bocznika na Lm358 i na 1000uf przy nodze uc. Przyciski maja 1k do +5v.

  Zostawiłem tylko to i działa już ponad 10 godzin z podświetlaniem

  Code:

    $crystal = 8000000

  $regfile = "m8def.dat"
  Config Lcdbus = 4
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pb.3 , Db5 = Pb.2 , Db6 = Pb.1 , Db7 = Pb.0 , E = Pb.4 , Rs = Pb.5
  Cursor Off
  Cursor Noblink


  Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
  Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
  Start Adc  Dim Sek As Integer
  Dim A1 As Integer
  Dim A As Integer

  Dim Krok As Byte
  Dim B As Byte
  Dim C As Byte
  Dim D As Byte
  Dim E As Byte
  Dim F As Byte
  Dim G As Byte
  Dim X As Byte
  Dim Y As Byte

  Dim Warprad As Integer
  Dim Warnap As Integer
  Dim Warprad1 As Integer
  Dim Warnap1 As Integer
  Dim Warnapx As String * 3
  Dim Warpradx As String * 3

  Dim Ogniwo As Single
  Dim P As Single
  Dim N As Single
  Dim N1 As Single
  Dim N2 As Single
  Dim Licznik As Integer


  Dim Odczyt1 As Word

  Dim Odczyt2 As Word
  Enable Interrupts
  On Timer0 Timer0_int                                        'ustawienie dla zegatów

  Timer0 = 6
  Licznik = 0


  Config Pind.0 = Input                                       'opto bateria jest
  Set Pind.0

  Config Pind.7 = Output                                      'przekaznik
  Reset Portd.5                                               'led lcd


  Config Pind.1 = Input
  P2 Alias Pind.1
  Set Pind.1

  Config Pind.2 = Input
  P3 Alias Pind.2
  Set Pind.2

  Config Pind.3 = Input
  P4 Alias Pind.3
  Set Pind.3

  Config Pind.4 = Input
  S1 Alias Pind.4
  Set Pind.4

  Config Pind.6 = Input
  P1 Alias Pind.6
  Set Pind.6

  Deflcdchar 1 , 4 , 14 , 14 , 14 , 4 , 32 , 4 , 32
  Deflcdchar 2 , 4 , 2 , 17 , 1 , 1 , 17 , 2 , 4
  Readeeprom B , 2                                            'czytanie czasu calkowitego
  Readeeprom C , 3
  Readeeprom D , 4
  Readeeprom E , 5
  Readeeprom F , 6
  Readeeprom G , 7
  Readeeprom X , 8
  Readeeprom Y , 9


  Goto Poczatek

  Poczatek:

  Set Portd.7
  Disable Timer0
  Bitwait P1 , Reset
  Enable Timer0

  Cls
  Reset Portd.7
  Lcd "   inicjacja"
  Wait 1
  Set Portd.7
  Wait 1
  Reset Portd.7
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd "   W i t a m"
  Wait 1
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd "****************"
  Locate 2 , 1
  Lcd "** Nouki 2008 **"
  Wait 2
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd " Ladowarka 24V "
  Locate 2 , 2
  Lcd " * Ver. 1.01 *   "
  Wait 2


  Home:
  Cls

  Do
  If E > 5 Then
  For Krok = 1 To 10
  Locate 1 , 1
  Lcd ; Chr(1) ; " USZKODZENIE " ; Chr(1) ;
  Locate 2 , 1
  Lcd "  LADOWARKI   "
  Wait 1
  Next Krok
  Goto Poczatek
  End If


  If Pind.0 = 1 Then
  Reset Portd.5
  Locate 1 , 1
  Lcd ; Chr(1) ; " BLAD BATERII " ; Chr(1) ;
  Locate 2 , 1
  Lcd " PODLACZ BATERIE"
  Waitms 500

  Elseif Pind.0 = 0 Then
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd " Bateria O.K"
  Locate 2 , 1
  Lcd "       " ; Chr(2);
  Wait 2
  Goto Program
  End If

  Loop
  Program:
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd "Zaczynam ladowac"
  Wait 2
  Cls
  Set Portd.5
  Programx:
  Do
  If Pind.0 = 1 Then
  Goto Home
  End If

  If P3 = 0 Then
  Reset Portd.5
  Goto Wyj
  End If

  P = 0
  N = 0
  N1 = 0
  N2 = 0
  Odczyt1 = 0
  Odczyt2 = 0
  For Krok = 1 To 50
  Warprad = Getadc(5)
  Warnap = Getadc(3)
  Odczyt1 = Odczyt1 + Warprad
  Odczyt2 = Odczyt2 + Warnap
  Waitms 20
  Next Krok
  Warprad1 = Odczyt1 / 50
  Warnap1 = Odczyt2 / 50


  P = Warprad1 * 0.1
  N = Warnap1 * 0.032
  N1 = Warnap * 0.032
  N2 = N1 / 12

  Warpradx = Fusing(p , "#.##")
  Locate 2 , 1
  Lcd "A = " ; Warpradx ; " "

  Warnapx = Fusing(n , "#.##")
  Locate 1 , 1
  Lcd "V = " ; Warnapx ; " "
  Locate 3 , 1

  If Pind.0 = 1 Then
  Goto Home
  End If

  If Warprad1 < 150 Then
  Goto Koniec1
  End If
  Loop
  Koniec1:

  Cls
  Warnap1 = 0
  Warprad1 = 0
  Reset Portd.5
  Disable Timer0
  For Krok = 1 To 5
  Set Pind.7
  Locate 1 , 1
  Lcd "  BATERIA "
  Locate 2 , 1
  Lcd " NALADOWANA" ; Chr(2);

  Reset Pind.7
  Waitms 10
  Next Krok
  Goto Poczatek


  Wyj:
  Cls
  Lcd " stop ladowania"
  Writeeeprom B , 2
  Writeeeprom C , 3
  Writeeeprom D , 4
  Writeeeprom E , 5
  Writeeeprom F , 6
  Writeeeprom G , 7
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd "calkowity czas "
  Locate 2 , 1
  Lcd ; G ; F ; E ; D ; C ; B ;
  Wait 2
  Cls
  Goto Poczatek
  Timer0_int:                                                 ' zegary i liczniki  Counter0 = Counter0 + 6
  Incr Licznik
  If Licznik = 500 Then
  Incr A
  Licznik = 0
  End If  If A > 59 Then
  Incr B
  A = 0
  End If  If B > 9 Then
  Incr C
  B = 0
  End If

  If C > 9 Then
  Incr D
  C = 0
  End If

  If D > 9 Then
  Incr E
  D = 0
  End If

  If E > 9 Then
  Incr F
  E = 0
  End If

  If F > 9 Then
  Incr G
  F = 0
  End If

  If G > 9 Then
  G = 0
  End If

  Return

 • Level 25  
  Przepełniasz stos .... zwiększ dla kompilera wielkość pamięci na stos ( oczywiście w opcjach kompilera). Z bascomem tak jest mówi o wszystkim tylko nie o błędzie przepełnienia stosu. ( np Pascal informuje ale nie ma go na AVR). I jak w pętlach wyświetlasz coś na lcd to za każdym wykonaniem funkcji LCD daj Waitms 10 bo niektóre wyświetlacze słabo sobie radzą jak im w pętli pchasz tysiące bajtów na sekundę :D
 • Level 33  
  W opcjach kompilatora to było chyba HWStack, dawno Bascoma nie odpalałem...
 • Level 25  
  Jednak posiadam wersję Bascoma 1.11.7.4 która niema ograniczeń co do wielkości kodu wynikowego jednak
  w tej wersji kompilator nie chce rozpoznać tych instrukcji:


  Czy tyle wystarczy??

  $hwstack = 32
  $swstack = 10
  $framesize = 40

  zgłacza taki error:
  Assigment error [$hwstack:112 32:112]
  Assigment error [$swstack:112 10:112]
  Assigment error [$framesize:112 40:112]

  a wersja 1.11.9.1 ma ograniczone działanie.
  Może ktoś ma pełną wersję i mógł by skompilować mi kod
 • Level 35  
  Witam.
  nouki wrote:
  ....dzielnik 4 do 1 za im 100uf przy nodze uc
  Prąd z bocznika na Lm358 i na 1000uf przy nodze uc....
  Napięcie z dzielnika, czy też z bocznika, podajesz na wejście ADC. Czy tak? To po co te elektrolity?
  nouki wrote:
  ....Przyciski maja 1k do +5v....
  Zbyt mała wartość rezystorów.
  Bez schematu to się raczej nie obędzie. Kondensator w resecie nie jest do niczego potrzebny a czasem wręcz przeszkadza w normalnej pracy.
 • Level 25  
  program rusza bez rezystorów,przycisków czy... -samoczynnie. Nie dotykam niczego i dzieje się jak opisałem.
  Jeśli jest ta uboga wersja programu (podana w poście) to działa. Więc nie sądzę że to wina elementów. Bo działo by się tak za każdym razem a nie tylko na programie długim.
  Pytałem czy takie wartości wystarczą :
  $hwstack = 32
  $swstack = 10
  $framesize = 40

  Próbowałem policzyć tak jak podane w pomocy ale .... nie mogę dojść do tego.

  p.s elektrolity. zrób ten układ i zobacz jak skacze pomiar bez nich!
 • Level 35  
  nouki wrote:
  ...elektrolity. zrób ten układ i zobacz jak skacze pomiar bez nich!
  Jak mam zrobić bez schematu :?:
  Żeby pomiar nie skakał trzeba zrobić uśrednianie wyniku, a nie dokładać kondensatory. I to jeszcze o takich pojemnościach. Już na podstawie tego widać że cały układ jest.....daleki od poprawności.
 • Level 25  
  jak Byś zobaczył program to Byś nie pytał:) pomiar jest z 50 i średnią podaje
  Ile mam pisać że pomiary są ok. Bez elektrolitu wynik średniej ma rozpiętość 50A na 5 wynikach:)
  Ładowarka daje 150A więc:
  weź pomiar z bocznika daj na lm358 i dokonaj pomiaru a przekonasz się czemu elektrolit jest taki a nie inny.
  To nie wina elementów lecz programu! i właśnie o tym mowa.

  Jeśli chcesz sprawdzić to :
  -weź trafo i podłącz mostek
  -podłącz elektrolit za mostkiem
  -daj opornik 0,1ohma i opornik(halogen) jako obciążenie
  Dokonaj pomiaru prądu (pomiar spadku napięcia na 0,1ohma) i napięcia na(halogenie) i zobacz wtedy co daje elektrolit za dzielnikiem (przy nodze adc)
 • Level 42  
  Witam,

  próbowałem przeanalizować ten kodzik ale naprawdę , uwierz - jest to baardzo ciężkie. Robisz narazie wszystko niezgodnie z zasadami programowania. Rozumiem oczywiście, że dopiero się uczysz ale postaraj się przestrzegać kilku zasad o których za chwilę a będzie nie tylko tobie łatwiej analizować napisany kod ale co najważniejsze szukać błędów. Bo wg mnie - przy tak zagmatwanym kodzie - pies leży pogrzebany właśnie w nim.

  1. podziel kod na wyraźne bloki jak:

  - nagłówek - czyli wyraźne deklaracje procesora, częstotliwości taktowania, ustawienia stosu sprzętowego, programowego i ramki , konfiguracji LCD

  - deklaracje zmiennych, stałych, aliasów itp

  - deklaracje funkcji czy procedur (ty z nich w ogóle nie korzystasz !!! i to jest twój największy błąd)

  - ZAPOMNIJ o poleceniu GOTO - wymaż je ze swojej pamięci i nigdy go nie używaj, zamiast tego funkcje i/lub procedury

  - główna pętla programu DO --- LOOP

  - definicje ciał procedur i funkcji

  - definicje ew przerwań

  - STOSUJ wcięcia !!! bo nic nie widać w twoim kodzie

  dzięki mniej więcej takim zasadom zobaczysz, że szybciej nauczysz się nie tylko Bascoma to po pierwsze.

  - u ciebie główny problem może być taki, że rzeczywiście stos się przepełnia i to nie tylko ze względu na brak deklaracji odnośnie stosu i ramki. Ale właśnie dlatego, że wyskakujesz z różnych pętli za pomocą GOTO i robi się ogólna masakra - ciężko cokolwiek przewidzieć . A oczywiście może być tak, że na początku wszystko ci długo działa, bo stos zjada się powoli aż w końcu wszystko idzie w maliny

  czyli korzystaj z takich konstrukcji programowych jak:


  ... nagłówek (np taki - oczywiście zrób go po swojemu)
  $regfile = "m8def.dat"

  $crystal = 8000000
  $hwstack = 128
  $swstack = 128
  $framesize = 128

  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0


  Declare Sub Procedura_01
  Declare Function Funkcja_02(parametr as byte)


  .... inicjalizacja zmiennych itp

  Do

  ... jakieś operacje w pętli
  call Procedura_01
  ....
  ....
  call Funkcja_02
  ....
  ....

  Loop

  Sub Procedura_01

  .... tu ciało procedury

  End Sub 'tu powrót do miejsca skąd skoczyłeś do niej


  Function Funkcja_02(parametr as byte)

  .... ciało funkcji

  End Function 'tu powrót do miejsca skąd skoczyłeś do niej


  .... tutaj procedury obsługi przerwań


  ... poczytaj w helpie Bascoma o zasadach stosowania odpowiednich parametrów dla $hwstack itp - jest to tam gdzieś już nie pamiętam gdzie ale jest - opisane

  i nie licz na to, że masz takie sprawy zdeklarowane w kompilatorze - w tym np LCD - najlepiej to zrobić w ten sposób "ręcznie" - jak wyżej pokazałem

  myślę, że jak się do tego zastosujesz to napiszez tak ten sofcik , że wszystko będzie ładnie śmigało że hej

  pozdrawiam
 • Level 36  
  Nie czytałem wypowiedzi - za dużo jak na tę godzinę, przeczytałem tylko pierwszy post.

  Jak dla mnie, na pierwszy rzut oka jest to typowe zawieszanie się uP pod wpływem szpilek / anomaliów na zasilaniu. A tutaj, jak widzę mamy sterowanie dużymi prądami, i, jak się spodziewam - zasilanie układu z uP prawdopodobnie też z zakłócanego źródła.

  1. Sprawdź, czy nie pozostawiłeś jakichś wyprowadzeń uP w powietrzu
  2. Zainteresuj się filtrami emi
 • Level 38  
  Popieram kolegę mirekk:)
  Ten soft próbowałem dobrą godzinę rozgryźć i dramatycznie wygląda.
  Nie mam nic przeciw goto *wszakże jmp dobry jest* ale nie wszędzie a tam gdzie to konieczne i logiczne.

  A poza tym, straszny syf w tym kodzie;)
 • Level 25  
  Dziś przerobie Program jak piszecie.
  Zasilanie jest brane z osobnego tsa. Ten układ działa zawsze i czeka na naciśniecie "on" podłączenie baterii. Jeśli spełnione są te dwa parametry uruchamia trafo ładowarki.
  Jak zwykle ktoś czyta połowicznie :) a jest napisane na krótkim kodzie działa ok:) wiec zasilanie ok:) wszystkie nogi które są niepotrzebne podłączone do masy i porty ustawione odpowiednio:)


  P.s próbowałem jeszcze licznik Amperogodzin ale pokazuje imi jakieś bzdety:
  lm358 jest wyskalowany tak że przy 100mA na wejściu daje 1000(blisko 5v) na adc (docelowa ładowarka będzie do 200mA) tutaj jest wszystko dla ułatwienia zrobione:)

  x=wynik z adc*0,1
  y=x /60

  i w timerku co minutę dodawałem wynik
  ah=x+x