Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Atmega8][Bascom] Problem z przyciskami

Duch__ 11 Jul 2008 09:10 1859 1
 • #1
  Duch__
  Level 31  
  Witam. Skleciłem taki o to "fragment" kodu do obsługi zegarka RTC. Wszystko działa [prawie] bardzo dobrze oprócz kilku mało istotnych rzeczy z którymi se poradzę.

  Moim głównym problem są przyciski. Narazie mam ich 5 podpiętych z czego każdy odpowiada nastawianiu w górę jednej wartości w zegarze co jest troszkę męczące. Chciałbym to zmniejszyć do 3 przycisków, tak aby np.

  S1 służył do wchodzenia do menu / wybierania funkcji z menu;

  S2 służył do poruszania się po menu w górę / zwiększania wartości np. godziny, minuty o 1;

  S3 służył do poruszania się po menu w dół / zmniejszania wartości np. godziny, minuty o 1.

  Zegarek docelowo będzie używany przez dziewczynę, więc musi być przejrzysty.


  Oto kod który napisałem:

  Code:
  'Program do obsługi zegara czasu rzeczywistego RTC PCF8583 Philips za pomoca magistrali I2C
  

  $regfile = "m8def.dat"                                      'Atmega8
  $crystal = 8000000                                          'Kwarc 8MHz

  Config Lcd = 20 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5

  '************************************* I2C **************************************************************

  Config Sda = Portc.1
  Config Scl = Portc.0

  '************************************** 1 wire **********************************************************

  Config 1wire = Portc.5                                      'Złącze do obsługi DS18b20

  '************************************* Przyciski ********************************************************

  Config Pind.0 = Input                                       'Ustawianie godzin
  Config Pind.1 = Input                                       'Ustawianie minut
  Config Pind.6 = Input                                       'Ustawianie dni
  Config Pind.2 = Input                                       'Ustawianie miesiąca
  Config Pind.5 = Input                                       'Zatwierdzanie w/w ustawień

  Declare Sub Wyslij_do_rtc
  Declare Sub Ustaw_czas
  Declare Sub Pokaz_czas

  Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 8 , 3 , 4 , 4 , 4 , 3               'Znak stopnia Celsjusza
  Deflcdchar 1 , 32 , 4 , 14 , 21 , 4 , 4 , 4 , 32            ' strzałka góra
  Deflcdchar 2 , 32 , 4 , 4 , 4 , 21 , 14 , 4 , 32            ' strzałka dół

  Dim Poprzedni_miesiac As Byte                               'dodatkowa zmienna
  Dim S As Byte                                               'deklaracja sekund
  Dim M As Byte                                               'deklaracja minut
  Dim H As Byte                                               'deklaracja godzin
  Dim Day As Byte                                             'deklaracja dni
  Dim Month As Byte                                           'deklaracja miesiecy

  Dim Miesiac As String * 11                                  '"pomocniczy miesiac"
  Dim Rok As Word
  Dim A As Byte                                               'Zmienna od przesuwania ekranu startowego
  Dim W As Byte                                               'Zmienna informująca o ilości czujników DS18b20

  Dim Dsid1(8) As Byte                                        'deklaracja obsługi czujników DS18b20
  Dim Dsid2(8) As Byte
  Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
  Dim I2 As Integer ,
  Dim I11 As Integer                                          ' przechowuje poprzednią wartoś temp
  Dim I22 As Integer                                          ' przechowuje poprzednią wartoś temp

  Set Portd.0
  Set Portd.1
  Set Portd.6
  Set Portd.2
  Set Portd.5

  S = 0
  M = 0                                                       'wartosci poczatkowe zegara i daty
  H = 0
  Day = 1
  Month = 1
  Rok = 8

  Cls
  Cursor Off                                                  'Wyłączam kursor

  '*************************************** 1 wire ********************************************************

  W = 1wirecount()
  Lcd "Ilosc czujnikow:" ; W                                  'Informuje ile czujników jest podpiętych do układu (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
  Wait 3

  Cls

  Dsid1(1) = 1wsearchfirst()                                  'Znajdź pierwszy czujnik podpięty do portu
  Dsid2(1) = 1wsearchnext()                                   'Znajdź następny czujnik podpięty do portu  '**************************************** Pokazywanie czasu **********************************************
  Do
  Call Pokaz_czas                                             'w pierwszej kolejności zostaje

  If Pind.0 = 0 Then
     Wait 2
        If Pind.0 = 0 Then
        Cls
        Gosub Ustaw_czas
     End If
     Cls
  End If

  Loop


  '************************************** I2C Pokazywanie czasu ******************************************************

  Sub Pokaz_czas

  I2cstart
     I2cwbyte 160
     I2cwbyte 0
     I2cwbyte 8                                               ' włącza maskowanie roku i dnia tygodnia
     I2cstop
     I2cstart
     I2cwbyte 160
     I2cwbyte 2
     I2cstart
     I2cwbyte 161
     I2crbyte S , Ack
     I2crbyte M , Ack
     I2crbyte H , Ack
     I2crbyte Day , Ack
     I2crbyte Month , Nack
     I2cstop                                                  'koniec transmisji

  S = Makedec(s)
  M = Makedec(m)
  H = Makedec(h)
  Day = Makedec(day)
  Month = Makedec(month)

  '************** obsluga roku************************
  If Poprzedni_miesiac <> Month Then                          'sprawdzamy czy zmienil sie miesiac
     If Month = 1 Then                                        'jesli miesiac zmienil sie na styczen , to zwiekszamy rok
        Incr Rok
     End If
     Poprzedni_miesiac = Month
  End If

  '***************************************

  Miesiac = Lookupstr(month , Miesiace)                       'wybieram miesiac spośród danych  '************************************** 1 wire ***************************************************************
    Do
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid1(1)
     1wwrite &HBE
     I1 = 1wread(2)
     '---------------------------------
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid2(1)
     1wwrite &HBE
     I2 = 1wread(2)
     '---------------------------------
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &H44

   Waitms 751                                                 ' czekaj na konwersję temperatury (normalnie powinno być 750,
                                                               'ale jest ustawione na 751, aby nie kolidowało z odświeżaniem sekund)

     I1 = I1 * 10
     I1 = I1 / 16
     Ss = Str(i1)
     Ss = Format(ss , " 0.0")                                 ' Format wyświetlania temperatury
     I2 = I2 * 10
     I2 = I2 / 16
     Ss = Str(i2)
     Ss = Format(ss , " 0.0")
  '*********************** Wyswietlam dane na lcd po zatwierdzeniu ustawień**************************

  'Format wyświetlania:
   Locate 1 , 1
   If H < 10 Then
     Lcd "0" ; H ; ":"                                        'godziny
     Else
     Lcd H ; ":"
   End If

   Locate 1 , 4
     If M < 10 Then
     Lcd "0" ; M ; ":"                                        'minuty
     Else
     Lcd M ; ":"
   End If

   Locate 1 , 7
     If S < 10 Then
        Lcd "0" ; S ;                                         'sekundy
        Else
        Lcd ; S ;
   End If

   Locate 2 , 1
     If Day < 10 Then                                         'dni
        Lcd "0" ; Day ; "/"
        Else
        Lcd Day ; "/"
   End If

   Locate 2 , 4                                               'miesiąc
        Lcd Miesiac ; "/"

   Locate 2 , 8
   If Rok < 10 Then                                           'rok
        Lcd "0" ; Rok
        Else
        Lcd Rok
   End If

     If I1 >= I11 Then                                        'format wyświetlania 1 czujnika ds18b20
     I11 = I1
     If I1 > 0 Then
     Ss = Str(i1)
     Ss = Format(ss , " 0.0")
     Locate 1 , 11
     Lcd Ss ; Chr(0) ; Chr(1) ;
     Else
     Ss = Str(i1)
     Ss = Format(ss , "0.0")
     Locate 1 , 1
     Lcd Ss ; Chr(0) ; Chr(1) ; ""
     End If
     Else
     I11 = I1
     If I1 > 0 Then
     Ss = Str(i1)
     Ss = Format(ss , " 0.0")
     Locate 1 , 11
     Lcd Ss ; Chr(0) ; Chr(2) ;
     Else
     Ss = Str(i1)
     Ss = Format(ss , "0.0")
     Locate 1 , 11
     Lcd Ss ; Chr(0) ; Chr(2) ;
     End If
     End If

     If I2 >= I22 Then                                        'format wyświetlania 2 czujnika ds18b20
     I22 = I2
     If I2 > 0 Then
     Ss = Str(i2)
     Ss = Format(ss , " 0.0")
     Locate 2 , 11
     Lcd Ss ; Chr(0) ; Chr(1) ;
     Else
     Ss = Str(i2)
     Ss = Format(ss , "0.0")
     Locate 2 , 11
     Lcd Ss ; Chr(0) ; Chr(1) ;
     End If
     Else
     I22 = I2
     If I1 > 0 Then
     Ss = Str(i2)
     Ss = Format(ss , " 0.0")
     Locate 2 , 11
     Lcd Ss ; Chr(0) ; Chr(2) ;
     Else
     Ss = Str(i2)
     Ss = Format(ss , "0.0")
     Locate 2 , 11
     Lcd Ss ; Chr(0) ; Chr(2) ;
     End If
     End If


  End Sub  '************************************ I2C Ustawianie czasu ***********************************************
  Sub Ustaw_czas
  Do

  If Pind.0 = 0 Then
  Waitms 100                                                  'zwieksz godzine
  Incr H
  End If

  If Pind.1 = 0 Then
  Waitms 100                                                  'zwieksz minute
  Incr M
  End If

  If Pind.6 = 0 Then
  Waitms 100                                                  'zwieksz dzien
  Incr Day
  End If

  If Pind.2 = 0 Then
  Waitms 100                                                  'zwieksz miesiac
  Incr Month
  End If

  If Pind.5 = 0 Then                                          'zatwierdź wprowadzone dane
  Waitms 100
  Call Wyslij_do_rtc

  For A = 1 To 15
  Shiftlcd Left
  Waitms 200
  Next A

  Cls

  Exit Sub
  End If

  If M = 60 Then
  M = 0
  End If

  If H = 24 Then
  H = 0
  End If

  If Day = 32 Then
  Day = 1
  End If

  If Month = 13 Then
  Rok = Rok + 1
  Month = 1
  End If


  Miesiac = Lookupstr(month , Miesiace)                       'wybieram miesiac spośród danych  '*********************** Format wyświetlania czasu w ustawieniach**********************************************
  Locate 1 , 3
  Lcd "Ustaw czas"

  Locate 2 , 1
   If H < 10 Then
     Lcd "0" ; H ; ":"                                        'godziny
     Else
     Lcd H ; ":"
   End If
   Locate 2 , 4
     If M < 10 Then
     Lcd "0" ; M                                              'minuty
     Else
     Lcd M
   End If

  Locate 2 , 7
     If Day < 10 Then                                         'dni
        Lcd "0" ; Day ; "/"
        Else
        Lcd Day ; "/"
   End If

   Locate 2 , 10                                              'miesiące
        Lcd Miesiac ; "/"

   Locate 2 , 14
   If Rok < 10 Then                                           'rok
        Lcd "0" ; Rok
        Else
        Lcd Rok
   End If

  Loop

  End Sub

  '********************************************************************************************************
  Sub Wyslij_do_rtc                                           'Podprogram do zapisywania danych w pcf-ie

  S = Makebcd(s)
  M = Makebcd(m)
  H = Makebcd(h)
  Day = Makebcd(day)
  Month = Makebcd(month)
  Rok = Makebcd(rok)

  I2cstart
  I2cwbyte 160
  I2cwbyte 2
  I2cwbyte S
  I2cwbyte M
  I2cwbyte H
  I2cwbyte Day
  I2cwbyte Month
  I2cwbyte Rok

  I2cstop

  End Sub  '**************************************************************************************************
  Miesiace:

  Data " " , "Sty" , "Lut" , "Mar" , "Kwi" , "Maj" , "Cze"
  Data "Lip" , "Sie" , "Wrz" , "Paz" , "Lis" , "Gru"

  '****************************************************************************************************
  Loop
     
 • Helpful post
  #2
  pixel7
  Level 22  
  Witam,

  tu w LINKU

  znajdziesz mój program w którym jest menu 3 przyciskowe.


  Pozdrawiam.


  ps
  Quote:
  Zegarek docelowo będzie używany przez dziewczynę, więc musi być przejrzysty.
  - to już szowinizm...