Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Keil] [C] [DS89C430] Wywo造wanie funkcji w przerwaniu

Ganz 16 Jul 2008 10:38 2259 1
 • #1
  Ganz
  Level 17  
  Napisa貫m sobie takie oto funkcje do obs逝gi DS18S20:

  Code:

  #include <DS89C4xx.H>   // biblioteka uC DS89C430
  typedef unsigned char    BYTE;   // definicja typow danych
  typedef unsigned int    WORD;

  sfr led_10 = 0x80;   // port P0 wyswietla cyfre dziesiatek
  sfr led_01 = 0xA0;   // port P2 wyswietla cyfre jednosci

  sbit DQ = P0^7;               
  sbit run = P1^0;   
  sbit error_sensor = P1^1;
  sbit run_heating = P1^2;         
  sbit run_air = P1^3;
  sbit man_mode = P1^4;
  sbit auto_mode = P1^5;
  sbit setting_temperature_on = P1^6;
  sbit setting_temperature_off = P1^7;
  sbit save = P3^0;   
  sbit set_temperature_on = P3^1;
  sbit set_temperature_off = P3^2;   
  sbit up = P3^3;
  sbit down = P3^4;
  sbit man_auto = P3^5;
  sbit heat = P3^6;
  sbit air = P3^7;
        // tablica do dekodowania liczb dziesietnych na format wyswietlacza 7-segmentowego
  char code value[10] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};
        // numery seryjne pastylek zapisane w ich pamieci ROM
  code int ROM1[] = {0x10, 0x4A, 0xDA, 0x63, 0x01, 0x08, 0x00, 0x67};
  code int ROM2[] = {0x10, 0x9D, 0xD3, 0x63, 0x01, 0x08, 0x00, 0xD5};

  #define on 0;
  #define off 1;
  #define start 1;
  #define stop 0;
                    
  int  temperature;


  //----------------------------------------------------------------
  void delay(int useconds)
  {
     WORD s;
     for (s = 0; s < useconds; s++); //opoznienie programowe
  }   
  //----------------------------------------------------------------
  BYTE ow_reset(void)
  {
     BYTE presence;
     DQ = 0;          // magistrala ustawiona na stan niski
     delay(239);       // poczekaj 480 us
     DQ = 1;          // magistrala ustawiona na stan wysoki
     delay(34);          // poczekaj 70 us na sygnal obecnosci
     presence = DQ;       // pobierz sygnal obecnosci
     delay(209);       // poczekaj 420 us na koniec slotu czasowego
     return(!presence);  // 1 = obecnosc pastylki, 0 = brak pastylki
  }   
  //----------------------------------------------------------------
  unsigned char read_bit(void)
  {
     DQ = 0;    // magistrala ustawiona na stan niski
     delay(1);    // poczekaj 2.5 us
     DQ = 1;    // magistrala ustawiona na stan wysoki
     delay(7);    // poczekaj 16 us
     return(DQ); // zwroc wartosc linii DQ
  }
  //----------------------------------------------------------------
  BYTE read_byte(void)
  {
     BYTE i,value = 0;
     for (i = 0; i < 8; i++)
     {                                  // odczutuje wartosci kolejnych bitow
        if(read_bit())   value |= (0x01 << i);    // i potem je przesuwa w lewo                                         
        delay(50);                           // poczekaj na koniec slotu
     }
     return(value);
  }              
  //----------------------------------------------------------------
  void write_bit(char bitval)
  {
     DQ = 0;             // magistrala ustawiona na stan niski
     delay(1);             // poczekaj 2.5 us
     if(bitval == 1) DQ = 1; // magistrala ustawiona na stan wysoki jesli chcemy zapisac 1
     delay(50);             // poczekaj na koniec slotu
     DQ = 1;             // na koniec magistrala ustawiona na stan wysoki
  }
  //----------------------------------------------------------------
  void write_byte(char val)
  {
     BYTE i, temp;
     for (i = 0; i < 8; i++)
     {
        temp = val >> i;    // przesuwa bajt w prawo
        temp &= 0x01;       // filtruje do postaci umozliwiajacej odczyt najmlodszego bitu
        write_bit(temp);    // zapisuje bit
     }
     delay(50);             // poczekaj na koniec slotu
  }
  //----------------------------------------------------------------   
  int read_temperature(int *source)
  {
     BYTE interupt_state; // zmienna do zapamietania stanu przerwan
     BYTE get[10];       // bufor do zapisu danych
     BYTE temp_lsb, temp_msb, temp_c;// zmienne pomocnicze mlodszy i starszy bajt
     int k;            // zmienna indeksowa

     interupt_state = EA;// zapamietanie stanu przerwan
     EA = 0;            // zablokowanie przerwan

     ow_reset();         // reset 1-wire
     write_byte(0x55);    // komenda wygaszenia pastylek o numerze innym od podanego
     for (k = 0; k < 8; k++) { write_byte(*(source+k)); }   // przeslanie numeru seryjnego
     write_byte(0x44);    // komenda rozpoczecia konwersji
     delay(50);     ow_reset();         // reset 1-wire
     write_byte(0x55);    // komenda wygaszenia pastylek o numerze innym od podanego
     for (k = 0; k < 8; k++){ write_byte(*(source+k)); }      // przeslanie numeru seryjnego
     write_byte(0xBE);    // komenda odczytu Scratch Pad
     for (k = 0; k < 9; k++){ get[k] = read_byte(); }// odczutuj i zapisuj dane do bufora
     
     temp_msb = get[1];    // z bufora wyciagnij starszy bit
     temp_lsb = get[0];    // z bufora wyciagnij mlodszy bit
     if ( temp_msb == 0x00 )   { temp_c = (temp_lsb/2); }
     else                  { temp_c = 0x00; }
     if (temp_c > 99)         { temp_c = 99; }
     
  //   if (temp_msb <= 0x80){temp_lsb = (temp_lsb/2);}    // jesli teperatura ujemna
  //   temp_msb &= 0x80;                            // jesli teperatura ujemna
  //   if (temp_msb >= 0x80) {temp_lsb = (~temp_lsb)+1;}   // jesli teperatura ujemna
  //   if (temp_msb >= 0x80) {temp_lsb = (temp_lsb/2);}   // jesli teperatura ujemna
  //   if (temp_msb >= 0x80) {temp_lsb = ((-1)*temp_lsb);}   // jesli teperatura ujemna   
  //   if (temp_msb == 0x00) {temp_c = (temp_lsb/2);}       //jesli teperatura ujemna
  //   else {temp_c = 0x00;}                         //jesli teperatura ujemna
     delay(50);
     EA = interupt_state; // przywrocenie stanu przerwan   
     return((int)temp_c); // zwrot wartosci      
  }
  //----------------------------------------------------------------   
               
  //----------------------------------------------------------------
  // Przyklad wywolania: show(temperature);
  void show(int temp)
  {   
     BYTE msb, lsb;

     msb = temp / 10;       // wyciagniecie cyfry dziesietnej
     lsb = temp % 10;       // wyciagniecie cyfry jednosci
     led_10 = value[msb];   // dekodowanie cyfry dziesietnej
     led_01 = value[lsb];   // dekodowanie cyfry jednosci
  }   
  //----------------------------------------------------------------
  //----------------------------------------------------------------
  // TO_INT - Funkcja przerwania od przepelnienia Timera 0
  void T0_int(void) interrupt 1 using 1
  {
     static BYTE count;

     TH0 = 0x4B;   // zerowanie Timera 0
     TL0 = 0xFF;
     
     count++;

     if (count >= 20)   count = 0;   // miganie diody          
     if (count >= 10)   {run = off;}
     else            {run = on;}   
  }
  //----------------------------------------------------------------
  void main(void)
  {         
     WORD loop_small, loop_big;   // petle opozniajace   

     PMR = 0x9D;      // ustawienie sposobu pracy
     P0 = 0xFF;
     P1 = 0xFF;
     P2 = 0xFF;
     P3 = 0xFF;

     TH0 = 0x4B;    // ladowarie wartosci do Timera 0
     TL0 = 0xFF;
     TMOD = 0x01;// rejestry TH0 i TL0 tworza licznik 16-bitowy   
     ET0 = 1;   // zezwolenie na przerwania od Timera 0
     EA = 1;   // globalne zezwolenie na przerwania
     TR0 = 1;      // uruchominie Timera

     while(1)
                 {
                  temperature = read_tempearture(ROM1)
                  //temperature = read_tempearture(ROM2)
                  show(temperature);
                  }
  }   


  Program dzia豉 bez zarzutu. Chcia豚ym jednak funkcje

  Code:

  temperature = read_tempearture(ROM1)
  //temperature = read_tempearture(ROM2)
  show(temperature);


  wywo造wa w przerwaniu od tajmera T0, czyli w funkcji T0_int. Niestety nawet jak dodam parametr "reentrant" do definicji funcji "show" i "read_temperature" to nie dzia豉 mi program. Co zrobi, aby funkcje te mo積a by這 wywo造wa w przerwaniu?
 • #2
  User removed account
  User removed account