Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[atmega8][bascom]Układ załączający na RC5.

Ture11 16 Jul 2008 20:30 3157 11
 • #1
  Ture11
  Level 38  
  Witam.
  Czy ktoś mógłby mi napisać program do Atmega8, powodujący, że po naciśnięciu przycisku na pilocie zapali się dioda.
  Ja próbowałem przerobić sampla z bascoma, ale nic mi z tego nie wychodziło.
  Sensor jest raczej sprawny, gdy podłączyłem diodę do wyjścia i "+" odbiornik działał (po naciśnięciu przycisku na pilocie dioda miga), natomiast Uc tego nie wykrywa, więc sądzę, że to kwestia programu..
  Próbowałem dodawać oporniki, kondensatory, siedziałem cały dzień i nadal nic z tego nie wyszło.
  Nie wiem jak poradzić sobie z Config PXXXX.X = output/input, nie wiem kiedy można używać PORT a kiedy PIN, kiedy należy wpisać INPUT, a kiedy nie.
  Będę baaaardzo wdzięczny za pomoc, jestem praktycznie zielony w BASCOMIE, szczególnie w AVR....
  P.s
  czy sensor podczerwieni musi być podpięty do jakiegoś konkretnego portu (np. portd.2 - INT0)czy wszystko jedno.
  Diodę chciałem podłączy do PORTB.0.
  Dziękuje za wszelkie uwagi.

  Dodano po 1 [minuty]:

  A i kiedyś używałem tego odbiornika w bascom 8051 i działało bez problemu.
 • Helpful post
  #2
  wojnar
  Level 16  
  No to popróbuj jeszcze :-)
  Ja tylko tak, aby sprawdzić, napisałem coś takiego:
  
  '---------------------------------------------------------------------------------------------------
  '
  '  RC5.bas
  '
  '---------------------------------------------------------------------------------------------------
  '$sim                                                       'jen pro simulaci
  $regfile = "Attiny2313.dat"                                 'Soubor s deklaracemi
  $crystal = 10000000                                         'Kmitočet krystalu v Hz
  
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
  Cursor Off                                                  'vypni kurzor
  
  
  Dim Address As Byte , Command As Byte
  
  Config Pind.2 = Input
  Config Rc5 = Pind.2
  
  
  
  
  Enable Interrupts                                           'povol všechna přerušení
  
  
  
  '''''''''''''''''''''''''''' HLAVNI PROGRAM '''''''''''''''''''''''''''''''''''
  
  
  
  Do                                                          'hlavní smyčka
  
     Getrc5(address , Command)
  
  
  
        If Address < 255 Then
        Cls
        Lcd "adress  command"
        Locate 2 , 1
        Lcd Address
        Locate 2 , 9
        Lcd Command
  
    End If
  
  Loop                                                        'konec hlavní smyčky
  
  '''''''''''''''''''''''''''' KONEC HLAVNIHO PROGRAMU ''''''''''''''''''''''''''
  End
  

  Jest napisany dla Attiny2313 a tylko tak wyświetla na LCD 16*2 przyjęty adres i komendę.
  Drugi:
  
  '---------------------------------------------------------------------------------------------------
  '
  '  RC5_PWM.bas
  '
  '  Zkoušky programování příjmu RC5 a využití PWM
  '  Tlačítky na DO ovládáme intenzitu podsvícení. Můžeme je vypnout/zapnout.
  '
  '---------------------------------------------------------------------------------------------------
  '$sim                                                       'jen pro simulaci
  $regfile = "attiny2313.dat"                                 'Soubor s deklaracemi
  $crystal = 10000000                                         'Kmitočet krystalu v Hz
  
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
  Cursor Off                                                  'vypni kurzor
  
  'Nastavení čítače:
  Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Up
  'Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Up
  
  
  Dim Address As Byte , Command As Byte
  Dim Podsviceni As Byte
  Dim Procents As Word
  Dim Dels As Word
  Dim Kontrast As Byte
  Dim Procentk As Word
  Dim Delk As Word
  
  Config Portb.2 = Output
  Config Portd.5 = Output
  Config Portb.4 = Output                                     'kontrast
  Config Portb.3 = Output                                     'podsvícení
  Config Pind.2 = Input                                       'RC5
  Config Rc5 = Pind.2
  
  Enable Interrupts                                           'povol všechna přerušení
  
  '''''''''''''''''''''''''''' HLAVNI PROGRAM '''''''''''''''''''''''''''''''''''
  
  Podsviceni = 150                                            'Počáteční nastavení
  Pwm1a = Podsviceni
  Kontrast = 200
  Pwm1b = Kontrast
  
  Uvod:
        Cls
        Lcd "Zkouska rizeni"
        Lowerline
        Lcd "podsv. a kontr."
  
  Do                                                          'hlavní smyčka
  
     Getrc5(address , Command)
  
        If Address < 255 Then                                 'Dokud nestisknu tlacitko na DO
        Cls
        Lcd "psvic kontr  RC5"
           If Procents < 100 Then
           Lowerline
           Lcd " " ; Procents ; " %"
           Else
           Locate 2 , 1
           Lcd Procents ; " %"
           End If
           If Procentk < 100 Then
           Locate 2 , 7
           Lcd " " ; Procentk ; " %"
           Else
           Locate 2 , 7
           Lcd Procentk ; " %"
  
           End If
        Locate 2 , 14
        Lcd Command
  
           If Command = 17 Or Command = 145 Then              '17 a 145 jsou kódy RC5 pro "volume-"
           Podsviceni = Podsviceni - 5                        'Podsvícení se snižuje
              If Podsviceni < 5 Then Podsviceni = 5
           Pwm1a = Podsviceni
  '         Pwm0a = Podsviceni
           End If
  
           If Command = 16 Or Command = 144 Then              '16 a 144 jsou kódy RC5 pro "volume+"
           Podsviceni = Podsviceni + 5                        'Podsvícení se zvyšuje
              If Podsviceni > 250 Then Podsviceni = 250
           Pwm1a = Podsviceni
           End If
  
           If Command = 33 Or Command = 161 Then              '33 a 161 jsou kódy RC5 pro "P-"
           Kontrast = Kontrast - 5                            'Kontrast se snižuje
              If Kontrast < 120 Then Kontrast = 120
           Pwm1b = Kontrast
           End If
  
           If Command = 32 Or Command = 160 Then              '32 a 160 jsou kódy RC5 pro "P+"
           Kontrast = Kontrast + 5                            'Kontrast se zvyšuje
              If Kontrast > 250 Then Kontrast = 250
           Pwm1b = Kontrast
           End If
  
           If Command = 12 Or Command = 140 Then Pwm1a = 0    '12 a 140 jsou kódy RC5 pro "ON/OFF"
  
  '               If Pwm1a = Podsviceni Then                   'Podle toho jestli podsvícení je/není zapnuto
  '               Pwm1a = 0                                    'podsvícení vypne
  '               Else                                         'nebo
  '               Pwm1a = Podsviceni                           'zapne
  '               End If
  
  '         End If
  
           If Command = 38 Or Command = 166 Then Pwm1a = Podsviceni       '38 a 166 jsou kódy RC5 pro "časovač"
  
           If Command = 15 Or Command = 143 Then Goto Uvod    '15 a 143 jsou kódy RC pro zobracení čísla kanálu
                                                              'zobrazí úvodní nápis na displeji
  
        Dels = Podsviceni * 100                               'malý výpočet pro zobrazování % Podsvícení
        Procents = Dels / 250
  
        Delk = Kontrast * 100                                 'a pro zobrazování % Kontrast
        Procentk = Delk / 250
  
        End If
  
  Loop                                                        'konec hlavní smyčky
  
  '''''''''''''''''''''''''''' KONEC HLAVNIHO PROGRAMU ''''''''''''''''''''''''''
  End
  

  już w reakcji na konkretne przyciski pilota reguluje jas i kontrast dołączonego do uC LCD wyświetlacza.
  a trzeci:
  
  '---------------------------------------------------------------------------------------------------
  '
  '  RC5_PWM0.bas
  '
  '  Zkoušky programování příjmu RC5 a využití PWM
  '  Tlačítky na DO ovládáme intenzitu podsvícení. Můžeme je vypnout/zapnout.
  '
  '---------------------------------------------------------------------------------------------------
  '$sim                                                       'jen pro simulaci
  $regfile = "attiny2313.dat"                                 'Soubor s deklaracemi
  $crystal = 10000000                                         'Kmitočet krystalu v Hz
  
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
  Cursor Off                                                  'vypni kurzor
  
  'Nastavení čítače:
  'Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Up
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up
  
  
  Dim Address As Byte , Command As Byte
  Dim Podsviceni As Byte
  Dim Kontrast As Byte
  
  Config Portb.2 = Output
  Config Portd.5 = Output
  Config Pind.2 = Input                                       'RC5
  Config Rc5 = Pind.2
  
  Enable Interrupts                                           'povol všechna přerušení
  
  '''''''''''''''''''''''''''' HLAVNI PROGRAM '''''''''''''''''''''''''''''''''''
  
  Podsviceni = 125                                            'Počáteční nastavení
  Pwm0a = Podsviceni
  Kontrast = 125
  Pwm0b = Kontrast
  
  Uvod:
        Cls
        Lcd "Zkouska rizeni"
        Lowerline
        Lcd "podsv. a kontr."
  
  Do                                                          'hlavní smyčka
  
     Getrc5(address , Command)
  
        If Address < 255 Then                                 'Dokud nestisknu tlacitko na DO
        Cls
        Lcd "psvic kontr  RC5"
           If Podsviceni < 100 Then
           Lowerline
           Lcd " " ; Podsviceni
           Else
           Locate 2 , 1
           Lcd Podsviceni ;
           End If
           If Kontrast < 100 Then
           Locate 2 , 7
           Lcd " " ; Kontrast ;
           Else
           Locate 2 , 7
           Lcd Kontrast ;
  
           End If
        Locate 2 , 14
        Lcd Command
  
           If Command = 17 Or Command = 145 Then              '17 a 145 jsou kódy RC5 pro "volume-"
           Podsviceni = Podsviceni - 5                        'Podsvícení se snižuje
              If Podsviceni < 5 Then Podsviceni = 5
           Pwm0a = Podsviceni
           End If
  
           If Command = 16 Or Command = 144 Then              '16 a 144 jsou kódy RC5 pro "volume+"
           Podsviceni = Podsviceni + 5                        'Podsvícení se zvyšuje
              If Podsviceni > 250 Then Podsviceni = 250
           Pwm0a = Podsviceni
           End If
  
           If Command = 33 Or Command = 161 Then              '33 a 161 jsou kódy RC5 pro "P-"
           Kontrast = Kontrast - 5                            'Kontrast se snižuje
              If Kontrast < 5 Then Kontrast = 5
           Pwm0b = Kontrast
           End If
  
           If Command = 32 Or Command = 160 Then              '32 a 160 jsou kódy RC5 pro "P+"
           Kontrast = Kontrast + 5                            'Kontrast se zvyšuje
              If Kontrast > 250 Then Kontrast = 250
           Pwm0b = Kontrast
           End If
  
           If Command = 12 Or Command = 140 Then Pwm0a = 0    '12 a 140 jsou kódy RC5 pro "ON/OFF"
                                                              'Podsvícení vypne
  
           If Command = 38 Or Command = 166 Then Pwm0a = Podsviceni       '38 a 166 jsou kódy RC5 pro "časovač"
                                                                          'Podsvícení zapne
  
           If Command = 15 Or Command = 143 Then Goto Uvod    '15 a 143 jsou kódy RC pro zobracení čísla kanálu
                                                              'zobrazí úvodní nápis na displeji
  
        End If
  
  Loop                                                        'konec hlavní smyčky
  
  '''''''''''''''''''''''''''' KONEC HLAVNIHO PROGRAMU ''''''''''''''''''''''''''
  End
  

  Prawie to samo, ale PWM0.

  Ani jeden program nie ma żadnego praktycznego użycia. Powstały bym sprawdził czy potrafię :D
  Komentarze są po czesku, nie chce mi się je tłumaczyć :cry:

  Może Ci to pomoże.
 • #3
  dawid512
  Level 32  
  Już pierwsze zdanie cię dyskwalifikuje:
  Quote:
  Czy ktoś mógłby mi napisać program do Atmega8


  A to:
  Quote:
  Nie wiem jak poradzić sobie z Config PXXXX.X = output/input, nie wiem kiedy można używać PORT a kiedy PIN, kiedy należy wpisać INPUT, a kiedy nie.


  Tylko jedna odpowiedź: RTFM!

  Zaopatrz się w polski help do bascoma i poczytaj o funkcjach: GETRC5, CONFIG PORT itd.
 • #7
  dawid512
  Level 32  
  Ludzie opanujcie się! Same gotowce....
 • #8
  MARIUSZ R
  Level 28  
  Balu wrote:
  Screen? A txtu się wkleić nie da?:>

  A co screen nie czytelny?
 • #10
  MARIUSZ R
  Level 28  
  Balu wrote:
  Nie tylko się może ciężko kopiować do kompilatora, wiesz?

  <ściana>

  Zgoda ,ale trochę wysiłku z przepisaniem i to bardzo krótkiego programu nikomu nie zaszkodzi.A niektórzy maja za złe że zamieszcza się gotowce.Bez urazy kolego dawid512.
 • #11
  dawid512
  Level 32  
  Jakby autor tematu poczytal helpa to by wyklepał taki kod w paręnaście minut i coś by z tego wiedział a tal to tylko Ctrl+C i Ctrl+V. Lenistwo...
  Tak po za tym ten gotowiec nie robi tego co chce autor tematu...
 • #12
  Ture11
  Level 38  
  Witam.
  Oczywiście wszystkim bardzo dziękuję, w końcu znalazłem błąd....
  Szczególnie dziękuje WOJNAR owi.