Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Atmega8] Sterownik urządzeń (klawiatura + podczerwień)

lukasz_16 25 Jul 2008 21:09 3704 11
Altium Designer Computer Controls
 • #1
  lukasz_16
  Level 11  
  Witam,
  Zaprojektowałem sterownik, który docelowo ma służyć do włączania różnych urządzeń elektrycznych.
  Włączanie ma odbywać się za pomocą klawiatury matrycowej 4x4 oraz/lub pilota (RC5).

  - Zasilanie układu to +5V z zasilacza stabilizowanego (dlatego w projekcie nie ma stabilizacji napięcia zasilającego).
  - Dioda podłączona do mikrokontrolera ma spełniać rolę "diody diagnostycznej" np. zamigać kilka razy po zmianie stanu któregoś z wyjść uC.
  - Odbiornik podczerwieni do TSOP1736.
  - Wyjścia ULN'a będę podłączone do przekaźników z cewką 5V

  Zwracam się z prośbą o zweryfikowanie mojego projektu (czy nie ma jakiś "wad konstrukcyjnych") oraz o pomysły na jego usprawnienie (głównie chodzi o kod programu).
  Proszę o wyrozumiałość, gdyż dopiero zaczynam swoją przygodę z mikrokontrolerami :)

  [Atmega8] Sterownik urządzeń (klawiatura + podczerwień)

  Code:
  ' --- Schemat polaczen ---
  
  ' TSOP1736              ( input )  -> D.2 (INT0)
  ' Dioda diagnostyczna   ( output ) -> D.7
  ' Klawiatura 4x4        ( input )  -> B.0 - B.7
  ' ULN2803               ( output ) -> C.0 , C.1 , C.2 , C.3 , C.4 , C.5 , D.5 , D.6

  $regfile "m8def.dat"
  $crystal = 1000000

  Config Rc5 = Pind.2

  ' klawiatura matrycowa
  Config Kbd = Portb , Debounce = 500 , Delay = 100

  Config Portc.0 = Output
  Config Portc.1 = Output
  Config Portc.2 = Output
  Config Portc.3 = Output
  Config Portc.4 = Output
  Config Portc.5 = Output
  Config Portd.5 = Output
  Config Portd.6 = Output

  Out1 Alias Portc.0
  Out2 Alias Portc.1
  Out3 Alias Portc.2
  Out4 Alias Portc.3
  Out5 Alias Portc.4
  Out6 Alias Portc.5
  Out7 Alias Portd.5
  Out8 Alias Portd.6

  Config Portd.7 = Output

  Diagled Alias Portd.7

  Enable Interrupts

  ' Zmienne
  Dim Address As Byte
  Dim Command As Byte
  Dim Key As Byte

  Dim Dled As Bit
  Dim Dledcount As Integer
  Dim Temp As Integer

  ' Deklaracje procedur
  Declare Sub Allon
  Declare Sub Alloff
  Declare Sub Diag


  ' Glowny program

  Gosub Alloff
  Do
     Key = Getkbd()
        If Key <> 16 Then
           Gosub Diag

           Select Case Key
              Case 1 : Out1 = Not Out1
              Case 2 : Out2 = Not Out2
              Case 3 : Out3 = Not Out3
              Case 4 : Out4 = Not Out4
              Case 5 : Out5 = Not Out5
              Case 6 : Out6 = Not Out6
              Case 7 : Out7 = Not Out7
              Case 8 : Out8 = Not Out8
              Case 10 : Gosub Allon
              Case 12 : Gosub Alloff
           End Select

        End If

     Getrc5(address , Command)
        If Address = 1 Then
           Command = Command And &B01111111
           Gosub Diag

           Select Case Command
              Case 1 : Out1 = Not Out1
              Case 2 : Out2 = Not Out2
              Case 3 : Out3 = Not Out3
              Case 4 : Out4 = Not Out4
              Case 5 : Out5 = Not Out5
              Case 6 : Out6 = Not Out6
              Case 7 : Out7 = Not Out7
              Case 8 : Out8 = Not Out8
              Case 9 : Gosub Allon
              Case 10 : Gosub Alloff
           End Select

        End If
  Loop
  End
  'KONIEC GLOWNEGO PROGRAMU

  'dioda diagnostyczna
  ' zmiana stanu diody w co 25 wywolaniu procedury
  Sub Diag
     If Dledcount = 0 Then
        If Dled = 0 Then
           Dledcount = 1000
        End If
        Dled = Not Dled
     End If

     If Dled = 1 Then
        Temp = Dledcount Mod 25
        If Temp = 0 Then
           Diagled = Not Diagled
        End If
     End If

     Decr Dledcount
  End Sub

  'wszystkie wlaczone
  Sub Allon
     Reset Out1 : Reset Out2 : Reset Out3 : Reset Out4 : Reset Out5 : Reset Out6 : Reset Out7 : Reset Out8
  End Sub

  'wszystkie wylaczone
  Sub Alloff
     Set Out1 : Set Out2 : Set Out3 : Set Out4 : Set Out5 : Set Out6 : Set Out7 : Set Out8
  End Sub
 • Altium Designer Computer Controls
 • #2
  mirekk36
  Level 42  
  hmm wydaje się, że koniecznie powinieneś dać także VCC do nóżki procka AVCC oraz GND do nóżki AGND. Poza tym wejście AVREF można dla spokoju przetwornika podłączyć kondensatorkiem 100nF do masy.

  kondensator 100uF, który mam nadzieję umieszczasz blisko nóżek procka możesz spokojnie zmniejszyć do wartości 47uF albo nawet 22uF - ale za to nie powinieneś nigdy zapominać, że zawsze ale to zawsze prawie do każdego aktywnego scalaka że tak powiem powinno się dawać jeszcze na nóżkach zasilania także kondensatorek 100nF (tego nigdy przy procku nie powinno zabraknąć)

  to tyle tak na gorąco odnośnie schematu, który jak na początkującego b.fajnie narysowałeś w eagle a nie tak jak niektórzy, połączenia puszczają na ukos :)

  Dodano po 3 [minuty]:

  odnośnie programu tak na początek bez wielkiego wgłębiania się to warto chyba abyś dał obsługę Getrc5 w przerwaniu a w pętli głównej tylko sprawdzał flagę i w zależności od niej odczytywał jaki kod klawisza nadleciał z pilota. Samo polecenie Getrc5 w pętli głównej będzie wprowadzało małe opóźnienie i twoja klawiaturka czasem może być "narowista", jakby klawisze od razu nie reagowały
 • #3
  Dr.Vee
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Witam,

  Koniecznie 100nF pomiędzy VCC i GND procesora.
  Możesz dodać złącze ISP, do programowania procesora bez usuwania go z układu.

  Pozdrawiam,
  Dr.Vee
 • Altium Designer Computer Controls
 • #5
  mirekk36
  Level 42  
  popełniłem swego czasu taką obsługę Getrc5 w przerwaniu z wykorzystaniem bitu Toggle, który przydaje się do sprawdzenia czy mamy wciąż wciśnięty klawisz - wtedy zmienna Repeat = 1 a gdy tylko raz to Repeat = 0. To się czasem przydaje i fajnie można wykorzystać, oto przykładzk - hmmm może troszkę rozbudowany bo z wstawkami asemblerowymi ale można je pominąć jak coś i zastąpić czystym bascomem, który jest w komentarzach wstawek asemblerowych :)

  Code:
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  
  '''''''''''''''''  konfiguracja przerwania i  zmiennych  ''''''''''''''
  '''''''''''''''''  do obsługi kodów z pilota IR - RC5    ''''''''''''''
  '''''''''''''''''''------------------------------------''''''''''''''''
  Config Rc5 = Pind.3 , Timer = 2
  Dim Address As Byte , Command As Byte                       ' zmienne przechowujące ostatnio odebrany adres i kod z pilota
  Dim Ir_flag As Byte                                         ' FLAGA - ustawiana w przerwaniu po odebraniu sygnału z pilota
  Dim Toggle_bit As Byte , Last_toggle_bit As Byte            ' zmienne pomocnicze dla ustalenia REPEAT klawisza
  Last_toggle_bit = 2                                         ' na początku trzeba ustawić wartość inną niż ZERO lub JEDEN
  Dim Repeat As Byte                                          ' zmienna przyjmuje wartość 1 gdy klawisz jest w trybie REPEAT (cały czas wciśnięty)
  Repeat = 0                                                  '
  Ir_flag = 0                                                 ' zerowanie zmiennych

  On Int1 Int1_rc5                                            ' obsługa odbioru kodów z pilota Getrc5
  Config Int1 = Low Level                                     ' wyzwalanie przerwania niskim poziomem
  Enable Int1                                                 ' aktywacja przerwania INT1

  Enable interrupts
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


  tu akurat używałem do obsługi Getrc5 timera2 ale można dać bez tego parametru i będzie działał domyślnie na timerze0

  potem obsługa przerwania:
  Code:
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ''''''''''''                                     '''''''''''''''''''''''''''
  ''''''''''''   Obsługa przerwania PILOTA IR RC5  '''''''''''''''''''''''''''
  ''''''''''''                                     '''''''''''''''''''''''''''
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Int1_rc5:
     Disable Int1
     Enable Interrupts
     If Ir_flag = 0 Then
        Getrc5(address , Command)
        Ir_flag = 1
     End If
  Return
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


  a potem gdzieś w pętli głównej:

  Code:
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     ' obsługa odebranego kodu z pilota IR
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     If Ir_flag = 1 Then
        If Address <> 255 Then

           ' dzięki asemblerowi oszczędzamy tu prawie 100 bajtów pamięci
           ' i optymalizujemy program pod kątem szybkości
           ' - ustawienie zmiennej REPEAT
           ' - rozdzielenie komendy z pilota (Command) i bitu Toggle (Toggle_bit)
           $asm
              'Toggle_bit = Command.7
              lds   r16, {Command}
              ldi   r17, 1
              sbrs  r16, 7
              clr   r17
              sts   {Toggle_bit}, r17
              'Command = Command And &B01111111
              andi  r16, &b01111111
              sts   {Command}, R16
              'If Last_toggle_bit = Toggle_bit Then Repeat = 1 Else Repeat = 0 End If
              lds   r16, {Last_toggle_bit}
              clr   r18
              cp    r16, r17
              brne  not_set_tg_bit
              ldi   r18, 1
           Not_set_tg_bit:
              sts   {Repeat}, r18
              'Last_toggle_bit = Toggle_bit
              sts   {Last_toggle_bit}, r17
           $end Asm

           '---------------------------------------------------
           '---------------------------------------------------
           '       Tu --> własna obsługa  kodów z pilota
           '---------------------------------------------------
           Cls
           Lcd "adr: " ; Address ; " kod: " ; Command ;
           Lowerline
           Lcd "Toggle: " ; Toggle_bit ; "  R:" ; Repeat
           '---------------------------------------------------
           '---------------------------------------------------
        End If


        Ir_flag = 0                                           ' wyzerowanie flagi aby możliwy był kolejny odbiór danych z pilota
        Enable Int1                                           ' odblokowanie przerwania do obsługi odczytu pilota
     End If
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' koniec obsługi IR
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


  Dodano po 1 [minuty]:

  taaak i kolega Balu ma rację - nie zauważyłem, koniecznie musisz podciągnąć linię sygnałową z czujnika IR do VCC za pomocą jakiegoś rezystorka

  Dodano po 4 [minuty]:

  aha - i jeszcze jedno ten kondensatorek 100uF przy odbiorniku IR też jest zbyt gigantyczny wg mnie, wystarczy nawet 4,7uF ale musisz go dać za rezystorkiem 220R, bezpośrednio przy nóżce VCC odbiornika bo tak to ten rezystorek troszkę nie ma sensu
 • #6
  dawid512
  Level 32  
  Quote:
  aha - i jeszcze jedno ten kondensatorek 100uF przy odbiorniku IR też jest zbyt gigantyczny wg mnie, wystarczy nawet 4,7uF ale musisz go dać za rezystorkiem 220R, bezpośrednio przy nóżce VCC odbiornika bo tak to ten rezystorek troszkę nie ma sensu


  Ma sens, z kondensatorem 100uF działa pięknie i nie ma zakłóceń.
 • #7
  mirekk36
  Level 42  
  sorki kolego dawid512 ale chyba nie do końca rozumiesz pewnej różnicy pomiędzy takim podłączeniem rezystora i kondensatora jakie pokazał autor - a pomiędzy tym jak należy to zrobić aby zniwelować wpływ zakłóceń na linii zasilania - które zostało przedstawione w nocie aplikacyjnej. Proponuję ci przyjrzeć się temu rozwiązaniu, przemyśleć i wtedy zrozumiesz dlaczego może być mniejszy kondensator ale przy nóżce scalaka IR - TFMS, przed rezystorem. I dlaczego w schemacie autora sam rezystor nie ma sensu.


  [Atmega8] Sterownik urządzeń (klawiatura + podczerwień)
 • #8
  lukasz_16
  Level 11  
  mirekk36 wrote:
  sorki kolego dawid512 ale chyba nie do końca rozumiesz pewnej różnicy pomiędzy takim podłączeniem rezystora i kondensatora jakie pokazał autor - a pomiędzy tym jak należy to zrobić aby zniwelować wpływ zakłóceń na linii zasilania - które zostało przedstawione w nocie aplikacyjnej. Proponuję ci przyjrzeć się temu rozwiązaniu, przemyśleć i wtedy zrozumiesz dlaczego może być mniejszy kondensator ale przy nóżce scalaka IR - TFMS, przed rezystorem. I dlaczego w schemacie autora sam rezystor nie ma sensu.


  Koledze dawidowi512 chyba nie chodziło o umiejscowienie kondensatora, ale o jego pojemność. Niby w nocie katalogowej TSOP1736 zalecają kondensator 4.7µF, ale znalazłem w necie, opisy przypadków że ludziom wszystko zaczynało działać dopiero po zamontowaniu kondensatora o większej pojemności np. 100µF.
 • #10
  lukasz_16
  Level 11  
  Zamieszczam poprawiony schemat. Mam nadzieję, że już wszystko jest poprawnie.

  Za Waszą radą dodałem także złącze do programowania.

  [Atmega8] Sterownik urządzeń (klawiatura + podczerwień)
 • #11
  Dr.Vee
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Witam,

  Zgodnie z dokumentacją atmela na pinie 3 złącza ISP w wersji 10-pinowej powinieneś mieć GND, a u Ciebie ten pin "wisi".

  Pozdrawiam,
  Dr.Vee
 • #12
  ZbeeGin
  Level 39  
  Dr.Vee wrote:
  Zgodnie z dokumentacją atmela na pinie 3 złącza ISP w wersji 10-pinowej powinieneś mieć GND, a u Ciebie ten pin "wisi".

  W różnych programatorach ten pin jest różnie wykorzysytywany. Dlatego zostawiłbym go w spokoju tak jak jest.