Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Zostałem złodziejem prądu nie wiedząc o tym

Bobi 313 07 Mar 2012 11:13 547799 1829
Computer Controls
 • #991
  JacLe
  Level 13  
  Nie, to nie będzie Sądowy Nakaz Zapłaty, a jedynie pierwsze wezwanie do zapłaty faktury, po nim kolejne, następnie przedsądowe. Gdy faktura nie zostanie zapłacona, ZE wniesie sprawę do sądu. Może to potrwać nawet ponad 3 miesiące, a później w sądzie zależnie od sprawności wydziału.
 • Computer Controls
 • #992
  kaeres1
  Level 12  
  Czy to będzie sprawa typu - "MASZ PAN ZAPŁACIĆ I KONIEC" czy "Dlaczego Pan nie zapłacił ?"
 • #993
  JacLe
  Level 13  
  Pozwy o zapłatę są rozpatrywane w trybie uproszczonym, więc będzie tak jak napisałeś:
  Quote:
  "MASZ PAN ZAPŁACIĆ I KONIEC"


  Dopiero gdy dostaniesz nakaz zapłaty, składasz sprzeciw od nakazu i podajesz swoje zarzuty.
 • #994
  kaeres1
  Level 12  
  Witam ponownie.
  Mam miłą wiadomość.
  Po ostatnim odwołaniu Vattenfall wycofuje się z zarzutów i przysłał mi korektę noty obciążeniowej.
  Sprawa jeszcze się nie zakończyła bo w tym samym piśmie dostałem informację, że osobno przyjdzie jeszcze pismo w sprawie wymiany licznika (o który też mnie chcieli obciążyć).
  Czekam również na wyrównanie tego co nadpłacałem ale tutaj obawiam się, że będzie cicho i głucho bo w ostatnim piśmie nic o tym nie wspomnieli (pomimo, że domagałem się tego).
  Tym samym chcę się Wasz szanowni koledzy i koleżanki zapytać czy jest o co walczyć i na jakiej podstawie ?
  Są jakieś przepisy, że MUSZĄ mi zwrócić nadpłacone rachunki czy to jest ich dobra wola ?
  Czym się wspomagać jak sami nie raczą oddać pieniędzy ?
  Z pozdrowieniami szczęśliwi Krystian i Ola.
 • #995
  ZEanty
  Level 16  
  Za jaki okres czasu korekta za błędne rachunki, poniżej.
  Jak wylicza się korektę należności za dostarczoną energię elektryczną?
  Rozliczenie zużytej energii za okres błędnego pomiaru jest regulowane przepisami § 37 - § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowychzasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energiąelektryczną (Dz. U. z 2011 r., Nr 189, poz. 1126).
  Zgodnie z § 37 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub innych nieprawidłowości, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną, przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur.
  Korekta ta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy.
  Zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia, podstawą do wyliczania wielkości korekty faktur, jest wielkość błędu odczytu lub wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
  Jeżeli określenie błędu, nie jest możliwe, to podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.
  Jeżeli natomiast nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.
  Na podstawie § 37 ust. 3 ww. rozporządzenia, nadpłatę wynikającą z wyliczonej korekty, zalicza się na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu.
  Powyższa odpowiedź ze strony URE:
  http://www.ure.gov.pl/portal/odb/516/Energia_elektryczna.html
  na której pytania i odpowiedzi.

  I jeszcze jedno. Strona:
  http://www.federacja-konsumentow.org.pl/story.php?story=790
  To strona oryginalna na której poniższa treść. A przekopiowałem aby dłużej zachować i przedstawić Wszystkim Państwu, że nie jesteście sami.

  Wystapienie wiceprezesa FK na konferencji prasowej
  Wydarzenia i publikacje
  2011-06-08 15:32:10
  Wystąpienie wiceprezes Federacji Konsumentów, Olesi Frączek, na konferencji prasowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Konsument na rynku energii elektrycznej – raport UOKiK (w dniu 8.czerwca 2011r.)

  Szanowni Państwo,

  Przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów raport z kontroli wzorców umownych stosowanych na rynku energetycznym jest nie do przecenienia i pokazuje wiele istniejących nieprawidłowości wymagających zmian.

  Jednocześnie nie sposób nie wspomnieć o realnych problemach konsumentów na tym rynku, które występują niezależnie od istnienia bądź nieistnienia zakwestionowanych klauzul w umowach.

  Federacja Konsumentów, przedstawiając poniższą informację, opiera się na danych pochodzacych ze skarg, które trafiają do organizacji konsumenckiej na terenie całego kraju.

  Kwestia rachunków

  Konsumenci wskazują na to, że treść oraz liczby związane z obliczeniami zużytej energii na rachunkach otrzymywanych od przedsiębiorców energetycznych są niezrozumiałe i nie dają konsumentowi możliwości do samodzielnej weryfikacji prawidłowości wyliczenia kwoty do zapłaty. Kolejne zastrzeżenie budzą faktury oparte na prognozach wyliczonych wyłącznie przez sprzedawców energii. Bardzo często kwoty prognozowane wskazane na rachunkach są znacznie wyższe niż faktycznie zużywana przez konsumenta energia elektryczna. Powoduje to niedopuszczalną sytuację udzielenia przedsiębiorcy „darmowego kredytu” przez najsłabszego ekonomicznie uczestnika rynku - konsumenta. Nadpłata jest wykorzystywana przez przedsiębiorcę oczywiście bez zwrotu na rzecz konsumenta odsetek z tytułu korzystania z nadpłaty. Z drugiej zaś strony przedsiębiorca energetyczny - w sytuacji opóźnienia się z zapłatą przez konsumenta - nalicza odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie.

  Nielegalny pobór mocy

  Kolejnym problemem występującym na rynku energii elektrycznej jest często bezzasadne obciążanie konsumenta karą z tytułu nielegalnego poboru energii. Za wystarczający powód do zastosowania takiej kary przedsiębiorca energetyczny uznaje np. uszkodzoną plombę bądź uszkodzoną uszczelkę.

  W jednej z ostatnich spraw sądowych prowadzonych z udziałem Federacji Konsumentów Sąd, wydając orzeczenie, stwierdził, że uszkodzona plomba nie może stanowić samoistnej podstawy do stwierdzenia wystąpienia nielegalnego poboru energii przez konsumenta i zastosowania z tego tytułu kary.

  „Inteligentne liczniki”

  Niewątpliwie problem związany z zarzutem nielegalnego poboru energii w znacznej mierze może zostać rozwiązany poprzez wprowadzenie „inteligentnych liczników”, które z jednej strony uniemożliwią ingerencję w urządzenie licznika, z drugiej zaś strony nowe urządzenie pomiarowe będzie przedstawiać bieżący odczyt zużycia wraz z informacją o jakości dostarczanej energii dla konsumenta. Nierzadko słyszymy w mediach, a tym bardziej ze strony przedsiębiorców energetycznych, informację, że jakość dostarczanej energii nie zawsze jest prawidłowa, jaki wpływ na urządzenia elektryczne ma energia o niższym napięciu. Nowy „inteligentny licznik” umożliwi konsumentowi zweryfikowanie jakości dostarczanej energii oraz ubieganie się o rekompensatę od przedsiębiorcy energetycznego, jeżeli jakość dostarczanej energii będzie niezgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami zawartej umowy.

  Niewyjaśnionym wciąż pozostaje problem, kto poniesie koszt nabycia oraz instalacji takiego licznika. W ocenie Federacji Konsumentów za niedopuszczalne należy uznać obciążanie kosztem nabycia i zamontowania licznika wyłącznie konsumenta.

  Co możemy zmienić, żeby wzmocnić pozycję konsumenta na rynku ?

  Jako Federacja Konsumentów służymy wsparciem i poradą zarówno w ramach Infolinii Federacji Konsumentów, finansowanej ze środków UOKiK, jak i w oddziałach Stowarzyszenia.

  Prawnik Federacji Konsumentów - specjalista z zakresu energetyki - kilka razy w miesiącu prowadzi porady na Skype. Informacja o takich dyżurach jest zamieszczana w aktualnościach na stronie Federacji Konsumentów.
 • #996
  JacLe
  Level 13  
  kaeres1:
  Quote:
  Mam miłą wiadomość.


  Miłą wiadomość miło usłyszeć.

  Życzę powodzenia w odzyskaniu nadpłaconych pieniędzy.
 • #997
  kaeres1
  Level 12  
  Witam.
  Dziękuję za dobre słowo.
  Jak się należy domagać nadpłaconych pieniędzy ?
  Sposób "swoimi słowami" i czekać co oni zaproponują czy jeżeli posiadam ekspertyzę licznika, która mówi o średnim zawyżaniu +70,9% mogę domagać się konkretnej kwoty bo sobie ją obliczę z rachunków które płaciłem ?
  Ew. bez pracowania za nich (obliczania za ostatnie 7 lat) podać, że mają mi oddać pieniądze bo płaciłem o 70,9% za dużo ?
 • Computer Controls
 • #998
  ZEanty
  Level 16  
  kaeres1
  Powyżej masz podstawę i w jaki sposób się oblicza. Będę Ci wmawiać, że to trwało miesiąc, dwa, trzy. Aby uciąć dyskusję, zażądaj przedstawienia Twojego zużycia od momentu gdy wymienili Ci licznik. Porównaj wstecz okresy czasu w jakim stany z nowego licznika. Do momentu gdy nie będą mniej więcej bliskie aktualnym
  (pozostaje pytanie jaki aktualnie błąd ma Twój licznik, bo on zawsze istnieje, wyjściem
  : wymóc na prawie aby każdy licznik posiadał swiadectwo wzorcowania i stan licznika który odczyta ZE pomniejszany, jeden lub dwa na sto może sie zdarzyc że powiększany, o błąd jaki na licznik posiada na ww. świadectwie, prawny błąd +-2% wtedy licznik może byc uzytkowany; ale to kaeres1 inny temat, dla "ciekawskich"). Możliwe, że 7 lat wstecz licznik już zawyżał. Wtedy jednak, jeśli udowodnisz ten fakt, ZE odmówi. Niestety, nie pamiętam gdzie w prawie energet. że korekta do lat dwóch, ale tak to wygląda. Jednak k.c. daje możliwość do lat 10. Jeżeli masz ochotę na sąd :), Twoja decyzja. Od momentu gdzie zostanie stwierdzone nieprawidłowe działanie licznika, czyli wg ZE max 2 lata wstecz, z całości rachunków oplaconych przez Ciebie muszą Ci zwrócić 70,9% ze 170,9%. Przykład: zużyłeś za 100 zł wystawili Ci rachunek na 170, 9 zł. Lub zużyłeś 100 kWh a licznik wykazał 170,9 kWh. Czyli tak jak napisałeś, ale... . Muszą Ci przeliczyc w stosunku do 0%, czyli zwrócić 70, 9% ale to nie jest 70,9% ze 100%. Dla łatwiejszego zrozumienia, jeśli licz. zawyżałby o 100% i placiłbyś kwotę 200 zł, wtedy placileś dwa razy więcej i zwracaja Ci z kwoty połowę, 100 zł, czyli 50% z całości wpłaty.
  I trzymaj się powyższego rozporządzenia, tu prawo prawie wyraźne ;). Prawie, bo odnosi sie do krótkiego okresu czasu, przypadku np gdy zegar sterujący przestał działać miesiąc dwa trzy wstecz i całe zużycie wykazano i policzono Ci w droższej taryfie.
  I napisz sam wyliczajac za 7 lat wstecz.
  Potem zobaczysz co dalej. Jednak w tym sensie tu już nikt Ci nie doradzi, podejrzewam. To Twoja decyzja.
 • #999
  bobiczekkk
  Level 10  
  Strrrrasznie dawno nie byłem.
  Pisałem bodajże na 3 stronie o swoim problemie - chyba kwiecień 2009
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6398027#6398027
  Wygrałem w sądzie sprawę o kradzież prądu z użyciem magnesu neodymowego.
  Przepraszam.
  Jak zgłosiłem w sądzie że skoro była kradzież - a nie zgłoszono tego faktu na policję i do prokuratury - ZE zmienił w pozwie na "Ingerencja w układ pomiarowy" - co skutkowało zresztą konsekwencjami identycznymi.
  Odbiorę przy okazji uzasadnienie wyroku i wkleję.
  Pozdrawiam wszystkich którzy jak ja - nie poddadzą się bezdusznemu monopoliście i potrafią skutecznie się przeciwstawić.

  Dodano po 18 [minuty]:

  vodiczka wrote:
  kaeres1 wrote:
  Dopóki mi nie będzie groziło więzienie to nie zapłacę złamanego grosza.

  Zrozumiałbym gdybyś zgodził się iść do więzienia i odsiedzieć zamiast placić. Niestety w Polsce za długi nie wsadzają .


  za długi nie - ale za niezapłaconą zasądzoną przez sąd grzywnę - tak...
 • #1000
  vodiczka
  Level 43  
  bobiczekkk wrote:
  Odbiorę przy okazji uzasadnienie wyroku i wkleję.


  Wklej - czekamy. Publikacje uzasadnień wyroków korzystnych dla odbiorcy są bezcenne.

  bobiczekkk wrote:
  za długi nie - ale za niezapłaconą zasądzoną przez sąd grzywnę - tak...

  Długi - kodeks cywilny, grzywna - kodeks karny. Zasadnicza róznica.
 • #1001
  andrefff
  Level 36  
  Ludzie przeczytałem wszystkie te wypowiedzi i moja konkluzja jest jedna, kto chce ukraść to ukradnie a ZE nawet się o tym nie dowie. W całej tej sprawie nie chodzi jednak o kradzież,a ogromne pieniądze które trzeba by zainwestować. W Polsce jest ok. 20 mln liczników które należałoby wymienić czyli ok. 600 mln za liczniki plus połowa tego za wymianę plus utylizacja starych. W całej tej dyskusji jakoś mało kto nie poruszył sprawy tego typu jak się obronić ma pracodawca który zwalnia pijanego pracownika, facet z pod jedynki do którego przychodzi pijaczek pożyczyć dwie dychy i za którymś razem nie dostaje, sąsiad który sądzi że mu ktoś podrywa żonę, no to buch kut..wi neodyma. Celowo pomijam tych którzy mają dzieci bo to przeważnie one coś tam gdzieś od kogoś usłyszały, to pożycz neodyma na jeden dzień nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, ale cóż dzieci trzeba uświadamiać i wychowywać, a rodzice za dzieci niestety muszą płacić. I to tych ludzi polskie ustawodawstwo powinno chronić przed zachodnimi koncernami, które zrobiły z Polski dojną krowę, które nie zainwestują ani grosza ponad to co jest niezbędne.
 • #1002
  julka555
  Level 12  
  Witajcie...pytanie do Panów, którzy obalali nierzeczowość ekspertyz oraz zastrzeżenia co do nich. Zresztą pytanie skierowane do wszystkich:
  Jak ugryźć ekspertyzę, w której :
  Quote:
  " nie wykonano pomiarów dla magnesu z licznika nr......., który spełnia wymagania normy i przepisów legalizacyjnych ze względu na brak materiału porównawczego. Brak danych źródłowych dla wymaganej indukcji w szczelinie magnesu hamującego licznika, nie pozwala na bezpośrednie porównanie zmierzonej wartości indukcji do wymaganej i jednoznaczne stwierdzenie zmiany stopnia namagnesowania magnesu hamującego licznika"


  Oczywiście jednak taka ekspertyza jest dowodem w sądzie, w związku z jednoznacznym stwierdzeniem, że wystąpiło osłabienie magnesu hamującego. Nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd, nie wiadomo, jaki magnes, nie wykonano pomiarów...ale dowód jest.
  Bardzo byłabym wdzięczna za wyjaśnienie, bo niezmiernie mnie to nurtuje....pozdrawiam.
 • #1004
  julka555
  Level 12  
  Quote:
  Przedstawione w sprawozdaniu wyniki dotyczą tylko badanego obiektu.

  1. Dane licznika: napięcie odniesione 3 x 230 / 400 V, prąd bazowy 10 A , prąd maksymalny 40A , częstotliwość odniesienia 50Hz
  Stała licznika : 135 obr. / kWh
  Klasa dokładności 2 , nr aprobaty typu T32, producent Kriżik, Słowacja, rok produkcji 1999.
  2. Oględziny: licznik dostarczono w opakowaniu kartonowym – opakowanie nieuszkodzone.
  Licznik umieszczony w kopercie zabezpieczającej nr 48790 – koperta nieuszkodzona. Obudowa metalowa – bez śladów uszkodzeń, wirnik ustawiony w szczelinach licznika prawidłowo, magnes zamocowany prawidłowo, zablokowany przed niekontrolowanym przemieszczeniem się; nie stwierdzono uszkodzeń w obwodach elektrycznych licznika. Licznik zaplombowany trzema plastikowymi plombami z cechą legalizacyjną 6 RPI 1999 r. Stan licznika – pierwsza taryfa 008966,68 KWh
  Druga taryfa 023120 , 97 kWh.

  3. Pomiary uchybów licznika.

  Pod tabelką : Licznik NIE SPEŁNIA p. 8.1 normy PN – EN 62053-11
  Licznik NIE Spełania wymagań PRZEPISÓW LEGALIZACYJNYCH – DZIENNIK USTAW nr 11 poz.63.

  3.2 Pomiar stopnia namagnesowania magnesu hamującego.
  Indukcja magnetyczna w szczelinie magnesu hamującego wynosi 183 mT. Pomiar wykonano miernikiem pola magnetycznego typu GM 05 z sondą osiową typu TP002, producent HIRST Magnetic Instruments Ltd.
  Do wykonania pomiaru indukcji wymontowano magnes z licznika , nie wykonano pomiarów dla magnesu z licznika ET 414 DK, który spełnia wymagania normy i przepisów legalizacyjnych ze względu na brak materiału porównawczego.
  Licznik po badaniach zaplombowano plombą z cechą PAFAL, zapakowano w kopertę zabezpieczającą nr 34 697 oraz w opakowanie transportowe, do koperty zabezpieczającej włożono kopertę, w której dostarczono licznik do badań oraz zdjęte plomby legalizacyjne.

  4. Wnioski:
  a) Wartości uchybów licznika nie spełniają wymagań p.8.1 normy PN – EN 62053 – 11
  Oraz przepisów legalizacyjnych ( DZ. U. nr 11, poz. 63, załącznik nr 1) i licznik nie powinien być stosowany w rozliczeniach energii elektrycznej.
  b) Stwierdzony uchyb licznika na poziomie ok. 210% wynika prawdopodobnie ze zmiany parametrów magnetycznych jego magnesu hamującego. Indukcja w szczelinie magnesu na poziomie 183 mT nie zapewnia dla badanego licznika wymaganego momentu hamującego ( jest za mała)
  Brak danych źródłowych dla wymaganej indukcji w szczelinie magnesu hamującego licznika, nie pozwala na bezpośrednie porównanie zmierzonej wartości indukcji do wymaganej i jednoznaczne stwierdzenie zmiany stopnia namagnesowania magnesu hamującego licznika. Wartość uchybu licznika ( ok. +210%) i brak stwierdzenia innych możliwych źródeł zmiany błędu licznika do zmierzonej wartości pozwala przyjąć z prawdopodobieństwem bliskim jedności, że wystąpiło osłabienie magnesu hamującego licznika w stosunku do stanu , przy którym wyregulowano licznik przed legalizacją.
 • #1005
  JacLe
  Level 13  
  Quote:
  b) Stwierdzony uchyb licznika na poziomie ok. 210% wynika prawdopodobnie ze zmiany parametrów magnetycznych jego magnesu hamującego.

  ale:
  Quote:
  Wartość uchybu licznika ( ok. +210%) i brak stwierdzenia innych możliwych źródeł zmiany błędu licznika do zmierzonej wartości pozwala przyjąć z prawdopodobieństwem bliskim jedności, że wystąpiło osłabienie magnesu hamującego licznika w stosunku do stanu , przy którym wyregulowano licznik przed legalizacją.


  Czyli nie ma badań potwierdzających zmianę parametrów magnesu hamującego - nie wykonano ich " ze względu na brak materiału porównawczego ".

  Przyjęto jednak, że uchyb dodatni ok. 210 % jest spowodowany zmianą parametrów magnesu - rozmagnesowaniem magnesu hamującego, to z kolei otwiera drogę do posądzenia o działanie " silnego zewnętyrznego pola magnetycznego " (czytaj neodym ), ponieważ eksperci jak dotąd nie wskazali na inne przyczyny dużej ( pow. 20 % ) utraty właściwości magnetycznych magnesu poza wcześniej wymienioną i temperaturą pow. 600 C.
  ZEanty ma dużą wiedzę w tym temacie.
 • #1006
  JacLe
  Level 13  
  Witam Szanownych Forumowiczów
  Strona internetowa o której pisałem już ponad miesiąc temu, została ukończona; jest to oczywiście dopiera początkowy zarys tego, co ma być wspólnie budowane. Liczę na waszą pomoc, wierzę że będziecie w stanie poświęcić trochę czasu aby wspomóc inicjatywę, która ma na celu zebranie materiałów do analizy problemu npe i wypracowanie wspólnego stanowiska, które będzie przedstawiane mediom, posłom i urzędnikom wysokiego szczebla mającym wpływ na tworzenie rozwiązań prawnych.

  Zwracam się do wszystkich, którzy byli niesłusznie oskarżeni o npe i uszkodzenie licznika oraz tych, którzy mają wiedzę w tym temacie - dołączcie do akcji, aby proceder, który jest tematem wątku został publicznie napiętnowany i raz na zawsze zakończony. Niech zakłady energetyczne znajdą skuteczny sposób wykrywania kradzieży lub zabezpieczania się przed nią zamiast rekompensować sobie koszty nielegalnego poboru prądu pieniędzmi uczciwych odbiorców.
  Zapraszam do kontaktu - narazie tylko mailowo: kontakt(malpa)wrobieniwnpe.pl
  Adres strony: Link , www.wrobieniwnpe.pl

  Pozdrawiam
  JacLe
 • #1007
  vodiczka
  Level 43  
  Zapoznałem się z tą stroną, popieram Jacle aby wszyscy którzy posiadają protokoły badań, opinie biegłych i uzasadnienia wyroku umieszczali je na tej stronie tak jak uczynił to JacLe. Odzielnie opis sprawy, oddzielnie dokumenty w postaci załączników. Dzięki temu strona jest przejrzysta i niech taka zostanie.
 • #1008
  ZEanty
  Level 16  
  JacLe.
  Trzymam kciuki i w miarę będę pomagał.
  Osobiście: bardzo mi sie podoba ta strona.
  Za pierwszym razem nie dostrzegłem wszystkiego, ponowne przejrzenie otworzyło oczy :). Strona jest dobra, nawet wiecej.
  Pozdrawiam.
 • #1009
  marek-zarzycki
  Level 27  
  Heh, w kwestii działania ZE. Od 2 lat mieszkam sam i postanowiłem również zaoszczędzić na energii. Zmienione zostały wszystkie żarówki na energooszczędne świetlówki, przy wymianie pralki kupiłem tę nową z klasą AAA (czy jakoś tak). Nie posiadam mikrofali. Lodówka mała w klasie A+. Czajnika elektrycznego nie mam, bo przecierałem oczy ze zdumienia kiedy się okazało, że koszt gotowania wody jest mniejszy w przypadku zagotowania te samej ilości na gazie w zwykłym czajniku "z gwizdkiem".

  Wyobraźcie sobie, że po roku miałem wizytę panów z ZE którzy sprawdzili dokładnie licznik oraz całą instalację w mieszkaniu. Nawet się nie kryli z powodem ich wizyty. Wszystko ładnie, grzecznie itd. Rachunki spadły- więc klient pewno coś kombinuje.
 • #1010
  JacLe
  Level 13  
  Quote:
  Wyobraźcie sobie, że po roku miałem wizytę panów z ZE którzy sprawdzili dokładnie licznik oraz całą instalację w mieszkaniu. Nawet się nie kryli z powodem ich wizyty.


  Właśnie tak kierownictwo ZE i ich pracownicy traktują klientów, którz opłacają całą " litanię " ich kosztów - abonamenty, opłaty stałe, zmienne, jakościowe, pprzejsciowe, dystrybucyjne. Jeszcze kilka lat temu pozycji na rachunku było o połowę mniej i rachunki również.
  A do tego oszczędnie gospodarujący zużyciem energii to dla nich potencjalni złodzieje. Hm..., to jest normalny biznes czy monopol mafijny ?

  Dziękuję za odwiedzenie strony i Wasze opinie, są motywacją do dalszej pracy. Jeśli macie jakieś ciekawe tematy i przemyślenia to zapraszam do publikowania na blogu. Działa to tak: tekst mailem na: kontakt(malpa)wrobieniwnpe.pl z dopiskiem w jakiej tematyce, komentarze możliwe bezpośrednio pod wpisami.
  Sprawy o npe, które trafiły już do sądu będą umieszczane w zakładce "Npe w sądzie ", ekspertyzy w zakładce " Dokumenty ".
  Zachęcam do pisania, czym szybciej zbierzemy materiał tym szybciej będzie można ruszyć z tym dalej i coś osiągnąć.
 • #1011
  erci
  Level 13  
  JacLe wrote:
  Quote:
  Wyobraźcie sobie, że po roku miałem wizytę panów z ZE którzy sprawdzili dokładnie licznik oraz całą instalację w mieszkaniu. Nawet się nie kryli z powodem ich wizyty.


  Właśnie tak kierownictwo ZE i ich pracownicy traktują klientów, którz opłacają całą " litanię " ich kosztów - abonamenty, opłaty stałe, zmienne, jakościowe, pprzejsciowe, dystrybucyjne. Jeszcze kilka lat temu pozycji na rachunku było o połowę mniej i rachunki również.


  To normalna praktyka. Ktos 10 lat ma zużycie o jakiejś stałej wartości a nagle z miesiąca na miesiąc zużycie spada do połowy. Sygnalizują to także pracownicy wprowadzający odczyty na FV.

  JacLe jeszcze kilka lat temu Twoje zarobki też były o połowę mniejsze a paliwo na stacji kosztowalo 1/3 dzisiejszej ceny- i co w związku z tym? Prąd jak i paliwo w dzisiejszych czasach jest potrzebne i nie da się bez nich żyć.
  Co roku przybywa elektrowni wodnych, wiatrowych itp czyli tzw OZE. Wytworzenie prądu w nich jest tanie a ZE płaci wytwórcy w przybliżeniu podwójnie za każdą kWh.
 • #1012
  Moran
  Level 18  
  Normalna praktyka mówisz... Rozmumiem , że jeśli nagle twoje zużycie energii WZROŚNIE znacząco ponad średnie faktury, to także zjawią się panowie z ZE tym razem zatroskani o powód tejże zmiany ???
 • #1013
  minizebra
  Level 2  
  JacLe świetna inicjatywna z tą stroną, dzięki temu ludzie będą wiedzieli, ze nia są sami w takiej sytuacji. Ostatnio tez miałam styczność z taką sytuacją, próbowali wrobić moją ciocię, ale ostatecznie sprawa została wyjaśniona.
 • #1014
  marek-zarzycki
  Level 27  
  minizebra wrote:
  JacLe świetna inicjatywna z tą stroną, dzięki temu ludzie będą wiedzieli, ze nia są sami w takiej sytuacji.
  Jeszcze lepszy jest ten wątek. Dzięki niemu dowiedziałem się np. że warto byłoby się zastanowić nad wymianą licznika prądu jeżeli chciałoby się wynajmować na dłuższy czas mieszkanie. Nie uchroni to co prawda przed ewentualną kradzieżą prądu przez wynajmującego, ale w przypadku takiego procederu łatwiej będzie udowodnić przed sądem pewne fakty, tj. od kiedy nastąpił wynajem mieszkania i wymiana licznika, bo na wszystko są dokumenty.
 • #1015
  vodiczka
  Level 43  
  Moran wrote:
  Normalna praktyka mówisz... Rozmumiem , że jeśli nagle twoje zużycie energii WZROŚNIE znacząco ponad średnie faktury, to także zjawią się panowie z ZE tym razem zatroskani o powód tejże zmiany ???


  Pewnie się zjawią, to może wskazywać że neodym odpadł :D
 • #1016
  JacLe
  Level 13  
  Erci
  Quote:
  JacLe jeszcze kilka lat temu Twoje zarobki też były o połowę mniejsze a paliwo na stacji kosztowalo 1/3 dzisiejszej ceny- i co w związku z tym? Prąd jak i paliwo w dzisiejszych czasach jest potrzebne i nie da się bez nich żyć.
  Co roku przybywa elektrowni wodnych, wiatrowych itp czyli tzw OZE. Wytworzenie prądu w nich jest tanie a ZE płaci wytwórcy w przybliżeniu podwójnie za każdą kWh.


  Moje obecne zarobki są ponad 50 % niższe niż były przez wiele lat wcześniej..., ale teraz mieszkam w mniejszym mieście gdzie wszystko mam pod ręką, życie znacznie tańsze, korków nie ma, do pracy nie muszę dojeżdżać, duże sklepy 3 min. spacerku, urzędy tyle samo - zarobki spadły ale komfort życia podniósł się nie do przecenienia. Na najbliższą stacje paliw mam 2 minuty, ale tam nie jeżdżę bo jest drożej niż na innej do której mam 5 minut, ale tam też nie często bywam bo obsługa jest kiepska. Tankuję na stacji do której dojeżdzam ok. 7 minut bo jest taniej, czysto i miło.
  Powiedz mi Erci jak to wygląda z energią elektryczną, czy wraz ze wzrostem ceny coś się zmieniło na korzyść klienta, czy możemy wybierać gdzie ją zakupimy, czy obsługa w POK - ach jest sprawniejsza i milsza ? U nas nawet kasy zlikwidowali i gdy emeryci przychodzą zapłacić rachunki jak dawniej to odsyła się ich do banku. Nie tak dawno zmieniłem dowód co wiązało się z przepisaniem umowy i musiałem stać w kolejce dobre pół godziny aby to zrobić. Wcześniej przepisywałem inny licznik po najemcach na siebie i z tym było jeszcze więcej zachodu - od okienka do jakiegoś kierownika, od kierownika do okienka..., a kolejki jak w PKO BP. Zdarzało się, że musiałem zrezygnować z czekania bo nie miałem aż tyle czasu ile to zabierało.
  Jeśli więć chcesz bronić monopolu energetycznego to proszę o mocne argumenty.
 • #1017
  marek-zarzycki
  Level 27  
  @JacLe
  Niestety, masz rację. Likwidacja okienek gdzie dokonywało się opłat za energię bez prowizji, to powszechna praktyka. Najprawdopodobniej nie muszą teraz zatrudniać kasjerki, albo obciążyli za to pracowników innymi obowiązkami (w ich uznaniu bardziej potrzebnymi). Na szczęście jest internet, gdzie w zależności od banków przelewu można dokonać bez prowizji, a jeżeli ona już jest, to niższa niż na poczcie.

  Faktycznie, monopol jest problematyczny. Gdyby odbiorcy prądu mieli łatwą możliwość zmiany operatora, to konkurowaliby oni między sobą cenami i obsługą klienta, co jest raczej oczywiste.

  BTW:
  Warto też przy okazji wspomnieć i innych monopolistach, czyli gazowniach. Proszę sobie wyobrazić, że u sąsiadów gdzie mieszka cała rodzina odcięto gaz za zaległość wynoszącą 50 zł (!!!). Została automatycznie zerwana umowa, zaplombowane liczniki. Teraz musi oczywiście spłacić zadłużenie, zapłacić za ponowne przyłącze oraz zapłacić karę.
 • #1018
  vodiczka
  Level 43  
  marek-zarzycki wrote:
  Warto też przy okazji wspomnieć i innych monopolistach, czyli gazowniach. Proszę sobie wyobrazić, że u sąsiadów gdzie mieszka cała rodzina odcięto gaz za zaległość wynoszącą 50 zł (!!!). Została automatycznie zerwana umowa, zaplombowane liczniki. Teraz musi oczywiście spłacić zadłużenie, zapłacić za ponowne przyłącze oraz zapłacić karę.


  Przyzwyczailiśmy się że pewne usługi nam się należą niezależnie czy za nie płacimy czy nie.
  Niestety jedyną taką usługą jest usługa pogrzebowa na koszt gminy, ostatecznie i tak płacą podatnicy.
 • #1019
  DiZMar
  Level 43  
  marek-zarzycki wrote:
  ... Proszę sobie wyobrazić, że u sąsiadów gdzie mieszka cała rodzina odcięto gaz za zaległość wynoszącą 50 zł (!!!). Została automatycznie zerwana umowa, zaplombowane liczniki. Teraz musi oczywiście spłacić zadłużenie, zapłacić za ponowne przyłącze oraz zapłacić karę.

  Dlaczego ta zaległość powstała? Na co liczyła ta rodzina?
  Rachunki trzeba niestety płacić. Te niskie też.
 • #1020
  marek-zarzycki
  Level 27  
  vodiczka wrote:
  Przyzwyczailiśmy się że pewne usługi nam się należą niezależnie czy za nie płacimy czy nie.
  Niestety jedyną taką usługą jest usługa pogrzebowa na koszt gminy, ostatecznie i tak płacą podatnicy.
  Wiem co masz na myśli. To prawda, za gaz (i inne media) trzeba płacić. Tylko gdyby była konkurencja na rynku, być może gazownia nie pozwoliłaby sobie na tak pochopne działania. Być może poczekaliby nawet i 2 miesiące aż klient raczy uregulować rachunek bo wiedzieliby, że tak niewielkie zadłużenie jest niewspółmierne do strat jakie ponieśliby, gdyby się klient przeniósł do konkurencji, która przyjęłaby go z otwartymi rękami. Może raczyliby się "wysilić" aby zaproponować klientowi możliwość spłaty zadłużenia w ratach lub inny sposób? Ale po co? Kilkanaście złotych zadłużenia? A wyłączyć w cholerę, co nam zrobi? W dodatku z takiego postępowania tylko same korzyści prewencyjne- wszyscy sąsiedzi wiedzą, że się komuś gaz wyłącza, cała sytuacja nieprzyjemna i nikt przecież nie chce jej doświadczać, to może i inni się zastanowią, aby przypadkiem nie spotkało ich coś podobnego.
  Co innego w przypadku dużych sum zadłużenia lub notorycznego ociągania się z płaceniem.