Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[BASCOM][MEGA8]Dodanie odczytu temperatury DS18B20

Ficu 06 Aug 2008 22:16 3077 5
 • #1
  Ficu
  Level 31  
  Witam,
  jako, że kończą się wakacje postanowiłem udoskonalić trochę soft piórnika - chcę dodać odczyt temp., tylko nie wiem gdzie ją umieścić.
  Code:
  '******************************************************************************'
  
  '*       Program Piórnik Mini wersja 1.0 Beta                                 *'
  '* Pomysł: FICU                                                               *'
  '* Programista: Jacek R (Black Jack)  Kompilator: BASCOM AVR                  *'
  '* Procesor: ATMega8 - 8 MHz.                                                 *'
  '* EEPROM: 24c64                      LCD: 2 linie po 16 znaków               *'
  '******************************************************************************'
  ' konfiguracja dla kompilatora
  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 8000000

  ' konfiguracja urządzeń CPU
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.2 , Db5 = Pinc.3 , Db6 = Pinb.2 , Db7 = Pinb.1 , E = Pinc.1 , Rs = Pinc.0
  Config Rc5 = Pind.2
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
  Config Sda = Portc.4
  Config Scl = Portc.5

  ' deklaracja procedur
  On Timer1 Czas_sys
  Declare Sub Godziny
  Declare Sub Wys_czas
  Declare Sub Txt_edit
  Declare Sub Ustaw_czas

  ' deklaracje zmiennych
  Dim Address As Byte , Command As Byte
  Dim Godz As Byte
  Dim Minuty As Byte
  Dim Sek As Byte
  Dim Nowy_czas As Bit
  Dim Ekran As Bit
  Dim Gora As Bit
  Dim Dol As Bit
  Dim Odswierz As Bit
  Dim Cykl As Bit
  Dim Wart_bcd As Byte
  Dim Bufor As Byte

  Dim Adr_eep As Word At &H69                                 'Taka nietypowa zmienna
  Dim Adr_low As Byte At &H69 Overlay                         'jest jedna?, mimo iż
  Dim Adr_hi As Byte At &H6A Overlay                          'zdefiniowano 3.
  Dim I As Byte

  ' deklaracje stałych
  Const Piornik_id = 0
  Const Podst_czasu = 49911                                   'przedtem 34286
  Const In_eep = 160                                          'Adresy dla EEPROM
  Const Out_eep = 161
  Const Max_eep = 8160
  Const Null = 0
  Deflcdchar 0 , 28 , 8 , 8 , 30 , 5 , 6 , 5 , 32             'Def ikony IRed

  ' program główny
  Enable Interrupts
  Enable Timer1
  Stop Timer1
  Set Nowy_czas
  Reset Ekran
  Counter1 = Podst_czasu
  Call Ustaw_czas
  Start Timer1
  Cursor Off
  Cls
  Adr_eep = 0
  Odswierz = 0
  Set Cykl
  Do
     If Nowy_czas = 1 And Ekran = 0 Then
        Call Godziny
        Call Wys_czas
     End If
     If Nowy_czas = 1 And Ekran = 1 Then
        Call Godziny
        If Gora = 1 And Adr_eep <= Max_eep Then
           Adr_eep = Adr_eep + 16
           Reset Gora
        End If
        If Dol = 1 And Adr_eep > 15 Then
           Adr_eep = Adr_eep - 16
           Reset Dol
        End If
        If Odswierz = 1 Then
           Call Txt_edit
           Odswierz = Not Odswierz
        End If
     End If
     Getrc5(address , Command)
     Command = Command And &B01111111
     Select Case Command
     Case 11 : Ekran = Not Ekran
               Set Odswierz
               Cls
     Case 12 : If Ekran = 1 Then
                 Set Gora
                 Set Odswierz
                End If
     Case 13 : If Ekran = 1 Then
                 Set Dol
                 Set Odswierz
                End If
     End Select
  Loop
  End                                                         'end program

  ' opis procedur
  Czas_sys:
     Counter1 = Counter1 + Podst_czasu
     Cykl = Not Cykl
     If Cykl = 1 Then
        Incr Sek
     End If
     Set Nowy_czas
  Return

  Sub Godziny
     If Sek = 60 Then
        Sek = 0
        Incr Minuty
        If Minuty = 60 Then
           Minuty = 0
           Incr Godz
           If Godz = 24 Then
              Godz = 0
           End If
        End If
     End If
  End Sub  Sub Wys_czas
        Locate 1 , 5
        Wart_bcd = Makebcd(godz)
        If Godz < 10 Then
           Lcd " " ; Wart_bcd ; ":"
        Else
           Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"
        End If
        Wart_bcd = Makebcd(minuty)
        Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"
        Wart_bcd = Makebcd(sek)
        Lcd Bcd(wart_bcd) ;
        Locate 1 , 16
        Lcd Chr(0)
        Lowerline
        Reset Nowy_czas
  End Sub

  Sub Txt_edit
     Home Upper
     I2cstart
     I2cwbyte In_eep
     I2cwbyte Adr_hi
     I2cwbyte Adr_low
     I2cstart
     I2cwbyte Out_eep
     For I = 1 To 32
        I2crbyte Bufor , Ack
        If I = 17 Then
           Lowerline
        End If
        If Bufor < 128 Then
           Lcd Chr(bufor)
        Else
           Lcd " "
        End If
     Next I
     I2crbyte Bufor , Nack
     If Bufor < 128 Then
        Lcd Chr(bufor)
     Else
        Lcd " "
     End If
     I2cstop
     Reset Nowy_czas
  End Sub

  Sub Ustaw_czas
     Cls
     Call Wys_czas
     Lcd " Ustaw godzine"
     Do
        Getrc5(address , Command)
        Command = Command And &B01111111
        Select Case Command
        Case 11 : Incr Sek
                   If Sek = 60 Then
                      Sek = 0
                   End If
        Case 12 : Incr Minuty
                   If Minuty = 60 Then
                      Minuty = 0
                   End If
        Case 13 : Incr Godz
                   If Godz = 24 Then
                      Godz = 0
                   End If
        End Select
        Waitms 250
        Call Wys_czas
        Lcd " Ustaw godzine"
     Loop Until Command = 10
  End Sub


  Napisałem prosty program, do obsługi wyłącznie DS18B20 - wszystko działa, problem pojawił się dopiero jak chciałem to dodać do głównego programu.
  Code:
  $regfile = "m8def.dat"
  
  $crystal = 8000000

  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.2 , Db5 = Pinc.3 , Db6 = Pinb.2 , Db7 = Pinb.1 , E = Pinc.1 , Rs = Pinc.0
  Config Rc5 = Pind.2
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
  Config Sda = Portc.4
  Config Scl = Portc.5
  Config 1wire = Portb.0

  Deflcdchar 1 , 14 , 17 , 17 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32        ' definicja znaku stopnia


  Dim Odczyt(2) As Byte , A As Byte , Licznik As Byte , T As Integer , T1 As Single , Napis As String * 5

  Do
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Waitms 750
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &HBE
    Odczyt(1) = 1wread(2)
    T = Odczyt(2)
    Shift T , Left , 8
    T = T + Odczyt(1)

    T1 = T * 0.0625

  Napis = Fusing(t1 , "#.#")
    Cls : Cursor Off : Lcd "* Temperatura *"
    Lowerline
    Lcd "Wynik: " ; Napis ; " " ; Chr(1) ; "C"
  Loop : End

  Mógłby mnie ktoś nakierować? Strasznie ciężko idzie mi pisanie programów..
 • Helpful post
  #2
  Balu
  Level 38  
  Fajnie pięknie a próbowałeś COKOLWIEK sam? Może pokażesz i powiesz co nie działa, bo oczywiście umiem skleić oba kody ale tego nie zrobię specjalnie po to,abyś Ty się czegoś nauczył!
 • #3
  Ficu
  Level 31  
  Próbowałem. Dodawałem odczyt do programu głównego za getrc5, a wyświetlanie temp w Sub Wys_czas na końcu za Lowerline. Efektem tego było wyświetlanie d dolnej linii na wyświetlaczu: Wynik: 0.0 C Us. Czyli coś namieszałem, bo powinno być najpierw w dolnej linii: Ustaw godzinę, po ustawieniu dopiero temperatura.
 • #4
  Ficu
  Level 31  
  Udało mi się coś zrobić i nawet działa, ale:
  -jak uruchamiam układ powinno pisać w dolnej linii Ustaw godzine, a jest jak na fotce niżej,
  -ustawianie godziny - jak trzymam przycisk w pilocie cały czas wysyła sygnał, a układ odbiera kod raz na 3 sek - wcześniej było 250ms (tak jak jest zdefiniowane w programie).

  [BASCOM][MEGA8]Dodanie odczytu temperatury DS18B20

  Code:
  '******************************************************************************'
  
  '*       Program Piórnik Mini wersja 1.0 Beta                                 *'
  '* Pomysł: FICU                                                               *'
  '* Programista: Jacek R (Black Jack)  Kompilator: BASCOM AVR                  *'
  '* Procesor: ATMega8 - 8 MHz.                                                 *'
  '* EEPROM: 24c64                      LCD: 2 linie po 16 znaków               *'
  '******************************************************************************'
  ' konfiguracja dla kompilatora
  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 8000000

  ' konfiguracja urządzeń CPU
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.2 , Db5 = Pinc.3 , Db6 = Pinb.2 , Db7 = Pinb.1 , E = Pinc.1 , Rs = Pinc.0
  Config Rc5 = Pind.2
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
  Config Sda = Portc.4
  Config Scl = Portc.5
  Config 1wire = Portb.0

  ' deklaracja procedur
  On Timer1 Czas_sys
  Declare Sub Godziny
  Declare Sub Wys_czas
  Declare Sub Txt_edit
  Declare Sub Ustaw_czas
  Declare Sub Odcz_temp

  ' deklaracje zmiennych
  Dim Address As Byte , Command As Byte
  Dim Godz As Byte
  Dim Minuty As Byte
  Dim Sek As Byte
  Dim Nowy_czas As Bit
  Dim Ekran As Bit
  Dim Gora As Bit
  Dim Dol As Bit
  Dim Odswierz As Bit
  Dim Cykl As Bit
  Dim Wart_bcd As Byte
  Dim Bufor As Byte

  Dim Adr_eep As Word At &H69                                 'Taka nietypowa zmienna
  Dim Adr_low As Byte At &H69 Overlay                         'jest jedna?, mimo iż
  Dim Adr_hi As Byte At &H6A Overlay                          'zdefiniowano 3.
  Dim I As Byte

  Dim Odczyt(2) As Byte , A As Byte , Licznik As Byte , T As Integer , T1 As Single , Napis As String * 5

  ' deklaracje stałych
  Const Piornik_id = 0
  Const Podst_czasu = 49911                                   'przedtem 34286
  Const In_eep = 160                                          'Adresy dla EEPROM
  Const Out_eep = 161
  Const Max_eep = 8160
  Const Null = 0
  Deflcdchar 0 , 28 , 8 , 8 , 30 , 5 , 6 , 5 , 32             'Def ikony IRed
  Deflcdchar 1 , 6 , 9 , 9 , 6 , 32 , 32 , 32 , 32            'Def znaku stopnia

  ' program główny
  Enable Interrupts
  Enable Timer1
  Stop Timer1
  Set Nowy_czas
  Reset Ekran
  Counter1 = Podst_czasu
  Call Ustaw_czas
  Start Timer1
  Cursor Off
  Cls
  Adr_eep = 0
  Odswierz = 0
  Set Cykl
  Do
     If Nowy_czas = 1 And Ekran = 0 Then
        Call Godziny
        Call Wys_czas
     End If
     If Nowy_czas = 1 And Ekran = 1 Then
        Call Godziny
        If Gora = 1 And Adr_eep <= Max_eep Then
           Adr_eep = Adr_eep + 16
           Reset Gora
        End If
        If Dol = 1 And Adr_eep > 15 Then
           Adr_eep = Adr_eep - 16
           Reset Dol
        End If
        If Odswierz = 1 Then
           Call Txt_edit
           Odswierz = Not Odswierz
        End If
     End If
     Getrc5(address , Command)
     Command = Command And &B01111111
     Select Case Command
     Case 30 : Ekran = Not Ekran
               Set Odswierz
               Cls
     Case 10 : If Ekran = 1 Then
                 Set Gora
                 Set Odswierz
                End If
     Case 40 : If Ekran = 1 Then
                 Set Dol
                 Set Odswierz
                End If
     End Select
  Loop
  End                                                         'end program

  ' opis procedur
  Czas_sys:
     Counter1 = Counter1 + Podst_czasu
     Cykl = Not Cykl
     If Cykl = 1 Then
        Incr Sek
     End If
     Set Nowy_czas
  Return

  Sub Godziny
     If Sek = 60 Then
        Sek = 0
        Incr Minuty
        If Minuty = 60 Then
           Minuty = 0
           Incr Godz
           If Godz = 24 Then
              Godz = 0
           End If
        End If
     End If
  End Sub

  Sub Wys_czas
        Locate 1 , 5
        Wart_bcd = Makebcd(godz)
        If Godz < 10 Then
           Lcd " " ; Wart_bcd ; ":"
        Else
           Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"
        End If
        Wart_bcd = Makebcd(minuty)
        Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"
        Wart_bcd = Makebcd(sek)
        Lcd Bcd(wart_bcd) ;
        Locate 1 , 16
        Lcd Chr(0)
        Lowerline
        Call Odcz_temp
        Napis = Fusing(t1 , "#.#")
        Lcd "     " ; Napis ; Chr(1) ; "C"
        Reset Nowy_czas
  End Sub

  Sub Txt_edit
     Home Upper
     I2cstart
     I2cwbyte In_eep
     I2cwbyte Adr_hi
     I2cwbyte Adr_low
     I2cstart
     I2cwbyte Out_eep
     For I = 1 To 32
        I2crbyte Bufor , Ack
        If I = 17 Then
           Lowerline
        End If
        If Bufor < 128 Then
           Lcd Chr(bufor)
        Else
           Lcd " "
        End If
     Next I
     I2crbyte Bufor , Nack
     If Bufor < 128 Then
        Lcd Chr(bufor)
     Else
        Lcd " "
     End If
     I2cstop
     Reset Nowy_czas
  End Sub

  Sub Ustaw_czas
     Cls
     Call Wys_czas
     Lcd " Ustaw godzine"
     Do
        Getrc5(address , Command)
        Command = Command And &B01111111
        Select Case Command
        Case 10 : Incr Sek
                   If Sek = 60 Then
                      Sek = 0
                   End If
        Case 30 : Incr Minuty
                   If Minuty = 60 Then
                      Minuty = 0
                   End If
        Case 40 : Incr Godz
                   If Godz = 24 Then
                      Godz = 0
                   End If
        End Select
        Waitms 250
        Call Wys_czas
        Lcd " Ustaw godzine"
     Loop Until Command = 20
  End Sub

  Sub Odcz_temp
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &H44
     Waitms 750
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &HBE
     Odczyt(1) = 1wread(2)
     T = Odczyt(2)
     Shift T , Left , 8
     T = T + Odczyt(1)

     T1 = T * 0.0625
  End Sub
 • Helpful post
  #5
  Balu
  Level 38  
  No nic dziwnego, w ustaw_czas robisz call do wys_czas który wbrew obiegowej opinii wyświetla temperaturę;] i... ustawia kursor kilka spacji za *C :) a potem sobie reta do ustaw_czas gdzie już jak widać LCD "Ustaw czas" :)
  Ot i tajemnica;]

  Pozdro ;]

  Dodano po 1 [minuty]:

  PS lowerline sux, ja bym używał locateów na twoim miejscu ;-)

  Poza tym funkcje są fajnejsze niż procedury zwracające parametry w zmiennych globalnych :]
 • #6
  Ficu
  Level 31  
  Balu wrote:
  No nic dziwnego, w ustaw_czas robisz call do wys_czas który wbrew obiegowej opinii wyświetla temperaturę;] i... ustawia kursor kilka spacji za *C :) a potem sobie reta do ustaw_czas gdzie już jak widać LCD "Ustaw czas" :)
  Ot i tajemnica;]

  Nie bardzo rozumiem :| Jak by to miało mniej więcej wyglądać?

  Używanie locateów faktycznie jest lepsze.