Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Error 31 i error 93 bascom atmega8 lcd ds1820

189183 08 Aug 2008 23:14 2840 8
Computer Controls
 • #1
  189183
  Level 10  
  Witam.

  Mam taki problem ze po probie skompilowania programu przepisanego z ksiazki marcina wiazani. wyskakuja mi bledy ktore wskazuja na ostatnia linie kodu:

  
  Error : 31    Line :   185   Invalid datatype [ 0]  , in File : C:\PROGRAM FILES\MCS ELECTRONICS\BASCOM-AVR\term.BAS
  Error : 93    Line :   185   Variable not dimensioned [ 0-> 8]  , in File : C:\PROGRAM FILES\MCS ELECTRONICS\BASCOM-AVR\term.BAS
  Error : 31    Line :   185   Invalid datatype [ 0]  , in File : C:\PROGRAM FILES\MCS ELECTRONICS\BASCOM-AVR\term.BAS
  Error : 93    Line :   185   Variable not dimensioned [ 0-> 8]  , in File : C:\PROGRAM FILES\MCS ELECTRONICS\BASCOM-AVR\term.BAS
  Error : 31    Line :   185   Invalid datatype [ 0]  , in File : C:\PROGRAM FILES\MCS ELECTRONICS\BASCOM-AVR\term.BAS
  Error : 93    Line :   185   Variable not dimensioned [ 0-> 8]  , in File : C:\PROGRAM FILES\MCS ELECTRONICS\BASCOM-AVR\term.BAS
  


  a oto caly program. wydaje mi sie ze przepisalem go bezblednie

  $regfile = M8def.dat
  $crystal = 8000000
  
  Config Pinb.1 = Input
  Config Lcd = 16 * 2
  
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
  
  Config 1wire = Portb.0
  
  Declare Sub Odcz_temp(czujnik As Byte)
  
  Declare Sub Zapisz_id
  
  Dim Temperatura(2) As Byte
  
  Dim Id(8) As Byte
  
  Dim I As Byte
  Dim J As Byte
  Dim K As Byte
  Dim Liczba_ukl As Byte
  
  S1 Alias Pinb.1
  
  Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
  
  Set Portb.1
  
  Cls
  
  Liczba_ukl = 1wirecount()
  
  If S1 = 0 Then
  
        Lcd "Liczba ukladow: " ; Liczba_ukl
  
        If Liczba_ukl > 0 Then
  
           Id(1) = 1wsearchfirst()
  
           For I = 1 To 8
  
              Writeeeprom Id(i) , I
  
              Next I
  
        End If
  
        If Liczba_ukl > 1 Then
  
           Id(1) = 1wsearchnext()
  
           J = 0
  
           For I = 9 To 16
  
              Incr J
  
              Writeeeprom Id(j) , I
  
           Next I
  
        End If
  
        Lowerline
  
        Lcd "Prog ok"
  
        Do
  
        Loop
  
     End If
  
     Do
  
        Home
  
        For K = 1 To Liczba_ukl
  
        Call Odcz_temp(k)
  
        If Temperatura(2) = 0 Then
  
           Lcd "Temp" ; K ; ":" ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
  
           Else
  
           Lcd "Temp" ; K ; ": -" ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
  
        End If
  
        Lowerline
  
        Next K
  
        Loop
  
        End
  
  
  
     Sub Odcz_temp(czujnik As Byte)
  
        If Czujnik = 1 Then
  
           For I = 1 To 8
  
              Readeeprom Id(i) , I
  
              Next I
  
        End If
  
        If Czujnik = 2 Then
  
        J = 0
  
           For I = 9 To 16
  
              Incr J
  
              Readeeprom Id(j) , I
  
            Next I
  
       End If
  
  
         1wreset
  
         Call Zapisz_id
  
         1wwrite &H44
  
         Waitms 750
  
  
         1wreset
  
         Call Zapisz_id
  
         1wwrite &HBE
  
         Temperatura(1) = 1wread(2)
  
         1wreset
  
           If Err = 1 Then
  
              Cls
  
              Lcd "Brak ukladu"
  
              Do
  
              Loop
  
           End If
  
  
        If Temperatura(2) > 0 Then
  
           Temperatura(1) = 256 - Temperatura(1)
  
        End If
  
        Temperatura(1) = Temperatura(1) / 2
  
  
  End Sub
  
  
       Sub Zapisz_id
  
     1wwrite &H55
  
     For I = 1 To 8
  
        1wwrite Id(i)
  
     Next I
  
     End Sub  Prosze o pomoc i z góry dziekuje.
 • Computer Controls
 • #2
  JmL(TM)
  Level 24  
  Przepisujesz z ksiazki? :cunning: Popatrz dobrze czy np. jest tam cos takiego:
  $regfile = M8def.dat


  Tutaj masz poprawny kod:
  'Program  sterowania dwoma układami DS1820 dołączonymi
  'do tej samej magistrali 1-Wire
  
  $regfile = "m8def.dat"                                      'informuje kompilator o pliku
        'dyrektyw mikrokontrolera
  $crystal = 8000000                                          'informuje kompilator
        'o częstotliwości oscylatora
        'taktującego mikrokontroler
  Config Pinb.1 = Input                                       'linia PB1 jako wejściowa
  Config Lcd = 16 * 2                                         'konfigurowanie typu
        'wyświetlacza LCD
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5       'konfigurowanie linii
        'mikrokontrolera, do których
        'jest dołączony wyświetlacz LCD
  Config 1wire = Portb.0                                      'konfigurowanie linii magistrali
        '1-Wire
  Declare Sub Odcz_temp(czujnik As Byte)                      'procedura odczytu temperatury
        'z układu DS1820 z parametrem,
        'który wskazuje numer czujnika
        'temperatury
  Declare Sub Zapisz_id                                       'procedura zapisu numeru ID do
        'układu DS1820
  Dim Temperatura(2) As Byte                                  'tablica dwóch zmiennych typu
        'Byte na zmierzoną temperaturę
  Dim Id(8) As Byte                                           '8-elementowa tablica na numer
        'ID
  Dim I As Byte                                               'zmienna licznikowa
  Dim J As Byte                                               'zmienna licznikowa
  Dim K As Byte                                               'zmienna licznikowa
  Dim Liczba_ukl As Byte                                      'zmienna, do której wpisywana
        'jest liczba układów dołączonych
        'do magistrali 1-Wire
  S1 Alias Pinb.1                                             'przypisanie nazwie Pinb.1
        'nazwy S1
  
        'definicja znaku stopnia
  Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
  
  Set Portb.1                                                 'dołączenie do linii PB1
        'rezystora podciągającego
  Cls                                                         'czyszczenie LCD
  Liczba_ukl = 1wirecount()                                   'odczytanie liczby układów
        'dołączonych do magistrali
        '1-Wire
  If S1 = 0 Then                                              'jeśli przycisk S1 naciśniety,
        'to
   Lcd "Liczba ukladow: " ; Liczba_ukl
        'wyświetlenie na LCD liczby
        'układów dołączonych do
        'magistrali
   If Liczba_ukl > 0 Then                                     'jeśli liczba układów większa od
        '0‚ to
    Id(1) = 1wsearchfirst()                                   'odczytanie numeru seryjnego
        'pierwszego dołączonego do
        'magistrali układu
    For I = 1 To 8                                            'pętla wykonywana 8 razy
     Writeeeprom Id(i) , I                                    'zapisanie odczytanego ID do
        'pamięci EEPROM w słowach 1...8
    Next I                                                    'zwiększenie wartości I o jeden
   End If
   If Liczba_ukl > 1 Then                                     'jeśli liczba układów jest
        'większa od 1, to
    Id(1) = 1wsearchnext()                                    'odczytanie numeru seryjnego
        'kolejnego układu (drugiego
        'DS1820)
    J = 0                                                     'wartość początkowa zmiennej
        'J = 0
    For I = 9 To 16                                           'pętla wykonywana 8 razy od
        'I = 9 do I = 16
     Incr J                                                   'zwiększenie wartości J o jeden
     Writeeeprom Id(j) , I                                    'zapisanie numeru ID drugiego
        'układu do pamięci EEPROM
        'w słowach 9...16
    Next I                                                    'zwiększenie o jeden wartości I
   End If
   Lowerline                                                  'kursor do drugiej linii LCD
   Lcd "Prog ok"                                              'wyświetlenie komunikatu
        'o zakończeniu odczytu numerów
        'ID
   Do                                                         'pętla nieskończona Do...Loop
   Loop
  End If
  
  Do                                                          'początek pętli programu
        'głównego
   Home                                                       'kursor na początek pierwszej
        'linii
   For K = 1 To Liczba_ukl                                    'pętla wykonywana od K = 1 do
        'liczby układów dołączonych do
        '1-Wire
    Call Odcz_temp(k)                                         'wywołanie procedury pomiaru
        'temperatury z parametrem K
    If Temperatura(2) = 0 Then                                'jeśli wartość Temperatura(2)
        '= 0 to temperatura dodatnia
        'wyświetlenie temperatury
        'dodatniej
     Lcd "Temp" ; K ; ": " ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
    Else                                                      'w przeciwnym razie wyświetlenie
        'temperatury ujemnej
     Lcd "Temp" ; K ; ": -" ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
    End If
    Lowerline                                                 'kursor w drugiej linii LCD
   Next K                                                     'zwiększenie o 1 wartości K
  Loop                                                        'koniec pętli Do...Loop
  End                                                         'koniec programu
  
  Sub Odcz_temp(czujnik As Byte)                              'procedura pomiaru temperatury
        '- parametr Czujnik określa
        'numer czujnika
   If Czujnik = 1 Then                                        'jeśli Czujnik = 1 to
        'odczytywany jest z pamięci
        'EEPROM numer ID czujnika 1
    For I = 1 To 8                                            'pętla wykonywana od I = 1 do
        'I = 8
     Readeeprom Id(i) , I                                     'odczyt ID z pamięci EEPROM
        'czujnika pierwszego
    Next I                                                    'zwiększenie o 1 wartości I
   End If
   If Czujnik = 2 Then                                        'jeśli Czujnik = 2 to
        'odczytywany jest z pamięci
        'EEPROM numer ID czujnika 2
    J = 0                                                     'wartość początkowa zmiennej
        'J = 0
    For I = 9 To 16                                           'pętla wykonywana 8 razy od
        'I = 9 do I = 16
     Incr J                                                   'zwiększenie wartości J o jeden
     Readeeprom Id(j) , I                                     'odczyt numeru ID z pamięci
        'EEPROM z słów 9...16 dla
        'czujnika 2
    Next I                                                    'zwiększenie o 1 wartości I
   End If
  
   1wreset                                                    'reset magistrali 1-Wire
   Call Zapisz_id                                             'wybranie czujnika poprzez zapis
        'do niego numeru ID aktualnie
        'obsługiwanego układu DS1820
   1wwrite &H44                                               'start pomiaru przez układ
        'DS1820
   Waitms 750                                                 'opóźnienie na czas pomiaru
   1wreset                                                    'reset magistrali 1-Wire
   Call Zapisz_id                                             'wybranie czujnika poprzez zapis
        'do niego numeru ID aktualnie
        'obsługiwanego układu DS1820
   1wwrite &HBE                                               'komenda odczytu układu DS1820
        'zmierzonej temperatury
   Temperatura(1) = 1wread(2)                                 'odczyt zmierzonej temperatury
        'do tablicy Temperatura
   1wreset                                                    'reset magistrali 1-Wire
   If Err = 1 Then                                            'jeśli brak układu DS1820
        'dołączonego do 1-Wire, to
    Cls                                                       'czyszczenie LCD
    Lcd "Brak ukladu"                                         'wyświetlenie komunikatu o braku
        'układu
    Do                                                        'nieskończona pętla Do...Loop
        'w celu wstrzymania działania
        'programu
    Loop
   End If
   If Temperatura(2) > 0 Then                                 'jeśli zmienna Temperatura(2)
        '> 0, to temperatura ujemna
        'przeliczenie temperatury
        'ujemnej
    Temperatura(1) = 256 - Temperatura(1)
   End If                                                     'koniec warunku
   Temperatura(1) = Temperatura(1) / 2
        'dalsze przeliczenie odczytanej
        'temperatury dodatniej jak
        'i ujemnej
  End Sub                                                     'koniec procedury pomiaru
  
  Sub Zapisz_id                                               'definicja procedury zapisu
        'numeru ID do układów DS1820
   1wwrite &H55                                               'wysłanie komendy zapisu numeru
        'ID do układów
   For I = 1 To 8                                             'pętla wykonywana od I = 1 do
        'I = 8
    1wwrite Id(i)                                             'wysłanie do czujników numeru ID
        'z tablicy Id
   Next I                                                     'zwiększenie o 1 wartości I
  End Sub                                                     'koniec procedury
 • Computer Controls
 • #3
  zumek
  Level 39  
  189183 wrote:
  ...wydaje mi sie ze przepisalem go bezblednie

  Tak , wydaje Ci się :P

  
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
  

  W tej linii brakuje przecinka - znajdź w którym miejscu.

  Piotrek
 • #4
  JmL(TM)
  Level 24  
  :arrow: 189183: Oczywiscie mozesz przepisywac kazdy listing z ksiazki ale gdybys jednak znudzil sie tym po 10 blednie przepisanym to poszukaj na google: Przyklady do ksiazki [Programowanie mikrokontrolerow AVR w BASCOM]. Pewnie bedzie szybciej i bardziej niezawodnie! :D
 • #5
  189183
  Level 10  
  Wielkie dzieki. Bledy zniknely.

  Zumek musze przyznac ze jestes mistrzem. tyle tematow czytalem i rzadko ktory odnosnie avrow nie jest spostowany przez ciebie.

  temat do zamkniecia
 • #7
  189183
  Level 10  
  JmL(TM) wrote:
  Zumek musze przyznac ze jestes mistrzem

  No a JA? :D Tez mialem swoj wklad w poprawe tych bledow ;)


  Ok. przyznaje ze pomogliscie.

  Ale mam drugie pytanko:

  chce wyeliminowac ten przycisk i zeby zawsze po wlaczeniu sprawdzal numer czujnika z numerem czujnika zapisanego wczesniej w pamieci eprom.

  tzn wlaczam do zasilania >procek sprawdza czy nr czujnika jest taki sam jak w pamieci eprom jezeli nie to zapisuje do eprom numer uzytego teraz.
 • #8
  dawid512
  Level 32  
  Quote:
  chce wyeliminowac ten przycisk i zeby zawsze po wlaczeniu sprawdzal numer czujnika z numerem czujnika zapisanego wczesniej w pamieci eprom.


  Rozumiem tylko żeby sprawdzał nr użytego teraz i zapisanego w eepromie to najpierw musisz zapisac tam ten nr (wlasnie po to jest ten przycisk).

  Proponuje: zaspisac raz w eepromie nr czujnika, po zapisie go w eepromie piszesz sobie prosty warunek w ktorym sprawdzasz czy numery sa identyczne czy sie roznia. Jesli sie roznia to wklepujesz do eepromu nowy numer jesli nie to idziesz dalej.
 • #9
  189183
  Level 10  
  chce wyeliminowac przycisk bo nawet przy zwarciu przy pomocy kabelka nie chce mi odczytac numerow id ds-ow :/

  probowalem juz przeniesc ten przycisk na inne pory i dalej nic.