Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Wyświetlanie danych - CLIPPER

25 Aug 2008 13:12 1279 1
 • Level 16  
  Wyświetlanie danych - CLIPPER


  --------------------------------------------------------------------------------

  Witam!!!

  Wyświetlanie danych - CLIPPER
  Program wyświetla tabele,
  dane są pobierane z tablicy zmiennch.

  Mam pytanie po co jest ten fragment kodu :

  oBrowse:GoTopBlock = { || n := 1 }
  oBrowse:GoBottomBlock = { || n := Len( aTest0 ) }
  oBrowse:SkipBlock = { | nSkip, nPos | nPos := n,;
  n := If( nSkip > 0, Min( Len( aTest0 ), n + nSkip ),;
  Max( 1, n + nSkip )), n - nPos }  oto cały kod:

  Code:


  // Harbour sample CLIPPER

  #include "inkey.ch"

  function Main()

     local oBrowse := TBrowseNew( 3, 3, 20, 65 )


     local aTest0  := { 1.12, 2.33, 3.56, 4.23, 5.87, 6.11, 7.55 }
     local aTest1  := { "ehisddddd", "is", "a", "browse", "on", "an", "array"}


     local aTest2  := { 1.12, 2.33, 3.56, 4.23, 5.87, 6.11, 7.55 }
     local aTest3  := { date(), date()+4, date()+56, date()+14, date()+5, date()+6, date()+7 }
     local aTest4  := { .t., .f., .t., .t., .f., .f., .t.}
     local aTest5  := { "DEMO","DEMOddddddd","DEMO","DEMO","DEMO","DEMO","endDEMO"}
   
     local aTest6 := aTest5

   
   local n       := 1
     local nKey
     local lEnd    := .f.
     local nCursor
     local cColor
     local nRow, nCol
     local nTmpRow, nTmpCol

     oBrowse:colorSpec     = "W+/B, N/W"
     oBrowse:ColSep        = "ł"
     oBrowse:HeadSep        = "ŃÍ"
     oBrowse:FootSep        = "ŃÍ"
     oBrowse:GoTopBlock    = { || n := 1 }
     oBrowse:GoBottomBlock = { || n := Len( aTest0 ) }
     oBrowse:SkipBlock     = { | nSkip, nPos | nPos := n,;
                               n := If( nSkip > 0, Min( Len( aTest0 ), n + nSkip ),;
                               Max( 1, n + nSkip )), n - nPos }

     oBrowse:AddColumn( TBColumnNew( "PIERWSZA",  { || n } ) )
     oBrowse:AddColumn( TBColumnNew( "Num     ",  { || aTest0[ n ] } ) )
     oBrowse:AddColumn( TBColumnNew( "Nazwa   ",  { || aTest1[ n ] } ) )
     oBrowse:AddColumn( TBColumnNew( "Kasa    ",  { || aTest2[ n ] } ) )
     oBrowse:AddColumn( TBColumnNew( "Data    ",  { || aTest3[ n ] } ) )
     oBrowse:AddColumn( TBColumnNew( "Logic   ",  { || aTest4[ n ] } ) )
     oBrowse:AddColumn( TBColumnNew( "Dodat 1 ",  { || aTest5[ n ] } ) )
     oBrowse:AddColumn( TBColumnNew( "Dodat 2 ",  { || aTest6[ n ] } ) )


     oBrowse:GetColumn(1):Footing = 'Number'
     oBrowse:GetColumn(1):Picture := '999999999'

     oBrowse:GetColumn(2):Footing = 'Strins'
     oBrowse:GetColumn(2):Picture := '@!'

     oBrowse:GetColumn(3):Footing = 'Number'
     oBrowse:GetColumn(3):Picture := '999,999.99'

     oBrowse:GetColumn(4):Footing = 'Dates'

     oBrowse:GetColumn(5):Footing = 'Logical'

     oBrowse:GetColumn(6):Footing = 'Strins'
     oBrowse:GetColumn(6):Picture := '@!'

   


     // needed since I've changed some columns _after_ I've added them to TBrowse object
     oBrowse:Configure()

     Alert( oBrowse:ClassName() )
     Alert( oBrowse:GetColumn( 1 ):ClassName() )

     oBrowse:Freeze = 1
     nCursor := SetCursor( 0 )
     cColor := SetColor( "W+/B" )
     nRow := Row()
     nCol := Col()

  @ 0,0,24,79 BOX "ÚÄżłŮÄŔł "


  @ 1, 70 SAY TIME()
  @ 1, 55 SAY 'START TIME ->'
  @ 23, 55 SAY '<-- SCROL -->'


  #ifdef HB_COMPAT_C53
   oBrowse:Setkey(0,{|ob,nkey| Defproc(ob,nKey)})
  while .t.
      oBrowse:ForceStable()
   if (oBrowse:applykey(inkey(0))== -1)
     exit
  endif
  enddo
  #else
  While !lEnd
        oBrowse:ForceStable()

        nKey = InKey( 0 )

        do case
           case nKey == K_ESC
                SetPos( 17, 0 )
                lEnd = .t.

           case nKey == K_DOWN
                oBrowse:Down()

           case nKey == K_UP
                oBrowse:Up()

           case nKey == K_LEFT
                oBrowse:Left()

           case nKey == K_RIGHT
                oBrowse:Right()

           case nKey = K_PGDN
                oBrowse:pageDown()

           case nKey = K_PGUP
                oBrowse:pageUp()

           case nKey = K_CTRL_PGUP
                oBrowse:goTop()

           case nKey = K_CTRL_PGDN
                oBrowse:goBottom()

           case nKey = K_HOME
                oBrowse:home()

           case nKey = K_END
                oBrowse:end()

           case nKey = K_CTRL_LEFT
                oBrowse:panLeft()

           case nKey = K_CTRL_RIGHT
                oBrowse:panRight()

           case nKey = K_CTRL_HOME
                oBrowse:panHome()

           case nKey = K_CTRL_END
                oBrowse:panEnd()

           case nKey = K_TAB
                nTmpRow := ROW()
                nTmpCol := COL()
                @ 0, 0 SAY TIME()
                DevPos( nTmpRow, nTmpCol )

        endcase
       
     end
  #endif
     DevPos( nRow, nCol )
     SetColor( cColor )
     SetCursor( nCursor )

  return nil
  #ifdef HB_COMPAT_C53
  function  defproc(ob,nkey)
  Local nTmpRow,nTmpCol
          if nKey = K_TAB
                nTmpRow := ROW()
                nTmpCol := COL()
                @ 0, 0 SAY TIME()
                DevPos( nTmpRow, nTmpCol )
              ob:Refreshall()
          endif
          return 1
  #endif
  proszę o pomoc

  pozdrawiam!!
 • Level 11  
  oBrowse:GoTopBlock = { || n := 1 } // przy skoku do początku tabeli (chyba ctrl-home) skacze do pierwszego wiersza

  oBrowse:GoBottomBlock = { || n := Len( aTest0 ) } // jw tylko dot. ostatniego wiersza i ctrl-end

  oBrowse:SkipBlock = { | nSkip, nPos | nPos := n,;
  n := If( nSkip > 0, Min( Len( aTest0 ), n + nSkip ),;
  Max( 1, n + nSkip )), n - nPos } // blok kodu który obsługuje przenoszenie kursora między wierszami nSkip - o ile wierszy zmienić pozycję Npos - aktualna pozycja

  12 Paź 2008 20:32:15

  Jeśli chcesz dokładny opis całego podanego przez ciebie kodu-napisz.

  Posty scaliłem - krzychoocpp