Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
SterControl
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Serwer WWW + easy TCP/IP

kosta2000 08 Wrz 2008 10:49 2945 5
 • #1 08 Wrz 2008 10:49
  kosta2000
  Poziom 13  

  Mam pytanie odnośnie budowy serwera WWW. ZW EP byl opisany Sterowni I/O TCP/IP. Przegladalem kod programu do tego sterownika i mam w związku z tym pytanie: w jaki sposób są liczone linie strony www, bo nijak mi się nie zgadza, np:

  Code:

  elseif count = 67 then
      if out4 = 1 then
          s="on"
      else
          s = "off"
      end if

  odliczajac 67 linię wychodzi mi:
  Code:

  background-color: rgb(51, 153, 153);{034}>

  która to linia nic nie mówi o sterowaniu wyjściem OUT4
  To samo dotyczy innych linii.

  Tutaj pelny kod programu:
  Code:

  $prog &HFF , &HEF , &HD9 , &HFD                             'FuseBits
  $regfile = "M162def.dat"                                    'typ mikrokontrolera
  $crystal = 8000000                                          'czestotliwosc zegara
  $xa                                                         'wlaczenie dostepu do zewnetrznej magistrali mikrokontrolera
  $hwstack = 50                                               'wartosc stosu
  $swstack = 50                                               'wartosc stosu
  $framesize = 50                                             'wartosc ramki
  $lib "tcpip.lbx"                                            'zalaczenie biblioteki tcp/ip

  'sta│e dla modu│u TCP/IP
  Const Sock_stream = $01                                     ' Tcp
  Const Sock_dgram = $02                                      ' Udp
  Const Sock_ipl_raw = $03                                    ' Ip Layer Raw Sock
  Const Sock_macl_raw = $04                                   ' Mac Layer Raw Sock
  Const Sel_control = 0                                       ' Confirm Socket Status
  Const Sel_send = 1                                          ' Confirm Tx Free Buffer Size
  Const Sel_recv = 2                                          ' Confirm Rx Data Size
  Const Sock_closed = $00                                     ' Status Of Connection Closed
  Const Sock_arp = $01                                        ' Status Of Arp
  Const Sock_listen = $02                                     ' Status Of Waiting For Tcp Connection Setup
  Const Sock_synsent = $03                                    ' Status Of Setting Up Tcp Connection
  Const Sock_synsent_ack = $04                                ' Status Of Setting Up Tcp Connection
  Const Sock_synrecv = $05                                    ' Status Of Setting Up Tcp Connection
  Const Sock_established = $06                                ' Status Of Tcp Connection Established
  Const Sock_close_wait = $07                                 ' Status Of Closing Tcp Connection
  Const Sock_last_ack = $08                                   ' Status Of Closing Tcp Connection
  Const Sock_fin_wait1 = $09                                  ' Status Of Closing Tcp Connection
  Const Sock_fin_wait2 = $0a                                  ' Status Of Closing Tcp Connection
  Const Sock_closing = $0b                                    ' Status Of Closing Tcp Connection
  Const Sock_time_wait = $0c                                  ' Status Of Closing Tcp Connection
  Const Sock_reset = $0d                                      ' Status Of Closing Tcp Connection
  Const Sock_init = $0e                                       ' Status Of Socket Initialization
  Const Sock_udp = $0f                                        ' Status Of Udp
  Const Sock_raw = $10                                        ' Status of IP RAW

  Const Authenticate = 1                                      'wartosc 0 - wylaczenie logowania, 1 - wlaczenie logowania

  Enable Interrupts                                           'oblokowanie przerwan globalnych

  Config Tcpip = Int0 , Mac = 00.40.66.34.56.78 , Ip = 192.168.1.5 , Submask = 255.255.255.0 , Gateway = 192.168.1.1 , Localport = 1000 , Tx = $55 , Rx = $55       'konfiguracja modulu tcp/ip
  Config Portb = Output                                       'konfiguracja linii jako wyjscia
  Config Pind.0 = Input                                       'konfiguracja linii wejsciowych
  Config Pind.1 = Input
  Config Pind.3 = Input
  Config Pind.4 = Input
  Config Pind.5 = Input

  Dim S As String * 500 At &H200 , Shtml As String * 15 , Sheader As String * 30       'zmienne tekstowe
  Dim Woffset As Word , Wsize As Word , Bgenerate As Bit      'zmienne wykorzystywany przy wysylaniu strony www do przegladarki
  Dim Buf(500) As Byte At &H200 Overlay                       'tablica buf umieszczona w tej samej przestrzeni adresowej co zmienna S
  Dim Tempw As Word                                           'zmienna pomocnicza
  Dim I As Byte , Bcmd As Byte , P1 As Byte , P2 As Byte , Size As Word       'zmienne pomocnicze
  Dim Bcontent As Byte                                        'zmienna pomocnicza
  Dim Bauth As Byte , Ipcon As Long                           'zmienne wymagane przy wlaczonym logowaniu
  Dim Count As Word                                           'zmienna licznikowa
  Dim Temp As Byte

  I = 0                                                       'zerowanie zmiennej I
  Out1 Alias Portb.0                                          'przypisanie aliasow
  Out2 Alias Portb.1
  Out3 Alias Portb.2
  Out4 Alias Portb.3
  Out5 Alias Portb.4
  Out6 Alias Portb.5
  Out7 Alias Portb.6
  Out8 Alias Portb.7
  In1 Alias Pind.0
  In2 Alias Pind.1
  In3 Alias Pind.3
  In4 Alias Pind.4
  In5 Alias Pind.5

  Set Portd.0                                                 'wlaczenie rezystorow podciagajacych dla linii wejsciowych
  Set Portd.1
  Set Portd.3
  Set Portd.4
  Set Portd.5

  Readeeprom Temp , 10                                        'odczyt wartosci z EEPROM
  If Temp <> 10 Then                                          'jesli wartosc rozna niz 10 to
    Reset Out1                                                'zerowanie linii wyjsciowych
    Reset Out2
    Reset Out3
    Reset Out4
    Reset Out5
    Reset Out6
    Reset Out7
    Reset Out8
    Temp = 10                                                 'zapis wartosci 10
    Writeeeprom Temp , 10                                     'zapis wartosci do EEPROM
    Temp = Portb                                              'zapis stanu linii wyjsciowych portu B
    Writeeeprom Portb , 1                                     'zapis do pamieci EEPROM
  End If

  Readeeprom Temp , 1                                         'Odczyt pamieci EEPROM
  Portb = Temp                                                'zapis wartosci do rejestru portu B


  Do                                                          'poczatek petli glownej programu
    Tempw = Socketstat(i , 0)                                 'pobranie statusu polaczenia
    Select Case Tempw                                         'w zajeznosci od statusu jesli
      Case Sock_established                                   'polaczenie jest ustabilizowane to
        If Getdstip(i) <> Ipcon Then                          'jesli pobrany adres IP jest rowny adresowi IP w zmiennej Ipcon to
          Bauth = 0                                           'zerowanie bitu autoryzacji (po odswiezeniu strony nie bedzie ponownego logowania)
        End If
        Tempw = Socketstat(i , Sel_recv)                      'sprawdzenie czy sa dane do odebrania
        If Tempw > 0 Then                                     'jesli tempw wieksze od 0 to
          Bcmd = 0                                            'zerowanie bcmd
          Do                                                  'poczatek petli
            Tempw = Tcpread(i , S)                            'odczyt danych z TCP
            If Left(s , 3) = "GET" Then                       'jesli metoda GET to
              Bcmd = 1                                        'przypisanie do zmiennej wartosci 1
              Gosub Page                                      'skok do podprogramu Page
            Elseif Left(s , 4) = "HEAD" Then                  'jesli metoda HEAD to
              Bcmd = 1                                        'przypisanie do zmiennej wartosci 1
              Gosub Page                                      'skok do podprogramu Page
            Elseif Left(s , 4) = "POST" Then                  'jesli metoda POST to
              Bcmd = 2                                        'przypisanie do zmiennej wartosci 3
              Gosub Page                                      'skok do podprogramu Page

            Elseif Left(s , 15) = "Content-Length:" Then      'w przypadku metody POST odczytywana jest ilosc danych
              S = Mid(s , 16) : Bcontent = Val(s)             'ktora po przeksztalceniu zapisywana jest do zmiennej Bcontent
            Elseif Left(s , 20) = "Authorization: Basic" Then 'wykrywany jest komunikat autoryzacji
              S = Mid(s , 22)                                 'odczyt zakodowanych znakow uzytkownika i hasla wyslanych przez przegladarke
              If Base64dec(s) = "test:test" Then              'jest uzytkownik i haslo poprawne to
                Bauth = 1                                     ' zapis ze autoryzacja przebiegla ok
                Ipcon = Getdstip(i)                           'zapis numeru IP uzytkownika
              End If
            End If
          Loop Until S = ""                                   'oczekiwanie az odebrane zostana wszystkie dane
          #if Authenticate                                    'jesli autoryzacja wlaczona to
            If Bauth = 0 Then                                 'i jeszcze nie przeprowadzono autoryzacji to
              Tempw = Tcpwrite(i , "HTTP/1.0 401 OK{013}{010}")       'wyslanie do przegladarki komendy autoryzacji 401
              Tempw = Tcpwrite(i , "WWW-Authenticate: Basic realm={034}Sterownik I/O{034}{013}{010}")       'wyslanie nazwy serwera www
              Goto Continue                                   'skok do etykiety
            Else                                              'w przeciwnym razie
              Tempw = Tcpwrite(i , "HTTP/1.0 200 OK{013}{010}")       'wyslanie do przegladarki komendy 200
            End If
          #else                                               'gdy autoryzacja wylaczona to
              Tempw = Tcpwrite(i , "HTTP/1.0 200 OK{013}{010}")       'wyslanie do przegladarki komendy 200
          #endif
          If Bcmd = 2 Then                                    'jesli bcmd=3 to wykorzystywana metoda POST
            Tempw = Tcpread(i , Buf(1) , Bcontent)            'odczyt danych z TCP
            Bcontent = Bcontent + 1                           'obliczenie zmiennej
            Buf(bcontent) = 0                                 'dodanie znaku konca tekstu
            If Left(s , 3) = "on1" Then                       'jesli otrzymano znaki on1 to
              Set Out1                                        'ustawienie linii Out1
            Elseif Left(s , 4) = "off1" Then                  'w przeciwnym razie gdy otrzymano znaki off1 to
              Reset Out1                                      'wylaczenie linii Out1
            Elseif Left(s , 3) = "on2" Then                   'jesli otrzymano znaki on2 to
              Set Out2                                        'ustawienie linii Out2
            Elseif Left(s , 4) = "off2" Then                  'w przeciwnym razie gdy otrzymano znaki off2 to
              Reset Out2                                      'wylaczenie linii Out2
            Elseif Left(s , 3) = "on3" Then                   'jesli otrzymano znaki on3 to
              Set Out3                                        'ustawienie linii Out3
            Elseif Left(s , 4) = "off3" Then                  'w przeciwnym razie gdy otrzymano znaki off3 to
              Reset Out3                                      'wylaczenie linii Out3
            Elseif Left(s , 3) = "on4" Then                   'jesli otrzymano znaki on4 to
              Set Out4                                        'ustawienie linii Out4
            Elseif Left(s , 4) = "off4" Then                  'w przeciwnym razie gdy otrzymano znaki off4 to
              Reset Out4                                      'wylaczenie linii Out4
            Elseif Left(s , 3) = "on5" Then                   'jesli otrzymano znaki on5 to
              Set Out5                                        'ustawienie linii Out5
            Elseif Left(s , 4) = "off5" Then                  'w przeciwnym razie gdy otrzymano znaki off5 to
              Reset Out5                                      'wylaczenie linii Out5
            Elseif Left(s , 3) = "on6" Then                   'jesli otrzymano znaki on6 to
              Set Out6                                        'ustawienie linii Out6
            Elseif Left(s , 4) = "off6" Then                  'w przeciwnym razie gdy otrzymano znaki off6 to
              Reset Out6                                      'wylaczenie linii Out6
            Elseif Left(s , 3) = "on7" Then                   'jesli otrzymano znaki on7 to
              Set Out7                                        'ustawienie linii Out7
            Elseif Left(s , 4) = "off7" Then                  'w przeciwnym razie gdy otrzymano znaki off7 to
              Reset Out7                                      'wylaczenie linii Out7
            Elseif Left(s , 3) = "on8" Then                   'jesli otrzymano znaki on8 to
              Set Out8                                        'ustawienie linii Out8
            Elseif Left(s , 4) = "off8" Then                  'w przeciwnym razie gdy otrzymano znaki off8 to
              Reset Out8                                      'wylaczenie linii Out8
            End If
          End If
          Temp = Portb                                        'zapisanie stanu portu B
          Writeeeprom Temp , 1                                'zapis stanu portu do EEPROM
          Gosub Struc                                         'skok do podprogramu struc
  Continue:                                                   'etykieta
          Closesocket I                                       'zamkniŕcie po│╣czenia (gniazda)
        End If
      Case Sock_close_wait                                    'oczekiwanie na zamkniecie gniazda
        Closesocket I                                         'zamkniŕcie po│╣czenia (gniazda
      Case Sock_closed                                        'zamkniecie gniazda
        I = Getsocket(0 , Sock_stream , 80 , 0)               'otarcie gniazda o numerze idx na porcie 80
        Socketlisten I                                        'otwarcie gniazda w trybie serwera
    End Select                                                'koniec instrukcji case
  Loop                                                        'koniec nieskonczonej petli do-loop
  End                                                         'koniec programu

  Page:                                                       'podprogram pobierajacy adres strony z przegladarki
    P1 = Instr(s , " ")                                       'szuka pierwszej spacji
    P1 = P1 + 1                                               'podanie do P1 wartosci 1
    P2 = Instr(p1 , S , " ")                                  'szuka drugiej spacji
    P2 = P2 - P1                                              'odjecie od P2 wartosci P1
    Shtml = Mid(s , P1 , P2)                                  'wydobywa nazwe strony
    Shtml = Lcase(shtml)                                      'zamienia duze znaki strony na male
  Return                                                      'powrot z podprogramu

  Struc:                                                      'podprogram wysylajacy strone www
    Bgenerate = 0                                             'zerowanie zmiennej
    Select Case Shtml                                         'w zaleznosci od otrzymanego adresu
      Case "/index.htm"                                       'jesli adres index.htm to
        Bgenerate = 1                                         'wartosc zmiennej 1
      Case Else                                               'w przeciwnym razie
        Bgenerate = 0                                         'wartosc zmiennej 0
    End Select                                                'koniec instrukcji wyboru
    Tempw = Tcpwrite(i , "Content-Type: text/html{013}{010}") 'wyslanie do przegladarki komunikatu
    If Bgenerate = 0 Then                                     'jest zmienna 0 to
      S = "<html><head><title</title></head><body onload='window.location.href=" + Chr(34) + "/index.htm" + Chr(34) + "'></body></html>"       'wyslanie przekierowania na adres index.htm
      Wsize = Len(s)                                          'obliczenie ilosci wysylanych znakow
      Sheader = "Content-Length: " + Str(wsize) + "{013}{010}"       'dodanie ilosci wysylanych znakow
      Tempw = Tcpwritestr(i , Sheader , 255)                  'wyslanie ilosci danych
      Tempw = Tcpwrite(i , S , Wsize)                         'wyslanie strony www
    Else                                                      'w przeciwnym razie
      Count = 0                                               'zerowanie zmiennej
      Restore Www                                             'ustawienie wskaznika na tablice www
      Wsize = 10000
      Sheader = "Content-Length: " + Str(wsize) + "{013}{010}"       'dodanie ilosci wysylanych znakow
      Tempw = Tcpwritestr(i , Sheader , 255)                  'wyslanie ilosci danych
      Count = 0                                               'zerowanie zmiennej
      Restore Www                                             'ustawienie wskaznika na tablice www
      Do                                                      'poczatek petli
        Incr Count                                            'zwiekszenie o jeden zmiennej count
        If Count = 20 Then                                    'jesli count=20 to
          If In1 = 1 Then                                     'jesli In1 = 1 to
           S = "1"                                            'zapis do S wartosci 1
          Else                                                'w przeciwnym razie
            S = "0"                                           'zapis do S wartosci 0
          End If
        Elseif Count = 22 Then                                'jesli count=22 to
          If In2 = 1 Then                                     'jesli In2 = 1 to
           S = "1"                                            'zapis do S wartosci 1
          Else                                                'w przeciwnym razie
            S = "0"                                           'zapis do S wartosci 0
          End If
        Elseif Count = 24 Then                                'jesli count=24 to
          If In3 = 1 Then                                     'jesli In3 = 1 to
           S = "1"                                            'zapis do S wartosci 1
          Else                                                'w przeciwnym razie
            S = "0"                                           'zapis do S wartosci 0
          End If
        Elseif Count = 26 Then                                'jesli count=26 to
          If In4 = 1 Then                                     'jesli In4 = 1 to
           S = "1"                                            'zapis do S wartosci 1
          Else                                                'w przeciwnym razie
            S = "0"                                           'zapis do S wartosci 0
          End If
        Elseif Count = 28 Then                                'jesli count=28 to
          If In5 = 1 Then                                     'jesli In5 = 1 to
           S = "1"                                            'zapis do S wartosci 1
          Else                                                'w przeciwnym razie
            S = "0"                                           'zapis do S wartosci 0
          End If
        Elseif Count = 58 Then                                'jesli count=58 to
          If Out1 = 1 Then                                    'jesli Out1 = 1 to
           S = "ON"                                           'zapis do S wartosci ON
          Else                                                'w przeciwnym razie
            S = "OFF"                                          'zapis do S wartosci OFF
          End If
        Elseif Count = 61 Then                                'jesli count=61 to
          If Out2 = 1 Then                                    'jesli Out2 = 1 to
            S = "ON"                                          'zapis do S wartosci ON
          Else                                                'w przeciwnym razie
            S = "OFF"                                          'zapis do S wartosci OFF
          End If
        Elseif Count = 64 Then                                'jesli count=64 to
          If Out3 = 1 Then                                    'jesli Out3 = 1 to
            S = "ON"                                          'zapis do S wartosci ON
          Else                                                'w przeciwnym razie
            S = "OFF"                                          'zapis do S wartosci OFF
          End If
        Elseif Count = 67 Then                                'jesli count=67 to
          If Out4 = 1 Then                                    'jesli Out4 = 1 to
            S = "ON"                                          'zapis do S wartosci ON
          Else                                                'w przeciwnym razie
            S = "OFF"                                          'zapis do S wartosci OFF
          End If
        Elseif Count = 70 Then                                'jesli count=70 to
          If Out5 = 1 Then                                    'jesli Out5 = 1 to
            S = "ON"                                          'zapis do S wartosci ON
          Else                                                'w przeciwnym razie
            S = "OFF"                                           'zapis do S wartosci OFF
          End If
        Elseif Count = 73 Then                                'jesli count=73 to
          If Out6 = 1 Then                                    'jesli Out6 = 1 to
            S = "ON"                                          'zapis do S wartosci ON
          Else                                                'w przeciwnym razie
            S = "OFF"                                          'zapis do S wartosci OFF
          End If
        Elseif Count = 76 Then                                'jesli count=76 to
          If Out7 = 1 Then                                    'jesli Out7 = 1 to
            S = "ON"                                          'zapis do S wartosci ON
          Else                                                'w przeciwnym razie
            S = "OFF"                                          'zapis do S wartosci OFF
          End If
        Elseif Count = 79 Then                                'jesli count=79 to
          If Out8 = 1 Then                                    'jesli Out8 = 1 to
            S = "ON"                                          'zapis do S wartosci ON
          Else                                                'w przeciwnym razie
            S = "OFF"                                           'zapis do S wartosci OFF
          End If
        Else                                                  'w przeciwnym razie
          Read S
        End If                                                'odczyt linii data
        Tempw = Tcpwritestr(i , S , 255)                      'wyslanie danych strony www
      Loop Until S = "</body></html>"                         'petla wykonywana az do odebrania znakow konca strony www
    End If
  Return                                                      'powrot z podprogramu


  Www:                                                        'Zawartosc Strony Www
  Data "<html><head>"
  Data "<meta content={034}text/html; charset=ISO-8859-2{034}"
  Data "http-equiv={034}content-type{034}>"
  Data "<meta HTTP-EQUIV={034}refresh{034} CONTENT={034}5{034}>"
  Data "<title>Sterownik I/O</title></head><body style={034}"
  Data "color:rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(0, 153, 0); {034}"
  Data " alink={034}#000099{034} link={034}#000099{034} vlink={034}#990099{034}>"
  Data "<div style={034}text-align: center;{034}><big><big><big><big style={034}"
  Data "font-weight: bold;{034}>Sterownik I/O</big></big></big></big><br></div>"
  Data "<div style={034}text-align: center;{034}><big><big><big><big>TCP/IP<br>"
  Data "</big></big></big></big><div style={034}text-align: left;{034}>"
  Data "<hr style={034}height: 5px; width: 100%;{034}></div></div>"
  Data "<div style={034}text-align: center;{034}><big><big><span style={034}font-style: italic;{034}><span style={034}"
  Data "color: rgb(255, 0, 0);{034}></span>Input<br></span></big></big>"
  Data "<div style={034}text-ilign: left;{034}><table"
  Data "style={034}text-align: left;"
  Data "background-color: rgb(51, 153, 153); width: 100%;{034}"
  Data "border={034}1{034} cellpadding={034}2{034} cellspacing={034}2{034}><tbody><tr>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>IN1: "
  Data "</td><td style={034}text-align: center;{034}>IN2: "
  Data "</td><td style={034}text-align: center;{034}>IN3: "
  Data "</td><td style={034}text-align: center;{034}>IN4: "
  Data "</td><td style={034}text-align: center;{034}>IN5: "
  Data "</td></tr></tbody></table><big><big><span style={034}font-style: italic;{034}></span></big></big><br>"
  Data "<big><big><span style={034}font-style: italic;{034}></span></big></big></div>"
  Data "<big><big><span style={034}font-style: italic;{034}></span></big></big>"
  Data "<hr style={034}height: 5px; width: 100%;{034}>"
  Data "<div style={034}text-align: left;{034}>"
  Data "<div style={034}text-align: center;{034}><big><big><span"
  Data "style=(034}font-style: italic;{034}></span></big></big><big><big><span"
  Data "style={034}font-style: italic;{034}>Output<br></span></big></big><table"
  Data "style={034}text-align: left;"
  Data " width: 100%; background-color: rgb(51, 153, 153);{034}"
  Data "border={034}1{034} cellpadding={034}2{034} cellspacing={034}2{034}><tbody><tr>"
  Data "<td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold;{034}>OUT1</td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold;{034}>OUT2</td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold;{034}>OUT3</td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold;{034}>OUT4</td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold;{034}>OUT5</td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold;{034}>OUT6</td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold;{034}>OUT7</td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold;{034}>OUT8</td></tr><tr>"
  Data "<td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold; font-style: italic;{034}>"
  Data "</td><td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold; font-style: italic;{034}>"
  Data "</td><td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold; font-style: italic;{034}>"
  Data "</td><td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold; font-style: italic;{034}>"
  Data "</td><td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold; font-style: italic;{034}>"
  Data "</td><td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold; font-style: italic;{034}>"
  Data "</td><td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold; font-style: italic;{034}>"
  Data "</td><td style={034}text-align: center;"
  Data " background-color: rgb(51, 153, 153); font-weight: bold; font-style: italic;{034}>"
  Data "</td></tr><tr><td style={034}text-align: center;{034}"
  Data "background-color: rgb(51, 153, 153);{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}on1{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}ON {034}></form></td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}on2{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}ON {034}></form></td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}on3{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}ON {034}></form></td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}on4{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}ON {034}></form></td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}on5{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}ON {034}></form></td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}on6{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}ON {034}></form></td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}on7{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}ON {034}></form></td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}on8{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}ON {034}></form></td></tr><tr>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}off1{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}OFF{034}></form></td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}off2{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}OFF{034}></form></td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}off3{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}OFF{034}></form></td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}off4{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}OFF{034}></form></td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}off5{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}OFF{034}></form></td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}off6{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}OFF{034}></form></td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}off7{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}OFF{034}></form></td>"
  Data "<td style={034}text-align: center;{034}>"
  Data "<form method={034}post{034}>"
  Data "<input type={034}hidden{034} name={034}off8{034}>"
  Data "<input type={034}submit{034} value={034}OFF{034}></form></td></tr>"
  Data "</tbody></table><big><big>"
  Data "<span style={034}font-style: italic;{034}></span></big></big><br></div>"
  Data "<hr style={034}height: 3px; width: 100%;{034}></div></div>"
  Data "</body></html>"


  Drugie pytanie to jak przerobić ten program, aby podawal zmierzoną temperaturę (wyświetlal wartość zmiennej)?

  Dzięki za odpowiedzi.

  0 5
 • SterControl
 • #2 09 Wrz 2008 15:03
  kosta2000
  Poziom 13  

  Proszę o podpowiedź. Dzięki.

  0
 • SterControl
 • #3 10 Wrz 2008 10:27
  organista
  Poziom 15  

  Przepraszam za offtopic, ale masz może jakiś link do tego artykułu?

  0
 • #4 10 Wrz 2008 10:52
  kosta2000
  Poziom 13  

  Sterownik ten byl opisany w marcowym numerze 2007 Elektroniki Praktycznej. Można pobrać z archiwum na ep.com.pl.

  0
 • #5 12 Wrz 2008 20:57
  kosta2000
  Poziom 13  

  Problemy rozwiązane. Zamykam temat.

  0
 • #6 12 Wrz 2008 22:55
  don diego
  Poziom 32  

  To może byś się podzielił tym rozwiązaniem. Może ktoś będzie miał taki sam problem.

  0