Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[ATmega8][BASCOM]Przerywacz pracy wycieraczek

10 Paź 2008 22:10 1763 6
 • Poziom 10  
  Witam. Znalazłem kiedyś, zdaje się że nawet na elektrodzie, program napisany dla AT89C2051 którego zadaniem było sterowanie czasowe wycieraczkami samochodowymi.
  Code:
  ' Przerywacz pracy wycieraczek o programowanym czasie 
  
  '
  '$sim
   
  $regfile = "89c2051.dat"
  $crystal = 12000000
   
  Wajchain Alias P3.2               'Wejscie z dzwigni sterowania wycieraczka
  Wajcha1in Alias P3.3             'Wejœcie z dêwigni - praca ci¹gùa
  Przekaznik Alias P1.2            'Wyjscie sterujace przekaznikiem
   
  Dim Przerwa As Byte     'Czas przerwy miedzy "wahnieciami" wycieraczki
  Dim Stan As Byte
   'Zmienne do mierzenia roznych czasow
  Dim Czaswajchy As Byte
  Dim Czasmachaczki As Byte
  Dim Czasprzerwy As Byte
   'Zmienne pomocnicze do badania stanu wajchy (tlumienie drgan)
  Dim Up As Bit , Up1 As Bit
   
  Dim Wajcha As Bit  'Stan dzwigni sterowania wycieraczkami: 1=ON, 0=OFF
  Dim Wajcha1 As Bit  'Stan dzwigni sterowania wycieraczkami: 1=ON, 0=OFF
   
  Dim Machaczka As Bit , Machaj As Bit
   
  Dim Totaltime As Byte
  'Stany:
  ' 0 - nic siê nie dzieje, badamy stan wajchy
  '     jesli wajcha=ON - rozpoczynamy pomiar czasu i idziemy do stanu 1
  ' 1 - mierzymy czas + badamy wajche
  '     jesli przed uplywem 1 sekundy Wajcha=off - idziemy do stanu 2
  '     jesli po uplywie 1 sekundy Wajcha dalej = ON - idziemy do stanu 5
  ' 2 - Sprawdzamy czy wajcha 1 jest on - jeœli tak to do stanu 0, jeœli nie to:
  '     Mierzymy dalej czas przez nastepne 15 sekund (wajcha jest OFF)
  '     Jesli uplynelo 15 sekund - idziemy do stanu 0
  '     Jesli wajcha = ON - zapamietujemy nowy czas i idziemy do stanu 5
  ' 5 - Czekamy az wylaczy wajche. Jesli wylaczy -> zaczynamy mierzyc czas i do stanu 2
   
  Set Przekaznik   ' Wylacz gdyby po resecie przypadkiem procek zapomnial
  Set Wajchain      ' Ustaw na 1 jako "do czytania"
  Call Stanwajchy    ' Ustaw stan wajchy
  Reset Machaczka
  Reset Machaj
   
  Stan = 0
   
  Przerwa = 50       ' Czas na pocz¹tek przerwy 50 * 100ms = 5s
   
  Totaltime = 0
  ' Gùówna pêtla programiku
  While 1 = 1
      Call Stanwajchy()          ' To czeka ok. 20 ms
      Call Stanwajchy1()           ' Tu te¿ czeka ok. 20 ms
      If Stan = 0 Then Call Stan0
      If Stan = 1 Then Call Stan1
      If Stan = 2 Then Call Stan2           ' Tu czeka extra 20ms
      If Stan = 5 Then Call Stan5
      Call Przeliczczasy
      Call Obslugamachaczki
   
  ' czekaj do peùnych 100ms --> 59ms (2x20ms+59ms plus narzut programu pi razy drzwi 1ms ?)
      Waitms 59
   
  'Jesli nic sie nie dzieje przez 25 sekund to wejdz w stan uspienia
      If Stan = 0 Then
         inc totaltime
         If Totaltime >= 250 Then
            On Int0 Proc_int0
            Enable Interrupts
            Enable Int0
            Idle
            nop
            Disable Interrupts
         End If
      Else
         Totaltime = 0
      End If
  Wend
   
  Sub Stanwajchy
     Up = Wajchain
     Waitms 20
     Up1 = Wajchain
     If Up = Up1 Then
        If Up = 1 Then
           Reset Wajcha
        Else
           Set Wajcha
        End If
     End If
  End Sub
   
  Sub Stanwajchy1
     Up = Wajcha1in
     Waitms 20
     Up1 = Wajcha1in
     If Up = Up1 Then
        If Up = 1 Then
           Reset Wajcha1
        Else
           Set Wajcha1
        End If
     End If
  End Sub
   
  Sub Stan0
  ' 0 - nic siê nie dzieje, badamy stan wajch. Jesli wajcha=ON - rozpoczynamy pomiar czasu w "czaswajchy"
  ‘ i idziemy do stanu 1
     If Wajcha = 1 Then
        Stan = 1
        Czaswajchy = 0
  ' Zainicjuj machanie wachaczk¹
        Call Startmachaczki()
     End If
  End Sub
   
  Sub Stan1
  ' 1 - mierzymy czas (czaswajchy) + badamy wajche
  '     jesli przed uplywem 1 sekundy Wajcha=off - idziemy do stanu 2
  '     jesli po uplywie 1 sekundy Wajcha dalej = ON - idziemy do stanu 5
  '             a jesli = OFF to jeszcze do stanu 2
    If Czaswajchy > 10 Then
       If Wajcha = 1 Then
  '         Call Stopmachaczki
           Stan = 5
       Else
           Stan = 2
           Call Stopmachaczki
       End If
    Else
       ' Czas od wlaczenia wajchy <= 1s
       If Wajcha = 0 Then
           Stan = 2
           Call Stopmachaczki
       End If
    End If
  End Sub
   
  Sub Stan2
  ' 2 - Sprawdzamy czy wajcha1 jest on i wajcha = off - jeœli tak to do stanu 0, jeœli nie to:
  '     Mierzymy dalej czas przez nastepne 15 sekund (wajcha jest OFF)
  '     Jesli uplynelo 15 sekund - idziemy do stanu 0
  '     Jesli wajcha = ON - zapamietujemy nowy czas i idziemy do stanu 5
    If Wajcha1 = 1 Then
       If Wajcha = 0 Then
          Stan = 0
          Exit Sub
       End If
    End If
    If Czaswajchy > 160 Then                                    '160=150+10 ktore juz wczesnij naliczyl
        Stan = 0
        Exit Sub
    End If
    ' Jeszcze nie uplynelo 15 sekund
    If Wajcha = 1 Then
       Przerwa = Czaswajchy
       'Nowy czas przerwy nie moze byc mniejszy od 2 sekund
       If Przerwa < 20 Then Przerwa = 20
  '     Call Startmachaczki
       Machaj = 1
       Czasmachaczki = Czaswajchy
       Stan = 5
    End If
  End Sub
   
  Sub  Stan5  '  stan  5 - Czekamy az wylaczy wajche. Jesli wylaczy -> stan 0
     If Wajcha = 0 Then
         Call Stopmachaczki
         Czaswajchy = 0
         Stan = 0
     End If
  End Sub
   
  Sub Przeliczczasy
    inc czaswajchy  ' Ta zmienna sluzy do obslugi chodzenia po stanach w zalezosci od stanu wajchy
  End Sub
   
  Sub Obslugamachaczki
  ' Minelo 0,5 sekundy ? Wylacz przekaznik
    If Czasmachaczki >= 5 Then Machaczka = 0
   If Machaj = 1 Then
        If Czasmachaczki >= Przerwa Then
           Machaczka = 1
           Czasmachaczki = 0
        End If
  '  Else
  '     Machaczka = 0
    End If
   If Machaczka = 1 Then
       Reset Przekaznik
    Else
       Set Przekaznik
    End If
    inc czasmachaczki
   
  End Sub
   
  Sub Startmachaczki
     Machaj = 1
     Czasmachaczki = 0
     Machaczka = 1
  '   Reset Przekaznik
  End Sub
   
  Sub Stopmachaczki
     Machaj = 0
  '   Machaczka = 0
  End Sub
  Proc_int0:
     nop
  Return


  Postanowiłem go zaadoptować do ATmega8 i moja propozycja jest taka:
  Code:
       'Przerywacz pracy wycieraczek o programowanym czasie
  
                                                              '
                                                              '$sim
  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 1000000
  Config Pind.0 = Input
  Config Pind.1 = Input
  Config Pinc.5 = Output

  Wajchain Alias Pind.0      'Wejscie z dzwigni sterowania wycieraczka
  Wajcha1in Alias Pind.1    'Wej.cie z dęwigni - praca ciągůa
  Przekaznik Alias Pinc.5    'Wyjscie sterujace przekaznikiem

  Dim Przerwa As Byte     'Czas przerwy miedzy "wahnieciami" wycieraczki
  Dim Stan As Byte
                                      'Zmienne do mierzenia roznych czasow
                                      'Zmienne do mierzenia roznych czasow
  Dim Czaswajchy As Byte
  Dim Czasmachaczki As Byte
  Dim Czasprzerwy As Byte
                                     'Zmienne pomocnicze do badania stanu wajchy (tlumienie drgan)
  Dim Up As Bit , Up1 As Bit
  Dim Wajcha As Bit         'Stan dzwigni sterowania wycieraczkami: 1=ON, 0=OFF
  Dim Wajcha1 As Bit      'Stan dzwigni sterowania wycieraczkami: 1=ON, 0=OFF
  Dim Machaczka As Bit , Machaj As Bit
  Dim Totaltime As Byte

  Declare Sub Stanwajchy
  Declare Sub Stanwajchy1
  Declare Sub Stan0
  Declare Sub Stan1
  Declare Sub Stan2
  Declare Sub Stan5
  Declare Sub Przeliczczasy
  Declare Sub Obslugamachaczki
  Declare Sub Startmachaczki
  Declare Sub Stopmachaczki
   ' Stany:
   ' 0 - nic się nie dzieje, badamy stan wajchy
   ' jesli wajcha=ON - rozpoczynamy pomiar czasu i idziemy do stanu 1
   ' 1 - mierzymy czas + badamy wajche
   ' jesli przed uplywem 1 sekundy Wajcha=off - idziemy do stanu 2
   ' jesli po uplywie 1 sekundy Wajcha dalej = ON - idziemy do stanu 5
   ' 2 - Sprawdzamy czy wajcha 1 jest on - je.li tak to do stanu 0, je.li nie to:
   ' Mierzymy dalej czas przez nastepne 15 sekund (wajcha jest OFF)
   ' Jesli uplynelo 15 sekund - idziemy do stanu 0
   ' Jesli wajcha = ON - zapamietujemy nowy czas i idziemy do stanu 5
   ' 5 - Czekamy az wylaczy wajche. Jesli wylaczy -> zaczynamy mierzyc czas i do stanu 2
  Set Przekaznik  ' Wylacz gdyby po resecie przypadkiem procek zapomnial
  Set Wajchain     ' Ustaw na 1 jako "do czytania"
  Call Stanwajchy   ' Ustaw stan wajchy
  Reset Machaczka
  Reset Machaj
  Stan = 0
  Przerwa = 50     ' Czas na początek przerwy 50 * 100ms = 5s
  Totaltime = 0
   ' Gůówna pętla programiku
  Do
  Call Stanwajchy    ' To czeka ok. 20 ms
  Call Stanwajchy1  ' Tu też czeka ok. 20 ms
  If Stan = 0 Then Call Stan0
  If Stan = 1 Then Call Stan1
  If Stan = 2 Then Call Stan2     ' Tu czeka extra 20ms
  If Stan = 5 Then Call Stan5
  Call Przeliczczasy
  Call Obslugamachaczki
  ' czekaj do peůnych 100ms --> 59ms (2x20ms+59ms plus narzut programu pi razy drzwi 1ms ?)
  Waitms 59
  'Jesli nic sie nie dzieje przez 25 sekund to wejdz w stan uspienia
  If Stan = 0 Then
  Incr Totaltime
  If Totaltime >= 250 Then
  On Int0 Proc_int0
  Enable Interrupts
  Enable Int0
  Idle
  nop
  Disable Interrupts
  End If
  Else
  Totaltime = 0
  End If
  Loop

  Sub Stanwajchy
  Up = Wajchain
  Waitms 20
  Up1 = Wajchain
  If Up = Up1 Then
  If Up = 1 Then
  Reset Wajcha
  Else
  Set Wajcha
  End If
  End If
  End Sub

  Sub Stanwajchy1
  Up = Wajcha1in
  Waitms 20
  Up1 = Wajcha1in
  If Up = Up1 Then
  If Up = 1 Then
  Reset Wajcha1
  Else
  Set Wajcha1
  End If
  End If
  End Sub

  Sub Stan0
  ' 0 - nic się nie dzieje, badamy stan wajch. Jesli wajcha=ON - rozpoczynamy pomiar czasu w "czaswajchy"
  ' i idziemy do stanu 1
  If Wajcha = 1 Then
  Stan = 1
  Czaswajchy = 0
  ' Zainicjuj machanie wachaczką
  Call Startmachaczki()
  End If
  End Sub

  Sub Stan1
  ' 1 - mierzymy czas (czaswajchy) + badamy wajche
  ' jesli przed uplywem 1 sekundy Wajcha=off - idziemy do stanu 2
  ' jesli po uplywie 1 sekundy Wajcha dalej = ON - idziemy do stanu 5
  ' a jesli = OFF to jeszcze do stanu 2
  If Czaswajchy > 10 Then
  If Wajcha = 1 Then
  ' Call Stopmachaczki
  Stan = 5
  Else
  Stan = 2
  Call Stopmachaczki
  End If
  Else
  ' Czas od wlaczenia wajchy <= 1s
  If Wajcha = 0 Then
  Stan = 2
  Call Stopmachaczki
  End If
  End If
  End Sub

  Sub Stan2
  ' 2 - Sprawdzamy czy wajcha1 jest on i wajcha = off - je.li tak to do stanu 0, je.li nie to:
  ' Mierzymy dalej czas przez nastepne 15 sekund (wajcha jest OFF)
  ' Jesli uplynelo 15 sekund - idziemy do stanu 0
  ' Jesli wajcha = ON - zapamietujemy nowy czas i idziemy do stanu 5
  If Wajcha1 = 1 Then
  If Wajcha = 0 Then
  Stan = 0
  Exit Sub
  End If
  End If
  If Czaswajchy > 160 Then      '160=150+10 ktore juz wczesnij naliczyl
  Stan = 0
  Exit Sub
  End If
  ' Jeszcze nie uplynelo 15 sekund
  If Wajcha = 1 Then
  Przerwa = Czaswajchy
  'Nowy czas przerwy nie moze byc mniejszy od 2 sekund
  If Przerwa < 20 Then Przerwa = 20
  ' Call Startmachaczki
  Machaj = 1
  Czasmachaczki = Czaswajchy
  Stan = 5
  End If
  End Sub

  Sub Stan5      ' stan 5 - Czekamy az wylaczy wajche. Jesli wylaczy -> stan 0
  If Wajcha = 0 Then
  Call Stopmachaczki
  Czaswajchy = 0
  Stan = 0
  End If
  End Sub

  Sub Przeliczczasy
  Incr Czaswajchy   
  ' Ta zmienna sluzy do obslugi chodzenia po stanach w zalezosci od stanu wajchy
  End Sub

  Sub Obslugamachaczki
  ' Minelo 0,5 sekundy ? Wylacz przekaznik
  If Czasmachaczki >= 5 Then Machaczka = 0
  If Machaj = 1 Then
  If Czasmachaczki >= Przerwa Then
  Machaczka = 1
  Czasmachaczki = 0
  End If
  ' Else
  ' Machaczka = 0
  End If
  If Machaczka = 1 Then
  Reset Przekaznik
  Else
  Set Przekaznik
  End If
  Incr Czasmachaczki
  End Sub

  Sub Startmachaczki
  Machaj = 1
  Czasmachaczki = 0
  Machaczka = 1
  ' Reset Przekaznik
  End Sub
  Sub Stopmachaczki
  Machaj = 0
  ' Machaczka = 0
  End Sub
  Proc_int0:
  nop
  Return

  Niestety pomimo pozytywnych testów w BASCOM-AVR program nie działa. Czy ktoś ma może jakieś sugestie co jest nie tak. Albo posiada ktoś może gotowy program napisany pod ATmega8?

  Pozdrawiam Jarek
 • Poziom 10  
  Aha, czyli najlepiej usiąść i napisać od nowa.
 • Poziom 38  
  @oj toteż napisał, że przepisał na avry:>
  On wie że są !=.
  A może co nie działa na avrze?:>
  Kompiluje się?
 • Poziom 10  
  kompiluje bezbłędnie
 • Pomocny post
  Poziom 38  
  Przekaznik Alias Pinc.5 powinno być alias portc.5;)
  Tutaj mamy 3 rejestry do obsługi portu, nie jak w 51 1;P
 • Poziom 10  
  @Balu, dziękuję za sugestię, dodatkowo dopatrzyłem się bardzo istotnej sprawy, że należy jeszcze ustawić
  Code:

  Set Portd.0
  Set Portd.1

  Bo w przeciwnym razie zaczynają dziać się cuda ;) tzn. zaczyna się dziwnie wzbudzać. Początki są trudne ;) zajęło mi to którąś godzinę zanim na to wpadłem.
  Poza tym już wszystko działa.
  Pozdrawiam