Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Elektrownia wiatrowa - pozwolenie na budowę

Adam7062 15 Nov 2008 19:03 22327 1
 • #1
  Adam7062
  Level 10  
  Szanowni koledzy, rozpocząłem budowę małej (ok. 3kW) elektrowni wiatrowej. Przejrzałem i przestudiowałem setki stron internetowych i strona techniczna tego przedsięwzięcia jest dla mnie jasna. Problemem jest, czy muszę mieć pozwolenie na budowę (zgłoszenie budowy). Zgodnie z prawem budowlanym, budowlą jest (art. 3 pkt.3) ..." a także części budowlane urządzeń technicznych(..., elektrowni wiatrowych) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;). Znany mi jest art. 29 i 30 prawa budowlanego. Pytania kieruję do tych, którzy już wybudowali elektrownię wiatrową na maszcie bez trwałego fundamentu, utrzymywanego przy pomocy odciągów:
  1. jakie pozwolenia lub zgłoszenia załatwiali (uzyskali) i czy wogóle zawracali sobie tym głowę
  2. do wszystkich, którzy znają jakikolwiek przepis prawny: - jaka jest definicja elektrowni wiatrowej-. Czy wszystko, co wytwarza prąd wykorzystując wiatr, jest elektrownią, czy nie. Gdzie można znależć taką definicję.
  3. z jakich przepisów wynika, że postawienie masztu utrzymywanego w pionie przy pomocy odciągów nie wymaga pozwolenia.
  4. Z jakich przepisów wynika, że bez pozwolenia wysokość masztu może wynosić nie więcej niż 15 metrów.
  Jeśli ktoś do mnie będzie miał pytania techniczne, to bardzo proszę. W tym aspekcie jestem w stanie odpowiedzieć na wiele pytań.
  Z poważaniem
  Adam
 • #2
  mrx
  Level 18  
  Witam .. temat może trochę odgrzewany ale obecnie jestem żywo zainteresowany tematem elektrowni wiatrowych. Poniżej pozwoliłem sobie skopiować tekst, który i Tobie może coś wyjaśni ( o ile już nie masz tego problemu z głowy i cieszysz się oświetleniem za free).
  Mam jeszcze pytanie, jeśli już uruchomiłeś elektrownię to o jakiej mocy ( z akumulatorami i przetwornicą czy elektrownia z prądem stałym i falownikiem)
  Jak w ogóle Ci się sprawuje. ( ile urządzeń podłączone czy może tylko oświetlenie? itp) No i najważniejsze - ogólny koszt inwestycji?

  Pozdrawiam
  Mrx

  cytat zassany z Internetu .
  " ...Z uwagi na fakt, iż częstotliwość zapytań o kwestię związaną ze stroną prawną posiadania małej elektrowni wiatrowej ostatnimi czasy znacznie się zwiększyła, postanowiłem nieco rozszerzyć temat i sprostować krążące po sieci plotki dotyczące wymaganych zezwoleń, pozwoleń, koncesji czy opodatkowania.
  Do całości ustawy odsyłam na strony sejmowe.
  USTAWA

  z dnia 7 lipca 1994 r.

  Prawo budowlane
  Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
  Z powyższego tekstu wynika, iż ustawodawca jasno określił co jest budowlą - m.in. części budowlane urządzeń technicznych elektrowni wiartowej (maszt jeśli ma fundament) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia.
  Odnosząc powyższe do art. 29 ustawy, który zawiera na czego budowę nie jest wymagane zezwolenie, ściśle można określić, iż budowa masztu posiadającego fundament pod taką właśnie elektrownię wymaga uprzedniego zezwolenia.

  A co jeśli maszt nie będzie trwale związany z gruntem u podstawy, za to będzie miał odciągi?

  Interpretacja przepisów leży po stronie urzędów i może się zdarzyć, iż będzie ona korzystna dla osoby starającej się zdobyć pozwolenie na budowę na przykład poprzez zgłoszenie do urzędu zamiaru wzniesienia masztu. Na początek uzbrojeni w maksymalnie dużo rysunków, najlepiej technicznych z opisami, dokumentacją oraz wypełnionym zgłoszeniem w dwóch egzemplarzach (może być ksero) zjawiamy się w urzędzie. Na kopii zgłoszenia powinna znaleźć się data i pieczątka urzędu do którego kierujemy pismo o którą należy poprosić urzędnika przyjmującego zgłoszenie - kopię zgłoszenia należy zabrać do domu.

  Art. 30
  6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
  1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

  Jeśli właściwy organ w ciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu nawiązując do art. 30 pkt. 6.1 ustawy, to można zabierać się do roboty.
  Natomiast jeśli otrzymamy sprzeciw to pozostaje cała i wcale nie tak żmudna procedura uzyskania pozwolenia.
  Pozwolenie na budowę.
  Koncesje i opodatkowanie.
  Jeśli masz zamiar sprzedawać wyprodukowany prąd będziesz musiał uzyskać koncesje, również będziesz płacił podatek dochodowy od prowadzenia takiej działalności.

  Przy produkcji na własny użytek nie są wymagane koncesje czy zezwolenia ze strony Zakładu Energetycznego. Ważne, by nie pompować wyprodukowanego prądu do sieci ZE. Obie sieci muszą być koniecznie odizolowane zarówno dla przewodów fazowych jak i zerowych.
  Odnośnie opodatkowania jak na razie na naszym kraju nie ma obowiązku płacenia podatków od pieniędzy, których się nie wydało (zaoszczędziło) tak więc Urząd Skarbowy również nie ma podstaw, by opodatkować właściciela małej elektrowni wiatrowej produkującego prąd na użytek własny
  . "