Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Treść licencji Windows Vista Business

zjo 21 Nov 2008 21:16 3786 4
Telkom Telmor
 • #1
  zjo
  Level 26  
  Witam... Ja z nietypowym problemem. Potrzebowałbym mieć w formie wydruku treść umowy użytkownika końcowego dla systemu OEM jak w temacie, chodzi mi głównie o część mówiącą o możliwości downgrade'u, ale najlepsza byłaby całość... Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby mi ten plik lub link udostępnić? Pozdrawiam... I liczę na szybką reakcję, oczywiście :)
 • Telkom Telmor
 • #2
  Krzyq
  Level 22  
  Uprawnienia do używania, kopiowania i rozpowszechniania niniejszego oprogramowania oraz jego dokumentacji w dowolnych celach i bez opłaty jest dozwolone pod warunkiem, że do wszystkich rozpowszechnianych postaci tego oprogramowania zostanie dołączona uwaga o prawach autorskich oraz że do dokumentacji pomocy technicznej zostaną dołączone uwagi o prawach autorskich i wynikających z nich uprawnieniach, a także, że nazwa uniwersytetu University of Michigan nie zostanie użyta do reklamy oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody. Oprogramowanie jest dostarczane „tak jak jest”, bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji.

  Niniejszy dokument jest przeznaczony tylko do celów informacyjnych, a jego prawowitym autorem i właścicielem jest © Microsoft Corporation.
 • Telkom Telmor
 • #3
  zjo
  Level 26  
  Dzięki :) Ale chodzi mi o EULA, akurat ten plik mam ściągnięty, nie ma w nim informacji o możliwości używania XP Pro... Według informacji w necie to powinno być w punkcie 14 umowy użytkownika końcowego.
 • Helpful post
  #4
  Krzyq
  Level 22  
  zjo wrote:
  Sorry, ale nie widzę związku... Jeśli chodzi o problem z prawami autorskimi nie widzę powodu, żeby z niego usuwać informację o autorze i prawach do rozpowszechniania, bo z tego co wiem te informacje tam są...


  Załącznik mi się nie dodał. ;o) A powyższe to informacje prawne dot. dokumentu - żeby nie było że robie coś źle ;o) Skoro już mamy trzymać się literki licencji. :> Złącznik ponownie wysłąłem więc już go znajdziesz: Pełna licencja po polsku do Businessa.

  Dodano po 26 [minuty]:

  zjo wrote:
  Dzięki :) Ale chodzi mi o EULA, akurat ten plik mam ściągnięty, nie ma w nim informacji o możliwości używania XP Pro... Według informacji w necie to powinno być w punkcie 14 umowy użytkownika końcowego.


  Ale to co zamieściłem to EULA. W 14 punkcie masz DOWÓD LICENCJI i informacje m.in. o "Licencja Windows Anytime Upgrade".

  Co prawda przeoczyłem 2 dodatki, bo mają coś takiego jak w pliku poniżej.

  © Microsoft Corporation wrote:
  UZUPEŁNIAJĄCE POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA
  PAKIET JĘZYKOWY INTERFEJSU DLA:
  MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC
  MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME PREMIUM
  MICROSOFT WINDOWS VISTA ENTERPRISE
  MICROSOFT WINDOWS VISTA ULTIMATE
  MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINESS
  MICROSOFT WINDOWS VISTA STARTER
  MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC N
  MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINESS N
  Firma Microsoft Corporation (lub w zależności od miejsca Państwa zamieszkania jeden z jej podmiotów stowarzyszonych) udziela Państwu licencji na to uzupełnienie. Jeśli otrzymali Państwo licencję na używanie oprogramowania Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Starter, Microsoft Windows Vista Home Basic N i Microsoft Windows Vista Business N, do którego to uzupełnienie ma zastosowanie („Oprogramowanie”), mogą Państwo używać tego uzupełnienia. Niniejsze uzupełnienie zawiera oprogramowanie komputerowe i może obejmować związane z nim nośniki, materiały drukowane, dokumentację online lub elektroniczną oraz usługi internetowe (łącznie „Składniki”). Mogą Państwo używać kopii tego uzupełnienia z każdą kopią Oprogramowania, na którą jest ważna licencja.
  Postanowienia dotyczące używania Składników są określone przez poniższe postanowienia licencyjne. Niniejsze postanowienia i licencja związane ze Składnikami mają zastosowanie do używania przez Państwa tych Składników i do umowy zawierającej postanowienia dotyczące używania (firmy Microsoft lub innego podmiotu), na mocy której otrzymali Państwo licencję na Oprogramowanie („Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania”). Jeśli występuje konflikt, stosują się Uzupełniające postanowienia licencyjne.
  Przez użycie tego uzupełnienia akceptują Państwo niniejsze postanowienia. Jeśli nie akceptują Państwo niniejszych postanowień, nie mogą Państwo używać uzupełnienia.
  Jeśli zgadzają się Państwo z niniejszymi postanowieniami licencyjnymi, mają Państwo następujące prawa.
  1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA. Mogą Państwo zainstalować jedną kopię Składników oraz używać jej na licencjonowanym przez Państwa urządzeniu, a także utworzyć jej kopię zapasową.
  2. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE I/LUB PRAWA DO UŻYWANIA.
  a. Jeśli są Państwo (a) władzą publiczną lub organem publicznym, (b) akredytowaną instytucją edukacyjną, (c) radą kulturalną lub językową stowarzyszoną z władzą publiczną lub sponsorowaną przez władzę publiczną albo (d) instytucją kulturalną lub językową stowarzyszoną z władzą publiczną lub sponsorowaną przez władzę publiczną i przed rozpoczęciem jakiegokolwiek rozpowszechniania przeprowadzą Państwo procedurę rejestracyjną pod adresem http://microsoft.com/globaldev/redislip.mspx, firma Microsoft dodatkowo udziela Państwu ograniczonego i niewyłącznego uprawnienia do rozpowszechniania niezmienionych kopii Składników („Składniki podlegające rozpowszechnianiu”) pod następującymi warunkami:
  · Mogą Państwo rozpowszechniać Składniki podlegające rozpowszechnianiu tylko użytkownikom mającym ważną licencję na Oprogramowanie i nie mogą Państwo sprzedawać Składników podlegających rozpowszechnianiu ani naliczać opłat za nie.
  · Nie będą Państwo rozpowszechniać Składników podlegających rozpowszechnianiu w taki sposób, że jakakolwiek część będzie podlegać licencji wyłączającej. Licencja wyłączająca to każda licencja, na mocy której warunkiem używania, modyfikowania i/lub rozpowszechniania objętego nią oprogramowania jest to, aby oprogramowanie to było (a) jawne lub rozpowszechniane w postaci kodu źródłowego, (b) licencjonowane w celu tworzenia prac pochodnych albo (c) rozpowszechniane bezpłatnie.
  · Nie będą Państwo modyfikować, odtwarzać, dekompilować, dezasemblować lub zmieniać nazwy pliku Składników podlegających rozpowszechnianiu.
  · Rozpowszechnianie przez Państwa Składników podlegających rozpowszechnianiu musi następować w formie otrzymanej od firmy Microsoft bez dodatkowego marketingu, ofert lub innych informacji osób trzecich. Nie będą Państwo usuwać ani modyfikować umowy licencyjnej („Postanowienia licencyjne”), ani w żaden inny sposób ingerować w samą umowę oraz w proces/funkcję akceptowania Postanowień licencyjnych, które zostały umieszczone przez firmę Microsoft w jakimkolwiek Składniku podlegającym rozpowszechnianiu.
  · Nie będą Państwo zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub patentach w Składnikach podlegających rozpowszechnianiu.
  · Nie będą Państwo używać znaków towarowych firmy Microsoft w nazwach swoich programów lub w sposób sugerujący, że Państwa programy pochodzą od firmy Microsoft lub są popierane przez firmę Microsoft.
  · Nie będą Państwo zgłaszać żadnych roszczeń ani składać gwarancji bądź oświadczeń odnośnie do Składników podlegających rozpowszechnianiu oraz będą Państwo zabezpieczać i chronić firmę Microsoft oraz bronić jej przed wszelkimi roszczeniami, włączając w to koszty obsługi prawnej, związanymi z dystrybucją lub stosowanych przez Państwa procedur rozpowszechniania rozpowszechnianych Składników.
  · Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z Państwa działalnością dotyczącą Składników podlegających rozpowszechnianiu.
  · Ponoszą Państwo odpowiedzialność za otrzymanie wszelkich zatwierdzeń ze strony organów publicznych wymaganych do prowadzenia przez Państwa działalności związanej z rozpowszechnianiem.
  b. Terminy pisane wielką literą używane w niniejszych Uzupełniających postanowieniach licencyjnych, a w niej niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania.

  3. DODATKOWE UPRAWNIENIA I OGRANICZENIA
  a. Jeśli licencja na Oprogramowanie została Państwu udzielona przez firmę Microsoft lub jedną ze spółek zależnych całkowicie należących do firmy Microsoft, ograniczona gwarancja (jeśli taka została udzielona) zawarta w Postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania stosuje się do Składników pod warunkiem, że licencja na Składniki została Państwu udzielona w okresie obowiązywania tej ograniczonej gwarancji. Jednakże te Uzupełniające postanowienia licencyjne nie przedłużają okresu obowiązywania ograniczonej gwarancji.
  b. Jeśli licencja na Oprogramowanie została Państwu udzielona przez podmiot inny niż firma Microsoft lub jedna ze spółek zależnych całkowicie należących do firmy Microsoft, wówczas (a) „Producent” na mocy postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania nie jest stroną niniejszych Uzupełniających postanowień licencyjnych i na mocy niniejszych Uzupełniających postanowień licencyjnych nie ciąży na nim obowiązek udzielania pomocy technicznej w zakresie Składników, (b) niniejsze Uzupełniające postanowienia licencyjne w żaden sposób nie zmieniają ani nie modyfikują postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania. Jeśli licencja na Oprogramowanie została Państwu udzielona przez podmiot inny niż firma Microsoft lub jedna ze spółek zależnych całkowicie należących do firmy Microsoft, mają zastosowanie także dwa następujące akapity:
  · WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI. SKŁADNIKI są licencjonowane na zasadzie „tak, jak jest”. Ponoszą Państwo ryzyko związane z ich używaniem. Firma Microsoft nie udziela żadnej wyraźnej rękojmi, gwarancji ani nie podaje warunków. Mogą Państwo mieć dodatkowe prawa konsumenckie z mocy swojego prawa miejscowego, których niniejsza umowa nie może zmienić. W zakresie dozwolonym przez państwa prawo miejscowe, Microsoft wyłącza dorozumianą gwarancję z tytułu wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności praw osób trzecich.
  · BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE ŚRODKI PRAWNE I SZKODY. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe odpowiedzialność FIRMY Microsoft i podmiotów stowarzyszonych Microsoft lub ich dostawców za jakiekolwiek szkody będzie ograniczona do wysokości 5,00 USD. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Microsoft żaden z podmiotów stowarzyszonych firmy Microsoft lub ich dostawcy nie będą ponosili względem Państwa odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody, w tym w szczególności za utracone korzyści, szkody specjalne, pośrednie i przypadkowe. W szczególności ograniczenie to ma zastosowanie do wszystkiego, co dotyczy SKŁADNIKÓW, usług, zawartości (w tym kodu) znajdujących się w witrynach internetowych osób trzecich lub programach osób trzecich i roszczeń wnoszonych na podstawie naruszenia umowy, niedotrzymania warunków rękojmi, gwarancji lub oświadczeń i zapewnień, odpowiedzialności bezpośredniej, niedbalstwa lub popełnienia innego czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe. Stosuje się nawet wtedy, gdy firma Microsoft wiedziała lub powinna wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie dotyczyć Państwa, ponieważ Państwa kraj może nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wtórne i inne.


  I tutaj drugi plik adnotacji do EULA:

  [quote="© Microsoft Corporation"]UWAGA: Firma Microsoft Corporation (lub w zależności od miejsca zamieszkania licencjobiorcy jeden z jej podmiotów stowarzyszonych) udziela licencjobiorcy licencji na to uzupełnienie. Jest ono przeznaczone do używania z jednym lub kilkoma systemami operacyjnymi firmy Microsoft („oprogramowanie”). Licencjobiorca może używać kopii tego uzupełnienia z każdą prawidłowo licencjonowaną kopią oprogramowania. Licencjobiorca nie może używać uzupełnienia, jeśli nie ma licencji na oprogramowanie. Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania mają zastosowanie w odniesieniu do używania tego uzupełnienia. Aby przeczytać postanowienia licencyjne, przejdź do strony www.microsoft.com/useterms. Firma Microsoft świadczy usługi pomocy technicznej związane z tym uzupełnieniem zgodnie z opisem znajdującym się pod adresem www.support.microsoft.com/common/international.aspx.[/qote]

  Dodano po 8 [minuty]:

  zjo wrote:
  Witam... Ja z nietypowym problemem. Potrzebowałbym mieć w formie wydruku treść umowy użytkownika końcowego dla systemu OEM jak w temacie, chodzi mi głównie o część mówiącą o możliwości downgrade'u, ale najlepsza byłaby całość... Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby mi ten plik lub link udostępnić? Pozdrawiam... I liczę na szybką reakcję, oczywiście :)  Przepraszam nie zauważyłem że chodziło o wersję OEM.

  Poniżej instrukcja do wersji Business OEM
 • #5
  zjo
  Level 26  
  Kurcze, to nie to w takim razie... Potrzebuję tekst o którym czytałem na forach w necie, cytuję wypowiedź specjalisty Microsoft:

  7. Czy aby dokonać legalnego downgradu z Visty Business OEM do XP Professional OEM możemy posłużyć się licencją/nośnikiem której nie jesteśmy właścicielem (pożyczyć od osób trzecich)?

  Prawo do obniżenia wersji jest stałym prawem licencyjnym użytkownika systemu Windows Vista Business i Ultimate w wersji OEM i prawo to jest wyrażone w punkcie 14 umowy użytkownika końcowego.

  I ten fragment o którym mowa:

  "OBNIŻANIE WERSJI. Zamiast używać oprogramowania mogą Państwo używać jednej z następujących wcześniejszych wersji:

  . Microsoft Windows XP Professional,

  . Microsoft Windows XP Professional N,

  . Microsoft Windows Professional x64 Edition lub

  . Microsoft Windows XP Tablet PC Edition.

  Niniejsza umowa dotyczy używania wcześniejszych wersji. Jeżeli wcześniejsza wersja zawiera różne składniki, postanowienia dotyczące tych składników zawarte w umowie dostarczonej z wcześniejszą wersją dotyczą ich używania. Producent, instalator lub firma Microsoft nie mają obowiązku dostarczenia Państwu wcześniejszych wersji. Muszą Państwo otrzymać wcześniejszą wersją osobno. W każdej chwili mogą Państwo zastąpić wcześniejszą wersję niniejszą wersją oprogramowania."

  By skorzystać z tego prawa użytkownik musi posiadać licencję na któryś z powyższych systemów (Windows Vista Business lub Ultimate) i nośnik z kluczem instalacyjnym do jednej z poprzedniej wersji, którą zamierza zainstalować.

  Aby zainstalować oprogramowanie, użytkownicy końcowi muszą użyć legalnej, licencjonowanej starszej wersji systemu operacyjnego Windows dla komputerów stacjonarnych. Starszą wersję oprogramowania można nabyć za pośrednictwem jednego z kanałów sprzedaży (sprzedaż detaliczna, dostawca OEM/System Builder lub dostawca licencji zbiorczych) lub też jako rozwiązanie ostateczne użytkownicy mogą pożyczyć oryginalny nośnik z kluczem instalacyjnym od innego użytkownika końcowego. W przypadku klientów biznesowych zalecany sposób skorzystania z prawa do obniżenia wersji to instalacja z nośnika dedykowanego dla licencji grupowych.

  Ważnym elementem jest aktywacja, która w przypadku prawa do obniżenia wersji jest telefoniczna: Jeśli Użytkownik Końcowy zastosuje prawo do korzystania ze starszej wersji produktu zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej systemu Windows Vista w wersji Business lub Ultimate i użyje nośnika z systemem Windows XP oraz klucza produktu, które zostały poprzednio aktywowane, to nie będzie mógł wykonać aktywacji w trybie online za pośrednictwem Internetu ze względu na zmianę konfiguracji sprzętowej podczas instalacji na komputerze z systemem Vista. W takich przypadkach zostanie wyświetlony monit o kontakt telefoniczny z działem pomocy technicznej zajmującym się aktywacją i wyjaśnienie sytuacji pracownikowi Działu Obsługi Klienta. Po ustaleniu, że Użytkownik Końcowy posiada prawidłową licencję na system Vista w wersji Business lub Ultimate, pracownik Działu Obsługi Klienta pomoże użytkownikowi aktywować oprogramowanie.

  A potrzebuję całość tego dokumentu...

  Dodano po 3 [minuty]:

  No to sie dogadaliśmy... :) Pliczek z licencją OEM pokazał się jak pisałem poprzednią wiadomość... Ale to właśnie jest to o co mi chodziło. Dzięki stokrotne, mogę spać spokojnie... Pozdrawiam i zamykam temat...