Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[atmega8][bascom] Lampka RGB z podwójnym termometrem

00gtw00 25 Nov 2008 23:24 3700 6
 • #1
  00gtw00
  Level 15  
  Witam,
  jak w temacie - pracuje nad lampka RGB sterowaną jednym przyciskiem który odpowiada za szybkość przechodzenia kolorów. Dodatkowo lampka ma wyświetlacz 2x16 który wyświetla powitanie, pasek informujący o danej szybkości przechodzenia kolorów oraz na głównym ekranie tremometr pokazujący temp wewnątrz i na zewnątrz.
  Co do czujnika wybór padł na DS18S20 i magistrale 1wire dlatego nawet żeby nie było problemu z zakłóceniami na dłuższym przewodzie wychodzącym na zewnątrz.

  [atmega8][bascom] Lampka RGB z podwójnym termometrem

  Konkrety:
  Pierwszy problem -> Mógłby ktoś mi pomóc zrobić 2 czujniki na jednej magistrali? Jak to zaimplementować w kodzie. Przeszukałem elektrodę i żaden ze sposobów nie chce mi zadziałać.

  Drugi problem -> Jak odświeżać co najmniej raz na ok. 30sek czujniki kiedy wykonuje się fragment programu odpowiedzialny za diody? Skakać
  poleceniem gosub Termometr na końcu każdego z If'ów? Może coś bardziej optymalnego.

  Oczywiście czekam też na poprawki :) To mój pierwszy program w Bascomie i pierwszy kontakt z mikrokontorerami.

  Code:
  $regfile = "m8def.dat"
  
  $crystal = 8000000
  Dim R1 As Byte
  Dim G1 As Byte
  Dim B1 As Byte
  Dim Licznikpwm As Byte
  Dim Licznik As Integer
  Dim Zmiana1 As Byte
  Dim Przycisk As Byte
  Dim I As Byte
  Dim Ii As Byte
  Dim T(2) As Byte
  Dim Temp As Single
  Dim War As Byte
  Config Portc = &B010111
  Portc = &B111111
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portb.0 , Rs = Portb.1
  Config 1wire = Portb.2
  R1 = 255
  Zmiana1 = 1
  Przycisk = 0
  Deflcdchar 0 , 32 , 4 , 31 , 2 , 4 , 8 , 31 , 32            ' litera ż
  Deflcdchar 1 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 32 , 32        ' kratka
  Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 14 , 17 , 31 , 16 , 14 , 2         ' litera ę
  Deflcdchar 3 , 32 , 4 , 14 , 16 , 14 , 1 , 30 , 32          ' litera ś
  Deflcdchar 4 , 32 , 4 , 14 , 16 , 16 , 17 , 14 , 32         ' litera ć
  Deflcdchar 5 , 6 , 9 , 9 , 6 , 32 , 32 , 32 , 32            ' stopien celciusza
  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Waitms 750
  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &HBE
  T(1) = 1wread()
  T(2) = 1wread()
  1wreset

   Sound , Portc.4 , 1000 , 500
   Cls
   Cursor Off Noblink
   Lcd "   LAMPKA RGB"
   Waitms 500
   Lowerline
   Lcd "Sebastian I" ; Chr(0) ; "****"
   Waitms 2500
   Cls
   Lcd "POWITANIE 1234567890"
   Lowerline
   Lcd "1234567890 POWITANIE"
   For I = 1 To 16
     Shiftlcd Left
     Waitms 200
   Next I
     Waitms 2500
      For I = 1 To 16
     Shiftlcd Left
     Waitms 200
   Next I


   Gosub Obsluga_przycisku

    '====================================================
  Glowna_czesc:
  Do
    Incr Licznikpwm
    If Licznikpwm > 255 Then Licznikpwm = 0
    Incr Licznik

    If T(2) = 0 Then
    Temp = T(1) / 2
    Else
    Ii = 256 - T(1)
    End If
    If T(2) > 0 Then Lcd "-"

    Debounce Pinc.3 , 0 , Obsluga_przycisku    If Licznik = 8000 Then

     Select Case Przycisk
     Case 1
        Licznik = 0
      Case 2
        Licznik = 4000
     Case 3
        Licznik = 6000
     Case 4
        Licznik = 7000
      Case 5
        Licznik = 7500
     Case 6
        Licznik = 7900
     Case 7
        Licznik = 7950
     Case 8
        Licznik = 7975
     End Select

      If Zmiana1 = 1 Then
        Incr B1
        If B1 = 255 Then Zmiana1 = 2
      End If

      If Zmiana1 = 2 Then
        Decr R1
        If R1 = 0 Then Zmiana1 = 3
      End If

      If Zmiana1 = 3 Then
        Incr G1
        If G1 = 255 Then Zmiana1 = 4
      End If

      If Zmiana1 = 4 Then
        Decr B1
        If B1 = 0 Then Zmiana1 = 5
      End If

      If Zmiana1 = 5 Then
        Incr R1
        If R1 = 255 Then Zmiana1 = 6
      End If

      If Zmiana1 = 6 Then
        Decr G1
        If G1 = 0 Then Zmiana1 = 1
      End If

    End If

    If Licznikpwm <= R1 Then Reset Portc.2 Else Set Portc.2
    If Licznikpwm <= B1 Then Reset Portc.1 Else Set Portc.1
    If Licznikpwm <= G1 Then Reset Portc.0 Else Set Portc.0
  Loop

  Obsluga_przycisku:
     Sound , Portc.4 , 100 , 500
     Incr Przycisk
     If Przycisk = 9 Then Przycisk = 1
     Cls
     Lcd "Pr" ; Chr(2) ; "dko" ; Chr(3) ; Chr(4) ; " zmiany:"
     Lowerline
     Select Case Przycisk
     Case 1
        Lcd "[              ]"
        Gosub Termometr
     Case 2
        Lcd "[" ; Chr(1) ; Chr(1) ; "            ]"
        Gosub Termometr
     Case 3
        Lcd "[" ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; "          ]"
        Gosub Termometr
     Case 4
        Lcd "[" ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; "        ]"
        Gosub Termometr
     Case 5
        Lcd "[" ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; "      ]"
        Gosub Termometr
     Case 6
        Lcd "[" ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; "    ]"
        Gosub Termometr
     Case 7
        Lcd "[" ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; "  ]"
        Gosub Termometr
     Case 8
        Lcd "[" ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(1) ; "]"
        Gosub Termometr
     End Select
     Gosub Glowna_czesc
  End

  Termometr:
   For War = 0 To 10
   Debounce Pinc.3 , 0 , Obsluga_przycisku
   Waitms 150
   Next T
   Cls
   Lcd "Temp zew: " ; Temp ; Chr(5) ; "C"
   Lowerline
   Lcd "Temp wew: " ; Temp ; Chr(5) ; "C"
   Gosub Glowna_czesc
  End


  Jeden "obrazek", w zupełności wystarczy.
  [zumek]
 • #2
  skynet_2
  Level 26  
  jako że bascoma nie znam napisze ci jak należy to zrobić

  najpierw przeczytaj ;)

  Code:
  reset;
  
  skip_rom czyli zapis na magistrale 0xcc;//wszystkie czujniki słuchają
  convert_t zapis 0x44;//1 i 2 czujnik przetwarza temperature
  czekasz 800ms przy 12bitowej dokładności;//zawsze lepiej trochę dłużej poczekać zamiast 750ms.

  reset;
  match_rom zapis 0x55;
  i wysłanie 8 bajtów odkeślających adres czujnika[rom czujnika 1]
  teraz słucha 1 czujnik
  read_scratchpad zapis 0xbe;
  i odczyt 8 bajtów danych(2 pierwsze zawierają informacje o tempetaturze)

  reset;
  match_rom zapis 0x55;
  i wysłanie 8 bajtów odkeślających adres czujnika[rom czujnika 2]
  teraz słucha 2 czujnik
  read_scratchpad zapis 0xbe;
  i odczyt 8 bajtów danych(2 pierwsze zawierają informacje o tempetaturze)

  odczyt pamięci rom możesz zrealizować tylko na 1 czujniku czyli
  wkładasz 1 czujnik, reset, read_rom, spisujesz z wyświetlacza 8 bajtów rom na kartkę ;);
  wkładasz 2 czujnik, reset, read_rom, spisujesz z wyświetlacza 8 bajtów rom na kartkę ;);
  read_rom nie działa jak masz 2 czujniki na magistrali

  read_rom;//rom odczytujesz tak
  reset;
  read_rom zapis 0x33;
  odczyt 8 bajtów pamięci rom;

  PS. zapis/wysłanie to samo

  PS 2. jest jeszcze search_rom czyli funkcja szukania czujników ale jest bardzo skomplikowana i jeszcze się przez nią nie przegryzłem.


  edit: w code ładniej wygląda ;)

  Pozdrawiam
 • #3
  mirley
  Level 17  
  Witam

  Oto przykładowy program w BASCOM AVR obsługujący dwa czujniki o znanych numerach seryjnych:

  Code:

  '***********************************************
  'Konfiguracja AVR
  '***********************************************
  $regfile = "m162def.dat"
  $crystal = 16000000

  $baud = 2400

  Config Porta = 255
  Porta = 255
  Config Portb = 255
  Portb = 255
  Config Portc = 255
  Portc = 255
  Config Portd = 255
  Portd = 255
  Config Porte = 255
  Porte = 255

  Config 1wire = Pind.7

  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.5 , Db5 = Porta.4 , Db6 = Porta.3 , Db7 = Porta.2 , E = Porta.0 , Rs = Porta.1
  Config Lcd = 20 * 2
  Cls
  Cursor Off Noblink

  Enable Interrupts
  '///////////////////////////////////////////////

  '***********************************************
  'Zmienne
  '***********************************************
  Dim Lsb As Byte
  Dim Msb As Byte
  Dim Tempa As Single
  Dim Ds1(8) As Byte , Ds2(8) As Byte
  Dim Tekst1 As String * 10
  Dim Tekst2 As String * 10
  '///////////////////////////////////////////////

  Lcd "test DS18B20"
  Wait 1

  'Numery wpisane na sztywno
  Ds2(1) = 40
  Ds2(2) = 55
  Ds2(3) = 181
  Ds2(4) = 1
  Ds2(5) = 1
  Ds2(6) = 0
  Ds2(7) = 0
  Ds2(8) = 207

  Ds1(1) = 16
  Ds1(2) = 171
  Ds1(3) = 224
  Ds1(4) = 167
  Ds1(5) = 0
  Ds1(6) = 8
  Ds1(7) = 0
  Ds1(8) = 220

  Do
    1wreset

    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Waitms 250
    Waitms 250

    1wreset

    1wwrite &H55
    1wwrite Ds2(1) , 8
    1wwrite &HBE

    Lsb = 1wread():
    Msb = 1wread():

    Tempa = Msb * 256
    Tempa = Tempa + Lsb
    Tempa = Tempa / 16
    Tekst1 = Fusing(tempa , "#.##")


    1wreset

    1wwrite &H55
    1wwrite Ds1(1) , 8
    1wwrite &HBE

    Lsb = 1wread():
    Msb = 1wread():

    Tempa = Msb * 256
    Tempa = Tempa + Lsb
    Tempa = Tempa / 16
    Tekst2 = Fusing(tempa , "#.#")

    Cls
    Lcd "DS18B20= " ; Tekst1
    Lowerline
    Lcd "DS18B20= " ; Tekst2
  Loop
  End


  Jest to prosty program testowy nie zawierający timera ani przerwań, napisalem go dawno temu jak miałem pewne problemy z dwoma czujnikami na jednej magistrali.

  Kod ten obsługuje dwa czujniki DS18B20 o znanych numerach seryjnych, więc najpierw musisz je odczytać i wpisać do programu albo napisać procedurę rejestrującą czujniki. Nigdy nie udało mi sie napisać tak aby czujniki same się zgłaszały i odczytywać ich numery.

  Podany kod nie obsługuje ujemnych temperatur. Może posłużyć przy wstępnych testach z dwoma DS18B20 lub DS18S20 po zmianie linijek

  Code:

  Tempa = Msb * 256
  Tempa = Tempa + Lsb
  Tempa = Tempa / 16


  na:

  Code:

  Tempa = Lsb/2


  Pamiętaj że jeśli będziesz używał przerwań to mogą być problemy z transmisją 1-Wire i trzeba będzie okresowe je wyłączać albo tak wysyłać dane po 1-Wire aby napewno transmisja sie zakończyła do następnego przerwania
 • #5
  dawid512
  Level 32  
  Tę część
  Code:
  $crystal = 8000000 
  też skopiowałeś z forum? Oczywiście masz ustawione na 8MHz prawda?
 • #6
  00gtw00
  Level 15  
  Tak mam ustawione wew. 8MHz

  Poniżej zamieszczam program który działa z dwoma sztukami DS18S20 i sam je wyszukuje.

  Code:
  $regfile = "m8def.dat"
  
  $crystal = 8000000

  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portb.0 , Rs = Portb.1

  Config 1wire = Portb.2
  Deflcdchar 0 , 6 , 9 , 9 , 6 , 32 , 32 , 32 , 32

  Dim I As Byte
  Dim T(2) As Byte
  Dim Y(2) As Byte
  Dim Temp1 As Single
  Dim Temp2 As Single
  Dim Dsid1(8) As Byte
  Dim Dsid2(8) As Byte

  Cursor Off
  Cls
  Do

  Dsid1(1) = 1wsearchfirst()
  Dsid2(1) = 1wsearchnext()

   1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid1(1)
     1wwrite &HBE
     T(1) = 1wread()
     T(2) = 1wread()

     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid2(1)
     1wwrite &HBE
     Y(1) = 1wread()
     Y(2) = 1wread()

  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Waitms 750

    If T(2) = 0 Then
    Temp1 = T(1) / 2
    Else
    I = 256 - T(1)
    End If

    If T(2) > 0 Then
     Locate 1 , 4
     Lcd "-"
    End If
   '**************************
    If Y(2) = 0 Then
    Temp2 = Y(1) / 2
    Else
    I = 256 - Y(1)
    End If

    If Y(2) > 0 Then
     Locate 2 , 4
     Lcd "-"
    End If


  Cls
  Lcd "Zew: " ; Temp1 ; Chr(0) ; "C"
  Lowerline
  Lcd "Wew: " ; Temp2 ; Chr(0) ; "C"

  Loop
  End
 • #7
  leo71
  Level 10  
  takie pytanie: o co w tym chodzi?

  Quote:

  Tempa = Msb * 256
  Tempa = Tempa + Lsb
  Tempa = Tempa / 16

  Dlaczego akurat to tak sie robi?

  Czytałem o LSB i MSb ale zrozumieć nie mogę o co w tym chodzi....