Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[ATMega16][BASCOM]Termostat LCD +LED

11 Gru 2008 13:19 4328 9
 • Poziom 27  
  Witam.
  Napisałem taki kod :
  Code:

  'termostat do chłodzenia

  $regfile = "m16def.DAT"
  $crystal = 8000000
  Config Portb = Output
  Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.2 , E = Portb.3 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7

  Config Lcd = 16 * 2
  Config Portc = &B1000011
  Config 1wire = Portc.5

  Dim Temp As Integer , Ss As String * 6
  Dim Tzad As Integer , Tzadana As String * 6
  Dim Dsid As Byte
  Dim Hist As Integer

  Declare Sub Pomiar
  Declare Sub Ustaw_t

  Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32             'znak stopnia Celcjusza
  Deflcdchar 1 , 28 , 8 , 8 , 8 , 5 , 5 , 5 , 7               'ikonka ustawionej temperatury
  Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 32        ' część ikonki przekaźnika

  Portc.2 = 1 : K1 Alias Pinc.2                               'Podciągnięcie portów do 1 dla obsługi klawitury
  Portc.3 = 1 : K2 Alias Pinc.3
  Portc.4 = 1 : K3 Alias Pinc.4

  Pk Alias Portc.0

  Tzad = 320

  Writeeeprom Tzad , 1
  Cursor Off
  Cls
  Pomiar:

  Do
  Hist = Temp + 10
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid
     1wwrite &HBE
     Temp = 1wread(2)
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &H44
  Waitms 100
      Temp = Temp * 10
     Temp = Temp / 16
     Ss = Str(temp)
     Ss = Format(ss , "0.0")
     Tzadana = Str(tzad)
     Tzadana = Format(tzadana , "0.0")
     Cls
     Readeeprom Tzad , 1
     If Tzad >= Hist Then
      Set Pk
      Locate 2 , 10
      Lcd "CZEKAM"
     End If

     If Tzad < Temp Then
      Reset Pk
     End If
     Locate 1 , 1
     Lcd "T:"
     Locate 1 , 4
     Lcd ; Ss ; Chr(0) ;
     Locate 2 , 1
     Lcd ; Chr(1) ; ":"
     Locate 2 , 4
     Lcd ; Tzadana ; Chr(0)

     Wait 2
     If K1 = 0 Then
      Waitms 30
      If K1 = 0 Then
       Readeeprom Tzad , 1
       Reset Pk
       Call Ustaw_t
      End If
     End If
  Loop                                                        'Pętla (koniec programu)
  Ustaw_t:
     Waitms 150
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "Ustawienie temp."
     Locate 2 , 1
     Lcd "zadanej"

     Tzadana = Str(tzad)
     Tzadana = Format(tzadana , "0.0")

     Locate 2 , 9
     Lcd Tzadana ; Chr(0)

     If K2 = 0 Then
      Waitms 150
      If K2 = 0 Then
      Tzad = Tzad + 5
       If Tzad = 500 Then
        Tzad = 0
       End If
      End If
     End If

     If K3 = 0 Then
      Waitms 150
      If K3 = 0 Then
      Tzad = Tzad - 5
       If Tzad = 0 Then
        Tzad = 500
       End If
      End If
     End If

     If K1 = 0 Then
      Waitms 600
      If K1 = 0 Then
      Writeeeprom Tzad , 1
          Waitms 150
          Cls
      Locate 1 , 1
      Lcd "Temperatura"
      Locate 2 , 1
      Lcd "ustawiona"
      Wait 1
      Call Pomiar
      End If
     End If

  Goto Ustaw_t

  Na wyświetlaczu jest widoczna :
  Temperatura otoczenia np 25.5°C
  i temperatura załączenia termostatu np.28.0°C.
  Chciał bym żeby temperatura OTOCZENIA wyświetlana była jeszcze na wyświetlaczu LED 3 segmentowym w postaci 25.5
  A w momencie przejścia do MENU wyświetlacz wygaszał się.
  Po czym wracał do normalnej pracy po powrocie temperatur na wyświetlacz LCD.

  Proszę o pomoc w dopisaniu kodu.

  Poprawiłem tytuł i przeniosłem do właściwego subforum.
  [zumek]
 • Poziom 42  
  Jak nic - trzeba zrobić procedurę odpowiedzialną za multipleksowane wyświetlanie na wyświetlaczu LED. Można do tego użyć jakiegoś Timera, który będzie wciąż wyświetlał zawartość np 3 komórek pamięci RAM np: Cyfra1, Cyfra2, Cyfra3. Dzięki temu później już łatwo będzie zrobić procedurę typu DisplayLED, która będzie do tych 3 komórek wpisywała kolejno cyfry z wartości temperatury. Oczywiście przyda się zrobić także jakąś tablicę znaków LED, którą w Timerze będzie się obsługiwało przy pomocy polecenia LOOKUP
 • Poziom 27  
  Odchudziłem trochę program.
  Wykasowałem MENU ustawiania temperatury.
  W zasadzie mogę w tym wypadku zrezygnować z LCD dla LED.
  Code:


  'termostat do chłodzenia

  $regfile = "m16def.DAT"
  $crystal = 8000000
  Config Portb = Output
  Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.2 , E = Portb.3 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7

  Config Lcd = 16 * 2
  Config Portc = &B1000011
  Config 1wire = Portc.5

  Dim Temp As Integer , Ss As String * 6
  Dim Tzad As Integer , Tzadana As String * 6
  Dim Dsid As Byte
  Dim Hist As Integer

  Declare Sub Pomiar

  Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32       'znak stopnia Celcjusza
  Deflcdchar 1 , 28 , 8 , 8 , 8 , 5 , 5 , 5 , 7       'ikonka ustawionej temperatury
  Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 32       ' część ikonki przekaźnika
  Pk Alias Portc.0
  Tzad = 310


  Cursor Off
  Cls
  Pomiar:

  Do
  Hist = Temp + 10
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid
     1wwrite &HBE
     Temp = 1wread(2)
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &H44
  Waitms 100
      Temp = Temp * 10
     Temp = Temp / 16
     Ss = Str(temp)
     Ss = Format(ss , "0.0")
     Tzadana = Str(tzad)
     Tzadana = Format(tzadana , "0.0")
     Cls
     Readeeprom Tzad , 1
     If Tzad >= Hist Then
     Set Pk
      Locate 2 , 10
      Lcd "CZEKAM"
     End If

     If Tzad < Temp Then
     Reset Pk
     End If
     Locate 1 , 1
     Lcd "T:"
     Locate 1 , 4
     Lcd ; Ss ; Chr(0) ;
     Locate 2 , 1
     Lcd ; Chr(1) ; ":"
     Locate 2 , 4
     Lcd ; Tzadana ; Chr(0)


  Loop                     'Pętla (koniec programu)
  End
 • Poziom 27  
  Nikt nie wie jak to napisać??
 • Poziom 42  
  przecież napisałem ci - nie widzisz ??? Chyba, że ty czekasz na gotowca
 • Poziom 27  
  Czyli można to zrobić w tym jednym kontrolerze ?
  Nie trzeba kasować kodu LCD?
  Czy polecenie WAITMS 100 nie będzie źle wpływało na wyświetlanie led?
 • Poziom 42  
  tak spokojnie można to zrobić w jednym procku. Tyle że musisz sobie poczytać gdzieś i zobaczyć sposoby oprogramowania multipleksowanych wyświetlaczy LED. Generalnie chodzi o to, że za pomocą przerwania Timera (czas dobrany tak aby nie było widać migotania) obsługujesz wyświetlanie danych na tych wyświetlaczach LED. I nie ma najmniejszego wpływu na to, polecenie Waitms czy Wait. (te polecenia tak jak program w pętli głównej cały czas są przerywane na czas obsługi każdego włączonego przerwania). Ważne tylko aby tak pisać procedury obsługi przerwań aby były jak najkrótsze i broń boże nie umieszczać tam np poleceń np do wyświetlania na LCD.

  Hmmm może musisz sobie jeszcze poczytać o przerwaniach i jak one działają.
 • Poziom 27  
  Poskładałem taki termometr:
  Code:
  $regfile "m8def.dat"
  
  $crystal = 8000000
  Config Portb = &B11111111
           Portb = &B11111111
  Config Portd = &B11111111
           Portd = &B11111111
  Config Portc = Output
  Portc = &B1111111
  Config 1wire = Portb.0

  Dim Ktorywysw As Byte
  Dim Dziesiatych As Word
  Dim Jednosci As Word
  Dim Dziesiatki As Word
  Dim Setki As Byte
  Dim Temp(2) As Byte
  Dim T As Integer
  Dim T1 As Single
  Dim Petla As Word
  Dim Pomocnicza As Word
  Dim Pomocnicza2 As Single

  Petla = 1
  Do

  If Petla = 1 Then
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &H44
  End If

  If Petla = 500 Then
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &HBE
     Temp(1) = 1wread(2)
     T = Temp(2)
     Shift T , Left , 8
     T = T + Temp(1)
     T1 = T * 0.0625

     If T1 < 0 Then
        Pomocnicza2 = T1 * -10
     Else
        Pomocnicza2 = T1 * 10
     End If
     Pomocnicza = Int(pomocnicza2)
     Dziesiatych = Pomocnicza Mod 10
     Jednosci = Pomocnicza - Dziesiatych
     Jednosci = Jednosci / 10
     Jednosci = Jednosci Mod 10
     Dziesiatki = Pomocnicza - Dziesiatych
     Dziesiatki = Dziesiatki / 10
     Dziesiatki = Dziesiatki - Jednosci
     Dziesiatki = Dziesiatki / 10
       If T1 < 100 Then
        Setki = 11
           End If
     If T1 < 10 And T1 > 0 Then
        Dziesiatki = 11
     End If

     If T1 < 0 And T1 > -10 Then
        Setki = 11
        Dziesiatki = 10
     End If
     If T1 < -10 Then
        Setki = 10
     End If
     If T1 = 0 Then
        Setki = 11
        Dziesiatki = 11
        Jednosci = 0
        Dziesiatych = 0
     End If
     Petla = 0
  End If

  Incr Petla

  Gosub Wyswietlanie
  Loop
  End

  Wyswietlanie:
  Incr Ktorywysw
  If Ktorywysw = 6 Then
     Ktorywysw = 0
  End If
  Portb.1 = 1
  Portb.2 = 1
  Portb.3 = 1
  Portb.4 = 1


  Select Case Ktorywysw
  Case 0:
  Portd = Lookup(dziesiatych , Tabela)
  Portb.1 = 0
  Case 1:
  Portd = Lookup(jednosci , Kropa)
  Portb.2 = 0
  Case 2:
  Portd = Lookup(dziesiatki , Tabela)
  Portb.3 = 0
  Case 3:
  Portd = Lookup(setki , Tabela)
  Portb.4 = 0
  Case 4:
  Portd = Lookup(13 , Tabela)

  Case 5:
  Portd = Lookup(12 , Tabela)

  End Select
  Return


  Tabela:
  Data 192 , 249 , 164 , 176 , 153 , 146 , 130 , 248 , 128 , 144 , 191 , 255 , 156 , 198       ' liczby od 0 do 9 i znak - oraz pusty wyswietlacz, znak stopnia, C

  Kropa:
  Data 64 , 121 , 36 , 48 , 25 , 18 , 2 , 120 , 0 , 16 , 63 , 127

  i wyszedł kolejny problem
  Nie potrafię dopisać termostatu do tego kodu.
  Proszę o dopisanie mi tego ponieważ nie poradzę sobie z tematem.
  Próbowałem "tysiąc" razy i BASCOM pokazuje błędy.

  Hist = Temp + 10
  If Tzad >= Hist Then
  Set Pk
  If Tzad < Temp Then
  Reset Pk
 • Poziom 13  
  Witam

  Trochę dziwnie napisany masz ten program. Poniżej masz mój programik który mierzy temperature i wyświetla na 4 wyświetlaczach., powinien ci trochę zmienić tok myślenia (bez urazy):D
  Oczywiście musisz go dostosować do swojego projektu.

  Code:


  '*****1 Wire na wyświetlaczu LED na Płytce testowej ***********


  $regfile "2313def.dat"
  $crystal = 4000000

     Config 1wire = Portd.5
     Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
     Enable Interrupts
     Enable Timer0
     On Timer0 Co4ms

        Dim Odczyt(2)as Byte , A As Integer , Licznik As Byte , T As Integer ,
        Dim Tysiace As Byte , Setki As Byte , Dziesiatki As Byte , Jednostki As Byte
        Dim Mux As Byte

     Do

     1wreset                    'reset
     1wwrite &HCC               'jedna kostka więc wykorzystujemy rozkaz SKIP ROM
     1wwrite &H44               'dokonaj konwersji
        Waitms 750              'poczekaj czas konwersji
     1wreset                    'reset
     1wwrite &HCC               'rozkaz adresowy SKIP ROM
     1wwrite &HBE               'rozkaz funkcyjny - polecenie odczytu
     Odczyt(1) = 1wread(2)      'odczytaj dwa pierwsze bajty
     T = Odczyt(2)              'przepisz starszy bajt do zmiennej Integrer
     Shift T , Left , 8         'przesuń ten bajt w lewo na wyższe pozycje
     T = T + Odczyt(1)          'przepisz - dodaj młodszy bajt
     T = 1 / 16                 'wyraź w stopniach celsjusza, wynik wpisz do zmiennej Singel

     Loop
     End                        'end program


     Co4ms:
     'Standardowa konwersja binarna 0...255 na trzycyfrową BCD
     A = T
        If A > 100 Then
            Setki = 1
            A = A - 100
         Else
            Setki = 10
         End If
      A = Makebcd(a)
      Jednostki = A And 15
      Dziesiatki = A
      Shift Dziesiatki , Right , 4
      'Standardowa obsługa wyświetlaczy
      Incr Mux
      If Mux = 4 Then Mux = 0
      Portd = 127
      Select Case Mux
      Case 0
        Portb = Lookup(jednostki , Tabela)
        Portd.3 = 0
      Case 1
        Portb = Lookup(dziesiatki , Tabela)
        Portd.4 = 0
      Case 2
        Portb = Lookup(setki , Tabela)
        Portd.5 = 0
      Case 3
        Portb = Lookup(tysiace , Tabela)
        Portd.6 = 0
      End Select
     Return

   Tabela:
   Data 192 , 249 , 164 , 176 , 153 , 146 , 130 , 248 , 128 , 144 , 255 , 137


  A propos jaki w końcu masz procek M16 czy M8 ?
  Bo widze oba

  Pozdro
 • Poziom 27  
  NO DOBRA WSZYSTKO DZIAŁA
  Procek TO m8
  Jeszcze jedno pytanie .
  Jak temperatura przekracza 32 stopnie to zaczyna wariować odczyt.
  Pokazują się na ułamki sekund same zera.
  Czy może ktoś wie czym jest to spowodowane??