Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Pamięci IndustrialPamięci Industrial
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Sterwanie fazowe kilku odbiorników

17 Gru 2008 18:33 1427 6
 • Specjalista - oświetlenie sceniczne
  Jak z jednej 51ki sterować fazowo kiloma niezależnymi lampami?

  O ile z jedną sztuką nie ma problemu, o tyle nie wiem jak podejść np do trzech sztuk ;/
  Jak jednym timerem odliczyć czas załączenia triaka, nie porównując timera ze zmienną zbyt często?
 • Pamięci IndustrialPamięci Industrial
 • Poziom 42  
  Witam,

  ależ można właśnie to zrobić spokojnie i to mniej więcej właśnie tak jak piszesz - czyli masz dobry pomysł

  i może ten link ci jeszcze w tym pomoże bo jest tam pokazane jedno fajne rozwiązanie choć dla procka AVR ale spokojnie na pewno też da się zrobić dla 51nki

  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1139837.html
 • Pamięci IndustrialPamięci Industrial
 • Specjalista - oświetlenie sceniczne
  hmm jakiś slepy dziś jestem, dalej tego nie widze

  aktualnie robie to tak
  1. przerwanie od zera sieci, timer zaczyna odliczać

  2.Przerwanie od time, załączam triak, ładuje timer aby odliczył 0,1ms

  3. kolejne przerwanie od timera, wyłączam "zasilanie" bramki

  Bramki nie moge wylaczyć przerwaniu od zera, bo raz że synchronizuje sie za trafem, dwa steruje silnikiem. Suma, sumarum przesunięcie fazowe jest za duże

  Co widze, i chce uniknąć.
  Chcąc mieć 100 kroków regulacji, musiał bym tak ładować timer aby mieć przerwania co 100us. W każdym takim przerwaniu sprwdzić czy już przyszedł czas na odpalenie kórejś bramki triaka (np zwiększajać i porównująć zmienną z wartościami dla kąta zapłonu każdej bramki).
  Dobrze myśle?. Trochę mi to procka zagoni, jest na to jakiś inny sposób?
 • Pomocny post
  Poziom 42  
  przeanalizuj sobie dobrze ten kdzik poniżej bo on jest dobrze napisany - naprawdę ;)

  ja wprawdzie kiedyś przy okazju swojej wytrawiarki też zrobiłem sterowanie w Bascomie 2 odbiorników przy 75 krokach ale dałoby radę więcej kroków i jeszcze kilka odbiorników. Z tym, że już nie pamiętam dokładnie zagadnienia więc trudno mi się teraz znowu w to wgryzać. Ale pamiętam, że jakiś czas temu, gdy rozmawiałem na forum w tym linku który ci podałem to kolega autor wkleił kodzik, który sobie przeanalizowałem wtedy na szybko i ktoś to napisał dużo sprytniej jeszcze od mojego rozwiązania .... wykorzystując przy tym tylko zdaje się jeden Timer, więc radzę go przeanalizować tzn te fragmenty odpowiedzialne za sterowanie fazowe

  Code:
  $regfile = "2313DEF.dat" 
  
  $crystal = 10000000

  Dim Eaddress As Eram Byte At 2                              'adres pilota Rc5, zosatał umieszczony pod adresem 2 gdyż z doswiadczenia wiem, że komórki 0 i 1(szczególnie 0) pamięci EEPROM potrafią się skasować przy nagłych skokach napięcia zasilania
  Dim Epamiec(16) As Eram Byte At 3                           'tablica komend przycisków pilota


  Dim Lmram(4) As Byte                                        'cztery zmienne w których jest przechowywana informacja o aktualnym stanie jasnosci lamp
  Dim Address As Byte , Command As Byte                       'zmienne potrzebne do RC5
  Dim Licznik As Byte                                         ' ta zmienna jest potrzebna przy odliczaniu czasu nieświecenie każdej lampy
  Dim Ktora As Byte                                           'ta zmienna określa która lampa jest sterowana
  Dim Digit As Byte                                           'zmienna potrzebna przy zapisie odczycie pamięci eeprom
  Dim Nextlm As Byte                                          'zmienna pomocnicza
  Dim Upbit As Byte                                           '}
  Dim Downbit As Byte                                         ' }te zmienne przyjmuja tylko wartości 0 lub 255 - czyli w programie są traktowane jako bity
                                                                ' (operacje na bajtach zajmują mniej pamięci FLASH, ale więcej RAMu) ustawiane są po nacisnieciu odp. przycisku na klawiaturze lub pilocie
  Dim Onoffall As Byte                                        'bit mówiący o włączeniu/wyłączeniu czterech lamp
  Dim Kod As Byte                                             'bit(patrz wyzej Upbit, Downbit) pomocniczy przy ustalaniu czy przycisk na pilocie jest trzymany

  Dim Pomocbit As Byte                                        '}
  Dim Pomocbit2 As Byte                                       ' }bity pomocnicze do zapamiętywania upbit i downbit

  Dim X As Byte                                               'zmienna potrzebna do odliczania czasu trzymania przycisku na pilocie potrzebnego do zapisania profilu
  Dim Pomocbit3 As Byte                                       'bit pomocniczy
  Dim Adr As Byte                                             'w tej zmiennej przechowywany jest obliczony adres dostepu do potrzebnego obszaru pamieci eeprom

  Dim Eonofflmgl As Eram Byte At 100                          'tu zapamietywana jest ostatnia wartość zmiennej Onofflmgl
  Dim Onofflmgl As Byte                                       'zmienna mówiaca o włączeniu/wyłączeniu lampy głównej

  Dim K As Integer                                            'zmienna pomocna przy sprawdzaniu czy przycisk został puszczony
  Dim Pomocbit4 As Byte


  Config Portb = &B01111000
  Config Portd = &B0111011                                    'wyjścia/wejscia Portu D zostaną odpowiednio ustawione(podciągnięte) już przy pierwszym skoku do podprogramu Inttim1
  Gosub Incrktora                                             '}
  Gosub Selectktora                                           ' }te dwa polecenia dają w sumie ustawienie (podciągnięcie) we./wy. portu B

  Dim Timefader As Byte                                       ')
  Dim Timefader2 As Byte                                      ' )zmienne do odliczania czasu automatycznego gaszenia lamp

  Config Int0 = Falling
  Config Rc5 = Pind.2

  Config Timer1 = Timer , Prescale = 1

  Enable Interrupts
  Enable Timer1

  On Timer1 Inttim1
  On Int0 Int_0

  Config Watchdog = 2048                                      'jeśli program się zawiessi to watcghdog zresetuje go po ok 2s

  Onofflmgl = Eonofflmgl                                      'wpisanie do onofflmgl takiej wartosci jaka była przed wyłaczeniem zasilania

  $asm
        sbis pinb, 0                                          'jeśli wciśnięty jest przycisk down to
  $end Asm
    Gosub Pilot                                               'skocz do podprogramu zapisujacego komendy pilota


  Do                                                          'tu zaczyna się program główny
    Start Watchdog
    If Address = Eaddress Then                                'jeśli adres pilota dobry
      For Nextlm = 1 To 16                                    'piętnastokrotnie
        If Command = Epamiec(nextlm) Then                     'sprawdzanie komend przycisków pilota
         Select Case Nextlm
           Case 1 : Gosub Incrktora                           'Incr Która
           Case 2 : Gosub Setupbit                            'przycisk Up
           Case 3 : Gosub Setdownbit                          'przycisk Down
           Case 4 : If Kod = 0 Then                           'po to by jednokrotnie zmienic stan onoffall przy jednokrotnym nacisnieciu przycisku pilota
                      Onoffall = Not Onoffall
                      Gosub Setkod
                    End If
           Case 5 : If Kod = 0 Then                           'po to by jednokrotnie zmienic stan onofflmgl przy jednokrotnym nacisnieciu przycisku pilota
                      Onofflmgl = Not Onofflmgl
                      Eonofflmgl = Onofflmgl
                      Gosub Setkod
                    End If
           Case 6 : If Kod = 0 Then                           'po to by jednokrotnie zmienic stan DDRB.7 przy jednokrotnym nacisnieciu przycisku pilota
                      Ddrb.7 = Not Ddrb.7                     'przełączanie PORTD.7 jako we. lub wy. co daje włączanie i wyłączanie Timer Fadera
                      Gosub Setkod
                    End If
           Case Is >= 7 :
                         Incr X                               'zwiekszanie zmiennej X
                         Adr = Nextlm                         '}obliczanie adresu dla pamieci eeprom]
                         Shift Adr , Left , 2
                         If X = 10 Then                       'po ok 1s przyciskania klawisza
                           For Digit = 1 To 4
                             Writeeeprom Lmram(digit) , Adr   'zapis do eeprom wartosci jasnosci lamp danego profilu
                             Gosub Waitms50                   'czas dla EEPROMa na zapis
                             Incr Adr
                           Next Digit
                           Gosub Mrugnij
                           Pomocbit3 = 0
                         Else
                           Pomocbit3 = 255                    'blokowanie odczytu z EEPROM jeśli przycisk jest trzymany
                         End If
         End Select
        End If
      Next Nextlm
      Gosub Address_255
      K = 0
    Else
      Incr K
      If K >= 5000 Then
        Kod = 0
        X = 0
        If Pomocbit3 = 255 Then                               'Zezwolenie Na Odczytanie Z Eeprom
          Pomocbit3 = 0
          For Digit = 1 To 4
            Readeeprom Lmram(digit) , Adr                     'odczyt z eproma wartości jasnosci lamp w danym profilu
            Incr Adr
          Next Digit
        End If
      End If
    End If
    Enable Int0

      $asm
        sbis pinb, 7
      $end Asm
        Gosub Timefadsub

      $asm
        sbis pinb, 1                                          'przycisk up
      $end Asm
         Gosub Wait_setupbit

      $asm
        sbis pinb, 0                                          'przycisk down
      $end Asm
          Gosub Wait_setdownbit

    $asm
      sbis pinb, 2                                            'przycisk next
    $end Asm
      Gosub Incrktora

    If Ktora >= 7 Then Ktora = 1                              'skracanie cyklu licznika która
    Gosub Selectktora
    Gosub Upbitsub
    Reset Watchdog
  Loop
  End  Inttim1:                                                    'co ok 97us
    Portd.0 = Onofflmgl.0                                     'zapalanie/gaszenie lampy głównej
    Timer1 = 64566                                            'timer1 liczy 970 cylki zegara, czyli przerwanie co ok 97us
    If Licznik >= 50 Then
      $asm
        sbic pind, 6                                          'sprawdzaj stan końcówki PIND6, jeśli jest równa 1 to
      $end Asm
        Gosub Zero                                            'skocz do podprogramu Zero
    End If
    Incr Licznik
    If Onoffall = 255 Then                                    'jeśłi zezwolenie globalne na włączanie lamp = 1 to
      If Licznik > Lmram(1) Then Reset Portd.5                '}
      If Licznik > Lmram(2) Then Reset Portd.4                ' } zapalaj odpowiednio lampy do wartości tablicy Lmram
      If Licznik > Lmram(3) Then Reset Portd.3                '}
      If Licznik > Lmram(4) Then Reset Portd.1                '}
    End If
  Return

  Upbitsub:
    If Upbit = 255 Then
      Gosub Resetupbit
      Decr Lmram(ktora)
    End If
    If Lmram(ktora) = 101 Then Lmram(ktora) = 100             'po to by lmram(która) utrzymywana była w granicach 0 - 161

    If Downbit = 255 Then
      Gosub Resetdownbit
      Incr Lmram(ktora)
    End If
    If Lmram(ktora) = 255 Then Lmram(ktora) = 0               'jeżeli zmniejszymy lmram(która) ponizej 0 to przyjmie ona war. 255 i po tym poleceniu znowu 0
  Return

  Selectktora:
    Select Case Ktora
     Case 1 : Portb = &B00111000                              'świeci LED4
     Case 2 : Portb = &B01011000                              'świeci LED3
     Case 3 : Portb = &B01101000                              'świeci LED2
     Case 4 : Portb = &B01110000                              'świeci LED1
     Case 5 : Portb = &B00000000                              'świecą od LED1 do LED4   ,wszystkie lampy jaśniej/ciemniej

              For Ktora = 1 To 4
                Pomocbit = Upbit
                Pomocbit2 = Downbit
                Gosub Upbitsub
                Upbit = Pomocbit
                Downbit = Pomocbit2
              Next Ktora
              Gosub Resetupbit
              Gosub Resetdownbit
              Ktora = 5
     Case 6 : Portb = &B01111000                              'tryb włączania/wyłączania lamp
              Stop Watchdog

              $asm
                sbis pinb, 1                                  'przycisk up
              $end Asm
                Gosub Tog_all
              Bitwait Pinb.1 , Set                            'po to by jednoktrotnie zmienic stan onoffall przy jednokrotnym nacisnięciu przycisku up na klawiaturze

              $asm
                sbis pinb, 0                                  'przycisk down
              $end Asm
                Gosub Tog_lmgl
              Bitwait Pinb.0 , Set                            'po to by jednoktrotnie zmienic stan onofflmgl przy jednokrotnym nacisnięciu przycisku down na klawiaturze

    End Select
    If Pomocbit4 = 255 Then                                   'opóźnienie dla zmieniania trybu (ktora)
      $asm
        sbis pinb, 2                                          'przycisk next
      $end Asm
        Gosub Waitms200
      $asm
        sbis pinb, 2                                          'przycisk next
      $end Asm
        Gosub Waitms200
      Gosub Address_255
    End If
    Pomocbit4 = 0

  Return

  Tog_all:
    Onoffall = Not Onoffall
  Return

  Tog_lmgl:
    Onofflmgl = Not Onofflmgl
    Eonofflmgl = Onofflmgl
  Return

  Pilot:                                                      'procedurka rejestracji pilota
  Do
      If Address <> 255 Then
        If Downbit = 0 Then
          Gosub Setdownbit                                    'by wykonać tylko raz przy jednym nacisnięciu przycisku
          If Upbit = 0 Then
            Eaddress = Address
            Gosub Setupbit                                    'adres jest zapisywany tylko raz(od jednego(pierwszego) przycisku))
          End If
          Epamiec(ktora) = Command
          Gosub Incrktora                                     'Incr Która
          Gosub Mrugnij
        End If
        K = 0
      Else
        Incr K
        If K >= 19000 Then Gosub Resetdownbit
      End If
      Gosub Address_255
      Enable Int0
  Loop
  Return

  Address_255:
    Address = 255
  Return

  Setkod:
    Kod = 255
  Return

  Setupbit:
    Upbit = 255
  Return

  Setdownbit:
    Downbit = 255
  Return

  Resetupbit:
    Upbit = 0
  Return

  Resetdownbit:
    Downbit = 0
  Return

  Waitms50:
    Waitms 60
  Return

  Zero:
    Licznik = 1                                               'przy kazdym przechodzeniu napiecia sieci przez zero zeuj licznik i
    Portd = Portd Or &B1111110                                'wygas wszystkie 4 lampy
    Incr Timefader
  Return

  Timefadsub:                                                 '
    If Timefader = 100 Then                                   'co 1s
      Timefader = 0
      Incr Timefader2
      If Timefader2 = 12 Then                                 'co 12s ta linijka decyduje co ile czasu ma nastąpić ściemnienie światła o jeden kroczek
        Timefader2 = 0
        Gosub Setdownbit
      End If
    End If
  Return

  Int_0:
    Disable Int0
    Enable Interrupts
    Getrc5(address , Command)                                 'odczytywanie danych z pilota
    Command = Command And &B01111111
  Return

  Mrugnij:
    Set Portb.6
    Gosub Waitms200
    Reset Portb.6
    Gosub Waitms200
  Return

  Waitms200:
    Waitms 200
  Return

  Wait_setupbit:
    Gosub Waitms50
    Gosub Setupbit
  Return

  Wait_setdownbit:
    Gosub Waitms50
    Gosub Setdownbit
  Return

  Incrktora:
    Pomocbit4 = 255
    Incr Ktora
  Return
 • Poziom 14  
  Przemyśl dobrze - sprawdź czy potrzebujesz aż 100 kroków.
  Jeśli świecisz żarówką to oko ludzkie zmiany o 1% na pewno nie wychwyci. Do płynnego przechodzenia z pełnego światła do zgaszenia powinno wystarczyć ok 20 kroków. Jak masz 1 żarówkę to łatwo sprawdzisz.
  pozdrawiam
  rs
 • Poziom 42  
  romsik -> sorry ale chyba nie robiłeś jeszcze takiego ściemniacza bo bez urazy ale troszkę ściemniasz z tą ilością kroków ;) Przy 20 krokach to ściemnianie czy rozjaśnianie nie byłoby płynne tylko wyglądałoby jakby ktoś radziecką wajchą to przełączał. I nie mówię tego tylko dlatego, że mi się tak wydaje ale dlatego, że dokładnie trenowałem ten temat. Problem w tym, że ten proces jest bardzo nieliniowy i nawet jak się zastosuje tablicę z wyliczonymi wartościami to zbyt mała ilość kroków szczególnie w okolicy słabego świecenia żarówki spowoduje, że będzie widać wyraźne przeskoki jasności. (a w okolicy pełnej jasności ta wrażliwość na kroki oczywiście spada) tak więc mamy do czynienia z nieliniowym postrzeganiem jasności źródła światła i z nieliniowym rozkładem mocy w połówce sinusoidy - ale po to właśnie oblicza się tabele lookup'owe dla takich celów)

  wg moich obserwacji taka minimalna ilość kroków to około 75 a najlepiej to wygląda gdy jest już ich ze 100 właśnie.
 • Poziom 40  
  Witam
  Jeżeli uP będzie miał jeszcze coś do roboty a w szczególności zależnego czasowo to wybrałeś za słaby procesor. Można dodatkowo dorzucić ATMega8 i po np. RS-ie wysyłać wypełnienie. W ten sposób można zrobić tyle kanałów ile jest wolnych wyprowadzeń w AVR.