Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

RTC program z Dolińskiego problem

25 Sty 2009 00:22 1107 3
 • Poziom 15  
  Witam chciałem się pobawić rtc tzn PCF8583P przepisałem z ksiażki Dolińskiego program i co :) na wyświetlaczu sekundy idą dobrze ale zamiast godzin i minut jest takie coś np"3?:??:12" jaka jest przyczyna takiego zachowania? Podaje niżej kod
  Code:


  #include <progmem.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <avr/signal.h>
  #include <avr/io.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <util/delay.h>
  #define F_CPU 8000000UL
  #include "lcd.c"
  typedef struct _bit_struct
  {
  unsigned char bit0: 1;
  unsigned char bit1: 1;
  unsigned char bit2: 1;
  unsigned char bit3: 1;
  unsigned char bit4: 1;
  unsigned char bit5: 1;
  unsigned char bit6: 1;
  unsigned char bit7: 1;
  }pole_bitowe;
  #define DAJ_BIT(adr) (*((volatile pole_bitowe*) (adr)))
  #define _PORTD 0x32
  #define _DDRD 0x31
  #define _PIND 0x30
  #define sda_we DAJ_BIT(_PIND).bit5
  #define sda_wy DAJ_BIT(_DDRD).bit5
  #define scl_we DAJ_BIT(_PIND).bit6
  #define scl_wy DAJ_BIT(_DDRD).bit6
  #define sw4 DAJ_BIT(_PIND).bit1
  #define sw1 DAJ_BIT(_PIND).bit0
  #define stan_0 1
  #define stan_1 0
  #define rtc 0xa0

  char buflcd[4];
  char *pbuflcd;
  unsigned char bufI2C[9];
  unsigned char *pbufI2C;
  unsigned char godz=0,min=0,sek=0,dzien=1,mies=1;
  unsigned char fzegar;

  //>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>i2c<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  void czekaj_I2C(unsigned char tauI2C)
  {
  do
  {
  asm("nop");
  }
  while(--tauI2C!=0);
  }
  void bitstartu(void)
  {
  sda_wy=stan_1;
  czekaj_I2C(10);
  scl_wy=stan_1;
  czekaj_I2C(10);
  sda_wy=stan_0;
  czekaj_I2C(10);
  scl_wy=stan_0;
  czekaj_I2C(10);
  }
  void bitstopu(void)
  {
  sda_wy=stan_0;
  czekaj_I2C(10);
  scl_wy=stan_1;
  czekaj_I2C(10);
  sda_wy=stan_1;
  czekaj_I2C(10);
  }
  unsigned char zapiszB_I2C(unsigned char dana)
  {
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
  {
  if(dana&0x80)
  {
  sda_wy=stan_1;
  }
  else
  {
  sda_wy=stan_0;
  }
  czekaj_I2C(10);
  scl_wy=stan_1;
  czekaj_I2C(10);
  scl_wy=stan_0;
  czekaj_I2C(10);
  dana<<=1;
  }
  sda_wy=stan_1;
  czekaj_I2C(10);
  scl_wy=stan_1;
  while(!scl_we);

  czekaj_I2C(10);
  i=sda_we;
  scl_wy=stan_0;
  czekaj_I2C(10);
  return i;
  }
  unsigned char czytajB_I2C(unsigned char ack)
  {
  unsigned char dana=0,i;

  for(i=0;i<8;i++)
  {
  scl_wy=stan_0;
  czekaj_I2C(10);
  scl_wy=stan_1;
  czekaj_I2C(10);
  dana<<=1;
  dana|=sda_we==1?1:0;
  }
  scl_wy=stan_0;
  if(ack)
  {
  sda_wy=stan_0;
  }
  else
  {
  sda_wy=stan_1;
  }
  czekaj_I2C(10);
  scl_wy=stan_1;
  while(!scl_we);

  czekaj_I2C(10);
  sda_wy=stan_1;
  scl_wy=stan_0;
  return dana;
  }
  void BladI2C(void)
  {
  lcd_xy(0,0);
  write_text("Blad I2C");
  _delay_ms(1000);
  lcd_xy(0,0);
  write_text("        ");
  }
  void doI2C(unsigned char adrI2C, unsigned char adrdane, unsigned char lz)
  {
  pbufI2C=&bufI2C;
  bitstartu();
  if(zapiszB_I2C(adrI2C))
  {
  BladI2C();
  }
  if(zapiszB_I2C(adrdane))
  {
  BladI2C();
  }
  for(;lz!=0;lz--)
  {
  if(zapiszB_I2C(*pbufI2C++))
  {
  BladI2C();
  }
  }
  bitstopu();
  }
  void odI2C(unsigned char adrI2C, unsigned char adrdane, unsigned char lz)
  {
  bitstartu();
  if(zapiszB_I2C(adrI2C))
  {
  BladI2C();
  }
  if(zapiszB_I2C(adrdane))
  {
  BladI2C();
  }
  bitstartu();
  if(zapiszB_I2C(adrI2C+1))
  {
  BladI2C();
  }
  pbufI2C=&bufI2C;
  for(;lz>1;lz--)
  {
  *pbufI2C++=czytajB_I2C(1);
  }
  *pbufI2C++=czytajB_I2C(0);
  bitstopu();
  }
  SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
  {
  odI2C(rtc,0x02,3);
  fzegar=1;
  }
  void wyswietlczas(void)
  {
  unsigned char zp;
  lcd_xy(0,0);
  pbufI2C=&bufI2C[2];
  zp=*pbufI2C--;
  nalcd((zp&0x30)>>4,zp);
  write_text(":");
  zp=*pbufI2C--;
  nalcd((zp&0xf0)>>4,zp);
  write_text(":");
  zp=*pbufI2C;
  nalcd((zp&0xf0)>>4,zp);
  }
  void zwolnijklaw(void)
  {
  _delay_ms(200);
  while((PIND&0x03)==0x03);
  }
  void ustawzegar(void)
  {
  {
  cli();
  write_command(0x0d);
  odI2C(rtc,0x02,3);
  wyswietlczas();
  pbufI2C=&bufI2C[1];
  bufI2C[0]=0;
  min=*pbufI2C++;
  godz=*pbufI2C;
  lcd_xy(1,1);
  zwolnijklaw();
  while(sw4)

  {
  godz++;
  if((godz&0x0f)>9)
  {
  godz+=0x06;
  }
  if((godz&0x3F)>0x23)
  {
  godz&=0xc0;
  }
  bufI2C[2]=(bufI2C[2]&0xc0)|godz;
  wyswietlczas();
  _delay_ms(150);
  }


  }
  lcd_xy(1,4);
  zwolnijklaw();
  while(sw4)
  {
  lcd_xy(1,4);
  if(!sw1)
  {
  min++;
  if((min&0x0f)>9)
  {
  min+=0x06;
  }
  if(min>0x59)
  {
  min=0;
  }
  bufI2C[1]=min;
  wyswietlczas();
  _delay_ms(150);
  }
  }
  write_command(0x0c);
  lcd_xy(1,8);
  write_text("STARTn/t");
  zwolnijklaw();
  while(sw1&sw4);
  if(!sw4)
  {
  doI2C(rtc,2,3);
  bufI2C[0]=0;
  doI2C(rtc,0,1);
  lcd_clr();
  write_text("zapisuje");
  _delay_ms(500);
  }
  sei();
  }
  int main (void)//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  {   
  lcd_init();
  lcd_clr();
  unsigned char i, zp, fzerag;

  DDRB=0xff;
  PORTB|=0x02;
  DDRD=0x00;
  PORTD=0x07;
  scl_wy=stan_0;
  fzerag=0;
  GICR = _BV(INT0);//|_BV(INT1); //GIMSK
  //włącz obsługę przerwań Int0 i Int1
  MCUCR = _BV(ISC01);//|_BV(ISC11);
  // włącz generowanie przerwań przez
  // opadające zbocze na Int0 i Int1

  write_text("rtc");
  sei();
  while(1)
  {
  if(fzegar)
  {
  fzegar=0;
  lcd_xy(1,0);
  wyswietlczas();
  _delay_ms(100);
  }
  if(!sw4)
  {
  _delay_ms(150);
  lcd_xy(0,0);
  write_text("ustaw zegar");
  _delay_ms(500);
  lcd_clr();
  ustawzegar();
  lcd_clr();
  write_text("rtc pcf");
  _delay_ms(500);
  }
  }
  }

 • Poziom 15  
  po namyśle i przeanalizowaniu działania zegara wydaje mi się że to musi coś w tym fragmencie nie grać
  Code:

  void wyswietlczas(void)
  {
  unsigned char zp;
  lcd_xy(0,0);
  pbufI2C=&bufI2C[2];
  zp=*pbufI2C--;
  nalcd((zp&0x30)>>4,zp);
  write_text(":");
  zp=*pbufI2C--;
  nalcd((zp&0xf0)>>4,zp);
  write_text(":");
  zp=*pbufI2C;
  nalcd((zp&0xf0)>>4,zp);
  }
 • Użytkownik usunął konto  
 • Poziom 15  
  mianowicie konwersja jest robiona następująco
  Code:

  void piszznak(char znak)
  {
  write_char(znak);
  }
  void nalcd(unsigned char zn1, unsigned char zn2)
  {
  piszznak(zn1+0x30);
  piszznak((zn2&0x0f)+0x30);
  }


  ale sekundy działają normalnie zamiast godzin jest 3? i ??