Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Atmega16 + LCD. LCD robi tylko standardowe kwadraty.

02 Lut 2009 22:13 2174 5
 • Poziom 13  
  Witam
  Aż wstyd mi zacząć bo temat niby taki banalny

  Otóż Zbudowałem sobie urządzonko na Atmedze16 z LCD 16x4

  Wszystko ładnie ruszyło oprócz LCD on oprócz standardowych kwadratów nic nie robi
  R/W oczywiście jest do masy wszystkie połączenia są na 100%ok
  LCD po podłączeniu do PC przez LPT rusza bez zająknięcia
  a z Atmegą nie chce

  Program jest napisany w bascomie
  oto listing
  Code:
  $regfile = "m16def.dat"
  
  $crystal = 8000000
  Config Lcdmode = Port                                       'Wybieram typ podlaczenia lcd
  Config Lcdbus = 4                                           'LCD podpiety na 4 zyly
  Config Lcd = 16 * 4                                         'Typ LCD
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pc.5 , Db5 = Pc.4 , Db6 = Pc.3 , Db7 = Pc.2 , E = Pc.6 , Rs = Pc.7       'Jak podpiety LCD
  Cursor Off                                                  'Wylaczam kursor na LCD
  Display On                                                  'Wlaczam LCD
  Cursor Noblink   
  Cls
  Do
  Lcd "ABC"
  Loop   

  Jest mnie ktoś w stanie nakierować co może być nie tak ?
  Proszę o pomoc i Pozdrawiam
 • Poziom 32  
  Wyłącz JTAGA bo jest on standardowo uruchomiony i blokuje niektóre końcówki portu C.
 • Poziom 13  
  Niestety po wyłączeniu JTAGA w Fusebitach LCD nie ruszył ale dzięki za pomoc
 • Pomocny post
  Poziom 32  
  Na pewno masz te 8MHz? Po za tym spróbuj wyrzucić to:
  Code:
  Config Lcdmode = Port
  i to
  Code:
  Display On   
  oraz zamiast pisać tak:
  Code:
  Db4 = Pc.5
  napisz tak:
  Code:
  Portc.5
  . Śmiem twierdzić że połączenia sprawdzałeś kilka razy oraz sprawdziłeś czy na wszystkich końcówkach portu C pojawia się określony stan(specjalnie wykonany test).
 • Poziom 13  
  Dzięki za pomoc
  Już działa
  Po zmianie programu
  Troche przyznam mnie to zdziwilo bo jak robiłem zawsze coś na tych LCDkach w bascomie to na tamtym kodzie zawsze działało
  Ale jak by nie było to dzięki za pomoc :p
  Pozdrawiam
 • Poziom 10  
  Mój problem trochę zazębia sie z tym wątkiem, dlatego tutaj go opiszę.
  Atmega16 z wyświetlaczem podpiętym do portu C (JTAG wyłączony). Po kompilacji programu, wgraniu programu do procesora i ustawieniu fuse bitów 0xff i 0xc9 na wyświetlaczu LCD w pierwszej linii świecą się tylko prostokąty. Reset procesora niczego nie zmienia.
  LCD podłączony poprawnie, wyświetlacz sprawny, układ montażowy też poprawny (po wgraniu innego programu w tym układzie docelowym program jest wykonywany i wyświetlacz działa poprawnie). Wniosek - źle napisany program (chyba :cry:).
  Program sprawdzany wiele razy, komplilacja wykonywana bez błędów, a mimo to coś nie działa.
  Może ktoś pomoże znaleźć błędy w programie? Załączam listing programu:
  Code:

  #define debug

  //MCU ATMega16, 14.7456MHz

  /*PIN assignment

  LCD display (standard text controller):
     PC0-3=DB4-7
     PC4=E
     PC5=RW
     PC6=RS
     PC7= reserved (for light via NPN transistor - 150mA)

  Rotational coder (capacitors 100nF at contacts necessary to prevent spurious edges):
     PD2 (left)
     PD3 (right)
     PB2 (press)

  FETs:
     PD4 charge
     PD5 weld_power
     PD6 discharge

  ADCs:
     PA0,1,2 .. potenciometr 0,1,2
     PA3 ... Vext R divisor 33k+220k
     PA4 ... Vcap R divisor 33k+220k

  LED:    PB0 via 470R

  Triger pedal switch (normally open):   PB1 (using internal pullup, 100nF cap. parallel)
     

  */
  #define XTAL 14745600
  #define BAUD 19200

  #include "backward.h"
  #include <avr/io.h>
  #include <avr/pgmspace.h>
  #include <avr/eeprom.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <setjmp.h>
  #include <avr/sleep.h>
  #include <avr/wdt.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #if defined(at90s2313) || defined(at90s8535)
  #else
  #define ATmega
  #endif

  #ifdef ATmega
  #define USR UCSRA
  #endif


  #ifndef MCU
  #define emulate
  #else
  #define AVR_assembler
  #endif

  #define itoa10(N,S) itoa(N,S,10)
  #define itoa16(N,S) itoa(N,S,16)


  void printP (PGM_P string){
          char c;
          c=pgm_read_byte(string);
                     while (c) {
                     loop_until_bit_is_set(USR, UDRE);
                     UDR = c;
                     c=pgm_read_byte(++string);
                     }
                     return;
                   }  void print (char *string){                                     
                     while (*string) {                                           
                     loop_until_bit_is_set(USR, UDRE);                           
                     UDR = *string++;
                     }                                                           
                     return;                                                     
                   }                                                             
  //UART initialize
  #ifdef ATmega
  #define UCR UCSRB
  #define UART_INIT(baud) { \
  UBRRH=0; \
  UBRRL= (XTAL/baud+15)/16-1; \
  UCSRB=(1<<TXEN)|(1<<RXEN)|(1<<RXCIE); \
  UCSRC=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)|(1<<USBS); }
  #else
  #define UART_INIT(baud) { \
  UBRR = (XTAL/baud+15)/16-1; \
  sbi(UCR, TXEN); \
  sbi(UCR, RXEN); \
  }
  #endif

  //UART routines
  volatile uint8_t inuartlen=0;
  volatile uint8_t uartline=0;
  #define MAXUART 64
  volatile char inuart[MAXUART];
  INTERRUPT(SIG_UART_RECV)
  {
  char c=UDR;
  if(uartline) return; //ignore until line is processed
  UDR = c; //echo
  if(c=='\n' || c== '\r' || inuartlen == MAXUART-1) {uartline=1; inuart[inuartlen]=0; inuartlen=0;}
  else inuart[inuartlen++]=c;
  }

  uint16_t Vset = 120;


  watchdog(uint8_t onoff)
  {
  if(onoff) {wdt_enable(WDTO_2S); wdt_reset();}
  else {wdt_reset();wdt_disable();}
  }


  //rotational coder routines
  volatile static uint8_t menustate=0;
  volatile static int8_t menuselect=0;


  #define N_MENULABEL 1
  typedef char MENULABEL[9];
  static const MENULABEL  menulabel[N_MENULABEL] = {"WELDER"};


  void process_rotation(uint8_t sense)
  {
  switch (menustate) {
          case 1:
        if(sense) ++menuselect; else --menuselect;
        if(menuselect<0) menuselect+=N_MENULABEL;
        menuselect = menuselect%N_MENULABEL;
                  break;
          case 0:
        if(sense) ++Vset; else --Vset;
        if(Vset<10) Vset=10;
        if(Vset>350) Vset=350;
          default:
        break;
  }
  }


  //right:
  //I0:01
  //I1:00
  //I0:10
  //I1:11
  //
  //left:
  //I1:10
  //I0:00
  //I1:01
  //I0:11
  //

  volatile static int8_t rotcount=0;
  void rotcoder(uint8_t interrupt, uint8_t pins)
  {
  if(interrupt)
     {
     if(pins==0 || pins==3) ++rotcount;
     else --rotcount;
     }
  else
     {
     if(pins==0 || pins==3) --rotcount;
     else ++rotcount;
     }
  if(rotcount==4) {process_rotation(1); rotcount=0;}
  if(rotcount== -4) {process_rotation(0); rotcount=0;}
  }

  volatile static uint8_t light=0;

  void process_press(uint8_t length)
  {
  switch (menustate) {
     default:
        if(length)  //long press
           {
           }
        else      //short press
           {
           }
  }
  }

  INTERRUPT(SIG_INTERRUPT0)
  {
  rotcoder(0,(PIND>>2)&3);
  }

  INTERRUPT(SIG_INTERRUPT1)
  {
  rotcoder(1,(PIND>>2)&3);
  }

  volatile static uint8_t timer0x=0;

  INTERRUPT(SIG_INTERRUPT2)
  {
  uint16_t tim;
  uint8_t x;
  cbi(GIMSK,INT2);
  cbi(GICR,INT2);
  //toggle the active edge
  if(x=bit_is_set(PINB,PB2))
     {
     cbi(MCUCSR,ISC2);
     tim=timer0x;
     tim = (tim<<8)|TCNT0;
     }
  else
     {
     sbi(MCUCSR,ISC2);
     TCNT0=0;
     timer0x=0;
     }
  cbi(GIFR,INTF2);
  sbi(GICR,INT2);
  sbi(GIMSK,INT2);
  if(!x) return;
  process_press(tim>3000);
  }

  INTERRUPT(SIG_OVERFLOW0)
  {
  ++timer0x;
  }


  init_rotcoder(void)
  {
  //start timer0
  TCNT0=0;
  TCCR0=CK1024;
  OCR0=0;
  sbi(TIMSK,TOIE0);

  //pull-up pins
  cbi(DDRD,PD2); sbi(PORTD,PD2);
  cbi(DDRD,PD3); sbi(PORTD,PD3);
  cbi(DDRB,PB2); sbi(PORTB,PB2);

  //and allow edge interrupts on INT0,1,2
  sbi(MCUCR,ISC00); cbi(MCUCR,ISC01);
  sbi(GIMSK,INT0);
  sbi(MCUCR,ISC10); cbi(MCUCR,ISC11);
  sbi(GIMSK,INT1);
  cbi(MCUCSR,ISC2);
  sbi(GIMSK,INT2);
  }


  //delay routines

  void delay_xs(uint16_t xs) //xs takes 4 clocks time
  {
          asm volatile (
          "\n"
          "L_dl1%=:" "\n\t"
          "sbiw %0, 1" "\n\t"
          "brne L_dl1%=" "\n\t"
          : "=&w" (xs)
          );
          return;
  }

  void delay_ms(uint16_t ms) //ms takes 1/1000 s
  {
  while(ms--) delay_xs(XTAL/4/1000);
  }

  void delay_ms10(uint8_t ms) //ms takes 1/10000 s
  {
  while(ms--) delay_xs(XTAL/4/10000);
  }

  void delay_ms100(uint8_t ms) //ms takes 1/100000 s
  {
  while(ms--) delay_xs(XTAL/4/100000);
  }  //display routines

  #define lcd_delay 50

  void lcd_w4bit(uint8_t rs, uint8_t x)
  {
  PORTC= 1<<PC4|light
  #if (MCU == atmega8 )
     ; if(rs) sbi(PORTD,PD4); else cbi(PORTD,PD4);
  #else
      | rs <<PC6;
  #endif
  delay_xs(lcd_delay);
  PORTC |= x&0x0f;
  delay_xs(lcd_delay);
  cbi(PORTC,PC4);
  delay_xs(lcd_delay);
  sbi(PORTC,PC4);
  delay_xs(lcd_delay);
  }

  uint8_t lcd_r4bit(uint8_t rs)
  {
  uint8_t r;
  PORTC= 1<<PC4 | 1<<PC5|light
  #if (MCU == atmega8 )
          ; if(rs) sbi(PORTD,PD4); else cbi(PORTD,PD4);
  #else
           | rs <<PC6;
  #endif
  delay_xs(lcd_delay);
  cbi(PORTC,PC4);
  delay_xs(lcd_delay);
  r=PINC&0x0f;
  cbi(PORTC,PC5);
  delay_xs(lcd_delay);
  return r;
  }

  uint8_t lcd_rbyte(uint8_t rs)
  {
  #if (MCU == atmega8 )
  sbi(DDRD,PD4);
  DDRC=0x30;
  #else
  DDRC=0xf0;
  #endif
  delay_xs(lcd_delay);
  return (lcd_r4bit(rs)<<4)|lcd_r4bit(rs);
  #if (MCU == atmega8 )
  sbi(DDRD,PD4);
  DDRC=0x3f;
  #else
  DDRC=0xff;
  #endif
  delay_xs(lcd_delay);
  }

  void lcd_init4bit(void)
  {
  #if (MCU == atmega8 )
  sbi(DDRD,PD4);
  DDRC=0x3f;
  #else
  DDRC=0xff;
  #endif
  delay_xs(20000);
  lcd_w4bit(0,3);
  delay_xs(10000);
  lcd_w4bit(0,3);
  delay_xs(500);
  lcd_w4bit(0,3);
  lcd_w4bit(0,2);
  }

  void lcd_wbyte(uint8_t rs, uint8_t x)
  {
  lcd_w4bit(rs,x>>4);
  lcd_w4bit(rs,x);
  }

  void lcd_clear(void)
  {
  lcd_wbyte(0,0x01);
  delay_xs(30000);
  }

  void lcd_init(void)
  {
  lcd_init4bit();
  lcd_wbyte(0,0x28);
  lcd_wbyte(0,0x08);
  lcd_clear();
  lcd_wbyte(0,0x06);
  lcd_wbyte(0,0x0c);
  }

  void lcd_print(char *t)
  {
  while(*t) if(*t=='\n') {++t; lcd_wbyte(0,0xc0);} else lcd_wbyte(1,*t++);
  }


  void lcd_print8(char *t)
  {
  uint8_t l=0;
  while(*t) {lcd_wbyte(1,*t++); ++l;}
  while(l<8) {lcd_wbyte(1,' '); ++l;}
  }

  void lcd_cursor(uint8_t r, uint8_t c)
  {
  lcd_wbyte(0,0x80+c+(r<<6));
  }


  void printx(uint16_t x, char z, char *t)
  {
  strcpy(t,"  .  ");
  t[4]= z;
  t[3]= '0'+x%10; x/=10;
  t[1]= '0'+x%10; x/=10;
  t[0]= '0'+x%10;
  }

  void printy(uint16_t x, char z, char *t)
  {
  strcpy(t," .   ");
  t[4]= z;
  t[3]= '0'+x%10; x/=10;
  t[2]= '0'+x%10; x/=10;
  t[0]= '0'+x%10;
  }

  uint16_t adcread(uint8_t i)
  {
  ADMUX= i;
  ADCSRA= (1<<ADEN)|(1<<ADIF)|(1<<ADSC)|7;
  loop_until_bit_is_set(ADCSRA,ADIF);
  uint16_t v=ADCL;
  v|= (ADCH<<8);
  return v;
  }

  uint16_t voltage(uint8_t i)
  {
  uint32_t tmp= 1176; //calibrated for a given voltage divider resistor tolerance and the fact that the reference voltage is not exactly 5V but depends on the particular stabilizer. High accuracy is not needed anyway
  tmp *= adcread(i);
  tmp /= 3;
  return tmp>>10;
  }


  int main(void)
  {
  uint16_t pass;
  UART_INIT(BAUD);

  //global interrupt activate
  sbi(SREG,7);

  //setup inputs and outputs
  sbi(DDRB,PB0); cbi(PORTB,PB0); //led
  cbi(DDRB,PB1); sbi(PORTB,PB1); //trigger
  sbi(DDRD,PD4); cbi(PORTD,PD4); //charge
  sbi(DDRD,PD5); cbi(PORTD,PD5); //weld
  sbi(DDRD,PD6); cbi(PORTD,PD6); //discharge

  //write initial message to the display and blink leds
  lcd_init();
  lcd_print("Spot Welder");
  printP(PSTR("Spot Welder Reset!\n"));

  delay_ms(500);
  lcd_clear();

  //enable rotcoder
  init_rotcoder();

  uint16_t Vext, Vcap;
  uint8_t times[3];
  const  uint8_t timemax[3]={200,150,150};

  //MAIN LOOP
  while(1)
  {
  ++pass;
  uint8_t i;

  //read potentiometers
  for(i=0; i<=2; ++i)
     {
     uint32_t tmp= timemax[i];
     tmp *= (adcread(i)+1);
     times[i]= tmp>>10;
     }

  //read Vext and Vcap
  Vext = voltage(3);
  Vcap = voltage(4);

  //charge/discharge for a while if needed
  cbi(PORTD,PD5);
  cbi(PORTD,PD4);
  cbi(PORTD,PD6);
  if(Vcap<Vset) sbi(PORTD,PD4); //charge
  if(Vcap>Vset+1) sbi(PORTD,PD6); //discharge

  //
  //control display according state set by asynchronous events
  switch (menustate) {
     case 1: //in menu
        break;
     case 0:
     default:
        {
        char text[17];
        printx(Vext,' ',text);
        printx(Vset,' ',text+5);
        printx(Vcap,' ',text+10);
        lcd_cursor(0,0);
        lcd_print(text);
        printy(times[0],' ',text);
                  printx(times[1],' ',text+5);
                  printx(times[2],' ',text+10);
        lcd_cursor(1,0);
        lcd_print(text);
        }
     break;
  }

  //if ready, light the LED and check trigger
  if(abs(Vset-Vcap)<2)
     {
     sbi(PORTB,PB0);
     if(bit_is_clear(PINB,PB1))
        {
        uint16_t Vcap0 = Vcap;
        printP(PSTR("FIRE!\n"));
        if(times[0]) {sbi(PORTD,PD5); delay_ms100(times[0]);}
        cbi(PORTD,PD5); delay_ms10(times[1]);
        uint16_t Vcap1 = voltage(4);
        if(times[2]) {sbi(PORTD,PD5); delay_ms10(times[2]);}
        cbi(PORTD,PD5);
        delay_ms(1);
        Vcap = voltage(4);
        char text[6];
        printx(Vcap,' ',text);
        lcd_clear();
        lcd_cursor(0,0);
        lcd_print("Vcap left ");
        lcd_cursor(0,10);
        lcd_print(text);
        printP(PSTR("Vcap remaining: ")); print(text); print("\n");
        printP(PSTR("Pulse energies: "));
        lcd_cursor(1,0); lcd_print("Puls E ");
        uint32_t energy = Vcap0*Vcap0 - Vcap1*Vcap1;
        energy *=94; energy /= 10000; //for 0.94Farad capacitance
        itoa10((uint16_t)(energy&0xffff),text); print(text);
        print(" ");
        lcd_cursor(1,7); lcd_print(text);
        energy = Vcap1*Vcap1 - Vcap*Vcap;
                  energy *=94; energy /= 10000; //for 0.94Farad capacitance
                  itoa10((uint16_t)(energy&0xffff),text); print(text);
        print("\n");
        lcd_cursor(1,11); lcd_print(text);
        do{} while(bit_is_clear(PINB,PB1)); //wait for release of trigger
        lcd_clear();
        }
     }
  else
     {
     cbi(PORTB,PB0);
     cbi(PORTD,PD5);
     }

  delay_ms(5);
  }//while
  }


  Do poprawnej kompilacji potrzebne jeszcze pliki:

  Liczę na pomoc bardziej doświadczonych w programowaniu AVR