Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Interpolcaja trygonometryczna - algorytm Goertzla

torcek 14 Feb 2009 15:43 2104 10
 • #1
  torcek
  Level 10  
  Mam problem z programem!
  Wszystko ładnie kompiluje ale wyświetla mi złe wartości więc pewnie jest coś źle jest w programie. Męczę się z tym od tygodnia i nie potrafię tego zrobić. Jeśli macie jakieś propozycje to napiszcie.
  Używam kompilatora Dev c++

  O to kod programu:

  Code:
  #include <stdio.h>
  
  #include <string>
  #include <stdlib.h>
  #include <math.h>

  #define MAXN 101
  // MAXN - rozmiar tablic węzłów i wartości funkcji w węzłach interpolacji
  //        zakładamy, że n<MAXN
     int n=6; // maksymalny indeks węzła interpolacji, (n+1) - lb. węzłów
     int m=20; // współczynnik m we wzorze (24)
     int mn; // lb. pośrednich punktów między węzłami interpolacji w drugim pliku   
     int ddelta; // współczynnik delta we wzorze (24)
     double a, b; // granice przedziału zawierającego węzły interpolacji
     double pi2=8*atan(1.0);  // funkcja na podstawie której wyznaczane sš warto?ci w węzłach interpolacji
     double x[MAXN]; // tablica węzłów na osi x
     double y[MAXN]; // tablica węzłów na osi y
     double f[MAXN]; // tablica wartości funkcji w węzłach interpolacji
     char *plkNazwaWezly, *plkNazwa; // nazwy pierwszego i drugiego pliku
     double aa[MAXN], bb[MAXN]; // tablice współczynników ai i bi we wzorze (24)
  double gfun(double y)
  {
     double x;
     // I
     if (y < ((b - a)/2))
        for(x=a; x<=((a+b)/2); x++)
        {
        return (x - a);
        }
     // II
     else if (y == ((b - a)/2))
                  for(x=((a+b)/2); x<=(a+(3*((b-a)/2)/4)); x++)
        {
        return (b - a)/2;
        }
     // III
     else if (y < (b - a)/2)
        for(x=(a+(3*((b-a)/2)/4)); x<=b; x++)
        {
        return (-2*(x - b));
        }
  }
  double g(double t)
  {
     double tt;
     tt=fmod(t-a, b-a);
     return gfun(tt<0?b+tt:a+tt);
  }
  // Wyznaczenie węzłów interpolacji i wartości funkcji w węzłach
  void generWezlyTryg()
  {
     double delta=(b-a)/(n+1);
     for (int i=0; i<=n; i++)
     {
        y[i]=a+delta*i;
        //x[i]=y2x(y[i]);
        f[i]=gfun(y[i]);
        printf("%f    %f \n", y[i], f[i]);
     }
     y[n+1]=b;
     m=n/2; //wyznaczenie współczynnika m ze wzorze (24)
     ddelta=n-2*m; // wyznaczenie współczynnika delta ze wzoru (24)
  }
  // Generacja parametrów ai oraz bi ze wzoru (24)
  void genAi_Bi()
  {
     double u1, u2, u, z;
     int k, j;
     z = 2 / ((double)n + 1);
     
     for(j = 0; j <= m+1; j++)
     {
            u2 = u1 = 0;       
            for(k = n; k >= 1; k--)
            {
                  u = f[k] + 2 * u1 * cos(x[j]) - u2;
                  u2 = u1;
                  u1 = u;
            }             
        aa[j] = z * (f[0] + u1 * cos(x[j]) - u2);
        bb[j] = z * u1 * sin(x[j]);      
     }

     return;
  }
  double Tryg(double t)
  {
     double tt;
     
     tt = 0.5 * aa[0];
     
     for(int j = 1; j <= m; j++)
     {
        tt += (aa[j] * cos(j * t)) + (bb[j] * sin(j * t));
     }
     tt += (0.5 * ddelta) * aa[m+1] * cos((m+1) * t);
     return tt;
  }
  // Wyprowadzenie danych do pierwszego pliku
  void generWezlyPlik()
  {
     FILE *plk;
     plk = fopen( plkNazwaWezly, "w" );
  // wydruk nagłówka dla pliku .rex
     fprintf(plk, "yi\t g(yi)\n");
  // wydruk trójek węzeł  na osi y, węzeł na osi x i wartość funkcji w węźle interpolacji
     for (int i=0; i<=n; i++)
     {
        fprintf(plk, "%lf\t  %lf\n", y[i],  f[i]);
     }
  // wydruk stopki dla pliku .rex
     fprintf(plk, "*InfKon*\nV 0 0 0 %d",n+1 );
     fclose(plk);
  }
  //Wyprowadzenie wiersza do drugiego pliku
  void drukWiersz(double ty, FILE *plk)
  {
     double eps=1.0e-20;
     double wyn, gg;
     wyn=Tryg(ty);
     gg=g(ty);
     fprintf(plk, "%lf\t %lf\t %lf\t %lf\t %lf\n", ty, gg, wyn, gg-wyn, (gg-wyn)/(fabs(gg)+eps));
  }
  // Wyprowadzenie danych do drugiego pliku y należy do przedziału <a, b>
  void generWyn()
  {
     double delta;
     int i, j;
     FILE *plk;
     plk = fopen( plkNazwa, "w" );
  // wydruk nagłówka dla pliku .rex
     fprintf(plk, "y\t g(y)\t tt(y)\t g(y)-tt(y)  (g(y)-wyn)/(abs(g(y))+eps)\n");
     for (i=0; i<=n; i++)
     {
        delta=(y[i+1]-y[i])/mn;
        for(j=0; j<mn; j++)
        {
           drukWiersz(y[i]+delta*j, plk);
        }
     }
     drukWiersz(b, plk);
  // wydruk stopki dla pliku .rex
     fprintf(plk, "*InfKon*\nV 0 0 0 %d", (n+1)*mn+1);
     fclose(plk);
  }
  // Wyprowadzenie danych do drugiego pliku y należy do przedziału <a-(b-a), b+(b-a)>
  void generWyn1()
  {
     double ty, delta;
     int i, j;
     FILE *plk;
     plk = fopen( plkNazwa, "w" );
  // wydruk nagłówka dla pliku .rex
     fprintf(plk, "y\t g(y)\t tt(y)\t g(y)-tt(y)  (g(y)-tt(y))/(abs(g(y))+eps)\n");
     for (i=0; i<=n; i++)
     { //y należy do przedziału <a+(b-a), a)
        delta=(y[i+1]-y[i])/mn;
        for(j=0; j<mn; j++)
        {
           ty=-(b-a)+y[i]+delta*j;
           drukWiersz(ty, plk);
        }
     }
     for (i=0; i<=n; i++)
     {
        delta=(y[i+1]-y[i])/mn;
        for(j=0; j<mn; j++)
        { //y należy do przedziału <a, b)
           ty=y[i]+delta*j;
           drukWiersz(ty, plk);
        }
     }
     for (i=0; i<=n; i++)
     { //y należy do przedziału <b, b+(b-a))
        delta=(y[i+1]-y[i])/mn;
        for(j=0; j<mn; j++)
        {
           ty=(b-a)+y[i]+delta*j;
           drukWiersz(ty, plk);
        }
     }
     //y=b+(b-a)
           drukWiersz(ty, plk);
  // wydruk stopki dla pliku .rex
     fprintf(plk, "*InfKon*\nV 0 0 0 %d", 3*(n+1)*mn+1);
     fclose(plk);
  }

  int main(int argc, char* argv[])
  {
  // Odczyt danych z linii polecenia
     a=atof(argv[1]); //lewa granica przedziału
     b=atof(argv[2]); //prawa granica przedziału
     n=atoi(argv[3]); //maksymalny indeks węzła interpolacji
     mn=atoi(argv[4]); //liczba pośrednich punktów między węzłami interpolacji w drugim pliku
     plkNazwa=argv[5];  //nazwa drugiego pliku (pliku z wynikami działania funkcji interpolującej)
     plkNazwaWezly=argv[6]; //nazwa pierwszego pliku (pliku z węzłami)
  // Wyprowadzenie na ekran danych z linii polecenia
     printf("a= %lf\n", a);
     printf("b= %lf\n", b);
     printf("n= %d\n", n);
     printf("mn= %d\n", mn);
  // Wyznaczenie węzłów interpolacji i wartości funkcji w węzłach
     generWezlyTryg();
  // Wyprowadzenie danych do pierwszego pliku
     generWezlyPlik();
  // Generacja parametrów ai oraz bi ze wzoru (24)
     genAi_Bi();
  // Wyprowadzenie danych do drugiego pliku y należy do przedziału <a, b>
     generWyn();
  // Wyprowadzenie danych do drugiego pliku y należy do przedziału <a-(b-a), b+(b-a)>
  //   generWyn1();
     system("pause");
     return 0;
  }  Dane a, b, n i mn podajemy w parametrach w devie

  Z góry dzięki za szybką odpowiedź

  Kod proszę umieszczać w znacznikach code - krzychoocpp
 • #2
  mykhaylo
  Level 14  
  Jeśli wszystko się ładnie kompiluje, to nie znaczy że będzie działać. Wklejając masę kodu nie spodziewaj się, że ktoś to będzie analizował. Też kiedyś pisałem mnóstwo algorytmów i według mnie najlepszą metodą na znalezienie błędu jest debugowanie. Stawiasz breakpoint-a po czym śledzisz krok po kroku co się wykonuje i jakie przyjmuje wartości. Czasochłonne ale skuteczne.
 • #3
  torcek
  Level 10  
  Wszystko niby ok fajnie pięknie ale jedne co jest na pewno źle to w funkcji gfun() tak gdzie jest drugi przedział ze wzoru na funkcję przechodzącą przez 2 punkty wychodzi że gfun= (b-a)/2 dla y= (b-a)/2 bo y w tym jest miejscu jest stały, w forze daje krok dla x w jakim przedziale ma się zmieniać a w wynikach mam tylko wyniki z przedziału I i III. Nie wiem ja to zrobić żeby mi to dobrze policzył.

  to jest pierwszy problem drugi to to żeby wyskakuje mi okienko z wynikami razem z errorem i nie zapisuje mi wyników do pliku, i tu nie mam już zupełnie pojęcia dlaczego tak jest
 • #4
  mykhaylo
  Level 14  
  Jeśli chodzi o porównywanie double, to różnie to bywa. Może w taki sposób sprawdzaj czy obie wartości są równe:
  Code:

  bool doubleEquals(double left, double right, double epsilon) {
    return (fabs(left - right) < epsilon);
  }

  epsilon, jest to stała "tolerancji", jeśli obie wartości mają różnicę mniejszą od tej stałej, to uważamy że są równe.

  Co to za błąd wyskakuje z okienkiem z wynikami. Ma jakąś konkretną treść?
 • #5
  torcek
  Level 10  
  "Wystąpił problem z aplikacją Projekt.exe i zostanie ona zamknięta" jest to błąd windowsowski
  Sygnatura błędu:
  AppName: projekt1.exe AppVer: 0.0.0.0 ModName: ntdll.dll
  ModVer: 5.1.2600.5512 Offset: 00001278
 • #6
  mykhaylo
  Level 14  
  Wydaje mi się że są jakieś błędy z operacjami na pamięci. Z tego powodu ten program może się wywalać. Musisz wykorzystać opcję Debug. Innej rady nie mam.
 • #7
  torcek
  Level 10  
  Słuchaj jak używam debugera to wyskakuje mi taki warning:
  "W twoim programie zgłoszono naruszenie praw dostępu (błąd segmentacji)"

  i na czerwono mam zaznaczoną linijkę gdzie jest warunek że y ma być równe ((b-a)/2

  Wiecie może co z tym zrobić ?
 • #8
  Dr.Vee
  VIP Meritorious for electroda.pl
  1) kompiluj bez optymalizacji
  2) upewnij się, że podajesz wszystkie 6 parametrów do programu

  Pozdrawiam,
  Dr.Vee
 • #9
  torcek
  Level 10  
  Podaje tylko 4 wartości:
  początek przedziału i koniec czyli a i b
  liczbę węzłów n
  i licze punktów pośrednich mn

  W kodzie jest mały błąd bo tam jest przypisane do n i m wartość która podaje w parametrach i do m nie mam nic przypisywać
 • #10
  Dr.Vee
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Powinieneś podać 6 parametrów - dodatkowo 2 nazwy plików.

  Pozdrawiam,
  Dr.Vee
 • #11
  torcek
  Level 10  
  Zaczęło nawet działać :)
  Zmieniłem wszystko w funkcji gfun na
  Code:

  double gfun(double y)
  {
   double t;
   for (t=0; t<=(b-a)/2; t++)
  {
    if (y<(a+b)/2)     // I
     return (t-a);
    else if (y<(a+(3*((b-a)/2)/4)))     // II
     return (b-a)/2;
    else
      return (-2*(t-b));
  }
  }

  reszta pozostała taka sama

  Wszystkie wyniki w miare ok ale nie wiem dlaczego dla funkcji f[i] dla 6 węzłów wyświetla mi wynik 2 2 2 4 4 4 przedział od -2 do 2

  Dodano po 22 [minuty]:

  Dobra panowie gfun poprawiona ponownie i wszystko wylicza poprawnie o prócz y który liczy mi do 5 a nie do 2 przy założeniu że a=-2 i b=2

  ============

  Panowie już ostatnie pytanie program działa bez problemu
  Code:

  if (x < (a+b)/2)                 
           return (x - a);             
     else if (x < (a+(3*((b-a)/2)/4)))
           return (b - a)/2;
     else
         return (-2*(x - b));

  i teraz mam tutaj problem
  czyli funkcja w przedziale miedzy (a+b)/2 a (a+(3*((b-a)/2)/4)) ma być linią prostą (równoległą do osi X :) ) czyli tj równą 1 a mi ona leci hen do góry
  Czy mam w tym else if dac jeszcze jeden warunek tj =1 czy cos w tym stylu?

  Proszę nie pisać postu pod postem tylko używać funkcji ZMIEŃ.
  Posty scaliłem.
  [Dr.Vee]


  No i jak panowie dacie jakiś pomysł żeby funkcją w tym przedziale między (a+b)/2 a (a+(3*((b-a)/2)/4)) czyli to gdzie jest else if była linią równoległą do x.
  Programik mi działa ok wyświetla mi dobrze punkty w I i III przedziale ale w II jest źle ponieważ punkty które powinny tworzyć linię równoległa do osi x idą do góry. Wykres ma wyglądać mniej więcej tak linia się wznosi , jest równoległa do x i na koniec opada

  Macie jakieś sugestie ?